Lista tajnych współpracowników SB

Lista TW z byłego województwa siedleckiego współpracujących ze służbą bezpieczeństwa w latach 1944-1990 opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej przez Tomasza Olko w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".

Lista tajnych współpracowników służby bezpieczeństwa z byłego województwa siedleckiego po raz pierwszy została upubliczniona w 2011 roku i zawierała 103 nazwiska konfidentów. Od tamtej pory została już kilkakrotnie uzupełniana. Ostatnia aktualizacja na dzień 02.05.2021 r.

Dalsze prace nad uzupełnianiem listy trwają...

 


Użyte skróty w tabeli:

 • TW - tajny współpracownik. Definicja tajnego współpracownika w Słowniku Terminów IPN
 • inf. - informator - nazwa tajnego współpracownika obowiązująca w dokumentach UB/SB do 1960 r. Definicja informatora w Słowniku Terminów IPN
 • KO - kontakt operacyjny. Definicja kontaktu operacyjnego w Słowniku Terminów IPN
 • LK - lokal kontaktowy. Definicja lokalu kontaktowego w Słowniku Terminów IPN
 • IPN - Instytut Pamięci Narodowej
 • nr rej. - numer rejestracyjny. Definicja numeru rejestracyjnego w Słowniku Terminów IPN
 • nr ew. - numer ewidencyjny
 • IPN Lu xxxxx/xxx - sygnatura akt, które dotyczą TW znajdujących się w zasobach IPN (IPN Lu oznacza, że akta znajdują się w Lubelskim oddziale IPN, IPN BU - Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania w Warszawie)
 • potw. IPN - nota wystawiona przez IPN potwierdzająca tożsamość TW plik .pdf

