Lista tajnych współpracowników SB

Lista TW z byłego województwa siedleckiego współpracujących ze służbą bezpieczeństwa w latach 1944-1990 opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej przez Tomasza Olko w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".

Lista tajnych współpracowników służby bezpieczeństwa z byłego województwa siedleckiego po raz pierwszy została upubliczniona w 2011 roku i zawierała 103 nazwiska konfidentów. Od tamtej pory została już kilkakrotnie uzupełniana. Ostatnia aktualizacja na dzień 07.10.2021 r.

Dalsze prace nad uzupełnianiem listy trwają...

 


Użyte skróty w tabeli:

 • TW - tajny współpracownik. Definicja tajnego współpracownika w Słowniku Terminów IPN
 • inf. - informator - nazwa tajnego współpracownika obowiązująca w dokumentach UB/SB do 1960 r. Definicja informatora w Słowniku Terminów IPN
 • KO - kontakt operacyjny. Definicja kontaktu operacyjnego w Słowniku Terminów IPN
 • LK - lokal kontaktowy. Definicja lokalu kontaktowego w Słowniku Terminów IPN
 • IPN - Instytut Pamięci Narodowej
 • nr rej. - numer rejestracyjny. Definicja numeru rejestracyjnego w Słowniku Terminów IPN
 • nr ew. - numer ewidencyjny
 • IPN Lu xxxxx/xxx - sygnatura akt, które dotyczą TW znajdujących się w zasobach IPN (IPN Lu oznacza, że akta znajdują się w Lubelskim oddziale IPN, IPN BU - Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania w Warszawie)
 • potw. IPN - nota wystawiona przez IPN potwierdzająca tożsamość TW plik .pdf

