Lista TW bez podziału na strony

Lista TW z byłego województwa siedleckiego współpracujących ze służbą bezpieczeństwa w latach 1944-1990 opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej przez Tomasza Olko w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".

Lista tajnych współpracowników SB z byłego województwa siedleckiego jest bardzo obszerna i zawiera wiele nazwisk osób, które zdradziły swoich kolegów i współpracowników. Wśród nich znajdują się zarówno osoby związane z opozycją antykomunistyczną, jak i zwykli ludzie, którzy zostali zwerbowani przez służby bezpieczeństwa.

Wiele z tych osób działało w różnych organizacjach i grupach, takich jak Solidarność, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej, czy też w innych grupach opozycyjnych. Niektórzy z nich byli aktywni w działaniach podziemnych, zbierając informacje, które następnie przekazywali służbie bezpieczeństwa.

Lista tajnych współpracowników SB z byłego województwa siedleckiego jest ważnym dokumentem, który pozwala na lepsze zrozumienie historii Polski w okresie PRL-u. Dzięki temu źródłu można poznać historię wielu osób, które dopuściły się zdrady wobec swoich kolegów i znajomych, co skutkowało poważnymi konsekwencjami dla wielu działaczy zaangażowanych w opozycję antykomunistyczną. Warto podkreślić, że lista ta jest nie tylko ważnym źródłem wiedzy, ale również przypomina o tragicznych skutkach działalności służb bezpieczeństwa dla wielu ludzi i ich rodzin.

Lista tajnych współpracowników służby bezpieczeństwa z byłego województwa siedleckiego po raz pierwszy została upubliczniona w 2011 roku i zawierała 103 nazwiska konfidentów. Od tamtej pory została już kilkakrotnie uzupełniana. Ostatnia aktualizacja na dzień 16.01.2023 r.

Dalsze prace nad uzupełnianiem listy trwają...

 


Użyte skróty w tabeli:

 • TW - tajny współpracownik. Definicja tajnego współpracownika w Słowniku Terminów IPN
 • inf. - informator - nazwa tajnego współpracownika obowiązująca w dokumentach UB/SB do 1960 r. Definicja informatora w Słowniku Terminów IPN
 • KO - kontakt operacyjny. Definicja kontaktu operacyjnego w Słowniku Terminów IPN
 • LK - lokal kontaktowy. Definicja lokalu kontaktowego w Słowniku Terminów IPN
 • IPN - Instytut Pamięci Narodowej
 • nr rej. - numer rejestracyjny. Definicja numeru rejestracyjnego w Słowniku Terminów IPN
 • nr ew. - numer ewidencyjny
 • IPN Lu xxxxx/xxx - sygnatura akt, które dotyczą TW znajdujących się w zasobach IPN (IPN Lu oznacza, że akta znajdują się w Lubelskim oddziale IPN, IPN BU - Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania w Warszawie)
 • potw. IPN - nota wystawiona przez IPN potwierdzająca tożsamość TW plik .pdf

Lista konfidentów z byłego województwa siedleckiego

 
Lp. Nazwisko Imię Imię ojca Rok urodz. Akta IPN Pseudonim TW Miejscowość
768 Krasnodębski Roman Edmund Józef 13.03.1942 IPN Lu 00419/1818 TW „Franek” nr rej. WUSW Siedlce 7813/1986  
1024 Mędza Wacław Jan 22.01.1915 IPN Lu 00419/1530 TW „Dziadek” nr rej. KWMO Siedlce 4522/1979  
1280 Polak Ewa Jan 04.03.1957 IPN Lu 00419/1542 TW „Majka” nr rej. KWMO Siedlce 3589/1978  
1536 Stafij Krystyna Jan 20.05.1925 IPN Lu 00419/962 dysponent LK krypt. „Róża” nr rej. KPMO Łuków 10136/1969 i KWMO Siedlce 1376/1975  
1281 Polak Krystyna Stanisław 06.11.1954 IPN Lu 00419/1598 KO „KP” nr rej. KWMO Siedlce 6091/1982  
1793 Wojciechowski Krzysztof Marian 13.12.1949 IPN Lu 00419/1365 TW „Krystyna” nr rej. KWMO Siedlce 6384/1982  
514 Izdebski Mieczysław Jan 01.04.1924 IPN Lu 00419/1624 TW „Czarny” nr rej. KPMO Siedlce 821/1962, KPMO Siedlce 102/1961 i KWMO Siedlce 1496/1975  
1026 Mianowski Edward Jan 1922-06-23 IPN Lu 00419/489 inf. „Stanisław”  
1282 Polak Leon Wojciech 18.06.1944 IPN Lu 00419/1594 TW „Szymon” nr rej. WUSW Siedlce 8213/1986  
1538 Stanisławski Bogusław Albin 26.03.1934 IPN Lu 00419/1573 TW „Dziadek” nr rej. KWMO Siedlce 6194/1982  
1794 Wojciechowski Leon Władysław 24.07.1931 IPN Lu 00419/1022 TW „Staszek” nr rej. KWMO Siedlce 5684/1981  
771 Krasuski Zenon Antoni 06.07.1947 IPN Lu 00419/1593 KO „ZK” nr rej. WUSW Siedlce 8041/1986  
1027 Miazio Jerzy Józef 16.09.1935 IPN Lu 00419/1035 TW „Józef” nr rej. KWMO Siedlce 5287/1980  
1795 Wojciuk Jerzy Antoni 16.10.1947 IPN Lu 00419/95 TW „Wojtek” nr rej. KWMO Siedlce 2276/1976  
1284 Pomagruk Czesław Szymon 25.05.1931 IPN Lu 00419/1638 TW „Szymon” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7140/1984  
1285 Ponikowski Jan Wincenty 01.02.1920 IPN Lu 00419/634 inf. „Franek” nr rej. PUds.BP Węgrów 1908/1955  
1797 Wojdat Antoni Zenon 12.06.1927 IPN Lu 00419/414 inf. „Młody”  
1286 Popielewski Zygmunt Czesław 11.05.1922 IPN Lu 00419/402 inf. „Szczur”  
1542 Stańczuk Stanisław     IPN Lu 00414/176 i 00423/17 TW „Kazimierz”  
1798 Wojdat Mieczysław Antoni 08.09.1928 IPN Lu 00419/325 inf. „Wicher” nr rej. PUBP Garwolin 10290/1946  
263 Czeluściński Waldemar Kazimierz 28.07.1944 IPN Lu 00419/889 TW „Sportowiec” nr rej. KWMO Siedlce 2775/1977  
775 Kraus Aleksander Jan 03.03.1918 IPN Lu 00419/807 inf. „Żaba”  
1031 Michalak Zbigniew Wincenty 17.09.1959 IPN Lu 00419/1253 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 6664/1983  
1287 Popowski Henryk Stanisław 13.09.1925 IPN Lu 00419/635 inf. „Roman” nr rej. PUds.BP Węgrów 3438/1956  
1543 Stańkiewicz Adam Adam 26.05.1925 IPN Lu 00419/649 TW „Lampa” nr rej. KPMO Węgrów 3625/1957 i KPMO Węgrów 517/1962  
1288 Popowski Mieczysław Leonard 06.06.1935 IPN Lu 00419/1601 TW „Antoni” nr rej. WUSW Siedlce 6950/1983  
1544 Stański Witold Bolesław 29.08.1920 IPN Lu 00419/537 inf. „Wysoki”  
777 Krawczyk Aleksander Aleksander 10.09.1934 IPN Lu 00419/1704 TW „Szachista” nr rej. KWMO Siedlce 6027/1982  
1289 Porębska Bożena Mieczysław 14.01.1950 IPN Lu 00419/1336 TW „Anna” nr rej. KWMO Siedlce 5840/1981  
1545 Staręga Henryk Aleksander 01.01.1926 IPN Lu 00419/1893 TW „Józef” nr rej. KWMO Siedlce 1187/1975 i KPMO Siedlce 3323/1967  
1290 Posiadała Antoni Aleksander 10.10.1924 IPN Lu 00419/1883 inf. „Okno” nr rej. KPMO Siedlce 3311/1967 i TW „Czesław” nr rej. KWMO Siedlce 1185/1975  
779 Krawczyk Tadeusz Antoni 11.02.1952 IPN Lu 00419/1486 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 6918/1986  
1547 Starosta Piotr Józef 13.05.1917 IPN Lu 00419/681 inf. „Dąb Stary”  
1803 Wojtczuk Marian Szczepan 07.12.1933 IPN Lu 00419/1905 TW „Brzozowski” nr rej. KWMO Siedlce 4992/1980  
780 Krogul Kazimierz Andrzej 15.10.1950 IPN Lu 00419/1064 TW „Odlewnik” nr rej. KWMO Siedlce 6540/1982  
1292 Pośpiech Bronisław Jan 27.11.1928 IPN Lu 00419/253 inf. „55 A”  
1804 Wojtkowska Anna Edward 19.05.1952 IPN BU 003183/178 dysponent LK krypt. „Zacisze” nr rej. KWMO Siedlce 4135/1979  
1293 Poświata Henryk Stanisław 25.04.1925 IPN Lu 00419/316 inf. „Czarny” nr rej. PUBP Garwolin 958/1947  
1549 Stefanowicz Stanisław Feliks 13.08.1932 IPN Lu 00419/23 TW „Irena” nr rej. Zarząd Zwiadu DWOP Warszawa 12577/1973 i 23 Chełmski Oddz. WOP Chełm 96/1974  
1805 Wojtkowski Adam Józef Józef 09.03.1949 akta zniszczone przez SB TW „Janek” nr rej. RUSW Węgrów 7061/1984  
782 Król Aleksander Józef 19.02.1924 IPN Lu 00419/528 inf. „Trezna”  
1038 Mielecki Krzysztof Mieczysław 05.03.1952 IPN Lu 00419/1740 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 9001/1988  
1294 Poświata Stanisław Władysław 14.11.1928 IPN Lu 00419/317 inf. „Górka”  
1550 Stefański Leszek Roman 26.12.1930 IPN Lu 00419/1361 TW „Lech” nr rej. KWMO Siedlce 6594/1983  
1039 Miernicki Wiesław Jan 30.08.1955 IPN Lu 00419/906 KO „Alfa” nr rej. KWMO Siedlce 4314/1979  
1807 Wojtyra Jan Franciszek 29.11.1929 IPN Lu 00419/655 inf. „Szpak”  
1040 Mierzwiński Janusz Tadeusz 15.09.1930 IPN Lu 0024/1157 rezydent „Wysocki” nr rej.  
1808 Wolski Roman Antoni 28.02.1947 IPN Lu 00419/1603 TW „Rysiek” nr rej. WUSW Siedlce 8547/1987  
785 Kruk Krzysztof Zygmunt 16.09.1952 IPN Lu 00419/987 KO nr rej. KWMO Siedlce 6302/1982  
1553 Stępień Jan Józef 03.03.1946 akta zniszczone przez SB TW „Olek” nr rej. WUSW Siedlce 6813/1983  
1042 Miętus Roman Stanisław 08.04.1934 IPN Lu 00419/979 TW „Krzysztof” nr rej. KWMO Siedlce 2662/1976  
1298 Półtorzycki Michał Aleksander 13.06.1929 IPN Lu 00419/1621 TW „Janek” nr rej. KWMO Siedlce 5799/1981  
1811 Wołosiak Zygmunt Grzegorz 10.06.1918 IPN Lu 00419/415 inf. „Mikołajczyk”  
276 Dagniewski (Skorupa) Wacław Kazimierz 04.08.1946 IPN Lu 555/25 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 6469/1982  
788 Krukowska Wanda Stanisław 15.12.1927 IPN Lu 00419/801 dysponent LK „Las” nr rej. KWMO Siedlce 1286/1975 i KPMO Siedlce 8575/1973  
1044 Mikołajczuk Franciszek Stanisław 04.10.1930 IPN Lu 00419/43 TW „Jesion” nr rej. KWMO Siedlce 1004/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 6523/1971  
1556 Stokłosa Alojzy Jan Franciszek 13.03.1936 IPN Lu 00419/700 dysponent LK krypt. „Zamek” nr rej. KWMO Siedlce 2990/1977  
1301 Proczek Jan Józef 06.09.1952 IPN Lu 00419/1679 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 4501/1979  
1814 Wołosz Stanisław Stanisław 25.04.1942 IPN Lu 00419/61 TW „Czarek” nr rej. KPMO Siedlce 5583/1970 i KWMO Siedlce 1359/1975  
1559 Stuczyński Ryszard Stanisław 25.09.1929 IPN Lu 00419/1502 TW „Romek” nr rej. KWMO Siedlce 6512/1982  
536 Jakubiak zd. Zagórska Maria Marcin 15.08.1926 IPN Lu 00419/546 inf. „Kukułka”  
1304 Prokurat Bolesław Stanisław 17.01.1927 IPN Lu 00419/904 TW „Kazik” nr rej. KPMO Siedlce 7027/1972 i KWMO Siedlce 1363/1975  
1049 Mikulski Stanisław Józef 10.10.1924 IPN Lu 00419/805 TW „K” nr rej. KPMO Wołomin 679/1962  
1305 Prokurat Mieczysław Jan Karol 26.09.1922 IPN Lu 00419/1118 TW „Heniek” nr rej. KWMO Siedlce 5733/1981  
1561 Strzaliński Zenon Stanisław 24.03.1943 IPN Lu 00419/82 TW „Milewski” nr rej. KWMO Siedlce 1941/1975 i KPMO Siedlce 27869/1974  
1817 Woroniecki Józef Józef 09.10.1938 IPN Lu 00419/1414 TW „Sosna” nr rej. RUSW Węgrów 7797/1985  
26 Bakuła Bolesław Franciszek 07.08.1913 IPN Lu 00419/580 inf. „Dzwon”  
538 Jakubowski Andrzej Jan 06.07.1927 IPN Lu 00419/908 TW „Rzemieślnik” i rezydent „Jakubczak” nr rej. KPMO Łuków 6410/1966 i KWMO Siedlce 1093/1975  
1563 Strzałek Zbigniew Eugeniusz 03.06.1935 IPN Lu 00419/1768 TW „Marian” nr rej. WUSW Siedlce 8376/1986  
1819 Woźniak Sławomir Mieczysław 18.11.1955 IPN Lu 00419/1734 TW „Bosman” nr rej. KWMO Siedlce 4973/1980 i RUSW Mińsk Mazowiecki 9143/1988  
540 Janakowska zd. Wiercioch Aleksandra Bronisław 15.01.1929 IPN Lu 00419/711 inf. „Blondynka” nr rej. GZI WP 26696/1951  
1052 Miłosz Jan Bolesław 22.09.1942 IPN Lu 00419/1637 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 5700/1981 i KWMO Biała Podlaska 313/1977  
1564 Strzałkowski Andrzej     IPN Lu 00419/1417    
797 Krygier Józef Jan 30.12.1920 IPN Lu 00419/899 KO „Szaławiła” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 4553/1967  
1053 Miłosz Zdzisław Michał 14.04.1936 IPN Lu 00419/1674 TW „Mateusz” nr rej. RUSW Garwolin 8503/1987  
1309 Prószyński Jerzy Zygmunt 20.03.1935 IPN Lu 00419/1885 KO „Pająk” nr rej. KWMO Siedlce 2223/1977 i KWMO Siedlce 2223/1976  
1565 Strzałkowski Mieczysław Emilian 08.07.1920 IPN Lu 00419/645 inf. „Brzezik”  
1821 Woźniakowski Janusz Józef 07.05.1927 IPN Lu 00419/1121 TW „Heniek” nr rej. WUSW Siedlce 7052/1984  
1054 Minasiewicz Małgorzata Andrzej 11.03.1963 IPN Lu 00419/1615 TW „Turystka” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7726/1985  
1566 Strzałkowski Stanisław Aleksander 31.05.1925 IPN Lu 00419/646 inf. „Kowalski” nr rej. PUds.BP Węgrów 3437/1956  
543 Jankowski Antoni Stanisław 24.01.1949 IPN Lu 00419/1812 TW „Barbara” nr rej. RUSW Łuków 6912/1983  
1055 Mioduszewski Jacek Eugeniusz 08.01.1962 IPN Lu 00419/1908 TW „Hubal” nr rej. WUSW Siedlce 8857/1987  
1567 Strzyżewski Władysław Piotr 24.12.1921 IPN Lu 00419/411 inf. „Gołąb”  
1568 Stuleblak Jan Stanisław 07.11.1933 IPN Lu 00419/1657 TW „Janek” nr rej. KPMO Łuków 8600/1969 i KWMO Siedlce 2973/1977  
1313 Przedlacki Tadeusz Jan 16.10.1921 IPN Lu 00419/575 inf. „Spokojny”  
802 Kryżewski Rajmund Kazimierz 09.04.1930 IPN Lu 00419/664 inf. „Warszawa”  
1570 Suchodoła Stanisław Wacław Stanisław 28.09.1931 IPN Lu 00419/170 TW „Karol” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 7083/1972  
1826 Wójcicki Tomasz Teodor Aleksander 01.07.1947 IPN Lu 00419/1733 TW „Darek” nr rej. WUSW Siedlce 7176/1984  
291 Dębiński Ryszard Leon 05.08.1929 IPN Lu 00419/848 inf. „Chemik”  
1059 Mirosz Zbigniew Stanisław 25.03.1941 IPN Lu 00419/1321 TW „Rybak” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8167/1986  
1571 Suchta Leon Zygmunt Antoni 13.03.1931 IPN Lu 00419/1167 KO „Czarny” nr rej. KWMO Siedlce 1157/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 5672/1970  
292 Dębski Jan Piotr 28.08.1919 IPN Lu 00419/918 informator  
804 Krzak Mirosław Tadeusz Tadeusz 01.01.1925 IPN Lu 00419/393 TW „Maciek” nr rej. KPMO Siedlce 5339/1970  
1572 Supeł Henryk Stanisław 20.10.1930 IPN Lu 00419/1947 TW „Lot” nr rej. WUSW Siedlce 6585/1983  
293 Dębski Krzysztof Kazimierz Jan 25.11.1948 IPN Lu 00419/1190 TW „Krzysztof” nr rej. RUSW Łuków 7656/1985  
805 Krzesiński Renaldo Bogdan 21.03.1956 IPN Lu 00419/1532 TW „Olek” nr rej. KWMO Siedlce 6568/1982  
1061 Miszczak Kazimierz Jan 27.12.1904 IPN Lu 00419/961 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 3433/1977  
1573 Suprun Wiesław Mieczysław 15.04.1937 IPN Lu 00419/1354 TW „Marek” nr rej. WUSW Siedlce 8126/1986  
1829 Wójcik Tadeusz Ludwik 19.07.1948 IPN Lu 00419/1518 KO nr rej. KWMO Siedlce 6220/1982  
38 Barciński Stefan Franciszek     akta zniszczone przez SB KO „BS” nr rej. WUSW Siedlce 7289/1984  
806 Krzyczkowski Tadeusz Władysław 02.03.1946 IPN Lu 00419/19 TW „Kadet” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 9315/1973 i KWMO Siedlce 998/1975  
1062 Miszczuk Jerzy Stefan 19.06.1933 IPN Lu 00419/628 inf. „Karzeł” nr rej. PUBP Węgrów 7614/69/1953  
1574 Surmacki Mieczysław Michał 30.09.1919 IPN Lu 00419/506 inf. „Gaj”  
1830 Wójcik Wiktor Stanisław 16.05.1912 IPN Lu 00419/690 inf. „Karp” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 3382/1956  
40 Barczewski Krzysztof Stanisław 06.01.1951 akta zniszczone przez SB TW „Bednarczyk” nr rej. WUSW Siedlce 7063/1984  
552 Jarzębski Ryszard Jan Ludwik 24.06.1942 IPN Lu 00419/129 TW „Miński” nr rej. KWMO Siedlce 3449/1977  
1064 Miśkiewicz Stanisław Antoni 15.05.1940 IPN Lu 00419/1655 TW „Wiktor” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 7724/1972 i KWMO Siedlce 1370/1975  
1320 Ptasiński Roman Stanisław 24.06.1916 IPN Lu 00419/576 inf. „Sokół” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 2093/1956  
1322 Pulkowski Wiesław Jan Tadeusz 11.09.1951 IPN Lu 00419/1614 TW „Kajtek” nr rej. WUSW Siedlce 8760/1987  
1067 Mlonka Józef Aleksander 02.01.1921 IPN Lu 00419/706 TW „Jacek” nr rej. KPMO Garwolin 750/1962  
1835 Wróbel Eugeniusz Julian 21.03.1942 IPN Lu 00419/1612 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 4931/1980  
1068 Młodzikowski Stanisław Andrzej 13.11.1921 IPN Lu 00419/1223 rezydent „Mysliwy” nr rej. KWMO Siedlce 4087/1978  
1324 Pulik Stefan Stanisław 11.03.1935 IPN Lu 00419/1884 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 3932/1978  
1836 Wróbel Józef Jan 14.06.1930 IPN Lu 00419/1323 KO nr rej. KWMO Siedlce 3172/1977  
45 Bartosiak zd. Zielińska Ewa Franciszek 03.07.1900 IPN Lu 00419/744 dysponent LK „Parasol” nr rej. KWMO Siedlce 2727/1976  
1069 Młynik Bogusław Józef 28.10.1947 IPN Lu 00419/1031 TW „Bogusław” nr rej. KWMO Siedlce 4745/1980  
46 Bartosiak Jan Józef 21.11.1951 akta zniszczone przez SB TW „Barbara” nr rej. WUSW Siedlce 7207/1984  
1326 Puszcz Stanisław Stanisław 06.03.1942 IPN Lu 00419/1276 TW „Stach” nr rej. KWMO Siedlce 2134/1976  
1838 Wróbel Wiktor Bolesław 23.09.1922 IPN Lu 00419/545 inf. „Piórko” i inf. „Groch” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 1350/1952  
1327 Puścian Roman Józef 06.02.1917 IPN Lu 00419/636 inf. „1-a” nr rej. PUBP Węgrów 707/1949  
1583 Szczechura Kazimierz Aleksander 09.10.1919 IPN Lu 00419/647 inf. „Jarząbek”  
1839 Wróblewski Zygfryd Walenty 01.04.1943 IPN Lu 00419/1819 TW „Krystyna” nr rej. WUSW Siedlce 8072/1986  