Lista konfidentów z byłego województwa siedleckiego

 
Lp. Nazwisko Imię Imię ojca Rok urodz. Akta IPN Pseudonim TW Miejscowość
1151 Pajda Jan Stanisław 1922-01-19 IPN Lu 00419/570 inf. „Krzesło”  
647 Kiszczuk Jan Stefan 1923-05-16 IPN Lu 00419/151 TW „Michalski” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 88/1962 Gródek gm. Jabłonna pow. Sokołów Podlaski
392 Gałkowski Jan Jan 1918-05-18 IPN Lu 00419/237 TW „Strzelec” Górzno pow. Garwolin
649 Kizilewicz Jan Antoni 1929-07-10 IPN Lu 00419/1220 KO „Fotograf” nr rej. KWMO Siedlce 1817/1975 i KPMO Węgrów 9414/1973  
905 Lutkowski Jan Michał 1929-02-09 IPN Lu 00419/531 inf. „Dębiński”  
394 Gańko Jan Władysław 1940-03-29 IPN Lu 00419/1318 i IPN Lu 00414/450 KO nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7470/1985 Dębe Wielkie
1422 Sienica Jan Jan 1946-07-15 IPN Lu 00419/1501 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 5949/1981  
143 Byczko Jan Paweł 1943-08-08 IPN Lu 555/64 i Lu 554/63 TW „Misiek” nr rej. 8354 Mińsk Mazowiecki
655 Kloch Jan Jan 1915-12-25 IPN Lu 00419/559 inf. „Korzeń”  
401 Gaworek Jan Grzegorz 1919-03-24 IPN Lu 00414/177 i IPN Lu 00423/18 TW „Władysław” nr rej.1171 Mordy
926 Maciejewski Jan Władysław 1928-06-24 IPN Lu 00419/1463 TW „Henryk” nr rej. WUSW Siedlce 7561/1985  
929 Magdziak Jan Jan 1940-03-17 IPN Lu 00419/1862 TW „Heniek” nr rej. WUSW Siedlce 7292/1984  
676 Kołodziejczyk Jan Józef 1929-05-03 IPN Lu 00419/1503 i IPN Lu 00414/582 TW „Hubert” nr rej. KWMO Siedlce 8040/1986 Siedlce
681 Komorniczak Jan Szczepan 1916-01-23 IPN Lu 00419/311 inf. „Janek” Helenów gm. Łaskarzew powiat Garwolin
938 Makowski Jan Stanisław 1952-06-11 IPN Lu 00419/1480 TW „Antoni” nr rej. WUSW Siedlce 7471/1985  
430 Goławski Jan Emilian 1939-12-17 IPN Lu 00419/1006 TW „Brunet” nr rej. KPMO Łuków 5354/1965  
1198 Pieńkowski Jan Stanisław 1915-03-28 IPN Lu 00419/572 inf. „Pomidor”  
176 Chlebicki Jan Jan 1911-05-15 IPN Lu 00419/206 TW „Rodzic” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 2032/1964  
1203 Pietrzyk Jan Feliks 1928-12-08 IPN Lu 00419/602 inf. „Młot”  
437 Gomułka Jan Piotr 1922-07-01 IPN Lu 00419/1094 TW „Grochowski”  
1205 Piętka Jan Władysław 1925-05-14 IPN Lu 00419/895 dysponent LK krypt. „Motel” nr rej. KWMO Siedlce 3183/1977  
695 Kopeć Jan Edward 1953-07-11 IPN Lu 00425/74 TW „Jodła” nr rej. 34608 Tychy kontrwywiad wojskowy
1463 Socha Jan Piotr 1905-07-14 IPN Lu 00419/58 TW „Szczery” nr rej. KWMO Siedlce 1356/1975, KPMO Łuków 11756/1971 i KWMO Warszawa 2692/1965  
698 Kopyrski Jan Adam 1937-11-12 IPN Lu 00419/1743 konsultant „Licznerski” nr rej. WUSW Siedlce 8283/1986  
1472 Solski Jan Stefan 1946-08-01 IPN Lu 555/41 TW „Stefan” nr rej. 7670 Siedlce
720 Kowalczyk Jan Mieczysław 1943-01-25 IPN Lu 00419/28 TW „Konrad” nr rej. KPMO Łuków 13196/1972 i KWMO Siedlce 1520/1975 Łuków
1234 Płochocki Jan Franciszek 1922-06-26 IPN Lu 00419/574 inf. „Ołówek” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 1174/48/1948  