Lista konfidentów z byłego województwa siedleckiego

 
Lp. Nazwisko Imię Imię ojca Rok urodz. Akta IPN Pseudonim TW Miejscowość
398 Gańko Stefan Henryk 1913-07-03 IPN Lu 00419/522 inf. „San” („Sań”) Mińsk Mazowiecki
120 Brojek Stanisław Jan 1927-09-15 IPN Lu 00419/222 inf. „Saturn” Domaszew gm. Podłęrz pow. Garwolin
230 Ciężki vel Zieliński Jan Jan 1926-02-01 IPN Lu 00419/138 inf. „Sęczek”  
1053 Mlącki Stanisław Michał 1924-09-05 IPN Lu 00419/565 inf. „Sęk” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 748/1947 Rudzianka gm. Glinianka pow. Mińsk Mazowiecki
839 Kubaj Jan Kazimierz 1924-06-18 IPN Lu 00419/279 inf. „Sęp” nr rej. PUBP Węgrów 713/1954 Jarnica gm. Ruchna pow. Węgrów
219 Cichecki Józef Jan 1912-09-05 IPN Lu 00419/225 inf. „Seweryn” Pogorzelec pow. Garwolin
1143 Osiak Władysław Kacper 1915-12-09 IPN Lu 00419/599 inf. „Sikorka”  
1453 Sikora Wacław Stanisław 1920-02-06 IPN Lu 00419/677 inf. „Skiba”  
1922 Żołądek Piotr Piotr 1916-07-09 IPN Lu 00419/694 inf. „Skorupka” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 1898/1955  
1363 Rossudowski Henryk Jan 1910-10-29 IPN Lu 00419/460 inf. „Skowronek” Przesmyki pow. Łosice
1836 Zając Stefan Józef 1920-12-02 IPN Lu 00419/515 inf. „Śmiały” Pilawa
336 Dziugieł Stanisław Franciszek 1930-07-09 IPN Lu 00419/212 inf. „Śmiały” nr rej. 3 Bryg. WOP Kraków 13154/303/1952 Kąty Zdroje pow. Mińsk Mazowiecki
1834 Zając Jan Edward 1918-05-08 IPN Lu 00419/514 inf. „Śmiały” nr rej. PUBP Garwolin 1381/1951 Parysów pow. Garwolin
296 Dmowski Antoni Walenty 1929-02-08 IPN Lu 00419/231 inf. „Śmiały” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 4092/1947 Rozbity Kamień pow. Sokołów Podlaski
1657 Tomkiel Czesław Stanisław 1927-01-03 IPN Lu 00419/323 inf. „Smok” nr rej. GZI WP Warszawa 13434/1949  
1884 Zgódka Zygmunt Józef 1925-04-29 IPN Lu 00419/187 inf. „Smutny”  
92 Bobryk Stanisław Jakub 1923-09-20 IPN Lu 00419/435 inf. „Sokół” Łysów pow. Łosice
455 Górski Zygmunt Stefan 1920-04-30 IPN Lu 00419/266 inf. „Sokół” Łochów pow. Węgrów
1487 Sobieszak Marian Stanisław 1925-09-16 IPN Lu 00419/408 inf. „Sokół” Gręzów gm. Niwiski pow. Siedlce
1229 Pilarczyk Henryk Franciszek 1925-02-17 IPN Lu 00419/57 inf. „Sokół” i kandydat na TW „Kot Jan” nr rej. KPMO Siedlce 3188/1966  
1303 Ptasiński Roman Stanisław 1916-06-24 IPN Lu 00419/576 inf. „Sokół” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 2093/1956  
1176 Paryszek (Parysek) Stanisław / Kazimierz Jan 1919-11-30 IPN Lu 00419/498 inf. „Sokrates”  
16 Anielak Marian Franciszek 1926-02-01 IPN Lu 00419/194 inf. „Sosna” Mała Wieś gm. Kuflew pow. Mińska Mazowiecki
1510 Sprzączak Józef Adam 1925-05-25 IPN Lu 00419/409 inf. „Sosna” Siedlce
463 Grędziak Piotr Jan 1914-11-27 IPN Lu 00419/703 inf. „Sosna” nr rej. PUds.BP Węgrów 3166/1956  
208 Chrzanowski Stefan Stanisław Jan 1943-07-01 IPN Lu 00419/557 inf. „Sosna” nr rej. Wydz. WSW Orzysz 11601/1964 Rynia gm. Dobre pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
890 Legat Roman Władysław 1928-10-28 IPN Lu 00419/480 inf. „Sowa” nr rej. 21 Bryg. OP Gliwice/1950 Pilawa pow. Garwolin
1772 Wojewódzki Czesław Michał 1919-05-08 IPN Lu 00419/326 inf. „Sowa” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6810/1948 Pieńki Kolonia gm. Repki pow. Sokołów Podlaski
645 Kielak Wacław Stanisław 1912-07-14 IPN Lu 00419/623 inf. „Sowa” nr rej. PUBP Węgrów 14504/1947 Baczki gmina Łochów pow. Węgrów
1581 Szostak Zdzisław Władysław 1928-07-05 IPN Lu 00419/367 inf. „Spójka” nr rej. MBP Warszawa 9901/32/1954 i WUBP Warszawa 702/1954  