1840 Wrzesień Władysław Robert     IPN Lu 00419/1199 TW „Bolesław” nr rej. KWMO Siedlce 6943  
1073 Molenda Dariusz Marian Jerzy 08.09.1959 IPN Lu 00419/1809 TW „Rudy” nr rej. WUSW Siedlce 8219/1987  
307 Domański Stanisław Antoni 14.04.1908 IPN Lu 00419/348 TW „Antoni” nr rej. KWMO Warszawa 6016/1969, KPMO Garwolin 4016/1968 i KPMO Siedlce 3819/1962  
1075 Moreń Alina Elżbieta Marian 29.11.1958 IPN Lu 00419/1665 TW „Anna” nr rej. WUSW Siedlce 7649/1985  
1331 Rachoń Bronisław Antoni 17.08.1906 IPN Lu 00419/862 TW „Gospodarz” nr rej. KWMO Siedlce 4876/1980, KWMO Biała Podlaska 173/1975, KPMO Radzyń Podlaski 14175/1972, KPMO Biała Podlaska 7927/1968, KPMO Ryki 1185/1962 i  
1587 Szczepańczuk Zbigniew Mieczysław 04.09.1939 IPN Lu 00419/1634 TW „Łukasz” nr rej. KWMO Siedlce 3763/1978  
1843 Wymiatał Piotr Józef 29.06.1942 IPN Lu 00419/1852 TW „Piotr” nr rej. WUSW Siedlce 9188/1988  
308 Domański Zygmunt Stanisław 01.07.1930 IPN Lu 00419/263 rezydent „Orzeł” nr rej. Zarząd Inf. KBW i WOP 13152/225/1953  
564 Jastrzębski Mirosław Jan 23.08.1955 IPN Lu 00419/1070 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 3703/1978  
1844 Wyrzykowski Henryk Izydor Józef 06.08.1934 IPN Lu 00419/1611 TW „Ostoja” nr rej. WUSW Siedlce 7269/1985  
1333 Raciborski Stanisław Eugeniusz 03.01.1947 IPN Lu 00419/1448 TW „Grzesiek” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7733/1985  
1589 Szczęsny Edward Mieczysław 21.10.1949 IPN Lu 00419/1843 TW „Krzysztof” nr rej. WUSW Siedlce 7295/1985  
1334 Raczkiewicz Stanisław Aleksander 07.05.1923 IPN Lu 00419/809 inf. „Struś”  
1335 Raczko Piotr Franciszek 1920-02-24 IPN Lu 00419/637 inf. „Kazik”  
1591 Szczęsny Stefan Jan 1910-09-25 IPN Lu 00419/648 TW „Droga” nr rej. KPMO Węgrów 6470/1971  
1847 Wysokińska Wanda Stefan 05.03.1938 IPN Lu 00419/1038 TW „Krystyna II” nr rej. KWMO Siedlce 2514/1976  
312 Drewnik Bronisław Szczepan 26.01.1918 IPN Lu 00419/229 TW „Henio” nr rej. PUds.BP Garwolin 170/1955 i PUBP Garwolin 1333/1953  
1592 Szczygielska Marianna Kazimiera Władysław 22.09.1956 IPN Lu 00419/1708 TW „Anna” nr rej. RUSW Łuków 7448/1985  
1848 Wysokiński Adam     akta zniszczone przez SB KO i TW „Brzoza”, „Franiczek” nr rej. WUSW Siedlce 6193/1985  
569 Jaśkowiak Grzegorz Marian 04.01.1952 IPN Lu 00419/1249 dysponent LK krypt. „Gdańska” nr rej. RUSW Węgrów 7432/1985  
1081 Mościcki Zygmunt Edward 15.04.1913 IPN Lu 00419/1366 TW „Pedagog” nr rej. KWMO Siedlce 1365/1975 i KPMO Siedlce 8364/1973  
1593 Szczygielski Arkadiusz Michał Antoni 21.05.1933 IPN Lu 00419/6 KO „S.A.” / „Sz.A.” / „Sz.A.M.” nr rej. KPMO Łuków 4141/1964 i KWMO Siedlce 990/1975  
1594 Szczygielski Stanisław Józef 20.05.1946 IPN Lu 00419/1189 TW „Jurkowski” nr rej. RUSW Łuków 6831/1983  
1850 Wysokiński Ludwik Rudolf 16.10.1951 akta zniszczone przez SB TW „Adam” nr rej. WUSW Siedlce 6820/1983  
571 Jaworski Kazimierz Karol 17.11.1951 IPN Lu 00419/1346 KO „Kazimierz” nr rej. MSW Warszawa 73527/1982  
1595 Szczygieł Apoloniusz Jan 12.12.1942 IPN Lu 00419/1447 TW „Janusz” nr rej. WUSW Siedlce 6390/1983  
1084 Mrawiec Marek Kazimierz 11.11.1947 IPN Lu 00419/1553 TW „Siwy” nr rej. KWMO Siedlce 6379/1982  
1340 Radzikowski Stanisław Marian 07.07.1955 IPN Lu 00419/1564 TW „Alfek” nr rej. WUSW Siedlce 6832/1984  
1596 Szewczyk Jerzy Wacław 22.08.1929 IPN Lu 00419/430 inf. „Lew”  
573 Jedlikowski Wacław Bolesław 15.05.1940 akta zniszczone przez SB TW „Zbyszek” nr rej. 6427  
1597 Szewczyk Jerzy Henryk Mieczysław 30.04.1926 IPN Lu 00419/153 TW „Sokołowski” nr rej. KWMO Warszawa 27980/1974 i KPMO Sokołów Podlaski 27610/1974  
1853 Wysokiński Wiesław Wawrzyniec 01.05.1956 akta zniszczone przez SB TW „Kot” nr rej. WUSW Siedlce 5116/1980  
318 Dudek Marian Stanisław 15.06.1914 IPN Lu 00419/380 inf. „Rybka”  
574 Jesień Piotr Paweł Piotr 28.06.1925 IPN Lu 00419/87 TW „Janek” nr rej. KPMO Garwolin 5292/1969 i KWMO Siedlce 1512/1975  
1086 Mroczek Jan Bernard Stanisław 08.02.1951 akta zniszczone przez SB TW „Bernard” nr rej. WUSW Siedlce 6357/1982  
1854 Wyszogrodzki Mieczysław Stanisław 30.03.1938 IPN Lu 00419/1692 TW „Mieczysław” nr rej. RUSW Węgrów 7262/1984  
1087 Mróz Adam Czesław 30.01.1940 IPN Lu 00419/1856 TW „Malczewski” nr rej. WUSW Siedlce 6756/1985  
1599 Szewczyk Tomasz Mieczysław Józef 01.01.1936 IPN Lu 00419/1858 TW „Władek” nr rej. KWMO Siedlce 3438/1981  
1600 Szklarz Helena Adam 17.03.1922 IPN Lu 00419/868 KO „Sz.H.” nr rej. KWMO Siedlce 4892/1980  
1856 Wyszyński Włodzimierz Aleksander 17.01.1937 IPN Lu 555/57 TW „Jola” nr rej. KWMO Siedlce 6411/1982  
577 Jędrzejuk Ryszard Jan Tadeusz 27.01.1955 IPN Lu 00419/1750 TW „Karol” nr rej. WUSW Siedlce 8826/1987 i WUSW Siedlce 7858/1985  
1345 Rakowski Władysław Bronisław 06.06.1924 IPN Lu 00419/1470 TW „Błyskawica” KO „RW” nr rej. KWMO Siedlce 6203/1982  
1601 Szklarz Zdzisław Stanisław 21.08.1936 IPN Lu 00419/865 KO „SzZ” nr rej. KWMO Siedlce 4893/1980  
1857 Zabiegliński Wiesław Ryszard Marian 02.01.1938 IPN Lu 00419/757 KO „Z” i KO „Wiesiek” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6039/1971  
1346 Rasmussen zd. Osipiak Marta Franciszek 21.06.1954 IPN Lu 00419/1536 TW „Elżbieta” nr rej. KWMO Siedlce 4054/1978  
1602 Szlendak Kazimierz Ignacy 03.03.1907 IPN Lu 00419/1078 TW „Jan” nr rej. KPMO Garwolin 4176/1968 i KWMO Siedlce 1358/1975  
67 Bidrzycki Antoni     IPN Lu 00419/1317    
323 Duszczyk Winicjusz Zdzisław 15.05.1949 IPN Lu 00419/973 dysponent LK „Dacza” nr rej. KWMO Siedlce 5590/1981  
1859 Zaboklicki Władysław Ignacy 25.11.1912 IPN Lu 00419/693 agent „Drzewo”  
324 Dybcio Mieczysław Jan 16.12.1927 IPN Lu 00419/892 KO „Darek” nr rej. KWMO Siedlce 3040/1977  
836 ks. Szarek Edmund Józef Stanisław 19.03.1951 akta zniszczone przez SB TW „Polonez” nr rej. WUSW Siedlce 7338/84  
1092 Mutkowska zd. Kurek Urszula Bronisław 06.01.1961 IPN Lu 00419/1487 TW „Łucja” nr rej. KWMO Siedlce 6706/1983  
1604 Szopa Stanisław Piotr 25.03.1925 IPN Lu 00419/366 rezydent „Brzoza”  
1093 Myrcha Jadwiga Czesław 10.01.1945 IPN Lu 00419/258 KO „JM” nr rej. KWMO Siedlce 3452/1977  
1861 Zadrożny Ryszard Stefan 14.01.1926 IPN Lu 00419/657 inf. „Wróbel” i inf. „Zrehabilitowany”  
1350 Rącz Józef Roman 20.03.1938 IPN Lu 00419/1107 TW „Pielgrzym” nr rej. KWMO Siedlce 5278/1980  
1606 Szost Eugeniusz     IPN Lu 00419/538    
1607 Szostak Zdzisław Władysław 05.07.1928 IPN Lu 00419/367 inf. „Spójka” nr rej. MBP Warszawa 9901/32/1954 i WUBP Warszawa 702/1954  
1608 Szostek Franciszek Jan 10.10.1922 IPN Lu 00419/682 inf. „Kat”  
73 Bieliński Czesław Alojzy Bolesław 26.11.1921 IPN Lu 00419/47 TW „Mariusz”” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6805/1972 i KWMO Siedlce 1241/1975  
585 Jóźwicki Jerzy Józef 06.01.1936 IPN Lu 00419/1729 TW „Zabłocki” nr rej. MSW Warszawa 24424/1968 i WUSW Siedlce 8355/1986  
841 Książek Jerzy Stanisław 22.04.1958 IPN Lu 00419/1926 TW „Norbert” nr rej. WUSW Siedlce 8762/1987  
1865 Zagórski Bogusław Piotr 08.08.1945 IPN Lu 00419/907 TW „Wiśniewski” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 8815/1973 i KWMO Siedlce 919/1975  
1098 Nachster Jerzy Stanisław 22.07.1948 IPN Lu 00419/1367 TW „Piotr” nr rej. WUSW Siedlce 7838/1985  
1354 Rek Jan Józef Józef 15.02.1944 IPN Lu 00419/1085 TW „Pięć / 5” nr rej. KWMO Siedlce 5854/1981  
1866 Zagórski Kazimierz Piotr 28.02.1933 IPN Lu 00419/352 inf. „AT” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 9288/31/1954  
331 Dziedzic Zygmunt Józef 23.02.1929 IPN Lu 00419/920 dysponent LK „Gwiazda” nr rej. KPMO Łuków 264/1962, KPMO Łuków 51/1960 i KPMO Łuków 3126/1957  
843 Ksieniewicz Stanisław Tadeusz Andrzej 12.03.1930 IPN Lu 00419/78 TW „Tadeusz” nr rej. KWMO Siedlce 932/1975 i KPMO Łuków 8672/1969  
1611 Szpilewicz Piotr Jan 19.05.1906 IPN Lu 00419/171 TW „Zygmunt” nr rej. KWMO Warszawa 547/1961 i KWMO Warszawa 1341/1961  
588 Jóźwiuk Józef Jan 24.09.1921 IPN Lu 00419/384 inf. „Sagan”  
844 Księżak Wacław Jan 08.02.1912 IPN Lu 00419/626 inf. „Jama”  
1100 Nasielski Aleksander     akta zniszczone przez SB TW „Wiktor” nr rej. WUSW Siedlce 7404/84  
1614 Sztylko Jerzy Wacław 03.02.1924 IPN Lu 00419/322 inf. „Suchy”  
1103 Nawerski Jan Cezary Zygmunt 24.06.1934 akta zniszczone przez SB TW „Kolejarz” nr rej. KWMO Siedlce 4514/1979 i WUSW Lublin 10182/1969  
1359 Rędaszka Antoni Józef 10.01.1947 IPN Lu 555/31 TW „Akropol” nr rej. KWMO Siedlce 4540/1979  
1871 Zając Wiesław Maciej Feliks 01.01.1941 IPN Lu 00419/1618 TW „Jastrzębski” nr rej. KWMO Siedlce 4515/1979  
336 Dziudzik Wacław Stanisław 06.09.1925 IPN Lu 00419/872 KO „DzW” nr rej. KWMO Siedlce 1379/1975 i KPMO Łuków 4776/1965  
1104 Nazarek Stanisław Jan 08.02.1928 IPN Lu 00419/490 rezydent „Adamczyk”  
1360 Rędaszko Aleksander Józef 09.12.1927 IPN Lu 00419/351 inf. „Kawka” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 1899/1955  
1872 Zając Zygmunt Szczepan 27.11.1926 IPN Lu 00419/741 KO „Zet” nr rej. KPMO Siedlce 5034/1969  
81 Biernat Stanisław Paweł 03.07.1920 IPN Lu 00419/1605 TW „Apolinary” nr rej. KPMO Ryki 8754/1973 i KWMO Siedlce 1392/1979  
849 Kubik Jan     IPN Lu 00419/306    
1105 Niedziółka Dariusz Kazimierz 06.05.1952 IPN Lu 555/66 TW „Robert” nr rej. KWMO Siedlce 4045/1978  
1361 Ręngwelski Jan Marcin 14.12.1919 IPN Lu 00419/669 inf. „Stasiek”  
850 Kucewicz Zbigniew Stanisław 02.05.1939 IPN Lu 00419/335 KO nr rej. KWMO Siedlce 2684/1976  
1106 Niedziółka Krzysztof Kazimierz 25.06.1944 IPN Lu 00419/1328 TW „Jan” nr rej. KWMO Siedlce 6444/1982  
1618 Szulc Adolf Jan 12.03.1928 IPN Lu 00419/539 inf. „Leśnik”  
339 Dziura Henryk Bronisław 23.03.1936 IPN Lu 00419/1129 TW „Henryk” nr rej. KWMO Siedlce 6548/1982  
851 Kucharczuk Aleksander Jan 15.10.1928 IPN Lu 00419/1640 TW „Olek” nr rej. KWMO Siedlce 6063/1982  
1107 Niedziółka Tadeusz Józef 26.05.1936 IPN Lu 00419/35, akta LK „Saturn” zniszczone przez SB TW „Janusz” nr rej. KWMO Siedlce 1485/1975 i KPMO Łuków 10996/1970 i LK „Saturn” nr rej. 7067  
1363 Robak Kazimierz     IPN Lu 00419/1275    
1875 Zakrzewski Jeremi Felicjan 05.10.1941 IPN Lu 00419/873 KO „ZJ” nr rej. KWMO Siedlce 1969/1975 i KPMO Łuków 10456/1970  
596 Kaczkowski Karol Cezary 20.05.1920 IPN Lu 00419/821 inf. „Botanik” nr rej. PUBP Pruszków 895/1953  
1620 Szulich Henryk Stanisław 21.09.1928 IPN Lu 00419/808 inf. „Kosakowski”  
1876 Zalewski Andrzej Aleksander 15.02.1950 IPN Lu 555/63 TW „Jędrek” nr rej. WUSW Siedlce 8638/1987  
597 Kaczkowski Wiesław Jerzy Edward 26.06.1941 IPN Lu 00419/843 dysponent LK „Danusia” nr rej. KWMO Siedlce 1852/1975 i KPMO Siedlce 8289/1973  
853 Kucharzak Mieczysław Andrzej Władysław 29.11.1947 IPN Lu 00419/1710 TW „Kamil” nr rej. KWMO Siedlce 6327/1983  
1109 Niedźwiedzki Jan Jan 08.02.1942 IPN Lu 00419/1403 TW „Karolina” nr rej. KWMO Siedlce 6649/1983  
1621 Szwajkowski Michał Stanisław 07.07.1958 IPN Lu 00419/1266 TW „Markowski” nr rej. KWMO Siedlce 5690/1981  
1366 Rogala Franciszek Franciszek 10.09.1910 IPN Lu 00419/670 agent „Woda”  
599 Kaczorowska zd. Pavlović Irena Jadwiga Milisaw 21.02.1946 IPN Lu 00419/730 KO „Irena”  
1879 Zalewski Marian Józef 15.06.1904 IPN Lu 00419/763 inf. i TW „Bartek” nr rej. KPMO Garwolin 748/1962, KPMO Garwolin 595/1961 i KPMO Siedlce 3597/1959  
1112 Noceń Henryk Jan 09.06.1949 IPN Lu 555/37 TW „Jacek” nr rej. WUSW Siedlce 8426/1986  
1880 Zalewski Mirosław     IPN Lu 00419/91 TW „Kos” nr rej. KWMO Siedlce 1513/1975, KPMO Sokołów Podlaski 5087/1973 i KPMO Siedlce 4150/1967  
601 Kaflik Kazimierz Jan 24.10.1933 IPN Lu 00419/1685 TW „Polak” nr rej. RUSW Węgrów 7749/1985  
1369 Roguska Zofia Kazimierz 25.01.1959 IPN Lu 00419/1052 TW „Lena” nr rej. KWMO Siedlce 5800/1981  
1625 Szybka Stanisław Franciszek 04.11.1937 IPN Lu 00419/1319 TW „Dziesięć/10” nr rej. KWMO Siedlce 6007/1982  
1114 Nowak Aleksander Stanisław 1913-09-01 IPN Lu 00419/629 inf. „Mściwy” nr rej. PUBP Węgrów 14483/1947  
1370 Roguski Bogusław Aleksander 19.09.1910 IPN Lu 00419/638 inf. „Kruk” nr rej. PUBP Węgrów 14464/1947  
1626 Szylberg Grzegorz Andrzej Leonard 29.01.1956 IPN Lu 00419/1897 TW „Waran” nr rej. KWMO Siedlce 705/1975, KPMO Siedlce 29145/1975 i KWMO Siedlce 3625/1978  
347 Fedorczyk Wacław Jan 02.05.1924 IPN Lu 00419/438 inf. „Ogrodnik”  
603 Kajtaniak Marian     IPN Lu 00419/118 TW „Paleta” nr rej. KWMO Siedlce 1257/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 3354/1968  
1115 Nowak Edmund Jan 28.12.1921 IPN Lu 00419/1442 TW „Stasio” nr rej. KWMO Siedlce 1484/1975 i KPMO Siedlce 8341/1973  
604 Kalata Eugeniusz Aleksander 23.12.1923 IPN Lu 00419/271 inf. „Krukowski” nr rej. KPMO Węgrów 132/1961 i KPMO Węgrów 3881/1958  
860 Kukawski Andrzej Ludwik Jan 01.04.1943 IPN Lu 00419/1526 TW „Telefon” nr rej. KWMO Siedlce 6614/1983  
605 Kalbarczyk Władysław Stanisław 25.01.1916 IPN Lu 00419/305 inf. „Komornicki” nr rej. WUBP Warszawa/1949  
861 Kukawski Jan Marian Bronisław 22.12.1919 IPN Lu 00419/1956 TW „Marianin” nr rej. KWMO Siedlce 4661/1979  
1373 Romanek Tadeusz Mikołaj 01.02.1921 IPN Lu 00419/501 inf. „Długi”  
1629 Szymańska Halina Jan 02.11.1947 IPN Lu 00419/1019 dysponent LK krypt. „Tamka” nr rej. KWMO Siedlce 6312/1982  
1885 Zawadka Bernard Władysław 11.04.1932 IPN Lu 00419/96 TW „Iwona” nr rej. KWMO Siedlce 2003/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 8581/1973  
1374 Romańczuk Mieczysław Wawrzyniec     IPN Lu 00419/1358    
1630 Szymański Czesław Wojciech 29.02.1928 IPN Lu 00419/1126 TW „Mały” nr rej. KWMO Elbląg 4366/1980, KPMO Lidzbark Warmiński 5313/1972, KPMO Nysa 2543/1965, KWMO Siedlce 6273/1982, KPMO Siedlce 3215/1977, KPMO Piaseczno 233  
1886 Zawadka Jan Władysław 07.02.1930 IPN Lu 00419/1722 TW „Karolinka” nr rej. KWMO Siedlce 6659/1983  
607 Kalicki Janusz Jerzy Janusz 08.03.1948 IPN Lu 00419/714 TW „Elżbieta” nr rej. KWMO Siedlce 2752/1977  
1119 Nowakowski Zdzisław Franciszek 26.10.1934 IPN Lu 00419/1580 p.d. A TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 1477/1975 i KPMO Siedlce 5510/1970  
1375 Ronda Jan Stanisław 19.12.1912 IPN Lu 00419/671 inf. „Motor”  
864 Kulesza Henryk Maciej 02.11.1935 IPN Lu 00419/1128 TW „Henryk” nr rej. KWMO Konin 2848/1977 i KWMO Siedlce 5780/1981  
1632 Szymański Zbigniew Piotr Jan 23.02.1949 IPN Lu 00419/1865 TW „Gutek” nr rej. WUSW Siedlce 9118/1988  
1888 Zawadzki Henryk Władysław 08.08.1924 IPN Lu 00419/429 inf. „Krakus”  
1121 Nowicki Władysław Antoni 15.10.1918 IPN Lu 00419/532 inf. „Szpak”  
354 Filipczak Jerzy     IPN Lu 00419/1315    
1122 Nowosielski Franciszek Józef 12.03.1928 IPN Lu 00419/5 TW „Zdzisław” nr rej. KPMO Siedlce 8449/1973 i KWMO Siedlce 977/1975  
1378 Rosłaniec Edward Jan 03.09.1925 IPN Lu 00419/502 inf. „Janek”  
1634 Śledziewski Cezary Zygmunt 02.01.1943 IPN Lu Z505/2 TW „Czarek” nr rej. KSMO Warszawa 27414/1980, MSW Warszawa 93273/1986, WUSW Siedlce 9180/1988  
1890 Zawadzki Marian Antoni 01.06.1920 IPN Lu 00419/656 inf. „Geniek” nr rej. PUds.BP Węgrów 1790/1955  
1635 Śledziewski Sławomir Aleksander 13.03.1931 IPN Lu 00419/709 inf. „Janusz”  
612 Kalisz Marian Wiktor 30.03.1933 IPN Lu 00419/29 TW „Wacław” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 5166/1969 i KWMO Siedlce 1467/1975  
1124 Nurzeński Leszek Czesław 01.01.1940 IPN Lu 00419/1193 TW „Tomasz” nr rej. KWMO Siedlce 3019/1977  
1892 Zawadzki Wiesław Bronisław 28.04.1939 IPN Lu 00419/1075 TW „Delpor” nr rej. KWMO Siedlce 3596/1978  
1125 Nurzyńska Iwona Edmund 12.01.1961 IPN Lu 00419/1900 TW „Patrycja” nr rej. WUSW Siedlce 8394/1986  
1637 Śliwa Roman Piotr 28.11.1958 IPN Lu 00419/1265 TW „Ścigany” nr rej. KWMO Siedlce 5909/1981  
870 Kunda Leonard Feliks 18.10.1936 IPN Lu 00419/64 TW „Misjonarz” nr rej. KWMO Siedlce 2678/1976  
1638 Śmietanowski Mieczysław Bolesław 20.02.1926 IPN Lu 00419/321 inf. „Słoń” nr rej. PUBP Płońsk/1945  
1894 Zawadzki Zygmunt Jan 18.08.1921 IPN Lu 00419/742 inf. „X1” („X-1”)  
1383 Roszuk Jan Michał 03.04.1915 IPN Lu 00419/462 inf. „Kukułka”  
1639 Śpila Józef Jan 13.12.1919 IPN Lu 00419/882 dysponent LK krypt. „Osiedle” nr rej. KWMO Siedlce 2026/1975 i KPMO Łuków 5004/1965  
1384 Rozbicki Andrzej Mieczysław Mieczysław 19.07.1966 IPN Lu 00419/1907 TW „Mietek” nr rej. WUSW Siedlce 9254/1989  