1747 Wojtyra Jan Franciszek 1929-11-29 IPN Lu 00419/655 inf. „Szpak”  
1250 Ponikowski Jan Wincenty 1920-02-01 IPN Lu 00419/634 inf. „Franek” nr rej. PUds.BP Węgrów 1908/1955  
483 Grzymała Jan Wacław 1958-05-18 IPN Lu 00415/186 i IPN Lu 00425/251 TW „Junak” nr rej. 43478 Telaki gm. Kosów Lacki kontrwywiad wojskowy
739 Kozdój Jan Stanisław 1922-06-12 IPN Lu 00419/246 inf. „Ryś” nr rej. PUBP Garwolin 10313/1/1947 Żelechów pow. Garwolin
228 Ciężki vel Zieliński Jan Jan 1926-02-01 IPN Lu 00419/138 inf. „Sęczek”  
1765 Wójcicki Jan Andrzej 1923-07-08 IPN Lu 00419/184 inf. „Walter” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 12263/1945 Mińsk Mazowiecki
1003 Michalak Jan Stanisław 1923-06-22 IPN Lu 00419/456 inf. „Zając” Łysów b. pow. Łosice
492 Guzek Jan Józef 1947-09-18 IPN Lu 00419/850 TW „Profesor” nr rej. KWMO Siedlce 4773/1980  
1516 Stuleblak Jan Stanisław 1933-11-07 IPN Lu 00419/1657 TW „Janek” nr rej. KPMO Łuków 8600/1969 i KWMO Siedlce 2973/1977  
1264 Proczek Jan Józef 1952-09-06 IPN Lu 00419/1679 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 4501/1979  
245 Cyrych Jan Konstanty 1933-05-01 IPN Lu 00419/1698 i IPN Lu 00414/772 TW „Radny” nr rej. RUSW Węgrów 8658/1987 Łochów
1015 Mikiciuk Jan Jan 1935-03-16 potw. IPN TW „SE” Siedlce
251 Czapski Jan Michał 1958-03-21 IPN Lu 00419/1149 i IPN Lu 00414/359 TW „Michał” nr rej. KWMO Siedlce 6723/1983 Sokołów Podlaski
433 Gołębiewski Jan Andrzej Stanisław 1949-05-16 IPN Lu 00419/1549 i IPN Lu 00414/627 TW „Jakub” nr rej. WUSW Siedlce 9094/1988 Wodynie k. Siedlec
1717 Wiszniewski Jan Ignacy Zygmunt 1955-09-30 IPN Lu 00425/29 TW „Stojan” nr rej. 36038 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1315 Rek Jan Józef Józef 1944-02-15 IPN Lu 00419/1085 TW „Pięć / 5” nr rej. KWMO Siedlce 5854/1981  
23 Augustynowicz Jan Kazimierz Bronisław 1949-02-26 IPN Lu 00419/1834 TW i konsultant „Ekspert” nr rej. WUSW Siedlce 8106/1987 Siedlce
1763 Woźny Jan Kazimierz Aleksander 1939-07-06 IPN Lu 00419/22 TW „Jabłonka” nr rej. KPMO Węgrów 3217/1967 i KWMO Siedlce 1351/1975 Kopcie pow. Węgrów
542 Jaroszewski Jan Leon Bernard 1953-03-30 IPN Lu 00419/1693 i IPN Lu 00414/767 TW „Sosna” nr rej. RUSW Węgrów 8657/1987 Łochów
839 Kukawski Jan Marian Bronisław 1919-12-22 IPN Lu 00419/1956 TW „Marianin” nr rej. KWMO Siedlce 4661/1979  
674 Kołak Jan Romuald Mieczysław 1943-06-06 IPN Lu 00419/1873 i IPN Lu 00414/930 TW „Kozłowski” i TW „Barbara” nr rej. WUSW Siedlce 8597/1987 Siedlce
1156 Paprocki Jan Stanisław Władysław 1930-11-13 IPN Lu 00419/1856 p.d. A TW „Potocki” nr rej. WUSW Siedlce 8058/1986  
432 Gołąb Jan Wiktor Kazimierz 1937-03-26 IPN Lu 00419/81 TW „Kazimierz” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6654/1971 i KWMO Siedlce 923/1975  
1689 Wereda Jan Zygmunt Franciszek 1931-03-06 IPN Lu 00414/264 i IPN Lu 00423/31 TW „Polek” nr rej. 1175 Skórzec k. Siedlec