1296 Przedlacki Tadeusz Jan 1921-10-16 IPN Lu 00419/575 inf. „Spokojny”  
1388 Rychlica Franciszek Józef 1926-10-03 IPN Lu 00419/319 inf. „Spokojny” nr rej. PUBP Garwolin/1948  
1450 Sierota Władysław Józef 1921-06-27 IPN Lu 00419/476 inf. „Spokojny” nr rej. PUBP Siedlce 745/1946  
1232 Piłka Bolesław Onufry 1914-04-28 IPN Lu 00419/251 inf. „Sprawiedliwy” Pilawa
85 Bławdziewicz Józef Czesław 1914-01-11 IPN Lu 00419/342 inf. „Sprawiedliwy” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 8331/12/1953 wieś Poręby gm. Stanisławów pow. Mińsk Mazowiecki
1469 Skorupka Stanisław Antoni 1925-05-20 IPN Lu 00419/140 inf. „Sroka” Siedlce
654 Kizeweter Jerzy Szymon 1917-03-18 IPN Lu 00419/386 inf. „Śruba” Siedlce
1642 Tkaczyk Stanisław Aleksander 1924-10-16 IPN Lu 00419/541 inf. „Stanisławski”  
1014 Mianowski Edward Jan 1922-06-23 IPN Lu 00419/489 inf. „Stanisław”  
969 Marciniuk-Jakubiak Stefania Aleksander 1927-07-28 IPN Lu 00419/453 inf. „Stasia” Łysów pow. Siedlce
1343 Ręngwelski Jan Marcin 1919-12-14 IPN Lu 00419/669 inf. „Stasiek”  
609 Kałaska Antoni Piotr 1915-04-26 IPN Lu 00419/309 inf. „Stefan” nr rej. PUBP Garwolin 7923/6/1953 Chęciny gm. Górzno pow. Garwolin
1220 Pietrzkiewicz Stefan Piotr 1917-04-07 IPN Lu 00419/603 inf. „Struda”  
1317 Raczkiewicz Stanisław Aleksander 1923-05-07 IPN Lu 00419/809 inf. „Struś”  
1588 Sztylko Jerzy Wacław 1924-02-03 IPN Lu 00419/322 inf. „Suchy”  
136 Budzyński Stefan Jan 1911-07-14 IPN Lu 00419/519 inf. „Świerk” Huta Kuflowska gm. Kuflew
402 Gaszewska Wanda Jakub 1915-07-14 IPN Lu 00419/523 inf. „Syrena” Mińsk Mazowiecki
1187 Pawlik Józef Franciszek 1911-08-09 IPN Lu 00419/253 inf. „Szary” nr rej. PUBP Siedlce 5402/179/1951 Grabianów k. Siedlec
824 ks. Kosmulski Stefan Franciszek 1891-08-04 IPN Lu 0017/590 inf. „Szczupły” nr rej. WUds.BP Lublin 985/1955 Ulan pow. Łuków
1269 Popielewski Zygmunt Czesław 1922-05-11 IPN Lu 00419/402 inf. „Szczur”  
1122 Oleksiak Alojzy Tomasz 1928-02-15 IPN Lu 00419/493 inf. „Szewczyk” nr rej. PUBP Garwolin 6011/31/1955 Maciejowice pow. Garwolin informacja wojskowa
902 Lewandowski Stanisław Wojciech 1923-01-01 IPN Lu 00419/481 inf. „Szewc”  
1821 Wyszomirski (Wyszomierski) Stanisław Jan 1922-01-02 IPN Lu 00419/474 inf. „Szkło” Wrzoski pow. Sokołów Podlaski
1105 Nowicki Władysław Antoni 1918-10-15 IPN Lu 00419/532 inf. „Szpak”  
362 Foik Józef Wiktor 1921-03-19 IPN Lu 00419/382 inf. „Szpak” Siedlce
423 Głuszak Lucjan Julian 1927-01-02 IPN Lu 00419/264 inf. „Szpak” Lipki Nowe gm. Stoczek pow. Węgrów
1777 Wojtyra Jan Franciszek 1929-11-29 IPN Lu 00419/655 inf. „Szpak”  
426 Głuszek Lucjan Julian 1927-01-02 IPN Lu 00419/264 inf. „Szpak” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski/1952  
279 Daniluk Kazimierz Piotr 1921-08-13 IPN Lu 00419/378 inf. „Sztaba” Chłopków gm. Górki b. powiat Siedlce
209 Chrzyptowicz Henryk Jan 1915-07-25 IPN Lu 00419/582 inf. „Sztacheta” Redzyńskie pow. Mińsk Mazowiecki
1437 Sęktas Stanisław Michał 1920-05-08 IPN Lu 00419/676 inf. „Sztafeta” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 2945/98/1949  
1279 Potocki Grzegorz Mitrofan (Metrofan) 1911-12-12 IPN Lu 00419/403 inf. „Szuba” Siedlce
270 Czyżewski Eugeniusz Stanisław 1916-06-12 IPN Lu 00419/209 inf. „Szyba” Ludwinów gm. Jakubów pow. Mińsk Mazowiecki
708 Kordowski Józef Bolesław 1915-03-10 IPN Lu 00419/527 inf. „Szyna” Mińsk Mazowiecki
1856 Zawadzki Tadeusz Kazimierz 1924-01-10 IPN Lu 00419/185 inf. „Słoma” nr rej. PUBP Gostynin 1240/1948 Jastrzębie pow. Gostynin
1879 Zemło Marian Antoni 1929-02-10 IPN Lu 00419/417 inf. „Słońce” Zemły gm. Mokobody pow. Siedlce