617 Kamonciak Stanisław   02.03.1924 IPN Lu 00419/589 inf. „Zemsta”  
362 Florczuk Witold Eugeniusz 04.04.1936 IPN Lu 00419/1077 TW „Kazimierz” nr rej. KWMO Warszawa 5627/1970 i KWMO Siedlce 1244/1975  
874 Kurdej Władysław Józef 30.06.1922 IPN Lu 00419/563 inf. „Koń”  
1642 Świątek Marian Stanisław 27.04.1915 IPN Lu 00419/368 inf. „Ul”  
1898 Zbieć Marian Aleksander Aleksander 13.12.1928 IPN Lu 00419/1688 TW „Aleksander” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 5785/1970 i KWMO Siedlce 1952/1977  
619 Kania Ignacy Bolesław 04.01.1927 IPN Lu 00419/525 inf. „Wilk”  
1899 Zbieć Zygmunt Stanisław 19.09.1945 IPN Lu 00419/1846 TW „Bankier” nr rej. WUSW Siedlce 8384/1987  
620 Kania Stanisław Andrzej 28.08.1920 IPN Lu 00419/806 inf. „Mieczysław”  
876 Kurek Stanisław Józef 29.08.1934 IPN Lu 00419/981 TW „Kwiatkowski” nr rej. KPMO Włodawa 15228/1973, KWMO Siedlce 2924/1977 i KWMO Biała Podlaska 300/1976  
1900 Zbrożek Stanisław Stanisław 08.05.1933 IPN Lu 00419/658 inf. „Wistowski”  
1389 Różaniecki Jerzy Zygfryd 12.02.1955 IPN Lu 00419/1157 KO „Napoleon” nr rej. KWMO Siedlce 4850/1980  
1645 Świder Andrzej Jan 02.04.1963 IPN Lu 00419/1752 TW „Black”  
1390 Różycki Roman Władysław 07.01.1925 IPN Lu 00419/406 inf. „Góra”  
623 Kaniuk Michał Piotr 25.09.1927 IPN Lu 00419/272 inf. „Ignac”  
879 Kurylak Tadeusz Jan 05.01.1946 IPN Lu 00419/1667 TW „Kamiński” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6804/1983  
1135 Olbromski Edmund Edward 27.02.1947 IPN Lu 00419/1666 TW „Rafał” nr rej. WUSW Siedlce 6914/1983  
1647 Świderski Franciszek Henryk Władysław 09.10.1927 IPN Lu 00419/2 TW „Stefan” nr rej. KPMO Łuków 4487/1964 i KWMO Siedlce 973/1975  
624 Kański Leszek Władysław 24.11.1942 IPN Lu 00419/815 TW „Wiesław” nr rej. KWMO Siedlce 3503/1977  
880 Kuryłek Kazimierz Bronisław 23.08.1928 IPN Lu 00419/1639 TW „Bronisław” nr rej. KWMO Siedlce 4655/1979  
1136 Olczak Leszek Jan Jan 05.01.1938 IPN Lu 00419/1735 TW „Topograf” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8095/1986  
1904 Zdoliński Stefan Wiktor 03.10.1911 IPN Lu 00419/122 dysponent LK krypt. „Kolonia” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 2211/1964 i KWMO Siedlce 1845/1975  
625 Kapłan Jan Piotr 11.05.1944 IPN Lu 00419/954 TW „Mostowski” nr rej. KPMO Garwolin 9484/1973, KPMO Otwock 6459/1971, KPMO Ryki 5670/1970, KPMO Radzyń Podlaski 10304/1969, KPMO Włodawa 8275/1968, KWMO Siedlce 1  
371 Frątczak zd. Jagiełło Stanisława Stanisław 04.07.1945 IPN Lu 555/58 TW „Krzysztof” nr rej. WUSW Siedlce 7600/1985  
628 Karasek Zygmunt Henryk 13.04.1935 IPN Lu 555/27 TW „Hieronim” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7308/1984  
884 Kuśmierczyk Kalikst Józef 11.10.1901 IPN Lu 00419/564 inf. „Kalina”  
1652 Świnarski Alfred Jan 26.05.1937 IPN Lu 00419/1782 TW „Jan” nr rej. WUSW Siedlce 8660/1987  
885 Kuśpit Adolf Zygmunt Adolf 22.03.1935 IPN Lu 00419/565 TW „Franek” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 2315/1962  
1397 Rudaś Stefan Leonard 17.11.1922 IPN Lu 00419/21 TW „Kamień” nr rej. KPMO Węgrów 6085/1971 i KWMO Siedlce 1368/1975  
1142 Olędzki Kazimierz Stanisław 01.11.1941 IPN Lu 00419/1648 TW „Kazimierz” nr rej. KWMO Koszalin 7649/1971 i KWMO Siedlce 6395/1982  
1654 Świętoń Franciszek Adam 02.12.1926 IPN Lu 00419/468 TW „Adam” nr rej. KPMO Węgrów 9064/1973 i KPMO Wyszków 6291/1972  
631 Karaś Czesław Szczepan 19.07.1924 IPN Lu 00419/1097 dysponent LK krypt. „Gaja” nr rej. KWMO Siedlce 4203/1978  
1143 Oliński Stefan Ryszard 30.07.1947 IPN Lu 00419/1514 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 6648/1983  
376 Frysztak Sławomir Stanisław Edward 14.03.1957 IPN Lu 555/34 TW „Podlaski” nr rej. WUSW Siedlce 9377/1989  
632 Karcz Alojzy Jan 22.06.1947 IPN Lu 00419/30 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 1522/1975, KPMO Sokołów Podlaski 8340/1973 i KPMO Sokołów Podlaski 7340/1972  
888 Kwiatkowski Zygmunt Jakub 04.10.1911 IPN Lu 00419/561 inf. „Brzoza”  
1144 Olszewski Jan Władysław 12.12.1910 IPN Lu 00419/396 inf. „Rower”  
1656 Świszczewski Marian Jacek Leonard 17.08.1955 akta zniszczone przez SB TW „Sowiński” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6965/1983  
1912 Zelent Witold Maksymilian Marcin 12.10.1931 IPN Lu 00419/659 TW „Stolarz” nr rej. KPMO Węgrów 511/1962  
633 Karczewski Stanisław Józef 30.04.1937 IPN Lu 00419/1089 TW „Wojtek” nr rej. KWMO Siedlce 5865/1981  
889 Kycia Mieczysław Jan 29.03.1949 IPN Lu 00419/1724 TW „Wójcik” nr rej. WUSW Siedlce 8353/1986  
1401 Rudzki Zygmunt Tadeusz Jan 24.04.1925 IPN Lu 00419/672 KO „RZ” i KP „Obywatel k/1” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 2866/1965 i KPMO Mińsk Mazowiecki 2865/1965  
1657 Talar Stefan Piotr 17.09.1913 IPN Lu 00419/651 dysponent LK krypt. „Żaba”  
378 Gabrysz Józef Rajmund Robert 06.02.1917 IPN Lu 00419/1669 TW „Romuald” nr rej. KWMO Siedlce 6026/1982  
1402 Rurarz Ludwik Wojciech 16.07.1939 IPN Lu 00419/1821 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 6551/1982  
1658 Tarapata Eugeniusz Bronisław 16.02.1930 IPN Lu 00419/652 inf. „Wicher”  
380 Gadomski Włodzimierz Lucjan 02.01.1948 IPN Lu 00419/1844 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 5859/1981  
892 Laskowski Marian Franciszek 11.08.1915 IPN Lu 00419/566 inf. „Traktor”  
1660 Tarasiuk Antoni Stanisław 08.06.1911 IPN Lu 00419/469 inf. „Koń”  
1916 Zgódka Kazimierz Michał 08.10.1915 IPN Lu 00419/691 inf. „Korat” („Korab”)  
1149 Olszak Marian Wiktor 14.07.1912 IPN Lu 00419/1100 TW „Albin” nr rej. KWMO Siedlce 2104/1977  
382 Gajda Jan Bronisław 28.08.1942 IPN Lu 555/54 TW „Mecenas” nr rej. KWMO Siedlce 3510/1977  
1662 Tarnowski Stanisław Henryk 13.11.1945 IPN Lu 00419/834 TW „Charlie” nr rej. KWMO Siedlce 4659/1979  
639 Kawęcki Henryk Józef 24.05.1957 IPN Lu 00419/1769 TW „Długi” nr rej. WUSW Siedlce 8744/1988  
1407 Rychlica Franciszek Józef 03.10.1926 IPN Lu 00419/319 inf. „Spokojny” nr rej. PUBP Garwolin/1948  
1919 Zgódka Zygmunt Józef 29.04.1925 IPN Lu 00419/187 inf. „Smutny”  
384 Gajewski Bogusław Józef 18.08.1924 IPN Lu 00419/439 inf. „Zając”  
896 Latosi Zbigniew Czesław 25.02.1930 IPN Lu 00419/1259 TW „Ludwik” nr rej. KPMO Węgrów 8380/1973 i KWMO Siedlce 1453/1982  
641 Kądziela Czesław Wawrzyniec 1929-04-15 IPN Lu 00419/273 inf. „Dzik”  
1153 Ołdak Zdzisław Aleksander 08.09.1927 IPN Lu 00419/534 inf. „Byk”  
1665 Teodorczyk (Tedorczyk) Wincenty Jan 02.07.1919 IPN Lu 00419/616 inf. „But” nr rej. PUBP Węgrów 14486/1947  
1155 Orlikowski Zdzisław Antoni 24.12.1933 IPN Lu 00419/1153 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 947/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 8487/1973  
1411 Rynas Andrzej Stanisław 13.01.1942 IPN Lu 00419/1277 TW „Kazimierz” nr rej. 6996  
1667 Tkacz Władysław Stanisław 13.07.1921 IPN Lu 00419/540 inf. „Ratyński” („Ratński”)  
1923 Zieliński Antoni Władysław 20.01.1925 IPN Lu 00419/1895 TW „Henryk” nr rej. KPMO Siedlce 3313/1967 i KWMO Siedlce 1178/1975  
388 Gajowniczek Stanisław Jan 11.10.1906 IPN Lu 00419/953 TW „Marian” i TW „Albin” nr rej. KPMO Ryki 1184/1962 i KWMO Siedlce 1242/1975  
644 Kępka Bogumiła Antonina Jan 01.03.1959 IPN Lu 00419/1671 TW „Irena” nr rej. KWMO Siedlce 6076/1982  
900 Lejman Hipolit Adam 14.08.1910 IPN Lu 00419/529 inf. „Dzik”  
1156 Ornat Czesław Stanisław 14.09.1919 IPN Lu 00419/1683 TW „Śruba” nr rej. KPMO Garwolin 2338/1964 i KWMO Siedlce 946/1975  
1668 Tkaczyk Karol Jan 04.02.1916 IPN Lu 00419/653 inf. „Kleszcze”  
901 Lendzion Stanisława Jan 26.05.1958 IPN Lu 00419/1434 TW „Michalik” nr rej. RUSW Łuków 8716/1987  
1669 Tkaczyk Stanisław Aleksander 16.10.1924 IPN Lu 00419/541 inf. „Stanisławski”  
1925 Zieliński Jan Zygmunt 05.05.1948 IPN Lu 00419/1632 TW „Zygmunt” nr rej. KWMO Siedlce 5221/1980 i KPMO Sokołów Podlaski 6577/1971  
902 Lesiński Jan Franciszek 01.11.1913 IPN Lu 00419/530 inf. „Chmura”  
1158 Ornoch Danuta Czesław 10.10.1933 IPN Lu 00419/1164 TW „JA” nr rej. KWMO Siedlce 2145/1975  
1670 Tobiasz Roman Benedykt Stanisław 21.03.1955 IPN Lu 00419/1678 TW „Czarek” nr rej. KWMO Siedlce 6382/1982  
1671 Toczyski Henryk Aleksander 04.10.1945 IPN Lu 00419/1659 TW „Heniek” nr rej. WUSW Siedlce 7139/1984  
648 Kielak Henryk Stanisław 05.10.1936 IPN Lu 00419/896 dysponent LK „Ustronie” nr rej. KWMO Siedlce 4040/1978  
904 Lesner Marian Wawrzyniec Franciszek 10.07.1938 IPN Lu 00419/1127 TW „Marian” nr rej. KWMO Siedlce 3847/1978  
1160 Osiak Władysław Kacper 09.12.1915 IPN Lu 00419/599 inf. „Sikorka”  
1416 Rżysko (Ryszko) Feliks Jan 22.04.1912 IPN Lu 00419/535 inf. „Koń”  
1672 Tołczyżewski Stanisław Władysław 19.09.1928 IPN Lu 00419/710 inf. „Żabiński” nr rej. PUBP Siedlce 7594/221/1952  
1928 Zieliński Zygmunt Stanisław 28.09.1954 IPN Lu 00419/1680 TW „Leonard” nr rej. KWMO Siedlce 6609/1983  
1161 Osińska Krystyna Stanisław 04.02.1949 IPN Lu 00419/1630 TW „Krystyna” nr rej. WUSW Siedlce 6916/1983  
1673 Tołwiński Zenon Kazimierz 09.01.1951 akta zniszczone przez SB TW „Zbigniew” nr rej. WUSW Siedlce 6516/1982  
1929 Ziemka zd. Tomasiewicz Danuta Franciszek 20.08.1938 IPN Lu 555/36 TW „Róża” nr rej. WUSW Siedlce 8845/1987  
1674 Tomala Zdzisław Stefan 02.06.1950 IPN Lu 00419/922 TW „Piotruś” nr rej. KPMO Łuków 14714/1973  
1930 Zienkiewicz Marian Józef 19.08.1929 IPN Lu 00419/1431 TW „Monter” nr rej. KWMO Siedlce 6441/1982  
907 Lewandowska Regina Józef 01.01.1935 IPN Lu 00419/994 dysponent LK krypt. „Samotnia” nr rej. KWMO Siedlce 6071/1982  
1163 Osipowicz Ryszard Włodzimierz 26.11.1954 IPN Lu 00419/1823 TW „2611” nr rej. WUSW Siedlce 9098/1988  
1675 Tomasiewicz Nikodem Stanisław 15.09.1928 IPN Lu 00419/917 inf. „Telefonista”  
653 Kiliszek Karol Ignacy Konstanty 01.02.1954 IPN Lu 555/67 TW „Ignacy” nr rej. WUSW Siedlce 8842/1987  
1165 Ostas Zbigniew Antoni 20.10.1950 IPN Lu 00419/1396 TW „Józek” nr rej. KWMO Siedlce 4971/1980  
910 Lewandowski Mirosław Tadeusz 03.10.1952 IPN Lu 00419/1753 TW „Kazik” nr rej. KWMO Siedlce 6693/1983  
1678 Tomaszewski Józef Wiktor 06.09.1914 IPN Lu 00419/683 agent „Kornet”  
143 Burkat Wojciech Wacław 17.05.1937 IPN Lu 00419/136 TW „Modrzewski” nr rej. KPMO Siedlce 5731/1970 i KWMO Siedlce 1347/1975  
399 Gańko Mirosław Jan 24.09.1959 IPN Lu 555/62 TW „Jasiński” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8543/1987  
655 Kisielewski Jacek Marek Aleksander 21.01.1952 IPN Lu 00419/1324 i IPN Lu 227/2 KO nr rej. KWMO Siedlce 2745/1976  
911 Lewandowski Stanisław Wojciech 01.01.1923 IPN Lu 00419/481 inf. „Szewc”  
1935 Zonak (Zonag) Aleksander Feliks 19.01.1926 IPN Lu 00419/77 TW „Dąb” nr rej. PUBP Łomża 575/1953, KPMO Parczew 678/1961, KPMO Węgrów 522/1962, KPMO Białobrzegi 9207/1972 i KWMO Radom 486/1975  
1424 Sadłowski Jan Stanisław 24.06.1950 IPN Lu 00419/1427 TW „Karnisz” nr rej. WUSW Siedlce 7850/1985  
1680 Tomczak Henryk Antoni 15.07.1923 IPN Lu 00419/1507 TW „Cichy” nr rej. KWMO Siedlce 6464/1983  
1425 Sadoch Gerwazy Roman Aleksander 19.07.1941 IPN Lu 00419/99 TW „Antek” nr rej. KWMO Siedlce 2175/1975  
1681 Tomczewski Tadeusz Jan 01.01.1933 IPN Lu 00419/1210 TW „Korczewski” nr rej. KWMO Siedlce 5892/1982  
1426 Sadowski Edmund Aleksander 16.10.1911 IPN Lu 00419/1016 TW „Eda” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 5573/1970, KPMO Węgrów 519/1962, KWMO Siedlce 1369/1975, KWMO Warszawa 9441/1973 i KPMO Węgrów 133/1959  
659 Kizilewicz Jan Antoni 10.07.1929 IPN Lu 00419/1220 KO „Fotograf” nr rej. KWMO Siedlce 1817/1975 i KPMO Węgrów 9414/1973  
1171 Osypiński Stanisław Józef 07.07.1927 IPN Lu 00419/840 dysponent LK krypt. „Łowca” nr rej. KWMO Siedlce 3791/1978  
1427 Sadowski Jan Jan 19.01.1930 IPN Lu 00419/1953 TW „1930” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7999/1987  
916 Lipiński Edward Wincenty 26.01.1932 IPN Lu 00419/1252 TW „Albert” nr rej. KPMO Włodawa 8425/1968, KWMO Lublin 4675/1965, KWMO Siedlce 1282/1975 i KPMO Siedlce 28650/1974  
1172 Osypiński Stanisław Stanisław 10.04.1948 IPN Lu 00419/1230 TW „Sławek” nr rej. KWMO Siedlce 2909/1977  
1428 Sadowski Stefan Marcin 29.04.1923 IPN Lu 00419/673 inf. i rezydent „Dąb” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1945  
1684 Tomkiel Czesław Stanisław 03.01.1927 IPN Lu 00419/323 inf. „Smok” nr rej. GZI WP Warszawa 13434/1949  
1173 Ośko Wacław   27.03.1922 IPN Lu 00419/492 inf. „Gwiazda”  
1429 Sadowski Zbigniew Zdzisław 23.10.1963 IPN Lu 00419/1074 TW „Rolnik” nr rej. WUSW Siedlce 6903/1983  
1174 Ośko Zdzisław Antoni 15.09.1921 IPN Lu 00419/494 inf. „Kasprzak”  
1430 Safiańczuk Aldon Tomasz Czesław 14.01.1951 IPN Lu 00419/1120 TW „Gustaw” nr rej. KWMO Siedlce 5925/1981  
1686 Tonkiel Józef Franciszek 21.11.1936 IPN Lu 00419/1567 TW „B. Kowalski” i TW „Ton” nr rej. MSW Dep. I Warszawa 8245/1968, KWMO Warszawa 2828/1965, KWMO Warszawa 6135/1971 i KWMO Siedlce 1360/1977  
1942 Zybura zd. Szuba Marianna Aleksander 15.09.1912 IPN Lu 00419/758 KP „Sportowiec” nr rej. KPMO Siedlce 3083/1966  
919 Lis Edward Józef 09.10.1915 IPN Lu 00419/482 inf. „Nerwowy”  
1687 Traczuk Stefan Antoni Michał 03.05.1906 IPN Lu 00419/884 TW „Jerzy” i TW „Antoni” nr rej. KWMO Siedlce 1373/1975 i KPMO Ryki 3102/1966  
408 Gąsiorek Edward Franciszek 04.01.1922 IPN Lu 00419/804 TW „Lech” nr rej. KPMO Wołomin 2832/1965  
1176 Pabian Zbigniew Antoni 23.04.1940 IPN Lu 00419/1347 KO nr rej. WUSW Siedlce 7366/1984  
1688 Trąba Józef Feliks 30.01.1923 IPN Lu 00419/542 inf. „Pewny” i inf. „Liść”  
1944 Zychowicz Tadeusz Józef 26.06.1912 IPN Lu 00419/692 inf. „Kot”  
665 Klizner Henryk     IPN Lu 00419/1581    
1177 Paciorek Bolesław Tomasz 08.05.1924 IPN Lu 00419/495 inf. „Wilk”  
1433 Salamon Stefan Andrzej 16.07.1919 IPN Lu 00419/674 inf. „Lew”  
666 Kloch Jan Jan 25.12.1915 IPN Lu 00419/559 inf. „Korzeń”  
922 Lisicki Jerzy Ludomir     IPN Lu 00419/1222    
1434 Salamon Wojciech Antoni 23.02.1954 IPN Lu 00419/1044 TW „Karol II” nr rej. KWMO Łódź 36433/1976  
411 Geniusz Franciszek     IPN Lu 00419/1428    
1435 Samojłowicz Marek Arkadiusz 30.09.1953 IPN Lu 00419/1647 TW „Laborant” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7192/1984  
1180 Padło Witold Józef 11.09.1924 IPN Lu 00419/1857 TW „Żychowicz” nr rej. KWMO Siedlce 5586/1981  
1436 Samulak Jerzy Władysław 24.03.1934 IPN Lu 00419/1636 TW „Giorgio” nr rej. KWMO Siedlce 1385/1978 i KWMO Warszawa 27616/1974  
1948 Żaboklicki Andrzej Aleksander 21.04.1959 IPN Lu 00419/1881 TW „Tulipan” nr rej. WUSW Siedlce 9097/1988  
925 Lubek Antoni Józef 18.04.1924 IPN Lu 00419/1582 TW „Strzelec” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 9005/1988  
1437 Sapierzyński Wacław Bolesław 13.01.1916 IPN Lu 00419/639 inf. „Dąb”  
670 Kłos Edmund Władysław 07.11.1929 IPN Lu 00419/53 TW „Mazowiecki” nr rej. KWMO Siedlce 1521/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 6771/1973  
1182 Paduch Edward Jan 04.01.1922 IPN Lu 00419/496 inf. „Trzeciak” nr rej. PUBP Garwolin 704/1954  
1438 Sapierzyński Władysław Leonard 03.06.1957 IPN Lu 00419/1263 TW „Sarna” nr rej. KWMO Siedlce 6471/1982  
1950 Żarek Kazimierz Antoni 21.06.1923 IPN Lu 00419/191 inf. „Borkowski”  
1183 Pająk Konstanty Jan 30.04.1910 IPN Lu 00419/497 inf. „Łukasz”  
1439 Sas Aleksander Witold Józef 22.07.1945 IPN Lu 00419/776 TW „Alek” nr rej. KWMO Siedlce 927/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 5516/1970  
1695 Truskalski Krzysztof Józef 01.03.1959 IPN Lu 00419/1761 TW „Wicher” nr rej. WUSW Siedlce 9310/1989  
1951 Żebrowski Wojciech Józef 23.10.1951 IPN Lu 00419/1646 TW „Lech” nr rej. KWMO Siedlce 5687/1981  
416 Gil Henryk Piotr 15.09.1938 akta zniszczone przez SB TW „Słowik” nr rej. WUSW Siedlce 6397/1982  
672 Kniaginin Jerzy Gabriel Gabriel 25.10.1936 akta zniszczone przez SB TW „Lubicz” nr rej. WUSW Siedlce 6670/83  
928 Lussa Stanisław Franciszek 06.04.1951 IPN Lu 00419/1017 TW „Sęk” nr rej. KWMO Siedlce 5096/1980  
1184 Pajda Jan Stanisław 19.01.1922 IPN Lu 00419/570 inf. „Krzesło”  
1696 Trzcianka Mieczysław     IPN Lu 00419/1421    
929 Lutkowski Jan Michał 09.02.1929 IPN Lu 00419/531 inf. „Dębiński”  