368 Frelak zd. Mroczek Janina Władysław 1955-08-22 IPN Lu 00419/1334 i IPN Lu 00414/463 TW „Marcin” nr rej. WUSW Siedlce 6068/1985 Mińsk Maz.
925 Maciejewska Janina Antoni 1920-03-03 IPN Lu 00419/533 inf. „Lalka”  
949 Małczuk Janina Józef 1916-11-08 IPN Lu 00419/665 inf. „Kalina” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 2924/74/1949  
239 Ciura Janina Henryk 1963-01-22 IPN Lu 00414/685 TW „Diana” nr rej. 7097 Siedlce
1795 Zadrożny Janusz Julian 1941-08-10 IPN Lu 00419/56 TW „Wiktor” nr rej. KWMO Siedlce 1180/1975, KPMO Siedlce 3322/1971 i KWMO Warszawa 2116/1964 Siedlce
1328 Rogala Janusz Bolesław 1955-01-19 IPN Lu 00415/62 TW „Kelner” Łochów kontrwywiad wojskowy
313 Duczek Janusz Zdzisław 1957-07-16 IPN Lu 00419/1084 i IPN Lu 00414/322 TW „Tadeusz” nr rej. KWMO Siedlce 6558/1982 Wola Suchożebrska
572 Jóźwiak Janusz Eugeniusz 1957-06-01 IPN Lu 00415/166 i IPN Lu 00425/166 TW „Jacek” Sobolew k. Garwolina kontrwywiad wojskowy
828 Kubicki Janusz Franciszek 1950-07-10 IPN Lu 00419/1009 kandydat na TW i czynny KO Siedlce
847 Kulma Janusz Czesław 1958-03-28 IPN Lu 00425/125 TW „Golf” nr rej. 40510 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
897 Lis Janusz Stefan 1960-03-22 IPN Lu 00425/250 TW „Rak” nr rej. 55395 Ruducin. gm. Górzno pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
389 Gałązka Janusz Mieczysław 1955-06-22 IPN Lu 00425/100 TW „Hanka” nr rej. 37546 Sójkówek gm. Sadowne kontrwywiad wojskowy
1416 Siedlecki Janusz Marian 1961-06-10 IPN Lu 00419/1877 TW „Administrator” nr rej. RUSW Węgrów 7688/1985  
653 Klimczak Janusz Albin 1959-04-29 IPN Lu 00425/42 TW „Piotr” nr rej. 47068 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
943 Malewicz Janusz Mikołaj 1936-06-12 IPN Lu 555/1 TW „Grzegorz” nr rej. 7680 Siedlce
1455 Smoleń Janusz Marian 1954-04-07 IPN Lu 00419/1861 TW „Angelika” nr rej. KWMO Siedlce 6751/1983  
979 Mazek Janusz Józef 1947-10-29 IPN Lu 00419/1670 p.d. A i IPN Lu 00414/745 TW „Janek” nr rej. RUSW Garwolin 8441/1986 Garwolin
985 Mazurek Janusz Wiktor 1951-05-28 IPN Lu 00423/70 KO nr rej. 7679 Siedlce
1761 Woźniakowski Janusz Józef 1927-05-07 IPN Lu 00419/1121 TW „Heniek” nr rej. WUSW Siedlce 7052/1984  
1531 Szczegot Janusz Bolesław 1957-02-15 IPN Lu 00419/879 TW „Kaśka” nr rej. KWMO Siedlce 4527/1979 i Oddz. WSW Lublin 37855/1978  
1051 Moszczyński Janusz Andrzej Władysław 1950-07-30 IPN Lu 00415/267 TW „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1226 Piwowar Janusz Henryk Aleksander 1936-02-27 IPN Lu 00419/17 TW „Henryk” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 6951/1972 i KWMO Siedlce 1106/1975 Sokołów Podlaski
597 Kalicki Janusz Jerzy Janusz 1948-03-08 IPN Lu 00419/714 TW „Elżbieta” nr rej. KWMO Siedlce 2752/1977  
1658 Urbanek Janusz Kornel Wacław 1949-09-16 IPN Lu 00419/1651 i IPN Lu 00414/727 TW „Kuba” nr rej. KWMO Siedlce 5721/1981 Sokołów Podl.
183 Chodowiec Janusz Stanisław Jan 1951-12-01 IPN Lu 00419/1644 i IPN Lu 00414/729 TW „Karol I” nr rej. KWMO Siedlce 6531/1982 Sokołów Podl.