132 Budny Piotr Paweł Jan 1911-07-05 IPN Lu 00419/344 inf. „Słońce” Mrozy pow. Mińsk Mazowiecki
1612 Śmietanowski Mieczysław Bolesław 1926-02-20 IPN Lu 00419/321 inf. „Słoń” nr rej. PUBP Płońsk/1945  
1386 Rybicki Józef Adolf 1916-03-01 IPN Lu 00419/256 inf. „Słoń” nr rej. WUBP Warszawa 771/213/1946 Łaskarzew pow. Garwolin
695 Konca (Koca) Stanisław Walenty 1913-05-12 IPN Lu 00419/590 inf. „Teczka” Mrozy
1648 Tomasiewicz Nikodem Stanisław 1928-09-15 IPN Lu 00419/917 inf. „Telefonista”  
482 Grzesiński Stefan Jan 1923-06-07 IPN Lu 00419/556 inf. „Telefon” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 1808/65/1955 i GZI WP/1946 Osiny Nowe pow. Mińsk Mazowiecki
458 Grabowski Franciszek Aleksander 1921-01-07 IPN Lu 00419/213 inf. „Ton” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 40440/1/1949 Dębe Wielkie
1785 Wołowski Tadeusz Józef 1929-09-26 IPN Lu 00419/544 inf. „Torpedowiec” Mińsk Mazowiecki
883 Laskowski Marian Franciszek 1915-08-11 IPN Lu 00419/566 inf. „Traktor”  
1175 Parol Stanisław Jan 1919-02-03 IPN Lu 00419/601 inf. „Traktor”  
231 Ciok Feliks Stanisław 1916-11-22 IPN Lu 00419/204 inf. „Traktor” i inf. „Telefon” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 9911/118/1954 Czarnocin pow. Mińsk Mazowiecki
521 Jacuta Jan Jan 1920-09-25 IPN Lu 00419/586 inf. „Traktor” nr rej. 10086 Sokołów Podlaski
779 Król Aleksander Józef 1924-02-19 IPN Lu 00419/528 inf. „Trezna”  
1165 Paduch Edward Jan 1922-01-04 IPN Lu 00419/496 inf. „Trzeciak” nr rej. PUBP Garwolin 704/1954  
693 Komorowski Eugeniusz Antoni 1922-03-21 IPN Lu 00419/148 inf. „Twardy” nr rej. PUBP Siedlce 1543/1954 i WUBP Warszawa 8765/25/1952 Plewki gm. Zbuczyn pow. Siedlce
4 Adamczyk Marian Ludwik 1922-02-23 IPN Lu 00419/370 inf. „Tygrys” Strzała k. Siedlec
1233 Piotrak Tadeusz Józef 1926-02-07 IPN Lu 00419/573 inf. „Tygrys”  
1616 Świątek Marian Stanisław 1915-04-27 IPN Lu 00419/368 inf. „Ul”  
249 Czajka Zdzisław Wacław 1926-07-21 IPN Lu 00419/227 inf. „Uparty” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6664/1946 Grochów pow. Sokołów Podlaski
1680 Uchmański Jan Jan 1914-03-08 IPN Lu 00419/686 inf. „W-2”  
945 Majak Feliks Jan 1927-12-19 IPN Lu 00419/484 inf. „Waga” nr rej. PUBP Garwolin 345/1953  
998 Mazurczak Tadeusz Jan 1930-07-16 IPN Lu 00419/595 inf. „Walesiak” Seroczyn pow. Sokołów Podlaski informacja wojskowa
176 Chędoszko Marian Jan 1927-10-05 IPN Lu 00419/228 inf. „Walizka” Sterdyń pow. Sokołów Podlaski
1795 Wójcicki Jan Andrzej 1923-07-08 IPN Lu 00419/184 inf. „Walter” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 12263/1945 Mińsk Mazowiecki
799 Kryżewski Rajmund Kazimierz 1930-04-09 IPN Lu 00419/664 inf. „Warszawa”  
303 Domański Jan Stanisław 1925-06-28 IPN Lu 00419/379 inf. „Wesoły” Młynki gm. Wodynie pow. Siedlce
1631 Tarapata Eugeniusz Bronisław 1930-02-16 IPN Lu 00419/652 inf. „Wicher”  
1769 Wojdat Mieczysław Antoni 1928-09-08 IPN Lu 00419/325 inf. „Wicher” nr rej. PUBP Garwolin 10290/1946  
1500 Sopiński Wacław Jan 1922-01-08 IPN Lu 00419/643 inf. „Wicher” nr rej. PUBP Węgrów/1950  
277 Daniewicz Stefan Jan 1926-11-23 IPN Lu 00419/210 inf. „Wicz” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 193/1954 Mińsk Mazowiecki
1257 Podniesiński Marian Błażej 1911-06-23 IPN Lu 00419/400 inf. „Wieczorek” Siedlce
100 Bombiński Franciszek Feliks 1919-03-02 IPN Lu 00419/198 inf. „Wierny” Mińsk Mazowiecki
1210 Piekart Mieczysław Stanisław 1919-10-20 IPN Lu 00419/398 inf. „Wierzba” Stok Lacki k. Siedlec
327 Dytnerski Zdzisław Augustyn Jan 1912-08-28 IPN Lu 00419/847 inf. „Wiktor” Siedlce