1697 Trzciński Adam Józef 20.01.1951 IPN Lu 00419/1422 TW „Grom” nr rej. KWMO Siedlce 6217/1982  
1953 Żeromski Jan Józef 24.06.1925 IPN Lu 00419/932 inf. „Mały” nr rej. PUBP Łuków 3730/1951  
162 Celiński Waldemar Wacław 25.08.1934 IPN Lu 00419/1570 TW „Waldek” nr rej. WUSW Siedlce 9255/1989  
1186 Pakuła Kazimierz Franciszek 03.03.1934 IPN Lu 00419/790 dysponent LK krypt. „Wieża” nr rej. KWMO Siedlce 3270/1978  
1442 Sawicki Henryk Jan 15.08.1926 IPN Lu 00419/857 dysponent LK krypt. „Parowóz” nr rej. KWMO Siedlce 4002/1978  
1698 Tułodziecka Ilona Maria Janusz 06.10.1949 IPN Lu 00419/1923 TW „Tatiana” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7100/1984  
931 Ładno Krzysztof Marian Krzysztof Marian 15.09.1953 IPN Lu 00419/751 KO nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 28173/1974  
1443 Sawicki Julian Michał 06.06.1933 IPN Lu 00419/1007 TW „Jan” nr rej. KWMO Siedlce 5264/1980  
1955 Żmuda Stanisław Józef 30.11.1923 IPN Lu 00419/330 inf. „Bartek”  
420 Gładski Stanisław Aleksander 14.10.1938 IPN Lu 00419/1703 TW „Staszek” nr rej. KPMO Radzyń Podlaski 14876/1973, KPMO Węgrów 9691/1973 i KWMO Siedlce 1251/1975  
1188 Papiernik Tadeusz Marcin 02.01.1926 IPN Lu 00419/1081 TW „Żak” nr rej. KWMO Siedlce 3860/1978  
1444 Sawicki Wiesław Stanisław 29.01.1943 IPN Lu 00419/938 dysponent MK krypt. „Kosmos” nr rej. KWMO Siedlce 4510/1978  
1700 Turowicz Anatol Piotr 15.07.1925 IPN Lu 00419/52 TW „Grzegorz” nr rej. KWMO Siedlce 1464/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 5342/1970  
677 Koć Aleksander Bronisław 27.10.1923 IPN Lu 00419/869 KO „KA” nr rej. KWMO Siedlce 4891/1981  
933 Łęczycki Krzysztof     akta zniszczone przez SB, potw. IPN TW „Sonia” nr rej. WUSW Siedlce 7788/85  
1189 Paprocki Jan Stanisław Władysław 13.11.1930 IPN Lu 00419/1856 p.d. A TW „Potocki” nr rej. WUSW Siedlce 8058/1986  
1445 Sawko Aniela Franciszek 05.03.1920 IPN Lu 00419/1511 TW „Sawa” nr rej. KWMO Siedlce 4750/1980  
1957 Żołądek Piotr Piotr 09.07.1916 IPN Lu 00419/694 inf. „Skorupka” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 1898/1955  
422 Głaszcz Dariusz Tomasz 03.01.1934 IPN Lu 308/1 i IPN BU 2348/3 TW „Dębowski” nr rej. 16 Bryg. WOP 1478/1955  
678 Koć Julian Julian 23.06.1930 IPN Lu 00419/963 TW „M-12” nr rej. KWMO Siedlce 4124/1980  
1190 Paprocki Lucjan Henryk Jan 23.01.1935 IPN Lu 00419/1781 TW „Henryk” nr rej. WUSW Siedlce 1781/1986  
1702 Turski Bronisław Teofil 31.10.1920 IPN Lu 00419/874 KO „TB” nr rej. KWMO Siedlce 1971/1975 i KPMO Łuków 5298/1965  
1958 Żołądek Wiesław Józef Ludwik 15.01.1935 IPN Lu 00419/718 TW „Olek” nr rej. KPMO Siedlce 462/1960, KPMO Sokołów Podlaski 470/1962, KPMO Sokołów Podlaski 2159/1963, KPMO Łuków 6772/1967, KPMO Łuków 14060/1972, KPMO Siedlce  
1703 Tuwalski Wacław Stanisław 29.01.1926 IPN Lu 00419/684 inf. „Jadzia” nr rej. WUBP Warszawa 1983/1955  
680 Koć Zbigniew Aleksander 23.10.1954 IPN Lu 00419/864 KO „KZ” nr rej. KWMO Siedlce 4749/1980  
1192 Parol Stanisław Jan 03.02.1919 IPN Lu 00419/601 inf. „Traktor”  
681 Kodym Kazimierz Wacław 14.03.1910 IPN Lu 00419/274 inf. „Prawdziwy” nr rej. PUBP Węgrów 555/1954  
1193 Paryszek (Parysek) Stanisław / Kazimierz Jan 1919-11-30 IPN Lu 00419/498 inf. „Sokrates”  
1449 Sejbuk Jerzy Wincenty 07.04.1947 IPN Lu 00419/1341 dysponent LK krypt. „Kaprys” nr rej. KWMO Siedlce 4413/1979  
1961 Żukowski Jan Adam 13.01.1927 IPN Lu 00419/910 TW „Przyjaciel” i TW „Wesoły” nr rej. KWMO Siedlce 2715/1976, KWMO Warszawa 22534/1974, KPMO Wołomin 9558/1973, KPMO Łowicz 2728/1963 i KPMO Piaseczno 978/1962  
682 Kodym Marian Jakub 10.06.1915 IPN Lu 00419/275 inf. „Ryba”  
1450 Sekular Tadeusz Józef 20.04.1920 IPN Lu 00419/359 inf. „Pies” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 11516/1/1947  
1706 Tym Jerzy Aleksander 01.02.1929 IPN Lu 00419/543 inf. „Janusz”  
1451 Sekuła Tadeusz Stanisław 31.10.1933 IPN Lu 00419/1820 TW „Staszek” nr rej. KWMO Siedlce 5779/1981  
1707 Uchman Bolesław Stanisław 15.05.1925 IPN Lu 00419/685 TW „Ewa” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 1893/1964  
172 Chalimoniuk Jan Stefan 01.10.1954 IPN Lu 00415/103 TW „Kot” nr rej. 39496  
1708 Uchmański Jan Jan 08.03.1914 IPN Lu 00419/686 inf. „W-2”  
1964 Żurowski Władysław Kazimierz 20.01.1924 IPN Lu 00419/135 TW „Roman” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 28336/1974 i KWMO Siedlce 1352/1975  
1453 Serżysko Henryk Michał 01.01.1922 IPN Lu 00419/360 inf. „Góra” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 1904/74/1949  
1709 Ukleja Józef Szymon 11.06.1930 IPN Lu 00419/1504 TW „Komar” nr rej. KWMO Siedlce 6450/1982  
1965 Życki Julian Wojciech Jan 02.03.1915 akta zniszczone przez SB TW „Zygmunt” nr rej. WUSW Siedlce 5097/1980  
174 Chełchowska zd. Szczucińska Józefa Piotr 22.01.1923 IPN Lu 00419/650 inf. „Aneta”  
1454 Sędek Zygmunt Franciszek 16.02.1926 IPN Lu 00419/464 inf. „Jaśmin”  
1966 Żyluk Jerzy Dominik 06.04.1928 IPN Lu 00419/332 inf. „Felek” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 7269/66/1952  
943 Łukasik Eugeniusz Kazimierz 03.11.1931 IPN Lu 00419/158 TW „Berliński” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 3305/1967  
1455 Sęderski Grzegorz Józef 10.12.1955 IPN Lu 00419/1550 TW „Bolek” nr rej. KWMO Siedlce 6394/1982  
1711 Ułanowski Stanisław Stanisław 10.01.1927 IPN Lu 00419/145 inf. „Kawka” nr rej. PUBP Siedlce 4321/157/1950  
176 Chełchowski Augustyn Ludwik 16.06.1922 IPN Lu 00419/995 TW „Góraś” nr rej. KWMO Siedlce 5752/1981  
1456 Sęktas Stanisław Jan 03.03.1927 IPN Lu 00419/675 inf. „Lot” i rezydent „Gołąb”  
689 Komoda Zbigniew Piotr 02.03.1958 IPN Lu 00419/861 TW „Odys” nr rej. KWMO Siedlce 4651/1979  
1201 Patejuk Stefan Aleksander 18.12.1915 IPN Lu 00419/1015 TW „Żak” nr rej. KWMO Siedlce 2150/1975  
1457 Sęktas Stanisław Michał 08.05.1920 IPN Lu 00419/676 inf. „Sztafeta” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 2945/98/1949  
1458 Sidor Henryk Stanisław 07.07.1950 IPN Lu 00419/789 dysponent LK krypt. „Merkury” nr rej. KWMO Siedlce 1848/1975 i KPMO Łuków 15646/1974  
436 Goławski Jan Emilian 17.12.1939 IPN Lu 00419/1006 TW „Brunet” nr rej. KPMO Łuków 5354/1965  
948 Machczyński Marian Wacław Mikołaj 28.01.1915 IPN Lu 00419/483 inf. „Zambrowski” nr rej. PUBP Garwolin 1329/1948  
437 Goławski Nikodem Franciszek 15.09.1946 IPN Lu 00419/933 dysponent LK „Piano” nr rej. KWMO Siedlce 4544/1979  
949 Maciejewska Janina Antoni 03.03.1920 IPN Lu 00419/533 inf. „Lalka”  
1205 Pawliński Henryk Lucjan Leonard 01.06.1921 IPN Lu 00419/1236, IPN Lu 00419/426 i IPN Lu 00414/403 KO „Józef” nr rej. KWMO Siedlce 3447/1977 i KPMO Garwolin 4085/1968  
1461 Siedlecki Janusz Marian 10.06.1961 IPN Lu 00419/1877 TW „Administrator” nr rej. RUSW Węgrów 7688/1985  
438 Gołąb Jan Wiktor Kazimierz 26.03.1937 IPN Lu 00419/81 TW „Kazimierz” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6654/1971 i KWMO Siedlce 923/1975  
950 Maciejewski Jan Władysław 24.06.1928 IPN Lu 00419/1463 TW „Henryk” nr rej. WUSW Siedlce 7561/1985  
1206 Pawluczuk Stanisław Bolesław 27.09.1933 IPN Lu 00419/1574 TW „Paweł” nr rej. KWMO Biała Podlaska 1182/1977 i KWMO Siedlce 6100/1982  
1207 Pawluk Kazimierz Wincenty 23.02.1917 IPN Lu 00419/320 inf. „Antoni” nr rej. PUds.BP Sokołów Podlaski 1919/1955  
1463 SPBO w Siedlcach       IPN Lu 00419/333 dysponent LK krypt. „Szarotka” nr rej. KWMO Siedlce 2879/1977  
1464 Siekierzyńska Maria Stefan 22.08.1955 IPN Lu 00419/941 dysponent LK krypt. „Biwak” nr rej. KWMO Siedlce 4136/1978  
1720 Urbankowski Bogusław Kazimierz 13.07.1941 IPN Lu 00419/1260 TW „Wiktor” nr rej. KWMO Siedlce 6376/1982  
953 Magdziak Jan Jan 17.03.1940 IPN Lu 00419/1862 TW „Heniek” nr rej. WUSW Siedlce 7292/1984  
1721 Urbańczyk Władysław Jan 12.06.1907 IPN Lu 00419/324 inf. „Władysław” nr rej. KWMO Lublin 3502/1958  
1210 Pec Stefan Aleksander 06.12.1924 IPN BU 003183/176 inf. „Pierścionek” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 1948  
443 Gomułka Jan Piotr 01.07.1922 IPN Lu 00419/1094 TW „Grochowski”  
955 Majak Feliks Jan 19.12.1927 IPN Lu 00419/484 inf. „Waga” nr rej. PUBP Garwolin 345/1953  
1467 Sienica Jan Jan 15.07.1946 IPN Lu 00419/1501 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 5949/1981  
1723 Uszyński Karol Stanisław 10.08.1950 IPN Lu 00419/837 KO „KU” nr rej. KWMO Siedlce 4920/1980  
188 Chojecki Jerzy Jerzy 26.12.1940 IPN Lu 00419/852 TW „Roman” nr rej. KWMO Siedlce 4359/1979  
700 Kondej Piotr Stanisław 29.06.1924 IPN Lu 00419/478 inf. „Owca”  
956 Majek Edward Jan 07.07.1937 IPN Lu 00419/816 KO „ME” nr rej. KWMO Siedlce 2119/1975, KWMO Lublin 20133/1975 i KPMO Ryki 28693/1974  
1212 Penkul Tadeusz Paulin 27.04.1928 IPN Lu 00419/752 KO „Tadeusz” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6025/1971  
1468 Sienkiewicz Henryk Wacław 10.07.1925 IPN Lu 00419/361 inf. „Żbik” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 12664/1947  
1724 Wakuła Stefan Józef 07.09.1911 IPN Lu 00419/1957 TW „211” i TW „Franciszek” nr rej. KWMO Siedlce 1194/1975 i KWMO Warszawa 4052/1968  
1213 Peranek Stanisław Antoni 02.04.1927 IPN Lu 00419/630 inf. „Kurek”  
1469 Sierociuk Marian Jan 07.07.1941 IPN Lu 00419/1322 KO nr rej. KWMO Siedlce 3831/1978  
1214 Perciński Stanisław Mieczysław Ambroży 20.11.1942 IPN Lu 00419/759 dysponent LK krypt. „Osiedle” nr rej. KWMO Siedlce 1375/1975 i KPMO Siedlce 9252/1973  
1470 Sierota Władysław Józef 27.06.1921 IPN Lu 00419/476 inf. „Spokojny” nr rej. PUBP Siedlce 745/1946  
1215 Pernach Marian Jan 21.12.1928 IPN Lu 00419/631 inf. „Lipa” nr rej. GZI WP 41443/1951  
1471 Sikora Teresa Marian 18.08.1944 IPN Lu 00419/1635 TW „Magda”  
704 Konrad Wiesława Marian 07.06.1935 IPN Lu 00419/163 TW „Księżyc” nr rej. PUBP Siedlce/1954  
1216 Pernach Tadeusz Tadeusz 02.01.1916 IPN Lu 00419/459 inf. „Wilk”  
1472 Sikora Wacław Stanisław 06.02.1920 IPN Lu 00419/677 inf. „Skiba”  
961 Makłowicz Eugeniusz     IPN Lu 00419/315 TW „Panna”  
1729 Wałachowski Tadeusz Ignacy 05.11.1931 IPN Lu 00419/888 TW „Jan” nr rej. KWMO Siedlce 4353/1979  
1730 Wańko Wojciech Józef 13.05.1954 IPN Lu 00419/1664 TW „Jurek” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7706/1985  
707 Kopeć Wiesław Stanisław Mieczysław 06.09.1954 IPN Lu 00419/1871 TW „Kamil” nr rej. WUSW Siedlce 8890/1987  
963 Makowski Jan Stanisław 11.06.1952 IPN Lu 00419/1480 TW „Antoni” nr rej. WUSW Siedlce 7471/1985  
1219 Perz Roman Franciszek 28.04.1935 IPN Lu 00419/1568 TW „Robert” nr rej. KWMO Warszawa 6752/1972 i KWMO Siedlce 1397/1977  
1475 Sioch Józef Józef 01.12.1929 IPN Lu 00419/781 TW „Zośka” nr rej. KWMO Siedlce 3746/1978  
196 Chraniuk Władysław Tomasz 20.08.1915 IPN Lu 00119/78 TW „Sroka” nr rej. PUBP Siedlce 8455/1947  
1476 Sioćko Stanisław Wacław Wacław 14.08.1948 IPN Lu 00419/1833 TW „Heniek” nr rej. KWMO Siedlce 2428/1976  
1732 Wardziak Andrzej Antoni 10.01.1931 IPN Lu 00419/180 TW „Tytus” nr rej. KWMO Łódź 12789/1967  
709 Kopyrski Jan Adam 12.11.1937 IPN Lu 00419/1743 i IPN Lu 00414/814 konsultant „Licznerski” nr rej. WUSW Siedlce 8283/1986  
965 Makówka Krzysztof Kazimierz 18.09.1960 IPN Lu 00419/1622 TW „Wiktor” nr rej. WUSW Siedlce 6904/1983  
1221 Perzyna Wiesław     IPN Lu 00419/1827    
1733 Wardziak Stanisław Edward 13.04.1953 IPN Lu 00419/1627 TW „Adam” nr rej. WUSW Siedlce 8728/1987  
1222 Petruk Eugeniusz Jan 13.09.1949 IPN Lu 00419/1600 TW „Michał” nr rej. WUSW Siedlce 8274/1986  
1478 Siporski Henryk Władysław 28.12.1928 IPN Lu 00419/362 inf. „Guzik”  
1223 Pęczkowski Aleksander     IPN Lu 00419/1831 TW „Barszczewski”  
1479 Sitwicki Stanisław Wacław 01.01.1924 IPN Lu 00419/536 inf. „Żaba”  
1735 Warowny Zygmunt Piotr 17.07.1929 IPN Lu 00419/855 TW „Nowak” nr rej. KWMO Siedlce 3497/1978  
1224 Piec Andrzej Franciszek 29.08.1932 IPN Lu 00419/916 TW „Witek” nr rej. KWMO Siedlce 2758/1976  
1480 Siwiński Stanisław Konstanty 01.10.1927 IPN Lu 00419/503 inf. „Jurek”  
969 Maletka Janusz Lech Stanisław 01.08.1950 akta zniszczone przez SB TW „Jankowski” nr rej. 7433  
1225 Piećko Henryk Bronisław 09.03.1950 IPN Lu 00419/1154 TW „Piasecki” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7282/1984  
714 Korneć Kazimierz Bronisław 15.01.1928 IPN Lu 00419/1124 dysponent LK nr rej. KWMO Siedlce 6632/1983  
1482 Skarżyński Kazimierz Bolesław 04.03.1915 IPN Lu 00419/641 inf. „Żbik” nr rej. PUBP Węgrów 556/1949  
1740 Wawryniuk Stanisław Mikołaj 09.05.1931 IPN Lu 00419/777 dysponent LK krypt. „Kamera” nr rej. KWMO Siedlce 1155/1976  
1229 Pieniak Marian Aleksander 15.08.1943 IPN Lu 00419/930 dysponent LK krypt. „Parasol” nr rej. KWMO Siedlce 3727/1978  
1485 Skolimowski Andrzej     IPN Lu 00419/1826    
1741 Wawrzyniak Barbara Stanisław 04.06.1959 IPN Lu 00419/1723 TW „Majka” nr rej. WUSW Siedlce 8353/1986  
1230 Pieniak Zygmunt Antoni 01.02.1934 IPN Lu 00419/793 TW „Konrad” nr rej. KWMO Siedlce 3778/1978  
1486 Skolimowski Wacław Antoni 15.03.1921 IPN Lu 00419/642 inf. „Cichy”  
1742 Wąsowska Jadwiga Franciszek 17.09.1941 IPN Lu 00419/919 dysponent LK krypt. „Baza” nr rej. KWMO Siedlce 3184/1977  
975 Maliszewski Ludwik Michał 05.11.1911 IPN Lu 00419/485 inf. „Pączek” i inf. „Wazonik”  
1231 Pieńkos Roman Antoni 02.01.1931 IPN Lu 00419/668 TW „Wikary” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 2990/1966  
1487 Skomorucha Józef Stanisław 16.03.1937 IPN Lu 00419/1416 TW „Antek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7288/1986  
976 Małczuk Janina Józef 08.11.1916 IPN Lu 00419/665 inf. „Kalina” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 2924/74/1949  
1232 Pieńkosz Bolesław Piotr 27.09.1922 IPN Lu 00419/762 inf. „Bieńczyk”  
1488 Skorupka Kazimierz Aleksander 28.02.1911 IPN Lu 00419/504 inf. „Artek”  
1744 Wąsowski Stanisław Bronisław 29.03.1918 IPN Lu 00419/654 inf. „Kot”  
465 Grędziak Piotr Jan 27.11.1914 IPN Lu 00419/703 inf. „Sosna” nr rej. PUds.BP Węgrów 3166/1956  
721 Kosim Sylwester Teodor 28.10.1922 IPN Lu 00419/625 inf. „Jastrząb”  
977 Marasek Lucjan Józef 06.08.1936 IPN Lu 00419/1822 KO „ML” nr rej. KWMO Siedlce 3287/1977  
1233 Pieńkowski Jan Stanisław 28.03.1915 IPN Lu 00419/572 inf. „Pomidor”  
722 Kosiński Czesław Antoni 24.10.1922 IPN Lu 00419/927 dysponent LK „Syrena” nr rej. KPMO Łuków 13800/1972 i KWMO Siedlce 4001/1978  
1490 Skóra Andrzej Stanisław 09.01.1962 IPN Lu 00419/1663 TW „Kapsel” nr rej. WUSW Siedlce 9022/1988  
1235 Piesiewicz Józef Ignacy 09.03.1925 IPN Lu 00419/254 inf. „Jabłoń” nr rej. WUBP Warszawa 10424/1/1952  
1236 Piesiewicz Kazimierz Szczepan 05.01.1920 IPN Lu 00419/499 inf. „Podhalanin”  
1492 Skrzypiec Zdzisław Tadeusz 28.04.1940 akta zniszczone przez SB TW „Eugeniusz” nr rej. WUSW Siedlce 7164/1984  
1748 Wereszczyński Ryszard Stanisław 31.08.1954 IPN Lu 00419/1810 TW „Hubert” nr rej. RUSW Łuków 7505/1985  
469 Grochowski Stanisław Zygmunt Stanisław 05.05.1951 IPN Lu 00419/1848 TW „Leśniczy” nr rej. WUSW Siedlce 9185/1988  
1237 Pietrzkiewicz Stefan Piotr 07.04.1917 IPN Lu 00419/603 inf. „Struda”  
726 Kosowski Henryk Aleksander 01.02.1933 IPN Lu 00419/157 TW „Wiśniewski” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 1803/1963  
982 Marciszewski Kazimierz Franciszek 05.10.1924 IPN Lu 00419/336 TW „Kowalski” nr rej. KWMO Siedlce 1260/1975, KPMO Siedlce 8716/1973 i KPMO Sokołów Podlaski 953/1962  
1238 Pietrzyk Jan Feliks 08.12.1928 IPN Lu 00419/602 inf. „Młot”  
1494 Skuza Dyonizy Wojciech 07.07.1928 IPN Lu 00419/679 inf. „Kowalczyk”  
1239 Pietrzykowski Czesław Wacław 06.12.1925 IPN Lu 00419/1057 TW „Stanisław” nr rej. KPMO Siedlce 3321/1967 i KWMO Siedlce 1176/1975  
1495 Skwara Alina Kazimierz 08.03.1950 IPN Lu 00419/1524 TW „Barbara” nr rej. WUSW Siedlce 7907/1986  
1751 Wiącek Zofia Jan 04.06.1902 IPN Lu 00419/1348 dysponent LK krypt. „Centrum” i TW „Kazio” nr rej. RUSW Łuków 8280/1986  
216 Chyliński Wacław Edward 28.09.1951 IPN Lu 00419/1732 TW „Karol” nr rej. WUSW Siedlce 8737/1987  
1240 Piętka Jan Władysław 14.05.1925 IPN Lu 00419/895 dysponent LK krypt. „Motel” nr rej. KWMO Siedlce 3183/1977  
1752 Wiąckiewicz Modest Stanisław Franciszek 15.06.1923 IPN Lu 00419/1539 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 5257/1980  