546 Jasienowski Janusz Tadeusz Feliks 1938-06-10 potw. IPN TW „Janusz” nr rej. WUSW Siedlce 2561/1976 Siedlce
166 Chabiera Janusz Tadeusz Tadeusz 1944-06-19 IPN Lu 00419/1696 i IPN Lu 00414/770 TW „Tadeusz” nr rej. KWMO Siedlce 5915/1981 Węgrów
993 Melanowski Janusz Tadeusz Józef 1919-04-26 IPN Lu 00419/1274 TW „Pióro” nr rej. KWMO Warszawa 448/1962 i KWMO Siedlce 3629/1978  
1669 Walewski Janusz Wojciech Franciszek 1943-04-19 IPN Lu 00419/179 TW „Kwapisz” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 9088/1973 Mińsk Mazowiecki
1729 Włodarczyk Janusz Zenon Władysław 1940-12-22 IPN Lu 555/42 i IPN Lu 00419/181 TW „Roman” nr rej. WUSW Siedlce 8514/1987 i KPMO Mińsk Mazowiecki 6359/1971 Mińsk Mazowiecki
1028 Mioduszewski Jarosław Henryk 1967-11-04 IPN Lu 00415/273 i IPN Lu 00425/233 TW „Bokser” nr rej. 81781 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1043 Moch Jarosław Marian 1966-05-10 IPN Lu 00425/237 TW „Czarny” nr rej. 4731 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
280 Dąbrowski Jarosław Stanisław 1954-02-06 IPN Lu 00419/1425 i IPN Lu 00414/519 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 4090/1978 Mińsk Mazowiecki
307 Drawert Jarosław Paweł 1948-12-17 IPN Lu 00419/1872 i IPN Lu 00414/929 TW „Paweł” nr rej. WUSW Siedlce 8528/1987 Siedlce
208 Chudek Jarosław Jan 1963-05-19 IPN Lu 555/70 i IPN Lu 554/69 TW „Student” nr rej. 8486 Łuków
1022 Miler Jarosław Jan 1952-04-18 IPN Lu 00415/10 i IPN Lu 00425/10 TW „Krysia” nr rej. 29748 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1810 Zakrzewski Jeremi Felicjan 1941-10-05 IPN Lu 00419/873 KO „ZJ” nr rej. KWMO Siedlce 1969/1975 i KPMO Łuków 10456/1970  
1543 Szewczyk Jerzy Wacław 1929-08-22 IPN Lu 00419/430 inf. „Lew”  
1034 Miszczuk Jerzy Stefan 1933-06-19 IPN Lu 00419/628 inf. „Karzeł” nr rej. PUBP Węgrów 7614/69/1953  
1037 Mitura Jerzy Władysław 1953-05-05 IPN Lu 00419/1540 TW „17 J” nr rej. WUSW Siedlce 7923/1986 Siedlce
1560 Sztylko Jerzy Wacław 1924-02-03 IPN Lu 00419/322 inf. „Suchy”  
1565 Szulc Jerzy Ryszard 1954-02-18 IPN Lu 00419/1478 i IPN Lu 00414/558 TW „Kłak” nr rej. WUSW Siedlce 8428/1986 Siedlce
1314 Redzik Jerzy Henryk 1959-04-12 IPN Lu 00419/1401 i IPN Lu 00414/499 TW „Bolek” nr rej. RUSW Łuków 7253/1984 Huta Dąbrowa gm. Krzywda pow. Łuków
37 Barański Jerzy Jan 1925-02-20 IPN Lu 00419/195 inf. „Bocian” Mińsk Mazowiecki
1579 Szymko Jerzy Wacław 1947-08-07 potw. IPN TW „Łyżwiarz” nr rej. 6811 Siedlce
1068 Nachster Jerzy Stanisław 1948-07-22 IPN Lu 00419/1367 TW „Piotr” nr rej. WUSW Siedlce 7838/1985  
45 Basek Jerzy Marian 1957-11-02 IPN Lu 00415/119 TW „Sosna” nr rej. 44406 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1070 Nasiłowski Jerzy Leon 1946-05-26 IPN Lu 00419/1613 TW „Kwiatkowski” nr rej. KWMO Siedlce 6572/1983  
1582 Śledź Jerzy Feliks 1924-01-02 IPN Lu 00414/31 TW „Janek” nr rej. KPMO Łuków 5949/1966 i KWMO Siedlce 1514/1975 Łuków