Źródło:

W związku z problemami technicznymi strony Fundacji Gazety Podlaskiej, notki TW z byłego województwa siedleckiego współpracujących z SB, będą zamieszczane także na tej stronie. Notki dostępne będą pod linkiem, który umieszczony będzie pod nazwiskiem danego konfidenta.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

tajni konfidenci

 • lista ipn
 • ipn lista konfidentów
 • lista tw
 • ipn bu co znaczy
 • ipn lista tajnych współpracowników sb

Komentarze


Skomentował Adrian |

Cieżki temat, myśle że kady ma swoje zdanie...

Skomentował Beata |

Dzień dobry,
Z akt IPN wiem, że donosy na mojego śp. dziadka pisali TW "Korek" i TW "Kaśka". Przeczytałam u Pana informację na temat TW "Korek" i patrząc na dane myślę, że jest to dokładnie ta sama osoba, ale co do TW "Kaśka" to nadal nie wiem, kim był ten donosiciel, gdyż wskazany na Pańskiej liście p. Krzysztof Gołębiewski, nie odpowiada wiekiem. Czy dotarł Pan może do jeszcze innej osoby noszącej ten sam kryptonim?
Przeczytałam komentarz "gąbczaka" z 2015 r. i uświadomiłam sobie, iż podobne słowa słyszałam od młodych ludzi, którzy żyjąc w czasach kiedy można mówić "co ślina na język przyniesie" nie zdają sobie kompletnie sprawy jak bardzo donosy, czasami nawet ich przodków, miały wpływ na życie inwigilowanych oraz ich rodzin. Zastanawiam się, czy taka obojętność dla ludzkiej podłości jest uwarunkowana genetycznie, czy też to wynik współczesnego wychowania w duchu hedonizmu i kosmopolityzmu?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Po uzupełnieniu listy, z pseudonimem TW „Kaśka” jest jeszcze Janusz Szczegot. Lista nadal nie jest jeszcze pełna. Trwają prace nad jej aktualizacją i jest systematycznie uzupełniana.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego na liście nie ma TW Kuba z Lipna? Nie mam żadnej wątpliwości, co SN dał także wyraz, że był TW. Nazwisko Janusz Dobroś ur. 1953 r s. Zbigniewa ?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista stworzona jest dla TW z byłego województwa siedleckiego. Sygnatury akt Janusza Dobroś można znaleźć w Inwentarzu archiwalnym IPN.

Skomentował Anna |

Nie powinno się ich oceniać, od tego są sądy i innego rodzaju organizacje. Ale każdy ma prawo do swojej opinii co trzeba uszanować.

Skomentował Jan |

Witam ! Czemu z listy znikają dane osób współpracujących z SB. Np: [nazwisko imię sygn. akt]

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znalazły się osoby z zabezpieczenia operacyjnego do sprawy obiektowej "Camping", tj. objęte obserwacją do ew. wykorzystania. W tym przypadku chodziło o pracowników Zajazdu "Zimna Woda" w Łukowie i Zajazdu "Hetman" w Siedlcach, którzy niekoniecznie musieli nawet wiedzieć, że zostali zarejestrowani przez SB. W aktach znajdujących się w IPN jest tylko karta rejestracyjna tych osób, z której nie wynika żeby podjęły współpracę.

Z uwagi na powyższe uznałem, że jednak powyższe osoby nie powinny znaleźć się na tej liście.

IPN Lu 0420/96 t. 3 - Charakterystyka do sprawy obiektowej krypt. "Camping" nr rej. 6966.

Skomentował Myśliciel |

ten jakiś Andruszkiewicz jeszcze się nie urodził, a już jest na liście. Ciekawe.....15.04.2920.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Faktycznie, dziękuje za zwrócenie uwagi na pomyłkę, już poprawione :)

Skomentował Grzegorz Miller |

Jarosław Mioduszewski z Siedlec ps Bokser to kłamca i oszust wyłudzający pieniądze.