729 Kot Stanisław     IPN Lu 00419/750    
985 Marczuk Ewa Kazimierz 23.03.1963 IPN Lu 00419/1110 TW „Łukasz” nr rej. WUSW Siedlce 6972/1983  
1497 Sławińska zd. Kaczyńska Anna Józef 28.02.1953 IPN Lu 00419/260 KO „S.A.” i „K.A.”  
986 Marczuk Mieczysław Kazimierz 02.08.1931 IPN Lu 00419/956 TW „Olek” nr rej. KPMO Parczew 7228/1968, KPMO Radzyń Podlaski 4388/1964, KWMO Siedlce 1261/1975 i KPMO Otwock 9968/1974  
1498 Słodownik Zbigniew Jan 10.11.1953 IPN Lu 00419/1628 TW „Wujek” nr rej. WUSW Siedlce 8727/1987  
1754 Wichrowski Franciszek Paweł 30.01.1911 IPN Lu 00419/687 inf. „Gapa” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1946  
1243 Piętka Stefan Aleksander 02.11.1906 IPN Lu 00419/1232 TW „Szczery” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 1138/1960, KPMO Siedlce 9322/1973 i KWMO Siedlce 1362/1975  
1755 Wieczorek Kazimierz Adam 03.03.1923 IPN Lu 00419/688 inf. „Baran”  
476 Grula Aleksander Józef 29.07.1923 IPN Lu 00419/704 inf. „Zamek”  
1500 Słowiński Stanisław Józef 01.11.1930 IPN Lu 00419/50 TW „WT” nr rej. KWMO Siedlce 1516/1975 i KPMO Węgrów 4130/1968  
477 Grus Leon Franciszek 26.01.1933 IPN Lu 00419/1656 TW „Leon” nr rej. KWMO Poznań 10029/1968, KWMO Katowice 23742/1973, KWMO Biała Podlaska 185/1975 i KWMO Siedlce 5548/1981  
989 Markiewicz Marian Filip 07.03.1914 IPN Lu 00419/486 inf. „Grzegrzółka” nr rej. PUBP Garwolin 1382/1949  
222 Cichosz Zbigniew Józef Zygmunt 20.03.1961 IPN Lu 00419/1706 TW „Kaktus” nr rej. RUSW Łuków 8422/1986  
1246 Pilarczyk Henryk Franciszek 17.02.1925 IPN Lu 00419/57 inf. „Sokół” i kandydat na TW „Kot Jan” nr rej. KPMO Siedlce 3188/1966  
1502 Smoleń Janusz Marian 07.04.1954 IPN Lu 00419/1861 TW „Angelika” nr rej. KWMO Siedlce 6751/1983  
1758 Wierzbicki Józef Jan 30.12.1920 IPN Lu 00419/257 inf. „Ptak” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6719/1947  
479 Gruszczyński Waldemar Józef Zygmunt 16.07.1925 IPN Lu 00419/54 TW „S-18” nr rej. KWMO Siedlce 1497/1975 i KPMO Łuków 13397/1972  
991 Markowski Roman     IPN Lu 00419/314    
1759 Wierzbicki Józef Wojciech 18.12.1913 IPN Lu 00419/508 inf. „Samochłop”  
480 Grygiel Tadeusz Bogdan Idzi 15.05.1919 IPN Lu 00419/134 i IPN Lu 00419/1115 TW „Tadzik” nr rej. KPMO Siedlce 9586/1973 i KWMO Siedlce 921/1975  
225 Ciekot Stanisław Józef 23.09.1928 IPN Lu 00419/898 inf. „Orzeł”  
1505 Sobich Eugenia     IPN Lu 00419/1606 TW „Stenia”  
738 Kowalewski Zenon Zenon 20.11.1913 IPN Lu 00419/1020 dysponent LK krypt. „Brzoza” nr rej. KWMO Siedlce 6335/1982  
1250 Piotrak Tadeusz Józef 07.02.1926 IPN Lu 00419/573 inf. „Tygrys”  
1251 Piotrowski Eugeniusz Wacław 20.06.1934 IPN Lu 00419/1299 TW „Dawid” nr rej. KWMO Siedlce 5920/1981  
484 Grzegorzewski Eugeniusz     akta zniszczone przez SB dysponent LK krypt. „Zaplecze” nr rej. 6509  
996 Maśniak Tadeusz Szczepan 15.04.1935 IPN Lu 00419/1675 TW „Akordeon” nr rej. KWMO Siedlce 5837/1981  
1252 Piotrowski Marian Jakub 29.08.1917 IPN Lu 00419/500 inf. „Kalina”  
741 Kowalik Lucjan Michał 05.02.1929 IPN Lu 00419/1583 TW „Strzelec” nr rej. KWMO Siedlce 6299/1982  
1253 Piotrowski Mirosław Piotr 04.11.1930 IPN Lu 00419/632 TW „Heban” nr rej. GZI WP 49987/1953 i KPMO Węgrów 4032/1968  
1510 Sobola Julian Jan 06.06.1918 IPN Lu 00419/364 inf. „Jaś” nr rej. PUBP Giżycko 474/32/1948  
231 Ciężki vel Zieliński Jan Jan 01.02.1926 IPN Lu 00419/138 inf. „Sęczek”  
999 Matłacz Witold Witold 05.01.1955 IPN Lu 00419/1816 TW „Czałtam” nr rej. WUSW Siedlce 8352/1986  
1511 Socha Jan Piotr 14.07.1905 IPN Lu 00419/58 TW „Szczery” nr rej. KWMO Siedlce 1356/1975, KPMO Łuków 11756/1971 i KWMO Warszawa 2692/1965  
1256 Pióro Szczepan Wiktor 22.07.1916 IPN Lu 00419/633 inf. i rezydent „Kukułka”  
233 Ciołek zd. Sarnowska Helena Wacław 11.01.1929 IPN Lu 00419/407 inf. „Róża”  
745 Kowalski Jerzy Antoni 12.07.1915 IPN Lu 00419/1313 TW „Nowak” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 4148/1968 i KWMO Siedlce 1519/1975  
1258 Piskorz zd. Buda Zofia Jan 10.05.1941 IPN Lu 00419/778 KO „Zofia” nr rej. KWMO Siedlce 2484/1976  
491 Gugała Bogdan Stanisław 21.09.1928 IPN Lu 00419/236 inf. „Lis” nr rej. Wydz. Inf. 6 Pułku KBW 9545/53/1951  
1515 Soczewka Zygmunt Marian Marian 18.12.1950 IPN Lu 00419/1556 TW „Anka” nr rej. WUSW Siedlce 6922/1986  
1771 Wilkowski Kazimierz Jan 21.12.1935 IPN Lu 00419/911 TW „Sylwester” nr rej. KWMO Siedlce 1401/1976 i KPMO Mińsk Mazowiecki 8033/1972  
492 Gugałka Stefan Józef 20.08.1939 IPN Lu 00419/817 KO „GS” nr rej. KWMO Siedlce 2120/1975, KWMO Lublin 20132/1975 i KPMO Ryki 28961/1974  
1260 Piwoński Wiesław Stanisław 01.07.1946 IPN Lu 00419/1576 TW „Bolek” nr rej. KWMO Siedlce 5887/1983  
493 Gumaniuk Henryk Stanisław 15.02.1932 IPN Lu 00419/291 KO „G.H.” nr rej. KWMO Siedlce 1164/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 8242/1973  
750 Kozak Józef Marian Józef 23.10.1934 IPN Lu 461/1, IPN Lu 461/2, IPN Lu 461/3, IPN Lu 461/4 i IPN BU 2348/492 TW „Zefir” nr rej. Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 452/1977  
1774 Wiosek Tadeusz Bronisław 27.09.1929 IPN Lu 00419/509 rezydent „Józiek” („Józek”)  
239 Ciszewski Tomasz Adam 16.11.1913 IPN Lu 00419/1543 TW „Eugeniusz” nr rej. WUSW Siedlce 7904/1985 i KWMO Biała Podlaska 1133/1978  
495 Gut zd. Fursa Halina Mikołaj 23.03.1933 IPN Lu 00419/946 dysponent LK „Ewa” nr rej. KWMO Siedlce 2787/1978  
1264 Pliszka Elżbieta Krystyna Bolesław 31.07.1952 IPN Lu 00419/1853 TW „Polański” nr rej. WUSW Siedlce 9276/1989  
1520 Solnica Stefan Aleksander 15.12.1934 IPN Lu 00419/169 KO „SS” nr rej. KPMO Siedlce 5465/1970  
1009 Mazur Władysław Adolf 01.08.1941 IPN Lu 00419/1849 konsultant „Koneser” nr rej. KWMO Siedlce 6545/1982  
1265 Pliszka Józef Michał 07.11.1912 IPN Lu 00419/399 inf. „Karabin”  
498 Gutowski Włodzimierz Czesław 10.06.1933 IPN Lu Z505/3 TW „Małgosia”  
754 Kozera Zygmunt Jan 17.01.1937 IPN Lu 555/26 TW „Iskra” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 9015/1988  
1266 Pliszka Mieczysław Franciszek 11.08.1910 IPN Lu 00419/571 inf. „Kamień”  
499 Guzek Jan Józef 18.09.1947 IPN Lu 00419/850 TW „Profesor” nr rej. KWMO Siedlce 4773/1980  
755 Kozik Wiesław Czesław Stanisław 24.04.1948 IPN Lu 00419/1767 TW „Czesław” nr rej. WUSW Siedlce 7177/1984  
1267 Pluciński Henryk Jan 27.05.1948 IPN Lu 00419/1851 TW „Waldek” nr rej. WUSW Siedlce 9086/1988  
1523 Sopiński Wacław Jan 08.01.1922 IPN Lu 00419/643 inf. „Wicher” nr rej. PUBP Węgrów/1950  
1779 Wiśniewski Roman Stanisław 31.03.1947 IPN Lu 00419/1079 TW „Krzysiek” nr rej. KWMO Siedlce 5567/1981  
500 Harań Henryk   14.12.1928 IPN Lu 00419/1187 KO „Grot” nr rej. KWMO Siedlce 1182/1975  
756 Kozioł Krzysztof Marian 19.03.1953 IPN Lu 00419/1607 TW „Radosław” nr rej. KWMO Siedlce 5866/1981  
1780 Wiśniewski Stefan Adam 16.06.1914 IPN Lu 00419/511 TW „Morawski” nr rej. KPMO Garwolin 167/1960  
1269 Płochocki Jan Franciszek 26.06.1922 IPN Lu 00419/574 inf. „Ołówek” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 1174/48/1948  
1525 Sosnowski Józef Tadeusz Franciszek 19.03.1921 IPN Lu 00419/1610 TW „Józio” nr rej. KWMO Siedlce 5728/1981  
502 Heintsch Paweł Stefan 04.06.1924 IPN Lu 00419/698 TW „Franciszek” i TW „Marian” nr rej. KWMO Siedlce 2595/1976, KWMO Ciechanów 116/1975, KWMO Warszawa 28656/1974 i KPMO Mińsk Mazowiecki 6574/1974  
1014 Mazurek Marian Stanisław Julian 26.02.1927 IPN Lu 00419/1784 TW „Bratek” nr rej. KWMO Siedlce 6178/1982  
1782 Witerski Andrzej Zygmunt 24.07.1948 IPN Lu 00419/1217 TW „Zosia” nr rej. KWMO Siedlce 6655/1983  
1015 Mazurek Zbigniew Tomasz Jan 02.11.1928 IPN Lu 00419/287 inf. i TW „Ker” nr rej. KPMO Węgrów 513/1961 i PUBP Węgrów 3186/1956  
1527 Soszka Stanisław Piotr 14.07.1928 IPN Lu 00419/505 inf. „Woźniak” nr rej. 23 Bryg. WOP Chełm/1950  
504 Ignatowski Maciej Eustachiusz Stanisław 21.09.1934 IPN Lu 00419/33 TW „Bezimienny” nr rej. KWMO Siedlce 1470/1975 i KPMO Garwolin 27581/1974  
1528 Soszyński Czesław Marian 20.03.1933 IPN Lu 00419/365 dysponent LK krypt. „Willa” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 2096/1963  
761 Kożuchowski Bogusław Paweł 03.01.1929 IPN Lu 00419/425 TW „Sprawiedliwy” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 8604/1973  
1529 Soszyński Edward Heronim 28.05.1923 IPN Lu 00419/143 TW „Czujny” nr rej. PUBP Siedlce 1950  
1785 Wlazło Zbigniew Paweł Stanisław 30.05.1936 IPN Lu 555/4 TW „Janek” nr rej. KPMO Siemiatycze 3798/1965, KPMO Sokołów Podlaski 7042/1972, KWMO Siedlce 2420/1976  
1018 Mąka Jerzy Stanisław 22.09.1933 IPN Lu 00419/924 TW „Orion” nr rej. KPMO Łuków 4316/1964  
1530 Soszyński Stefan Henryk 15.09.1940 IPN Lu 00419/680 TW „Aldona” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 792/1963 i KWMO Warszawa 537/1961  
507 Iskrzycki Krzysztof Fabian 09.08.1943 IPN Lu 00419/1742 TW „Klon” nr rej. WUSW Siedlce 9421/1989 i RUSW Łosice 5774/1985  
1019 Mech Stanisław Kazimierz 23.04.1912 IPN BU 003183/177 inf. „Alfred” nr rej. WUds.BP Warszawa 2027/1956  
1275 Podobas Zdzisław Wiktor 01.02.1934 IPN Lu 00419/1925 TW „Klon” nr rej. KWMO Siedlce 4051/1981  
1787 Włodarczyk Bronisław Jan 03.06.1925 IPN Lu 00419/761 inf. „Czarny”  
1020 Melanowski Janusz Tadeusz Józef 26.04.1919 IPN Lu 00419/1274 TW „Pióro” nr rej. KWMO Warszawa 448/1962 i KWMO Siedlce 3629/1978  
1532 Sówka Mieczysław Tadeusz 02.01.1932 IPN Lu 00419/644 inf. „Orzeł” nr rej. PUds.BP Węgrów 3340/1956  
253 Czapska zd. Rachwalska Ludwika Andrzej 25.05.1911 IPN Lu 00419/719 KO nr rej. KWMO Siedlce 3494/1977  
765 Kramarczuk Jadwiga Władysław 12.05.1943 IPN Lu 00419/824 KO „JK” nr rej. KWMO Siedlce 3214/1977  
1022 Mergo Józef Stanisław 17.02.1943 IPN Lu 00419/1251 TW „Dzidziuś” nr rej. KWMO Siedlce 5806/1981  
1763 Wierzejska zd. Korba Barbara Anna Władysław 10.01.1950 IPN Lu 555/9 TW „Bajka” nr rej. 3147 Adamów pow. Siedlce
766 Kraska Kazimierz Stefan 10.09.1956 IPN Lu 00425/105 TW „Teresa” nr rej. 36201 Albinów gm. Kosów Lacki kontrwywiad wojskowy
1952 Żelazowski Zdzisław Franciszek Bolesław 23.02.1922 IPN Lu 00419/192 inf. „Raróg” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 534/1961 Anielinek pow. Mińsk Mazowiecki
1615 Szuba Leszek Władysław 02.07.1965 IPN Lu 00415/278 i IPN Lu 00425/238 TW „Błyskawica” nr rej. 75366 Arynów pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
688 Kołodziejek Bolesław Stanisław 04.11.1912 IPN Lu 00419/276 inf. „Ostrowski” nr rej. PUBP Węgrów 1449/1949 Baczki gm. Łochów pow. Węgrów
649 Kielak Wacław Stanisław 14.07.1912 IPN Lu 00419/623 inf. „Sowa” nr rej. PUBP Węgrów 14504/1947 Baczki gmina Łochów pow. Węgrów
348 Fedorowicz Arkadiusz Julian 09.01.1927 IPN Lu 00419/381 inf. „Cichy” nr rej. PUBP Siedlce 8452/1947 Bale gm. Mokobody pow. Siedlce
288 Denis (Danis) Eugeniusz Adam 08.10.1910 IPN Lu 00419/614 inf. „Atrament” Barchów gmina Łochów powiat Węgrów
17 Antosiewicz Jan Piotr 1920-03-02 IPN Lu 00419/196 inf. „Orzeł” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 14882/1945 Bestwiny gm. Osieck pow. Mińsk Mazowiecki
1148 Olszowska Iwona Sylwia Antoni 16.08.1957 IPN Lu 00419/94 TW „Sylwia” nr rej. KWMO Siedlce 2978/1977 Biała Podlaska
1347 Ratyńska Regina Stanisław 04.01.1946 IPN Lu 00419/1012 KO „Wesoła” nr rej. KWMO Siedlce 1160/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 6066/1971 Białobrzegi gm. Sterdyń pow. Sokołów Podlaski
927 Luczewski Michał Aleksander 07.05.1942 akta zniszczone przez SB TW „Olek” nr rej. WUSW Siedlce 6521/1982 Białystok
349 Fiedoruk Władysław Grzegorz 07.06.1954 IPN Lu 00425/19 TW „Szarotka” nr rej. 32151 Białystok kontrwywiad wojskowy
1560 Stryjek Roman Konstanty 25.10.1930 IPN Lu 00419/466 inf. „Ostrowski” Bojewo gm. Kołodziąż pow. Węgrów
926 Lucht Stanisław Władysław 31.01.1951 IPN Lu 555/77 TW „Kos” nr rej. 1833 Borki Kosy k. Siedlec
357 Firlik Leon Józef Bronisław 16.05.1931 IPN Lu 00423/100-105 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr rej. 7441 Bronisławów gm. Mszczonów
300 Dmowski Waldemar Tadeusz 14.11.1958 IPN Lu 00415/234 i IPN Lu 00425/205 TW „Górnik” nr rej. 1194 Broszków gm. Kotuń
1649 Świerczewski Wiesław Marian 19.07.1957 IPN Lu 00425/48 TW „Kajtek” nr rej. 49818 Broszków gm. Skórzec kontrwywiad wojskowy
705 Kopczyński Jerzy Feliks 02.02.1947 IPN Lu 00414/480 TW „Bożena” nr rej. 5799 Brzozówka gm. Jakubów
1832 Wroniewicz Krzysztof Wiktor 11.01.1961 IPN Lu 00415/180 i IPN Lu 00425/243 TW „Cygan” nr rej. 54289 Budel gm. Łaskarzew kontrwywiad wojskowy
1028 Michalak Antoni Józef Stanisław 28.03.1928 IPN Lu 00419/454 inf. „Kruk” Budziska gm. Łochów pow. Węgrów
801 Krysik Stanisław Henryk Józef 07.05.1929 IPN Lu 00419/293 TW „Laskowski” nr rej. KPMO Węgrów 3171/1966 Budziska pow. Węgrów
731 Kowal Stanisław Antoni 14.10.1918 IPN Lu 00419/389 inf. „Orzeł” nr rej. PUBP Siedlce 11652/1947 Błogorzes pow. Siedlce
1827 Wójcik Edward Aleksander 08.08.1922 IPN Lu 00419/183 inf. „Wojtek” i inf. „Dzięcioł” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 3066/1956 Cegłów