Źródło:

W związku z problemami technicznymi strony Fundacji Gazety Podlaskiej, notki TW z byłego województwa siedleckiego współpracujących z SB, będą zamieszczane także na tej stronie. Notki dostępne będą pod linkiem, który umieszczony będzie pod nazwiskiem danego konfidenta.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

tajni konfidenci

 • lista ipn
 • ipn lista konfidentów
 • lista tw
 • ipn bu co znaczy
 • ipn lista tajnych współpracowników sb

Komentarze


Skomentował Adrian |

Cieżki temat, myśle że kady ma swoje zdanie...

Skomentował Beata |

Dzień dobry,
Z akt IPN wiem, że donosy na mojego śp. dziadka pisali TW "Korek" i TW "Kaśka". Przeczytałam u Pana informację na temat TW "Korek" i patrząc na dane myślę, że jest to dokładnie ta sama osoba, ale co do TW "Kaśka" to nadal nie wiem, kim był ten donosiciel, gdyż wskazany na Pańskiej liście p. Krzysztof Gołębiewski, nie odpowiada wiekiem. Czy dotarł Pan może do jeszcze innej osoby noszącej ten sam kryptonim?
Przeczytałam komentarz "gąbczaka" z 2015 r. i uświadomiłam sobie, iż podobne słowa słyszałam od młodych ludzi, którzy żyjąc w czasach kiedy można mówić "co ślina na język przyniesie" nie zdają sobie kompletnie sprawy jak bardzo donosy, czasami nawet ich przodków, miały wpływ na życie inwigilowanych oraz ich rodzin. Zastanawiam się, czy taka obojętność dla ludzkiej podłości jest uwarunkowana genetycznie, czy też to wynik współczesnego wychowania w duchu hedonizmu i kosmopolityzmu?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Po uzupełnieniu listy, z pseudonimem TW „Kaśka” jest jeszcze Janusz Szczegot. Lista nadal nie jest jeszcze pełna. Trwają prace nad jej aktualizacją i jest systematycznie uzupełniana.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego na liście nie ma TW Kuba z Lipna? Nie mam żadnej wątpliwości, co SN dał także wyraz, że był TW. Nazwisko Janusz Dobroś ur. 1953 r s. Zbigniewa ?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista stworzona jest dla TW z byłego województwa siedleckiego. Sygnatury akt Janusza Dobroś można znaleźć w Inwentarzu archiwalnym IPN.

Skomentował Anna |

Nie powinno się ich oceniać, od tego są sądy i innego rodzaju organizacje. Ale każdy ma prawo do swojej opinii co trzeba uszanować.

Skomentował Jan |

Witam ! Czemu z listy znikają dane osób współpracujących z SB. Np: [nazwisko imię sygn. akt]

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znalazły się osoby z zabezpieczenia operacyjnego do sprawy obiektowej "Camping", tj. objęte obserwacją do ew. wykorzystania. W tym przypadku chodziło o pracowników Zajazdu "Zimna Woda" w Łukowie i Zajazdu "Hetman" w Siedlcach, którzy niekoniecznie musieli nawet wiedzieć, że zostali zarejestrowani przez SB. W aktach znajdujących się w IPN jest tylko karta rejestracyjna tych osób, z której nie wynika żeby podjęły współpracę.

Z uwagi na powyższe uznałem, że jednak powyższe osoby nie powinny znaleźć się na tej liście.

IPN Lu 0420/96 t. 3 - Charakterystyka do sprawy obiektowej krypt. "Camping" nr rej. 6966.

Skomentował Myśliciel |

ten jakiś Andruszkiewicz jeszcze się nie urodził, a już jest na liście. Ciekawe.....15.04.2920.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Faktycznie, dziękuje za zwrócenie uwagi na pomyłkę, już poprawione :)

Skomentował Grzegorz Miller |

Jarosław Mioduszewski z Siedlec ps Bokser to kłamca i oszust wyłudzający pieniądze.

Skomentował Grzegorz Miller |

Mioduszewski Jarosław kiedyś konfident potem Borowik a na koniec typowy oszust i kłamca !!!!
Za nie długo pewne sprawy ujrzą światło dzienne Panie Mioduszewski

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Proszę pamiętać, że nawet najrzadsze imię i nazwisko może nosić kilka osób, istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że osoba z listy może nie być tą, której szukamy.