Skomentował Grzegorz Miller |

Mioduszewski Jarosław kiedyś konfident potem Borowik a na koniec typowy oszust i kłamca !!!!
Za nie długo pewne sprawy ujrzą światło dzienne Panie Mioduszewski

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Proszę pamiętać, że nawet najrzadsze imię i nazwisko może nosić kilka osób, istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że osoba z listy może nie być tą, której szukamy.

Skomentował Robert |

Do "gąbczak": Piętnowanie donosicieli jest dla nich zasłużoną karą która ma mieć też wymiar ostrzegawczy dla innych. Ja, w przeciwieństwie do Ciebie (zakładając, że jesteś szczery) bardzo chciałbym wiedzieć, czy sąsiad, znajomy itp. współpracował z SB a jeszcze bardziej czy był funkcjonariuszem SB, żeby mieć się przed taką osobą na baczności. Doświadczenie życiowe pokazuje, że wiele takich osób ma niegodziwe inklinacje do końca swych dni. Taki charakter. Oczywiście jest też pewien margines osób zaszantażowanych, przymuszonych do współpracy, ale jak napisałem, jest to wedle mojego rozeznania tylko margines.

Skomentował Marcin Brynda |

Wczoraj opublikowano pierwszą część tytułów dokumentów ze zbioru zastrzeżonego IPN. Liczę na to, że nareszcie odnajdą się dokumenty dotyczące inwigilacji mnie i moich działań w Genewie przez Gromosława Czempińskiego, który był w tamtym czasie rezydentem SB w Polskiej Misji przy ONZ.

Skomentował Mirek |

Co to znaczy KO SKW Dziecinów? Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tej placówki?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

SKW - nie występuje ten skrót na liście i nie znam go. Domyślam się że chodziło o KO SPZ Dziecinów.

KO - kontakt operacyjny - kategoria współpracy z SB. Jako KO określano osobę udzielającą potajemnie SB informacji „[…] wyrażającą chęć i mającą możliwości informowania SB o dostrzeganych wrogich i szkodliwych społecznie faktach i zjawiskach”, kontakt operacyjny miał być nawiązywany „[…] w celu organizowania dopływu wstępnych informacji interesujących SB w tych wszystkich przypadkach, gdy nie zachodzi potrzeba angażowania tajnych współpracowników […] [i do] sprawdzania wstępnych informacji otrzymywanych z innych źródeł”.

SPZ - specjalny punkt zakryty - pomieszczenie lub miejsce, z którego w sposób konspiracyjny obserwowano i fotografowano osoby inwigilowane oraz budynki i mieszkania. Konkretnie w tym przypadku była to budka dróżnika na przejeździe kolejowym PKP w Dziecinowie

Dziecinów - wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim.

Więcej na temat skrótów używanych przez organy bezpieczeństwa PRL, można znaleźć na stronach IPN w dziale Słownik Terminów.

Skomentował Sylwester Redzik |

Konfidenci byli są i będą :( myślę że władza która wykorzystuje własnych obywateli, nastawia ich przeciwko sobie, tworzy podziały na lepszych i gorszych nie zasługuje na szacunek. Władcy stawiają sobie pomniki, wmawiają nam że są najlepsi i zasługują na wieczne uwielbienie. Niestety to oni manipulują ludźmi, skłaniają ich do współpracy często posuwając się do szantażu. Niestety dotyczy to każdego szczebla władzy. Wydaje mi się że niestety osoby wymienione na tej liście to tylko niewielki promil konfidentów i podpier...czy :( Jestem bardzo ciekawy jak wyglądałaby dzisiejsza lista tych "współpracowników" zaangażowanych w tworzenie lepszej Rzeczypospolitej. Pewnie większość z nich święcie wierzy w słuszność swojego postępowania tak jak wierzyli Ci poprzedni. Na szczęście władza przemija, następna znów jest jedynie słuszna i ma swoich zatwardziałych zwolenników. Trwanie w jakiejkolwiek opcji politycznej pozbawia nas samodzielnego myślenia i ubezwłasnowalnia w działaniu. Podnosząc rękę w głosowaniu zawsze opowiadamy się za kimś kogo nie znamy i nie wiemy jak zostaniemy zniewoleni. Wybory są demokratyczne ale władza nigdy. Chcemy wierzyć że żyjemy w demokratycznym wolnym państwie. Tak naprawdę zawsze rządzi demokratycznie wybrany dyktator, który wie co dla nas jest najlepsze. Pozdrawiam i życzę wszystkim wewnętrznej uczciwości w dokonywaniu wyborów tych małych i dużych.