1725 Walaszczyk Marian Ludwik 20.12.1922 IPN Lu 00423/43 TW „Marian” nr rej. 1189 i 3329 Cegłów k. Mińska Maz.
826 ks. Kołak Mieczysław Konrad Wawrzyniec 26.02.1908 IPN Lu 00419/350 TW „Mieczysław” i TW „Natan” nr rej. KWMO Warszawa 1483/1963 Cegłów pow. Mińsk Mazowiecki
224 Ciechański Kazimierz Franciszek 05.02.1928 IPN Lu 00419/202 inf. „Kolejarski” Cegłów pow. Mińsk Mazowiecki
1420 Sabała Wacław Tadeusz 12.04.1954 IPN Lu 00425/13 TW „Zyguś” nr rej. 32980 Celejów gm. Wilga, kontrwywiad wojskowy
690 Komonciak Stanisław NN 02.03.1924 IPN Lu 00419/589 TW „Zemsta” Ceranów pow. Sokołów Podlaski
249 Czajka Adam Stanisław Wacław 13.07.1931 IPN Lu 00419/20 i IPN Lu 00423/20 TW „Kalinowski” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 2868/1965 i KWMO Siedlce 1808/1975 Ceranów pow. Sokołów Podlaski
1628 Szymanek Krzysztof Aleksander 20.04.1949 IPN Lu 00425/279 TW „Misiek” nr rej. 4176 Charlejów p-ta Knówka kontrwywiad wojskowy
613 Kałaska Antoni Piotr 26.04.1915 IPN Lu 00419/309 inf. „Stefan” nr rej. PUBP Garwolin 7923/6/1953 Chęciny gm. Górzno pow. Garwolin
517 Jabłoński Henryk Władysław 09.06.1941 IPN Lu 00419/270 TW „Siwy” nr rej. KPMO Węgrów 5814/1970 i KPMO Chełmno 7346/1970 Chełmno następnie Stoczek powiat Węgrów
1091 Mucha Leszek Bronisław 18.07.1962 IPN Lu 00425/269 TW „Sportowiec” nr rej. 62992 Chmielów pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1704 Twardowski Waldemar Jakub 26.04.1962 IPN Lu 00415/246 i IPN Lu 00425/217 TW „Staszek” nr rej. 61861 Chmielów pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
321 Duk Marek Kazimierz Stanisław 05.02.1949 IPN Lu 00419/863 TW „Litwin” nr rej. KWMO Siedlce 2816/1977 Chodów k. Siedlec
1196 Pasik Kazimierz Roman 14.07.1960 IPN Lu 00425/143 TW „Teresa” nr rej. 50320 Chotynia gm. Sobolew pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
2 Abramowski Zygmunt Antoni 26.12.1928 IPN Lu 00419/193 i IPN Lu 00414/148 inf. „Mysłowski” nr rej. GZI WP 45224/1952 Chrościce pow. Mińsk Mazowiecki
118 Brauliński Stefan Paweł 03.02.1920 IPN Lu 00419/200 inf. „Koza” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 12373/1948 Chyżyny gm. Wielgolas pow. Mińsk Mazowiecki
281 Daniluk Kazimierz Piotr 13.08.1921 IPN Lu 00419/378 inf. „Sztaba” Chłopków gm. Górki b. powiat Siedlce
757 Kozioł Marek Józef 14.08.1957 IPN Lu 00425/83 TW „Taran” nr rej. 40644 Cielemęc gm. Zbuczyn kontrwywiad wojskowy
1924 Zieliński Jan Józef 28.05.1924 IPN Lu 00419/418 i IPN Lu 00414/708 inf. „Czarny” Czachy gm. Domanice pow. Siedlce
1491 Skrajny Henryk Jan 15.07.1959 IPN Lu 00425/147 TW „Koma” nr rej. 50942 Czajków gm. Wodynie kontrwywiad wojskowy
1905 Zdun Tadeusz Mieczysław 03.01.1951 IPN Lu 00419/1418 i IPN Lu 00414/513 TW „Kuna” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7469/1985 Czaple Górne gm. Korczew
232 Ciok Feliks Stanisław 22.11.1916 IPN Lu 00419/204 inf. „Traktor” i inf. „Telefon” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 9911/118/1954 Czarnocin pow. Mińsk Mazowiecki
157 Celiński Krzysztof Stanisław 22.12.1959 IPN Lu 00425/151 TW „Plastuś” nr rej. 51326 Czarnowiec gm. Osieck kontrwywiad wojskowy
873 Kur Witold Stanisław 01.09.1958 IPN Lu 00415/167 i IPN Lu 00425/167 TW „Tabor” nr rej. 53117 Czerśl gm. Łuków kontrwywiad wojskowy
1272 Poboży (Poboża) Władysław Franciszek 22.03.1916 IPN Lu 00419/427 inf. „Adamski„ Dąbrowa gm. Łaskarzew pow. Garwolin
1123 Nowosielski Zygmunt Lucjan 25.09.1958 IPN Lu 00425/127 TW TW „Szeryf” nr rej. 43427 Dąbrowa gmina Przesmyki kontrwywiad wojskowy
1939 Zwierz Jan Piotr 10.10.1923 IPN Lu 00419/190 inf. „Obrus” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 3486/114/1950 Dąbrówka gm. Latowicz
1877 Zalewski Jan Stanisław 04.08.1921 IPN Lu 00419/475 inf. „Laska”/„Łaska” nr rej. PUBP Siedlce/1948 Dąbrówka gm. Łysów
695 Komorowski Antoni Henryk Wacław 03.10.1941 IPN Lu 00419/1595 i IPN Lu 00414/672 TW „Zbyszek” nr rej. WUSW Siedlce 7129/1984 Dąbrówka Ług gm. Skórzec
1710 Uljasz Stanisław Bolesław 29.04.1957 IPN Lu 555/79 TW „Chrobry” nr rej. 7809 Damianów gm. Trojanów
1822 Woźnica Czesław Mieczysław 20.07.1955 IPN Lu 00425/64 TW „Róża” Dębe Wielkie
398 Gańko Jan Władysław 29.03.1940 IPN Lu 00419/1318 i IPN Lu 00414/450 KO nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7470/1985 Dębe Wielkie
1701 Turowicz Lech Jerzy 17.12.1925 IPN Lu 00414/491 TW „Osiński” nr rej. 1408 Dębe Wielkie
460 Grabowski Franciszek Aleksander 07.01.1921 IPN Lu 00419/213 inf. „Ton” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 40440/1/1949 Dębe Wielkie
811 ks. Bąk Władysław Stanisława 06.04.1904 IPN Lu 00419/340 TW „Ptak” nr rej. PUBP Węgrów 1522/1949, PUBP Sokołów Podlaski 3647/1953, KWMO Szczecin 1122/1958, Oddz. WSW Szczecin 3675/1959 i KPMO Siedlce 3393/1967 diecezja siedlecka
814 ks. Bilski Leon Piotr 20.02.1907 IPN Lu 00419/1180 TW „Ludwik” nr rej. KWMO Siedlce 5833/1981 diecezja siedlecka
815 ks. Bogusz Stanisław Wincenty 29.09.1939 IPN Lu 00419/1407 i IPN Lu 00414/505 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Biała Podlaska 983/1977 diecezja siedlecka
817 ks. Ciołek Czesław Stanisław 12.04.1941 IPN Lu 00419/132 TW „Zbyszek” nr rej. KPMO Łuków 20959/1970, KPMO Siedlce 7416/1973, KPMO Węgrów 6402/1972 i KWMO Siedlce 1238/1975 diecezja siedlecka
818 ks. Domański Stanisław Antoni 14.04.1909 IPN Lu 00419/348 TW „Antoni” nr rej. 4016 diecezja siedlecka
819 ks. Domański Zdzisław Piotr Marian 19.10.1944 IPN Lu 00419/1130 i IPN Lu 00414/353 TW „Zdzisław” nr rej. KWMO Siedlce 5240/1980 diecezja siedlecka
820 ks. Dzieliński Wacław Bolesław 01.01.1914 IPN Lu 00419/552 inf. „Karol” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 3785/1958 i PUBP Pruszków 2554/1953 diecezja siedlecka
822 ks. Gaładyk Eugeniusz Stanisław 25.08.1933 IPN Lu 00419/1569 i IPN Lu 00414/646 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 6025/1982 diecezja siedlecka
824 ks. Jurzysta Edward Andrzej 17.02.1927 IPN Lu 00419/1668 TW „Kola” nr rej. KWMO Siedlce 5241/1980 diecezja siedlecka
825 ks. Kodym Emil Bernard 20.11.1918 IPN Lu 00419/154 TW „Kostrzewa” nr rej. KWMO Warszawa 2563/1967 diecezja siedlecka
828 ks. Kucewicz Zbigniew Stanisław 02.05.1939 IPN Lu 00419/335 KO „Zbigniew” nr rej. 2684 diecezja siedlecka
835 ks. Samulak Jerzy Władysław 24.03.1934 IPN Lu 00419/1636 TW „Władysław” i „Giorgio” nr rej. 1385 diecezja siedlecka
840 ks. Żeleźnik Stanisław Michał 05.05.1938 IPN Lu 00419/1008 i IPN Lu 00414/277 TW „Michał” nr rej. KWMO Siedlce 3605/1979 diecezja siedlecka
1058 Mirosz Tadeusz Antoni 17.02.1962 IPN Lu 00425/198 TW „Adam” nr rej. 62605 Dobre kontrwywiad wojskowy
1431 Sajnóg Stanisław Piotr 23.03.1926 IPN Lu 00419/357 inf. „Pióro” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1950 Dobre pow. Mińsk Maz.
1440 Sawczuk Mieczysław Józef 28.04.1922 IPN Lu 00419/358 inf. „Zbyszek” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1950 Dobre pow. Mińsk Mazowiecki
832 ks. Popiołowski Piotr Jan 01.02.1920 IPN Lu 00419/59 TW „Znajomy” nr rej. KPMO Łuków 238/1962 i KWMO Siedlce 1366/1975 Dokudów, Zofibór
1946 Zygmunt Tadeusz Józef 11.02.1959 IPN Lu 00425/41 TW „Jodła” nr rej. 50946 Dolne Pole gm. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
120 Brojek Stanisław Jan 15.09.1927 IPN Lu 00419/222 inf. „Saturn” Domaszew gm. Podłęrz pow. Garwolin
855 Kuciak Stanisław Władysław 10.05.1927 IPN Lu 00419/245 inf. „Liść” nr rej. PUBP Garwolin 9799/1945 Domaszew pow. Garwolin
728 Kostyra Władysław Józef 26.04.1926 IPN Lu 00419/1677 i IPN Lu 00414/52 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 5685/1981 Dudki gmina Trojanów
993 Mastalerczuk Józef Stanisław 06.03.1951 IPN Lu 00419/1021 TW „78” nr rej. KWMO Siedlce 3766/1979 Dzięcioły Bliższe gm. Sterdyń
1045 Mikołajczuk Krzysztof Antoni 05.03.1960 IPN Lu 00425/157 TW „Anna” nr rej. 50860 Dzierzby gm. Jabłonna kontrwywiad wojskowy
152 Całka Józef Józef 22.01.1917 IPN Lu 00419/346 inf. „Papier” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 12026/1946 Folwark gm. Siennica pow. Mińsk Mazowiecki
790 Krupa Zbigniew Stanisław 27.10.1961 IPN Lu 00415/243 i IPN Lu 00425/214 TW „Riwelino” nr rej. 62817 Gadka gm. Kołbiel
3 Adamczyk Kazimierz Stanisław 01.01.1929 IPN Lu 00419/1243 i IPN Lu 00414/406 KO „AK” nr rej. KWMO Siedlce 3735/1978 Garwolin
530 Jagoda Zdzisław Józef 13.09.1953 IPN Lu 555/49 TW „B” nr rej. WUSW Siedlce 7556/1985 Garwolin
31 Baran Józef Jan 10.03.1922 IPN Lu 00419/221 inf. „Piotrowski” nr rej. WUds.BP Warszawa 3001/1956 Garwolin
34 Baran Stanisław Władysław 10.03.1926 IPN Lu 00419/220 inf. „Myśliwy” nr rej. 12 Bryg. WOP Szczecin 1397/1952 Garwolin
546 Jankowski Zygmunt Leopold 30.10.1923 IPN Lu 00419/241 inf. „Kruk” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 11780/1/1948 Garwolin
1590 Szczęsny Jan Mateusz 25.01.1914 IPN Lu 00419/507 dysponent LK krypt. „Sosna” Garwolin
1336 Radziejewski Krzysztof Sylwester 10.12.1959 IPN Lu 00415/146 TW „Lucyna” nr rej. 47636 Garwolin
61 Białecki Jan Stanisław 08.05.1929 IPN Lu 00419/295 inf. „Dudkiewicz” nr rej. PUBP Garwolin/1947 Garwolin
322 Durys Stanisław Piotr 06.01.1938 IPN Lu 00419/1682 i IPN Lu 00414/757 TW „Stanisław” nr rej. RUSW Garwolin 8067/1986 Garwolin
1623 Szweda Jan Jan 22.09.1915 IPN Lu 00419/432 inf. „Jan Wiśniewski” nr rej. WUds.BP Warszawa 1510/1954 Garwolin
602 Kajka Lech Maciej Stanisław 17.04.1948 IPN Lu 00414/198 TW „Maciej” nr rej. KWMO Siedlce 4513/1979 i KWMO Zamość 2805/1978 Garwolin
1131 Odziemczyk Julian Jan 13.07.1920 IPN Lu 00419/491 inf. „Kora” Garwolin
369 Frąckiewicz Edward Józef 16.07.1938 IPN Lu 00419/1673 i IPN Lu 00414/748 TW „Roman” nr rej. 2298 Garwolin
373 Frelek Andrzej Marcin 21.12.1952 IPN Lu 00419/1670 i IPN Lu 00414/744 TW „Sławek” nr rej. RUSW Garwolin 8621/1987 Garwolin
897 Latuszek Eugeniusz Władysław 30.12.1946 IPN Lu 00419/25 TW „Stanisław” nr rej. KPMO Garwolin 7471/1972 i KWMO Siedlce 1232/1975 Garwolin
642 Kędzierski Henryk Franciszek 13.01.1922 IPN Lu 00419/304 inf. „Edward” Garwolin
414 Gierłowski Robert Józef 25.06.1929 IPN Lu 00419/301 inf. „28” nr rej. PUBP Pułtusk/1948 Garwolin
429 Gmurczyk Ryszard Franciszek 18.08.1926 IPN Lu 00419/1906 TW „Oaza” Garwolin
1208 Pawłowski Tadeusz Mieczysław 06.04.1929 IPN Lu 555/22 TW „Wicher” nr rej. 6590 Garwolin
730 Kotlarski Tadeusz Stanisław 29.10.1928 IPN Lu 00419/479 inf. „Reks” Garwolin
1756 Wielgosz Grzegorz Jan 14.07.1966 IPN Lu 00419/1441 i IPN Lu 00414/533 TW „Zygmunt” nr rej. RUSW Garwolin 7283/1984 Garwolin
1757 Wielgosz Marcin Robert Władysław 06.04.1962 IPN Lu 00419/1446 i IPN Lu 00414/535 TW „Teodor T” nr rej. KWMO Siedlce 4989/1980 Garwolin
1257 Piskorz Mieczysław Szczepan Stanisław 01.01.1951 IPN Lu 00419/1080 i IPN Lu 00414/318 TW „Paweł” nr rej. KWMO Siedlce 6217/1982 Garwolin
1006 Mazek Janusz Józef 29.10.1947 IPN Lu 00419/1670 p.d. A i IPN Lu 00414/745 TW „Janek” nr rej. RUSW Garwolin 8441/1986 Garwolin
508 Iwanicki Krzysztof Antoni 02.08.1942 IPN Lu 00419/137 i IPN Lu 00414/97 TW „Adam” nr rej. KPMO Garwolin 5730/1971 i KWMO Siedlce 949/1975 Garwolin
1796 Wojdat Antoni Mieczysław 09.06.1953 IPN Lu 00419/414 i IPN Lu 00425/81 TW „Paweł” nr rej. 66245 Garwolin kontrwywiad wojskowy
1809 Wolski Zenon Tadeusz 17.08.1961 IPN Lu 00425/267 TW „Żuk” nr rej. 52845 Garwolin kontrwywiad wojskowy
1878 Zalewski Leszek Edward 07.05.1960 IPN Lu 00415/165 i IPN Lu 00425/165 TW „Lech” nr rej. 56635 Garwolin kontrwywiad wojskowy
1137 Olechowski Stanisław Henryk 02.05.1962 IPN Lu 00415/195 TW „Olcha” Garwolin kontrwywiad wojskowy
166 Certa Jerzy Henryk 30.07.1954 IPN Lu 00425/18 TW „Wiesiek” nr rej. 32127 Garwolin kontrwywiad wojskowy
1722 Urbański Krzysztof Marian 05.03.1961 IPN Lu 00425/252 TW „Hanka” nr rej. 51500 Garwolin kontrwywiad wojskowy
473 Grudniak Wiesław Eugeniusz 27.09.1958 IPN Lu 00415/102 i IPN Lu 00425/102 TW „Bartek” nr rej. 43018 Garwolin kontrwywiad wojskowy
743 Kowalski Czesław Jan 24.09.1953 IPN Lu 00425/6 TW „Stadion” nr rej. 28401 Garwolin kontrwywiad wojskowy
270 Czwórnóg Leszek Jan 09.09.1952 IPN Lu 00419/1049 i IPN Lu 00414/304 TW „Janek” nr rej. KWMO Siedlce 6172/1982 gm. Cegłów
1033 Michalski Mieczysław Kazimierz 17.06.1958 IPN Lu 00415/85 i IPN Lu 00425/85 TW „Przyjaciel” nr rej. 39582 gm. Kołbiel kontrwywiad wojskowy
204 Chromiński Waldemar Wacław 09.06.1953 IPN Lu 00419/1850, IPN Lu 00414/904 i IPN Lu 00415/4 TW „Wacław” nr rej. WUSW Siedlce 6762/1984 i TW „Klon” Golice k. Siedlec kontrwywiad wojskowy
808 Krzyśpiak Zygmunt Józef 15.11.1924 IPN Lu 00419/308 inf. „Chłop” nr rej. PUBP Puławy 3051/92/1949 Górki gm. Górzno pow. Garwolin
646 Kęsik Józef Antoni 14.06.1916 IPN Lu 00419/243 i IPN Lu 00419/894 inf. i KO „Przyjaciel” nr rej. PUBP Garwolin 41406/1/1949 i KWMO Siedlce 2774/1977 Górki gm. Ruda Talubska pow. Garwolin
1358 Rębek Marek Stanisław 06.01.1957 IPN Lu 00425/199 TW „Waldek” nr rej. 1125 Górki powiat Garwolin kontrwywiad wojskowy
1736 Warowny Zygmunt Wacław 25.05.1961 IPN Lu 00425/209 TW „Jacek” nr rej. 2819 Górzno Kolonia kontrwywiad wojskowy
396 Gałkowski Jan Jan 18.05.1918 IPN Lu 00419/237 TW „Strzelec” Górzno pow. Garwolin
421 Gładysz Jerzy Jan 02.05.1956 IPN Lu 00425/136 TW „Caro” Górzno pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
296 Długaszek Henryk Władysław 11.03.1957 IPN Lu 00425/97 TW „Marysia” nr rej. 42970 Gózd gm. Kłoczew kontrwywiad wojskowy
464 Gręda Ryszard Henryk 11.02.1960 IPN Lu 00415/247 i IPN Lu 00425/218 TW „Zamek” nr rej. 69251 Gózd gm. Kłoczew kontrwywiad wojskowy
1531 Sowa Mieczysław Jan Marian 12.04.1956 IPN Lu 00415/78 i IPN Lu 00425/78 TW „Maryla” nr rej. 37793 Gózd gm. Kłoczew woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy
594 Kacprzyk (Szuba) Alojzy Jan 13.05.1924 IPN Lu 00419/217 inf. „Wiśnia” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 15042/1/1946 Goździówka gmina Dębe Wielkie
218 Ciara Zbigniew Henryk 02.10.1963 IPN Lu 00415/217 i IPN Lu 00425/188 TW „Panatik” nr rej. 60705 Goźlin Mały gm. Wilga kontrwywiad wojskowy
1496 Skwierczyński Witold Marek Jan 24.04.1939 IPN Lu 00419/1778 i IPN Lu 00414/349 TW „Marek” nr rej. WUSW Siedlce 7641/1985 Gołąbek gm. Paprotnia
155 Celiński Alfred Eugeniusz 19.07.1949 IPN Lu 00419/720 TW „Alex” nr rej. KWMO Siedlce 936/1975 i KPMO Łuków 15321/1973 Gołaszyn gm. Łuków
1307 Protasiuk Edward Stanisław 12.03.1924 IPN Lu 00419/404 inf. „Wrzos” Grabianów k. Siedlec
1341 Radziwonka Tadeusz Józef 20.03.1956 IPN Lu 00414/915 i IPN Lu 00423/47 TW „Asystent” nr rej. 7218 Grabianów k. Siedlec
1204 Pawlik Józef Franciszek 09.08.1911 IPN Lu 00419/253 inf. „Szary” nr rej. PUBP Siedlce 5402/179/1951 Grabianów k. Siedlec
483 Grzegorczyk Leszek Stanisław 13.04.1960 IPN Lu 00425/49 TW „Osa” nr rej. 47523 Grabina k. Niwisk kontrwywiad wojskowy
1569 Styś Andrzej Hieronim 06.09.1956 IPN Lu 00425/90 TW „Mietek” nr rej. 40933 Grabowiec pow. Węgrów kontrwywiad wojskowy
1088 Mróz Stefan Jan 18.11.1921 IPN Lu 00423/1 TW „Jan” nr rej. 516 Grębków pow. Węgrów
1508 Sobieszak Marian Stanisław 16.09.1925 IPN Lu 00419/408 inf. „Sokół” Gręzów gm. Niwiski pow. Siedlce
1078 Moskwiak Piotr Władysław 08.04.1958 IPN Lu 00425/126 TW „Halina” nr rej. 43420 Gręzówka gm. Łuków kontrwywiad wojskowy
1833 Wronkowski Kazimierz Lucjan 22.05.1921 IPN Lu 00419/288 rezydent „WZ” lub „W-Z” Grochów gm. Czerwonka pow. Sokołów Podlaski
1254 Piotrowski Waldemar Stanisław 15.02.1932 IPN Lu 00419/8 TW „Janusz” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 6622/1971 i KWMO Siedlce 1007/1975 Grochów pow. Sokołów Podlaski
250 Czajka Zdzisław Wacław 21.07.1926 IPN Lu 00419/227 inf. „Uparty” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6664/1946 Grochów pow. Sokołów Podlaski
657 Kiszczuk Jan Stefan 16.05.1923 IPN Lu 00419/151 TW „Michalski” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 88/1962 Gródek gm. Jabłonna pow. Sokołów Podlaski
201 Chromiński Adolf Tomasz 25.08.1918 IPN Lu 00419/375 inf. „Wrona” nr rej. PUBP Siedlce 8446/1947 Grodzisk gm. Zbuczyn
1194 Parzych Lucjan Jan 21.06.1921 IPN Lu 00419/458 inf. „Marian” Grodzisk pow. Węgrów
259 Czarnecki Marian Stefan 04.05.1930 IPN Lu 00423/69, IPN Lu 00414/975 i IPN Lu 365/116 TW „Sarna” nr rej. 3415 Groszki Stare gm. Kałuszyn
685 Kołak Bolesław Stanisław Stanisław 15.05.1952 IPN Lu 00414/969 i IPN Lu 00423/63 t I i II TW „Ścigany” nr rej. 8531 Groszki Stare gm. Kałuszyn
1841 Wrzosek Franciszek Konstanty 10.05.1933 IPN Lu 00419/512 TW „Sowa” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 6003/1971 Grzymały pow. Sokołów Podlaski
1317 Przybysz Leszek Marian 08.04.1963 IPN Lu 00415/260 i IPN Lu 00425/277 TW „Gustaw” nr rej. 66153 Głosków pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1897 Zbieć Marek Zbigniew 21.07.1956 IPN Lu 00425/133 TW „Wiosna” nr rej. 40426 Głuchów gm. Mordy kontrwywiad wojskowy
692 Komorniczak Jan Szczepan 23.01.1916 IPN Lu 00419/311 inf. „Janek” nr rej. PUBP Garwolin/1946 Helenów gm. Łaskarzew powiat Garwolin
252 Czapliński Adam Antoni 04.11.1955 IPN Lu 00419/1672 i IPN Lu 00414/747 TW „Grod” nr rej. KWMO Siedlce 4998/1980 Holendry gm. Wilga
1750 Węgrzynowicz Zbigniew Henryk 09.10.1959 IPN Lu 00415/168 i IPN Lu 00425/168 TW „Skała” nr rej. 50277 Hordzież pow. Łuków kontrwywiad wojskowy
1610 Szpichalska-Kowalska Irena Franciszek 04.02.1929 IPN Lu 00419/578 KO „Siłaczka” nr rej. KWMO Warszawa 3643/1967 Houbla pow. Siedlce
105 Borkowski Henryk Jan 15.05.1946 IPN Lu 00419/18 TW „Brzoza” nr rej. KPMO Siedlce 5338/1970 i KWMO Siedlce 968/1975 Houbla pow. Siedlce
627 Karabin Stanisław Józef 10.02.1933 IPN Lu 00414/261 i IPN Lu 00423/30 TW „Lis” nr rej. 1173 Houbla pow. Siedlce
1132 Ogrodniczuk Józef Jan Jan 04.04.1953 IPN Lu 00419/1599 i IPN Lu 00414/676 TW „Nippon” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6827/1983 Hołubla Gm. Paprotnia
1353 Redzik Jerzy Henryk 12.04.1959 IPN Lu 00419/1401 i IPN Lu 00414/499 TW „Bolek” nr rej. RUSW Łuków 7253/1984 Huta Dąbrowa gm. Krzywda pow. Łuków
778 Krawczyk Grzegorz Kazimierz 05.09.1955 IPN Lu 00425/106 TW „Krzysztof” nr rej. 38249 Huta Dąbrowa pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
258 Czarnacki Tadeusz Wincenty Józef 01.04.1948 IPN Lu 00419/1268 TW „Jerzy”, SOS krypt. „Mak” nr rej. KWMO Siedlce 4277/1979 Huta Gruszczyna-Grygłów gm. Stoczek Węgrowski
154 Cegiełka Zygmunt Walenty 25.04.1930 IPN Lu 00419/520 inf. „Młody” Huta Kuflewska pow. Garwolin
136 Budzyński Stefan Jan 14.07.1911 IPN Lu 00419/519 inf. „Świerk” Huta Kuflowska gm. Kuflew
539 Jakubowski Krzysztof Roman 24.08.1960 IPN Lu 00425/254 TW „Jakub” nr rej. 33103 Huta Mińska
1643 Świątek Tadeusz Henryk Stanisław 20.01.1943 IPN Lu 00419/26 TW „Róża” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6949/1972, KPMO Garwolin 8511/1973 i KWMO Siedlce 1354/1975 Iwowe pow. Mińsk Maz.