Skomentował Robert |

Do "gąbczak": Piętnowanie donosicieli jest dla nich zasłużoną karą która ma mieć też wymiar ostrzegawczy dla innych. Ja, w przeciwieństwie do Ciebie (zakładając, że jesteś szczery) bardzo chciałbym wiedzieć, czy sąsiad, znajomy itp. współpracował z SB a jeszcze bardziej czy był funkcjonariuszem SB, żeby mieć się przed taką osobą na baczności. Doświadczenie życiowe pokazuje, że wiele takich osób ma niegodziwe inklinacje do końca swych dni. Taki charakter. Oczywiście jest też pewien margines osób zaszantażowanych, przymuszonych do współpracy, ale jak napisałem, jest to wedle mojego rozeznania tylko margines.

Skomentował Marcin Brynda |

Wczoraj opublikowano pierwszą część tytułów dokumentów ze zbioru zastrzeżonego IPN. Liczę na to, że nareszcie odnajdą się dokumenty dotyczące inwigilacji mnie i moich działań w Genewie przez Gromosława Czempińskiego, który był w tamtym czasie rezydentem SB w Polskiej Misji przy ONZ.

Skomentował Mirek |

Co to znaczy KO SKW Dziecinów? Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tej placówki?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

SKW - nie występuje ten skrót na liście i nie znam go. Domyślam się że chodziło o KO SPZ Dziecinów.

KO - kontakt operacyjny - kategoria współpracy z SB. Jako KO określano osobę udzielającą potajemnie SB informacji „[…] wyrażającą chęć i mającą możliwości informowania SB o dostrzeganych wrogich i szkodliwych społecznie faktach i zjawiskach”, kontakt operacyjny miał być nawiązywany „[…] w celu organizowania dopływu wstępnych informacji interesujących SB w tych wszystkich przypadkach, gdy nie zachodzi potrzeba angażowania tajnych współpracowników […] [i do] sprawdzania wstępnych informacji otrzymywanych z innych źródeł”.

SPZ - specjalny punkt zakryty - pomieszczenie lub miejsce, z którego w sposób konspiracyjny obserwowano i fotografowano osoby inwigilowane oraz budynki i mieszkania. Konkretnie w tym przypadku była to budka dróżnika na przejeździe kolejowym PKP w Dziecinowie

Dziecinów - wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim.

Więcej na temat skrótów używanych przez organy bezpieczeństwa PRL, można znaleźć na stronach IPN w dziale Słownik Terminów.

Skomentował Sylwester Redzik |

Konfidenci byli są i będą :( myślę że władza która wykorzystuje własnych obywateli, nastawia ich przeciwko sobie, tworzy podziały na lepszych i gorszych nie zasługuje na szacunek. Władcy stawiają sobie pomniki, wmawiają nam że są najlepsi i zasługują na wieczne uwielbienie. Niestety to oni manipulują ludźmi, skłaniają ich do współpracy często posuwając się do szantażu. Niestety dotyczy to każdego szczebla władzy. Wydaje mi się że niestety osoby wymienione na tej liście to tylko niewielki promil konfidentów i podpier...czy :( Jestem bardzo ciekawy jak wyglądałaby dzisiejsza lista tych "współpracowników" zaangażowanych w tworzenie lepszej Rzeczypospolitej. Pewnie większość z nich święcie wierzy w słuszność swojego postępowania tak jak wierzyli Ci poprzedni. Na szczęście władza przemija, następna znów jest jedynie słuszna i ma swoich zatwardziałych zwolenników. Trwanie w jakiejkolwiek opcji politycznej pozbawia nas samodzielnego myślenia i ubezwłasnowalnia w działaniu. Podnosząc rękę w głosowaniu zawsze opowiadamy się za kimś kogo nie znamy i nie wiemy jak zostaniemy zniewoleni. Wybory są demokratyczne ale władza nigdy. Chcemy wierzyć że żyjemy w demokratycznym wolnym państwie. Tak naprawdę zawsze rządzi demokratycznie wybrany dyktator, który wie co dla nas jest najlepsze. Pozdrawiam i życzę wszystkim wewnętrznej uczciwości w dokonywaniu wyborów tych małych i dużych.