Skomentował Adam |

Nie jest istotne., kto ile donosił i czy wyrządził mniejszą krzywdę czy większą. Ale już sam fakt bycia tajnym współpracownikiem SB jest dyskwalifikujacy. Ci ludzie mieli takie samo morale jak obozowe kapo w Auschwitz. Nie mamy prawa takich osób rozgrzeszać, to są zwykłe ludzkie śmieci, które za pieniądze sprzedadzą własną matkę, żonę i dzieci.

Skomentował gąbczak |

Zobaczyłem dane swojego ojca, ja jako urodzony już po 89 r. naprawdę nie rozumiem o co tyle hałasu? było minęło i życie toczy się dalej. Mnie osobiście nie obchodzi czy ktoś z kim pracuje, mieszka, czy może jakiś mój dawny nauczyciel współpracował z SB. Mnie obchodzi TERAźNIEJSZOŚĆ i na tym się skupiam.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo Panu współczuje, że ma Pan takiego ojca i zawężone horyzonty myślowe. Prawdopodobnie Pańskiemu ojcu też zależało tylko na zaspokojeniu bieżących korzyści materialnych, nie bacząc na konsekwencje swoich czynów, donosząc na sąsiadów, znajomych, a być może i przyjaciół. Co do skutków takiej "pracy", odsyłam do komentarza poniżej. Jestem o tym głęboko przekonany, że to, iż może Pan poruszać się bez przeszkód po Europie i że nie żyje pan w kraju podobnym do Kuby, czy Korei Północnej nie zawdzięcza Pan swojemu ojcu, a raczej powinien Pan być wdzięczny tym, na których donosił Pański ojciec.

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". - Józef Piłsudski

Gdyby nie patriotyczna postawa naszych przodków (Pańskich to nie dotyczy) dzisiaj, w teraźniejszości językiem ojczystym byłby język niemiecki lub rosyjski, a Pan byłby parobkiem u bauera, lub wykonywał niewolniczą pracę w kołchozie. Na szczęście stanowi Pan mniejszość i to zapewne składającą się głównie z potomków esbeków i konfidentów.

Skomentował Janusz |

Niektórzy udają, że działalność "tw" nie była szkodliwa. A na czym polegała "praca" konfidenta? Otóż polegała na: szantażu, zastraszaniu inwigilacji, zaszczuwaniu jednych na drugich, prowokacji, kłamstwie, jak też niszczeniu doprowadzaniu do znęcania się fizycznego i psychicznego, a nierzadko zbrodni upatrzonych ofiar.
Konfidenci "pracowali" dla obrony komunistycznych przestępców i zdrady kraju.
Swoim haniebnym charakterem doprowadzali do tragedii wielu polskich patriotów i ruiny polskich rodzin. Za swoją podłość otrzymywali sowite wynagrodzenia, bogacili się i pomnażając swoje dobra materialne kosztem polskiego żywiołu patriotycznego. Swoim postępowaniem ulokowali się w tym samym miejscu co hitlerowscy agresorzy, bolszewicko-komunistyczni przestępcy i zdrajcy Ojczyzny.
W okresie okupacji wyrok na konfidenta był tylko jeden.

Skomentował Mirosław |

Witam,
Jestem bratem stryjecznym Michała Barczaka. Wiem, że był z przekonania patriotą . Z Pana strony www dowiedziałem się, że był TW. Czytając jego informacje dla SB wydaje mi się, że nie chciał Panu zaszkodzić. Czy w wyniku jego działalności jako TW poniósł Pan jakąś szkodę ?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Ja nie oceniam donosów do SB. Na stronie znajduje się lista zweryfikowanych donosicieli do SB, niekoniecznie na mnie. Dokumenty dotyczące Michała Barczaka można znaleźć na stronie Barczak vel Kajetaniak Michał TW Bernard. Jeśli posiada Pan dodatkowe informacje lub dokumenty, proszę o kontakt na e-mail .

Zostaw komentarz