1927 Zieliński Zygmunt Piotr 01.01.1927 IPN Lu 00419/189 inf. „Koło” nr rej. GZI WP/1950 Iwowe pow. Mińsk Mazowiecki
1820 Woźniak Włodzimierz Stanisław 30.01.1955 IPN Lu 00425/82 TW „Matrosow” nr rej. 32542 Jabłonna gm. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
746 Kowalski Jerzy Franciszek 30.05.1959 IPN Lu 00425/117 TW „Kowal” nr rej. 49189 Jabłonna Lacka pow. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
600 Kaczorowski Ryszard Marian 15.06.1923 IPN Lu 00419/244 rezydent i inf. „Płomień” nr rej. GZI WP 1485/1946 Jagodne pow. Garwolin
137 Bugalski Marian Józef 13.01.1928 IPN Lu 00419/297 inf. „Granat” Janczysko gm. Wilga pow. Garwolin
1831 Wrona Stanisław Nikodem 12.03.1920 IPN Lu 00419/473 inf. „Błyskawica” Janówek gm. Wierzbno pow. Węgrów
444 Gontarz Adam Ksawery 01.03.1920 IPN Lu 00419/265 inf. „Pierwszy” Jantypory k. Węgrowa
846 Kubaj Jan Kazimierz 18.06.1924 IPN Lu 00419/279 inf. „Sęp” nr rej. PUBP Węgrów 713/1954 Jarnica gm. Ruchna pow. Węgrów
333 Dziewulska Stanisława Teofil 22.09.1919 IPN Lu 00419/615 inf. „Róża” nr rej. PUBP Węgrów 14544/1948 Jarnice gm. Liw
487 Grzeszek Antoni Wiktor 28.01.1923 IPN Lu 00419/267 inf. „M-I” lub „MI” Jartypory pow. Węgrów
1000 Matusik Zdzisław Władysław 30.03.1921 IPN Lu 00419/286 inf. „Dąb” Jartypory pow. Węgrów
1891 Zawadzki Tadeusz Kazimierz 10.01.1924 IPN Lu 00419/185 inf. „Słoma” nr rej. PUBP Gostynin 1240/1948 Jastrzębie pow. Gostynin
1048 Mikos Tadeusz Marian 18.04.1960 IPN Lu 00425/262 TW „Róża” nr rej. 57991 Jedlanka pow. Łuków kontrwywiad wojskowy
1956 Żmuda Waldemar Andrzej Stanisław 01.11.1962 IPN Lu 00425/266 TW „Agata” nr rej. 67277 Józin gm. Repki pow. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1679 Tomaszewski Władysław Józef 25.09.1920 IPN Lu 00419/470 inf. „Jastrząb” Kaliska gmina Kamieńczyk b. pow. Węgrów
1391 Ruciński Czesław Franciszek 01.11.1916 IPN Lu 00419/428 inf. „Dąb” Karolew gmina Czerwonka powiat Sokołów Podlaski
72 Bielicki Tadeusz Aleksander 04.01.1924 IPN Lu 00419/549 inf. „Ptak” Kąty Borucze pow. Mińsk Mazowiecki
338 Dziugieł Stanisław Franciszek 09.07.1930 IPN Lu 00419/212 inf. „Śmiały” nr rej. 3 Bryg. WOP Kraków 13154/303/1952 Kąty Zdroje pow. Mińsk Mazowiecki
1911 Zdzieborski Henryk Karol 07.06.1921 IPN Lu 00419/186 inf. „Wrona” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 794/1949 Kałuszyn
1404 Rutka Sylwester Sylwester 13.12.1920 IPN Lu 00419/355 inf. „Lis” nr rej. PUBP Sochaczew 1949 Kałuszyn
1199 Paszkowski Marek Jerzy Jerzy 29.10.1958 IPN Lu 00425/203 TW „Hanna” nr rej. 1045 Kałuszyn kontrwywiad wojskowy
727 Kostecki Karol Kazimierz 03.12.1949 IPN Lu 00419/164 TW „Lopek” nr rej. Oddz. WSW Jedn.WL Warszawa 19473/1969 Kałuszyn kontrwywiad wojskowy
14 Andruszkiewicz Stanisław Władysław 15.04.1920 IPN Lu 00419/372 inf. „Dmo” Klimonty gm. Mordy
566 Jaszczuk Eugeniusz Franciszek 17.07.1922 IPN Lu 00419/383 inf. „Wilk” Kliny gm. Stok Ruski
589 Jurczak Andrzej Kazimierz 28.11.1951 IPN Lu 00415/240 i IPN Lu 00425/211 TW „Jurand” Knychówek pow. Łosice kontrwywiad wojskowy
1887 Zawadzki Augustyn Stanisław 20.09.1936 IPN Lu 00419/144 i IPN Lu 00414/100 TW „Domański”i TW „Artur” nr rej. KPMO Siedlce 3724/1968 Kobylany Koty Gm. Paprotnia
62 Białek Stefan Stefan 12.12.1920 IPN Lu 00119/30 inf. i TW „Warecki” nr rej. PUBP Siedlce 3793/1953 Kol. Szpaki gm. Górki pow. Siedlce
1622 Szwed Michał Andrzej 12.03.1924 IPN Lu 00419/431 inf. „Czajka” nr rej. PUBP Garwolin 833/1948 kolonia Górzno pow. Garwolin
1398 Rudnik Eugeniusz Piotr 24.07.1918 IPN Lu 00419/255 inf. „Apollo” nr rej. PUBP Garwolin 965/1949 kolonia Górzno pow. Garwolin
862 Kukla Zbigniew Zygmunt 21.02.1960 IPN Lu 00425/248 TW „Rafał” nr rej. 51523 Kolonia Sinołęka gm. Grębków kontrwywiad wojskowy
789 Krupa (Bubel) Kornelia Aleksander 25.05.1930 IPN Lu 00419/611 inf. „Niezapominajka” nr rej. PUBP Węgrów 10130/117/1954 Kolonia Zając pow. Węgrów
24 Babik Krzysztof Zdzisław 08.08.1962 IPN Lu 00415/249 i IPN Lu 00425/220 TW „Wilga” kontrwywiad wojskowy Garwolin
1823 Woźny Jan Kazimierz Aleksander 06.07.1939 IPN Lu 00419/22 TW „Jabłonka” nr rej. KPMO Węgrów 3217/1967 i KWMO Siedlce 1351/1975 Kopcie pow. Węgrów
708 Koper Tadeusz Marian 28.10.1956 IPN Lu 00425/123 TW „Grafos” nr rej. 40561 Kopice pow. Siedlce kontrwywiad wojskowy
95 Bogaj Tadeusz Feliks 21.05.1934 IPN Lu 00419/1785 i IPN Lu 00414/856 TW „Kurek” nr rej. WUSW Siedlce 8664/1987 Korczew pow. Siedlce
286 Demiańczuk Antoni Adam 02.02.1919 IPN Lu 00419/234 inf. „Królik” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 5053/101/1950 Korczew powiat Sokołów Podlaski
1187 Panasiuk Józef Teodor 06.01.1921 IPN Lu 00419/397 inf. „Hebel” Kornica pow. Siedlce
767 Krasnodębska Danuta Stanisław 28.10.1934 IPN Lu 00419/1013 KO „D.K.” nr rej. KWMO Siedlce 1159/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 5671/1970 Kosów gm Sokołów Podlaski
297 Dmochowska Teresa Józef 28.07.1953 IPN Lu 00423/82 KO nr rej. 6497 Kosów Lacki
1873 Zakrzewicz Zenona Edmund 01.12.1967 IPN Lu 00423/83 KO nr rej. 6477 Kosów Lacki
1767 Wilgos Marianna Wincenty 20.01.1938 IPN Lu 00423/82 KO nr rej. 5317 Kosów Lacki
674 Koc Antoni Wacław 15.11.1931 IPN Lu 00419/80 TW „Zdzisław” nr rej. KWMO Siedlce 1001/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 5784/1970 Kosów Lacki pow. Sokołów Podlaski
968 Maleszewska zd. Figura Jadwiga Władysław 22.05.1954 IPN Lu 00423/82 KO nr rej. 9251 Kosów Lacki pow. Sokołów Podlaski
971 Malibo Marek Jan 25.08.1952 IPN Lu 555/61 TW „Eryk” nr rej. WUSW Siedlce 9234/1989 Kosów Lacki pow. Sokołów Podlaski
313 Drozd-Kędzior Wanda Regina Ignacy 23.02.1923 IPN Lu 00419/299 inf. „Czereśnia” Kosów Ruski pow. Sokołów Podlaski
1348 Ratyński Kazimierz Piotr 05.03.1921 IPN Lu 00419/142 i IPN Lu 00414/99 inf. „Kamiński” Koszewnica gm. Żeliszew pow. Siedlce
205 Chrościcki (Chróścicki) Wacław Wacław 04.02.1928 IPN Lu 00419/1896 i IPN Lu 00414/948 TW „Antoni” nr rej. KPMO Siedlce 3317/1961 i KWMO Siedlce 1172/1975 Kotuń
1784 Wittich Stanisław Marian 07.08.1956 IPN Lu 555/53 TW „Rumcajs” nr rej. 8277 Kotuń pow. Siedlce
183 Chmielewski Tadeusz Tadeusz 25.05.1954 IPN Lu 00419/1643 TW „Cichocki” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7674/1985 Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podlaski
534 Jakubaszek Wacław Szymon 05.06.1909 IPN Lu 00419/240 TW „Nadrzeczny” Kownaciska gm. Sobolew pow. Garwolin
1789 Włodarczyk Marek Władysław 06.02.1953 IPN Lu 00415/30 i IPN Lu 00425/30 TW „Kargul” nr rej. 33479 Kozietuły gm. Mordy kontrwywiad wojskowy
1007 Mazek Tadeusz Ludwik 10.06.1924 IPN Lu 00419/313 TW „Świeca” Kozłów gm. Parysew pow. Garwolin
1910 Zduńczyk Leszek Jan 28.01.1965 IPN Lu 00415/266 i IPN Lu 00425/266 TW „Słoń” nr rej. 70764 Kołbiel kontrwywiad wojskowy
1909 Zduńczyk Hipolit Julian 13.02.1921 IPN Lu 00419/290 inf. „Kłutka” („Kłódka”) nr rej. PUBP Węgrów 31740/1/1948 Kołodziąż gm. Sadowne pow. Węgrów
1245 Pikulski Marek Jan 14.03.1956 IPN Lu 00425/187 TW „Libra” nr rej. 65659 Krubki Górne gm. Poświętne kontrwywiad wojskowy
509 Iwaniuk Zdzisław Bronisław 11.04.1933 IPN Lu 555/20, IPN Lu 554/19, IPN Lu 00419/139, IPN Lu 300/1948, IPN Lu 300/2203 inf. „Pióro” i rezydent „Kozłowski” nr rej. WUSW Siedlce 7739/1985 Krynica gm. Kowiesy następnie Siedlce
980 Marchel Wiesław Kazimierz 21.04.1961 IPN Lu 00425/270 TW „Jan” nr rej. 61207 Krzemień Zagacie gm. Jabłonna Lacka kontrwywiad wojskowy
237 Cisak Grzegorz Stanisław 06.11.1922 IPN Lu 00419/377 inf. „Zając” Krzesk Królowa Niwa pow. Siedlce
275 Dadasiewicz Marek Rudolf 29.05.1965 IPN Lu 00415/263 TW „Rudy” nr rej. 70749 Krzywda pow. Siedlce kontrwywiad wojskowy
1343 Ragus Stanisław Jan 08.05.1962 IPN Lu 00415/235 TW „Marek” nr rej. 2502 Ksawerów gm. Wola Mysłowska kontrwywiad wojskowy
463 Grasiak Wojciech Jan 23.04.1956 IPN Lu 00425/54 TW „Halina” nr rej. 35561 Kuflew pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
598 Kaczorek Stanisław Mieczysław 12.03.1965 IPN Lu 00415/257 i IPN Lu 00425/274 TW „Agnieszka” nr rej. 71173 Kłoczew kontrwywiad wojskowy
432 Gnyszka Kazimierz Piotr 15.10.1962 IPN Lu 00425/275 TW „Szach” nr rej. 71159 Kłoczew kontrwywiad wojskowy
995 Maszkiewicz Dariusz Henryk 23.07.1964 IPN Lu 00425/272 TW „Pióro” nr rej. 17976 Kłoczew kontrwywiad wojskowy
940 Łuckiewicz Adam Wiktor 03.08.1958 IPN Lu 00425/162 TW „Danuta” nr rej. 49916 Laski gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy
1760 Wierzbicki Józef Adam Władysław 22.09.1932 IPN Lu 00423/100-105 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr rej. 7678 Laski gm. Żabia Wola
1926 Zieliński Stanisław Michał 15.11.1911 IPN Lu 00419/188 TW „Wrona” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 8103/1972, KPMO Mińsk Mazowiecki 4027/1960, KPMO Mińsk Mazowiecki 153/1961 i KPMO Mińsk Mazowiecki 800/1962 Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki
221 Cichocki Marian Stanisław 28.07.1928 IPN Lu 00419/203 inf. i rezydent „Tankowiec” Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki
1195 Parzyszek Andrzej Stanisław 19.04.1960 IPN Lu 00425/259 TW „Murzyn” nr rej. 58928 Leonardów gm. Serokomla kontrwywiad wojskowy
426 Głuszak Lucjan Julian 02.01.1927 IPN Lu 00419/264 inf. „Szpak” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski/1952 Lipki Nowe gm. Stoczek pow. Węgrów
401 Garnek Bogdan Stanisław Stefan 17.08.1943 IPN Lu 00419/440 i IPN Lu 00414/154 TW „Jaskólski” nr rej. KPMO Węgrów 2709/1965 Liw pow. Węgrów
647 Kęsik Tadeusz Józef 14.01.1929 IPN Lu 00419/310 inf. „Leon” nr rej. GZI WP Warszawa 29651/1952 Lucin pow. Garwolin
272 Czyżewski Eugeniusz Stanisław 12.06.1916 IPN Lu 00419/209 inf. „Szyba” Ludwinów gm. Jakubów pow. Mińsk Mazowiecki
1937 Zozuń Antoni Marian Jan 05.03.1912 IPN Lu 00419/329 TW „Karol” nr rej. KPMO Garwolin 4120/1968 Maciejowice pow. Garwolin
1962 Żurawek Tadeusz Piotr 22.01.1921 IPN Lu 00419/516 inf. „Janicki” Maciejowice pow. Garwolin
1017 Mączyński Stanisław Antoni 23.08.1926 IPN Lu 00419/487 inf. „Markiewicz” nr rej. PUBP Garwolin 3707/167/1949 Maciejowice pow. Garwolin
1138 Oleksiak Alojzy Tomasz 15.02.1928 IPN Lu 00419/493 inf. „Szewczyk” nr rej. PUBP Garwolin 6011/31/1955 Maciejowice pow. Garwolin informacja wojskowa
1881 Zaręba Krzysztof Józef 08.11.1959 IPN Lu 00425/163 TW „Marta” nr rej. 54121 Maciejowice pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
630 Karaś Alojzy Krystyn 13.03.1953 IPN Lu 00415/71 i IPN Lu 00425/71 TW „Rak” nr rej. 36239 Maciejowice pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1837 Wróbel Krystyna Jan 18.08.1935 IPN Lu 555/12 TW „Anna” nr rej. 6314 Marianka gm. Mińsk Mazowiecki
516 Izdebski Waldemar Leszek Wacław 04.12.1954 IPN Lu 00419/1726 i IPN Lu 00414/797 TW „W-d” nr rej. WUSW Siedlce 8115/1986 Matysy woj. Siedleckie
16 Anielak Marian Franciszek 01.02.1926 IPN Lu 00419/194 inf. „Sosna” Mała Wieś gm. Kuflew pow. Mińska Mazowiecki
1790 Włodarek Andrzej Bolesław 03.04.1955 IPN Lu 00415/80 i IPN Lu 00425/80 TW „Żagiew” nr rej. 41812 Mała Wieś gm. Mrozy kontrwywiad wojskowy
883 Kusak Henryk Stanisław 11.07.1927 IPN Lu 00419/312 inf. „Pług” Melanów gm. Łaskarzew pow. Garwolin
1263 Plesiński Bogusław Marian 08.08.1956 IPN Lu 00425/88 TW „Zbyszek” nr rej. 38857 Miastków kontrwywiad wojskowy
1004 Matysiak Marceli Piotr 16.02.1953 IPN Lu 00415/26 i IPN Lu 00425/26 TW „Rodan” nr rej. 30682 Miastków Kościelny pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
356 Filipowski Leopold Jan 07.09.1916 IPN Lu 00419/617 inf. „Zakrzewski” Miedzna pow. Węgrów
412 Gers Andrzej Marian 10.11.1942 IPN Lu 00419/1410 i IPN Lu 00414/506 TW „Myśliwy” nr rej. KWMO Siedlce 6413/1982 Miedzna pow. Węgrów
1001 Matusik Zygmunt Konstanty 11.03.1960 IPN Lu 00425/171 TW „Zosia” nr rej. 41256 Międzyleś gm. Miedzna kontrwywiad wojskowy
966 Maksjan Ryszard Antoni 24.10.1932 IPN Lu 00119/675 dysponent LK krypt. „Muzyk” nr rej. 4006 Międzyrzec Podl.
898 Lechnio Jerzy Karol 26.03.1926 IPN Lu 00423/15 TW „Chełm” Mienia k. Mińska Maz.
134 Budzyński Jerzy Józef 11.01.1924 IPN Lu 00419/345 inf. „Rój” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 23574/1950 Mienia k. Mińska Maz.
283 Dawid Władysław Antoni 05.05.1932 IPN Lu 00419/347 rezydent „Marek” nr rej. GZI WP Warszawa 1957/1956 Mienia pow. Mińsk Mazowiecki
1466 Siemieniuk Zygmunt Andrzeja 04.10.1927 IPN Lu 00419/465 inf. „Burza” Mierzwice Nowe gm. Sarnaki
1558 Stoń Mirosław Aleksander 09.07.1959 IPN Lu 00414/34, IPN Lu 00415/34 i IPN Lu 00425/34 TW „Grzegorz” nr rej 47708 Miętne pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
848 Kubicki Jerzy Marek Stanisław 22.01.1961 IPN Lu 00425/39 TW „Zenek” nr rej. 57736 Milanów powiat Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1032 Michalski Józef Stanisław 19.03.1936 potw. IPN TW „Józef” Mińsk Maz.
27 Ball Czesław Józef 03.07.1930 potw. IPN TW „Sobieski” Mińsk Maz.
49 Bąk Władysław Jan 02.08.1950 IPN Lu 00419/1579 i IPN Lu 00414/656 TW „Dąb” nr rej. KWMO Siedlce 4966/1980 Mińsk Maz.
372 Frelak zd. Mroczek Janina Władysław 22.08.1955 IPN Lu 00419/1334 i IPN Lu 00414/463 TW „Dana” i TW „Marcin” nr rej. WUSW Siedlce 6068/1985 Mińsk Maz.
139 Bujalski Stanisław Wacław 01.11.1944 IPN Lu 00419/1320 i IPN Lu 00414/452 TW „Stasio” nr rej. KWMO Siedlce 2515/1976 Mińsk Maz.
1719 Urbaniak Edward Stanisław 17.12.1944 IPN Lu 00419/1732 p.d. A i IPN Lu 00414/804 TW „Dorota” nr rej. KWMO Siedlce 2731/1976 Mińsk Maz.
191 Chojnacki Ryszard Leon 22.01.1929 IPN Lu 00419/207 i IPN Lu 00414/130 rezydent, inf. i TW „Magnes” oraz KO „Izabella” nr rej. Zarząd IV Szef. WSW Warszawa 20406/1950 i KPMO Mińsk Mazowiecki 3225/1966 Mińsk Maz.