Skomentował Adam |

Nie jest istotne., kto ile donosił i czy wyrządził mniejszą krzywdę czy większą. Ale już sam fakt bycia tajnym współpracownikiem SB jest dyskwalifikujacy. Ci ludzie mieli takie samo morale jak obozowe kapo w Auschwitz. Nie mamy prawa takich osób rozgrzeszać, to są zwykłe ludzkie śmieci, które za pieniądze sprzedadzą własną matkę, żonę i dzieci.

Skomentował gąbczak |

Zobaczyłem dane swojego ojca, ja jako urodzony już po 89 r. naprawdę nie rozumiem o co tyle hałasu? było minęło i życie toczy się dalej. Mnie osobiście nie obchodzi czy ktoś z kim pracuje, mieszka, czy może jakiś mój dawny nauczyciel współpracował z SB. Mnie obchodzi TERAźNIEJSZOŚĆ i na tym się skupiam.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo Panu współczuje, że ma Pan takiego ojca i zawężone horyzonty myślowe. Prawdopodobnie Pańskiemu ojcu też zależało tylko na zaspokojeniu bieżących korzyści materialnych, nie bacząc na konsekwencje swoich czynów, donosząc na sąsiadów, znajomych, a być może i przyjaciół. Co do skutków takiej "pracy", odsyłam do komentarza poniżej. Jestem o tym głęboko przekonany, że to, iż może Pan poruszać się bez przeszkód po Europie i że nie żyje pan w kraju podobnym do Kuby, czy Korei Północnej nie zawdzięcza Pan swojemu ojcu, a raczej powinien Pan być wdzięczny tym, na których donosił Pański ojciec.

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". - Józef Piłsudski

Gdyby nie patriotyczna postawa naszych przodków (Pańskich to nie dotyczy) dzisiaj, w teraźniejszości językiem ojczystym byłby język niemiecki lub rosyjski, a Pan byłby parobkiem u bauera, lub wykonywał niewolniczą pracę w kołchozie. Na szczęście stanowi Pan mniejszość i to zapewne składającą się głównie z potomków esbeków i konfidentów.

Skomentował Janusz |

Niektórzy udają, że działalność "tw" nie była szkodliwa. A na czym polegała "praca" konfidenta? Otóż polegała na: szantażu, zastraszaniu inwigilacji, zaszczuwaniu jednych na drugich, prowokacji, kłamstwie, jak też niszczeniu doprowadzaniu do znęcania się fizycznego i psychicznego, a nierzadko zbrodni upatrzonych ofiar.
Konfidenci "pracowali" dla obrony komunistycznych przestępców i zdrady kraju.
Swoim haniebnym charakterem doprowadzali do tragedii wielu polskich patriotów i ruiny polskich rodzin. Za swoją podłość otrzymywali sowite wynagrodzenia, bogacili się i pomnażając swoje dobra materialne kosztem polskiego żywiołu patriotycznego. Swoim postępowaniem ulokowali się w tym samym miejscu co hitlerowscy agresorzy, bolszewicko-komunistyczni przestępcy i zdrajcy Ojczyzny.
W okresie okupacji wyrok na konfidenta był tylko jeden.

Skomentował Mirosław |

Witam,
Jestem bratem stryjecznym Michała Barczaka. Wiem, że był z przekonania patriotą . Z Pana strony www dowiedziałem się, że był TW. Czytając jego informacje dla SB wydaje mi się, że nie chciał Panu zaszkodzić. Czy w wyniku jego działalności jako TW poniósł Pan jakąś szkodę ?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Ja nie oceniam donosów do SB. Na stronie znajduje się lista zweryfikowanych donosicieli do SB, niekoniecznie na mnie. Dokumenty dotyczące Michała Barczaka można znaleźć na stronie Barczak vel Kajetaniak Michał TW Bernard. Jeśli posiada Pan dodatkowe informacje lub dokumenty, proszę o kontakt na e-mail .

Zostaw komentarz