1279 Polak Barbara     IPN Lu 00419/1397 TW „Grażyna” nr rej. 8294 Mińsk Maz.
512 Izbrecht Leszek Jan Jan 11.06.1949 IPN Lu 00419/1111, potw. IPN TW „Długi” nr rej. KWMO Siedlce 6078/1976 Mińsk Mazowiecki
520 Jackiewicz Kazimierz Adam 10.05.1925 IPN Lu 00423/27 TW „Janek” nr rej. 4132 Mińsk Mazowiecki
265 Czerwiński Mirosław Jerzy 28.01.1959 IPN Lu 555/55 TW „Sławek” nr rej. 8922 Mińsk Mazowiecki
521 Jackiewicz Stanisław Józef 28.04.1934 IPN Lu 00419/823 i IPN Lu 00414/212 TW „Monika” i TW „Góral” nr rej. KWMO Siedlce 924/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 6744/1971 Mińsk Mazowiecki
271 Czyż Bolesław Michał 26.09.1923 IPN Lu 00419/208 TW „Bolek” Mińsk Mazowiecki
20 Apostoluk Andrzej Franciszek 16.06.1963 IPN Lu 00419/1731 i IPN Lu 00414/802 TW „Krzysztof” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7221/1984 Mińsk Mazowiecki
279 Daniewicz Stefan Jan 23.11.1926 IPN Lu 00419/210 inf. „Wicz” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 193/1954 Mińsk Mazowiecki
1815 Wołowski Tadeusz Józef 26.09.1929 IPN Lu 00419/544 inf. „Torpedowiec” Mińsk Mazowiecki
792 Kruszewski Adam Czesław Julian 21.05.1950 IPN Lu 00419/1535 i IPN Lu 00414/614 TW „Kuba” nr rej. KWMO Siedlce 6227/1982 Mińsk Mazowiecki
1816 Womaczko Ludomir Jaromir 18.02.1925 IPN Lu 00419/182 inf. „Witold” Mińsk Mazowiecki
537 Jakubowska Elżbieta Zofia Stanisław 05.04.1954 IPN Lu 00419/997 TW „Skryta” nr rej. KWMO Siedlce 5712/1981 Mińsk Mazowiecki
793 Kruszewski Bogdan Stanisław Stanisław 28.12.1948 IPN BU 2348/153, IPN Lu 422/1 i IPN Lu 00419/1712 TW „Lotek” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 9275/1973 Mińsk Mazowiecki
794 Kruszewski Czesław Stanisław 05.05.1957 IPN Lu 00419/1878 i IPN Lu 00414/935 TW „Piotrek” nr rej. WUSW Siedlce 9093/1988 Mińsk Mazowiecki
284 Dąbrowski Jarosław Stanisław 06.02.1954 IPN Lu 00419/1425 i IPN Lu 00414/519 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 4090/1978 Mińsk Mazowiecki
1825 Wójcicki Jan Andrzej 08.07.1923 IPN Lu 00419/184 inf. „Walter” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 12263/1945 Mińsk Mazowiecki
37 Barański Jerzy Jan 20.02.1925 IPN Lu 00419/195 inf. „Bocian” Mińsk Mazowiecki
1584 Szczegot Janusz Bolesław 15.02.1957 IPN Lu 00419/879 TW „Kaśka” nr rej. KWMO Siedlce 4527/1979 i Oddz. WSW Lublin 37855/1978 Mińsk Mazowiecki
1585 Szczepaniak Bogusława Marian 07.10.1954 IPN Lu 00414/236 i IPN Lu 00423/26 TW „Jola” nr rej. 4315 Mińsk Mazowiecki
50 Bąkała Tadeusz Wiktor 24.12.1924 IPN Lu 00419/883 TW „Kurek” nr rej. KWMO Siedlce 4356/1979 Mińsk Mazowiecki
1588 Szczepański Wacław Franciszek 01.01.1913 IPN Lu 00423/13 TW „Droga” Mińsk Mazowiecki
310 Dowgiałło Jerzy Wincenty 15.07.1944 IPN Lu 00419/1066 i IPN Lu 00414/311 TW „Figiel” nr rej. KWMO Siedlce 4287/1979 Mińsk Mazowiecki
823 ks. Gontarz Tadeusz Tomasz 03.10.1938 IPN Lu 00419/1771 i IPN Lu 00414/842 TW „Zofia” nr rej. 2538 i 6805 Mińsk Mazowiecki
314 Drozdowski Tadeusz Tomasz Franciszek 08.10.1938 IPN Lu 00419/1316 i IPN Lu 00414/449 TW „1931” nr rej. 3928 Mińsk Mazowiecki
578 Jodłowski Maciej Andrzej Leon 11.10.1946 IPN Lu 00419/1178 i IPN Lu 00414/374 TW „Zefir” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 4164/1984 i KWMO Siedlce 4164/1978 Mińsk Mazowiecki
1864 Zagańczyk Mirosław Mirosław 02.02.1963 IPN Lu 00425/213 TW „Stive” nr rej. 63311 Mińsk Mazowiecki
1355 Rencławowicz Henryk Błażej 27.04.1920 IPN Lu 00419/176 informator „B” Mińsk Mazowiecki
332 Dzienio Walenty Henryk Antoni 15.02.1909 IPN Lu 00419/521 TW „Wyzwoleniec” Mińsk Mazowiecki
1356 Rendaszko Aleksander Józef 09.12.1927 IPN Lu 00419/351 TW „Kawka” Mińsk Mazowiecki
592 Jurusik Julian Jan 14.05.1937 IPN Lu 00419/162 TW „Zbigniew” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 5351/1970 Mińsk Mazowiecki
1616 Szuba Maria Bronisław 01.02.1926 IPN Lu 00419/369 inf. „Jasio” Mińsk Mazowiecki
593 Juszczyk Edmund Jan 17.01.1945 IPN Lu 00419/175 i IPN Lu 00414/122 TW „Dziadek” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 9032/1973 Mińsk Mazowiecki
1617 Szuba Wojciech Józef 03.03.1945 IPN Lu 555/3 TW „Długi” nr rej. 2734 Mińsk Mazowiecki
84 Błaszczak Andrzej Herman 16.05.1947 IPN Lu 00419/1155 dysponent LK krypt. „Ustronie” nr rej. KWMO Siedlce 928/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 28449/1974 Mińsk Mazowiecki
1364 Rodż Elżbieta Stanisław 24.09.1934 IPN Lu 00419/1714 dysponent LK krypt. „Szatnia” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8175/1986 Mińsk Mazowiecki
341 Ekiert Lesław (Czesław) Henryk 23.11.1926 IPN Lu 00419/214 i IPN Lu 00414/131 TW „Solidny” nr rej. 4699 Mińsk Mazowiecki
343 Endzel Józef Stanisław 04.07.1925 IPN Lu 00419/974 i IPN Lu 00414/262 TW „Jan” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 3807/1958, WUds.BP Warszawa 3316/1956, KWMO Siedlce 1469/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 793/1962 Mińsk Mazowiecki
857 Kudełka Tadeusz Antoni 25.02.1937 akta zniszczone przez SB TW „Karol” nr rej. 9142, 4438 Mińsk mazowiecki
1120 Nowicka Mirosława Mieczysław 31.10.1958 IPN Lu 00414/238 i IPN Lu 00323/29 TW „Sylwia” nr rej. 4317 Mińsk Mazowiecki
97 Boguska Zofia Konstancja Aleksander 02.01.1948 IPN Lu 00419/1948 dysponent LK krypt. „Hades” nr rej. KWMO Siedlce 4929/1980 Mińsk Mazowiecki
1889 Zawadzki Kazimierz Wacław 27.08.1928 IPN Lu 00419/353 inf. „X.D.17” Mińsk Mazowiecki
100 Bombiński Franciszek Feliks 02.03.1919 IPN Lu 00419/198 inf. „Wierny” Mińsk Mazowiecki
101 Bontruk Władysław Franciszek 10.06.1945 IPN Lu 00419/161 i IPN Lu 00414/111 TW „Leśniewska” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 8439/1974 Mińsk Mazowiecki
1388 Rozwadowski Jerzy Henryk 30.07.1946 IPN Lu 00419/1393 i IPN Lu 00414/494 TW „Tomek” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7297/1984 Mińsk Mazowiecki
1400 Rudnik Tadeusz Leon 19.01.1920 IPN Lu 00419/354 TW „Lis” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 3739/1958 Mińsk Mazowiecki
1913 Zembek Sławomir Władysław 11.04.1952 IPN Lu 00419/1330 i IPN Lu 00414/461 TW „Kormoran” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7414/1984 Mińsk Mazowiecki
383 Gajda Wiesław Józef 05.02.1942 IPN Lu 00423/76 KO SPO nr rej. 9392 Mińsk Mazowiecki
640 Kawicz Bolesław Bolesław 14.11.1933 IPN Lu 00423/75-79 KO ZPO nr rej. 3993 Mińsk Mazowiecki
131 Budner Zdzisław Aleksander Aleksander 18.08.1939 IPN Lu 00419/1512 i IPN Lu 00414/592 TW „Kazimierz” nr rej. 5279 Mińsk Mazowiecki
1417 Rżyśko Zbigniew Albin 07.12.1954 IPN Lu 555/24 TW „Hubert” nr rej. WUSW Siedlce 8282/1986 Mińsk Mazowiecki
1418 Sabak Ryszard Henryk Jan 13.03.1954 IPN Lu 00419/356 i IPN Lu 00414/15 TW „Jasio” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6923/1972 Mińsk Mazowiecki
395 Gałązka Zygmunt Aleksander 15.12.1940 IPN Lu 00419/123 KO „GZ” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 8580/1973 i KWMO Siedlce 2020/1975 Mińsk Mazowiecki
1932 Zięba Krystyna Jan 10.02.1938 IPN Lu 00419/1151 dysponent LK krypt. „Komnata” nr rej. KWMO Siedlce 4579/1979 Mińsk Mazowiecki
654 Kin Edward Stanisław 16.08.1926 IPN Lu 00423/12 TW „Reks” Mińsk Mazowiecki
400 Gańko Stefan Henryk 03.07.1913 IPN Lu 00419/522 inf. „San” („Sań”) Mińsk Mazowiecki
145 Byczko Jan Paweł 08.08.1943 IPN Lu 555/64 i Lu 554/63 TW „Misiek” nr rej. 8354 Mińsk Mazowiecki
1169 Ostrowski Jacek Ryszard 20.09.1961 IPN Lu 555/43 TW „J-23” nr rej. 8489 Mińsk Mazowiecki
146 Byczuk Roma Szoel 22.04.1921 IPN Lu 00419/201 TW „Roma” nr rej. KWMO Warszawa 3046/1966 Mińsk Mazowiecki
1170 Ostrowski Waldemar Kamil 31.12.1950 IPN Lu 00419/1025 i IPN Lu 00414/288 TW „Maciej” nr rej. KWMO Siedlce 3414/1978 Mińsk Mazowiecki
404 Gaszewska Wanda Jakub 14.07.1915 IPN Lu 00419/523 inf. „Syrena” Mińsk Mazowiecki
153 Całka Władysław Władysław 10.02.1939 IPN Lu 00419/1461 TW „Witek” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7350/1984 Mińsk Mazowiecki
675 Kociszewska Eugenia Stanisław 18.11.1938 IPN Lu 00423/25 i IPN Lu 00414/235 TW „Maria” nr rej. 4357 Mińsk Mazowiecki
1699 Tułodziecki Antoni Zygmunt 07.12.1940 IPN Lu 00423/79 KO nr rej. 9211 Mińsk Mazowiecki
165 Ceregera Maria Małgorzata Feliks 26.08.1951 IPN Lu 00419/1055 i IPN Lu 00414/307 TW „Marysia” nr rej. KWMO Siedlce 6322/1982 Mińsk Mazowiecki
1960 Żółtek zd. Rutkowska Irena Aleksander 08.08.1929 IPN Lu 00419/547 inf. „Wrzos” Mińsk Mazowiecki
169 Chaburski Bogusław Paweł 18.11.1946 IPN Lu 00419/1041 TW „Puławski” nr rej. KWMO Siedlce 5384/1981 Mińsk Mazowiecki
171 Chajdacka Cecylia Stanisław 16.03.1933 IPN Lu 00419/736 KO „Celina” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 5949/1970 Mińsk Mazowiecki
430 Gnich Helena Józef 26.07.1931 IPN Lu 00419/133 TW „Helena” nr rej. KWMO Siedlce 1498/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 8485/1973 Mińsk Mazowiecki
175 Chełchowski Andrzej Augustyn 15.08.1952 IPN Lu 555/60 i IPN Lu 554/59 TW „15” nr rej. 8627 Mińsk Mazowiecki
179 Chlebicki Jan Jan 15.05.1911 IPN Lu 00419/206 TW „Rodzic” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 2032/1964 Mińsk Mazowiecki
694 Komorowski Andrzej Julian 11.11.1933 IPN Lu 00419/1493 i IPN Lu 00414/571 dysponent LK krypt. „Dworzec” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8169/1986 Mińsk Mazowiecki
446 Gorczyca Krzysztof Mieczysław 19.07.1954 potw. IPN TW „Grzegorz” Mińsk Mazowiecki
703 Konopińska Halina Władysław 27.04.1924 IPN Lu 00419/526 inf. „Mewa” Mińsk Mazowiecki
1727 Walewski Janusz Wojciech Franciszek 19.04.1943 IPN Lu 00419/179 TW „Kwapisz” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 9088/1973 Mińsk Mazowiecki
449 Gostkowski Bogusław (Bogdan) Józef 01.01.1948 IPN Lu 00419/1119 i IPN Lu 00414/343 TW „Siwy” nr rej. KWMO Siedlce 6511/1982 Mińsk Mazowiecki
197 Christop Franciszek Franciszek 13.02.1942 IPN Lu 00423/75-79 KO SPZ w Kołbieli nr rej. 9391 Mińsk Mazowiecki
1477 Siperek Grażyna Lucyna Stanisław 20.09.1952 IPN Lu 00419/108 i IPN Lu 00414/79 TW „Ewa” nr rej. KWMO Siedlce 3142/1977 Mińsk Mazowiecki
711 Kordowski Józef Bolesław 10.03.1915 IPN Lu 00419/527 inf. „Szyna” Mińsk Mazowiecki
478 Gruszczyński Jerzy Tadeusz 02.11.1952 IPN Lu 555/68 TW „Wojtek” nr rej. WUSW Siedlce 8613/1987 Mińsk Mazowiecki
1768 Wilk Barbara Wacław 04.12.1950 IPN Lu 00419/1039 i IPN Lu 00414/297 TW „Iza” nr rej. KWMO Siedlce 3863/1978 Mińsk Mazowiecki
236 Ciółkowski Henryk Wincenty 27.07.1925 IPN Lu 00419/205 rezydent „A20” lub „A-20” nr rej. PUBP Płońsk 6209/94/1951 Mińsk Mazowiecki
1772 Winiarek Telimena Krystyna Kazimierz 30.04.1956 IPN Lu 00419/1533 i IPN Lu 00414/612 TW „Beata” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7467/1985 Mińsk Mazowiecki
1518 Sokołowski Jerzy Władysław 08.12.1939 IPN Lu 00423/75-79 KO ZPO nr rej. 3994 Mińsk Mazowiecki
240 Ciszkowski Krzysztof Stanisław 24.11.1955 IPN Lu 00425/95 TW „Marek” nr rej. 37809 Mińsk Mazowiecki
1778 Wiśniewski Józef Stanisław Jan 05.05.1935 IPN Lu 00419/1952 i IPN Lu 00414/1051 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 5891/1982 Mińsk Mazowiecki
247 Cyran Grażyna Wiesław 01.08.1954 IPN Lu 00414/237 TW „Iwona” Mińsk Mazowiecki
1788 Włodarczyk Janusz Zenon Władysław 22.12.1940 IPN Lu 555/42 i IPN Lu 00419/181 TW „Roman” nr rej. WUSW Siedlce 8514/1987 i KPMO Mińsk Mazowiecki 6359/1971 Mińsk Mazowiecki
431 Gnich Robert Eugeniusz 12.07.1959 IPN Lu 00415/136 i IPN Lu 00425/249 TW „Ryś” nr rej. 34933 Mińsk Mazowiecki kntrwywiad wojskowy
560 Jastrzębski Andrzej Jan 07.11.1955 IPN Lu 00425/5 TW „Bury” nr rej. 30247 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1605 Szopa Tomasz Jerzy 20.04.1963 IPN Lu 00415/270 i IPN Lu 00425/230 TW „Adam” nr rej. 79577 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1102 Nasiłowski Krzysztof Eugeniusz 26.10.1959 IPN Lu 00425/65 TW „Orzeł” nr rej. 34934 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
591 Jurkowski Zbigniew Stanisław 30.05.1960 IPN Lu 00415/191 i IPN Lu 00425/256 TW „Irena” nr rej. 54528 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
595 Kacpura Roman Kazimierz 18.01.1939 IPN Lu 00425/176 TW „Rom” nr rej. 5948 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1371 Rokicki Dariusz Bernard 06.07.1957 IPN Lu 00425/135 TW „Teresa” nr rej. 41018 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
869 Kulma Janusz Czesław 28.03.1958 IPN Lu 00425/125 TW „Golf” nr rej. 40510 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
365 Fordoński Paweł Waldemar Franciszek 12.04.1952 IPN Lu 00425/3 TW „Dzik” nr rej. 28544 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1150 Olszyna Dariusz Walenty 22.11.1965 IPN Lu 00415/279 i IPN Lu 00425/239 TW „Ryś” Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1151 Ołdak Andrzej Marian 28.09.1963 IPN Lu 00415/220 i IPN Lu 00425/191 TW „Sokół” nr rej. 60169 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
643 Kędzierski Kazimierz Stanisław 25.09.1955 IPN Lu 00425/21 TW „Roma” nr rej. 33166 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
663 Klimczak Janusz Albin 29.04.1959 IPN Lu 00425/42 TW „Piotr” nr rej. 47068 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1181 Paduch Dariusz Alfred 14.05.1959 IPN Lu 00415/174 i IPN Lu 00425/174 TW „Kowboj” nr rej. 50479 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
962 Makos Andrzej Mieczysław 09.11.1952 IPN Lu 00415/9 i IPN Lu 00425/9 TW „Laska” nr rej. 32005 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1220 Perzanowski Bogusław Henryk 16.01.1950 IPN Lu 00425/11 TW „Zagłoba” nr rej. 22015 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1003 Matuszewski Tadeusz Stanisław 30.01.1948 IPN Lu 00425/243 TW „Bogdan” nr rej. 30181 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1013 Mazurek Jerzy Zygmunt 14.01.1942 IPN Lu 00419/165 TW „Agat” nr rej. Oddz. WSW 1 KOPK Warszawa 13016/1965 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
44 Barszczewski Marian Aleksander 06.12.1908 IPN Lu 00419/197 inf. „Wojciech Kosmalski” nr rej. WUBP Warszawa 7717/243/1953 Mińska Mazowiecki
1739 Waszczuk Eugeniusz Hipolit 20.12.1942 IPN Lu 00419/1492 TW „Zola” nr rej. 5121 Miotki gm. Repki
361 Flodrowski Jan Antoni 16.05.1923 IPN Lu 00419/619 TW „Dąb” Miszewo pow. Płock
8 Adamiak Marianna Jan 01.05.1960 IPN Lu 00419/1279 i IPN Lu 00414/430 TW „Joanna” nr rej. WUSW Siedlce 7047/1987 Mokobody
799 Krysiak Stanisław Kazimierz 03.03.1913 IPN Lu 00419/392 inf. „Cegła” Mokobody k. Siedlec
19 Anusiewicz Henryk Władysław 01.04.1938 IPN Lu 00419/1955 i IPN Lu 00414/1034 TW „Paweł” nr rej. WUSW Siedlce 8897/1987 i KPMO Siedlce 5035/1969 Mokobody następnie Siedlce
1393 Ruciński Zygmunt Jan 15.08.1920 IPN Lu 00419/463 rezydent „Kwiat” Mokobody pow. Siedlce
1810 Wołkońska zd. Lisiecka Ewa Maria Mieczysław 07.10.1961 IPN Lu 00419/1137 i IPN Lu 00414/355 TW „Róża” nr rej. KWMO Siedlce 6635/1983 Mordy
405 Gaworek Jan Grzegorz 24.03.1919 IPN Lu 00414/177 i IPN Lu 00423/18 TW „Władysław” nr rej.1171 Mordy
758 Kozioł Sławomir Eugeniusz 18.12.1957 IPN Lu 00419/1847 i IPN Lu 00414/901 TW „Marek” nr rej. WUSW Siedlce 7593/1985 Mordy
1376 Rosłan Krzysztof Lucjan 16.12.1956 IPN Lu 00425/76 TW „Krynia” nr rej. 32909 Mordy kontrwywiad wojskowy
1085 Mroczek Jan Władysław 09.06.1959 IPN Lu 555/19 TW „Wiesia” nr rej. 7751 Mroczki gm. Kałuszyn
1198 Pasik Zenon Stanisław 26.04.1964 IPN Lu 00415/263 i IPN Lu 00425/280 TW „Bzura” nr rej. 3877 Mroków gm. Trojanów kontrwywiad wojskowy
452 Góral zd. Tracz Alfreda Stanisław 09.11.1927 IPN Lu 00419/471 inf. „Róża” Mrozowa Wola pow. Węgrów
936 Łopuć Bogumiła Jan 13.04.1945 IPN Lu 00419/1360 TW „Krystyna” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7415/1985 Mrozy
698 Konca (Koca) Stanisław Walenty 12.05.1913 IPN Lu 00419/590 inf. „Teczka” Mrozy
505 Illukiewicz Kazimierz Władysław 16.02.1912 IPN Lu 00419/558 inf. „1912” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 142/1950 Mrozy
25 Bajszczak Antoni Antoni 28.09.1915 IPN Lu 00419/338 rezydent „Liść” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1945 Mrozy k. Mińska Maz.
119 Broda Stanisław Stefan 19.05.1934 IPN Lu 00419/581 inf. „Pogromca” nr rej. 136/1955 Mrozy pow. Mińsk Mazowiecki
132 Budny Piotr Paweł Jan 05.07.1911 IPN Lu 00419/344 inf. „Słońce” Mrozy pow. Mińsk Mazowiecki
1270 Płocki Krzysztof Edward 23.07.1963 IPN Lu 00415/252 i IPN Lu 00425/223 TW „Perkoz” nr rej. 62438 Mysłów gm. Wola Mysłowska kontrwywiad wojskowy
1506 Sobiech Szczepan Tadeusz 05.01.1956 IPN Lu 00423/19 TW „Marek” nr rej. 37344 Mysłów kontrwywiad wojskowy
305 Domański Jan Stanisław 1925-06-28 IPN Lu 00419/379 inf. „Wesoły” Młynki gm. Wodynie pow. Siedlce
43 Barejko Aleksander Jan Stanisław 24.11.1962 IPN Lu 00423/100-105 KO SPZ w Dziecinowie nr rej. 8575 Natolin gm. Osieck
133 Budyta Tomasz Roman 27.04.1966 IPN Lu 00415/112 i IPN Lu 00425/112 TW „Wilk” nr rej. 50488 Nieciecz gm. Wilga kontrwywiad wojskowy
278 Danielak Stefan Józef 13.07.1927 IPN Lu 00419/1730 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 2889/1977 Niedziałka Stara pow. Mińsk Mazowiecki
33 Baran Roman Wacław 17.04.1952 IPN Lu 00419/424 i IPN Lu 00414/152 nr Rej. 4165 TW „Agat” nr rej. KWMO Siedlce 4165/1978 Niwiski gm. Mokobody
676 Kocoń Stanisław Władysław 30.03.1917 IPN Lu 00419/445 inf. „Nieśmiały” Nojszew gmina Roguszyn powiat Węgrów
525 Jaczewski Jan Franciszek 27.01.1927 IPN Lu 00419/443 inf. „Pióro” Nojszewo b. powiat Węgrów informacja wojskowa
497 Gut Władysława Wincenty 17.11.1915 IPN Lu 00419/269 inf. „Marysia” nr rej. PUds.BP Węgrów 3230/1956 Ogródek pow. Węgrów
419 Glinka Józef Jan 27.04.1919 IPN Lu 00419/621 inf. „Wrona” nr rej. PUBP Węgrów 14487/1946 Ogrodniki gm. Stoczek pow. Węgrów
150 Cabaj Stefan Józef 28.11.1955 IPN Lu 00419/1525 i IPN Lu 00414/604 TW „Janek” nr rej. WUSW Siedlce 8407/1986 Okniny Stare gm. Wiśniew
117 Braksal Stanisław Antoni 30.01.1920 IPN Lu 00419/294 inf. „Lipa” nr rej. PUBP Łuków 39926/1948 Okrzeja pow. Łuków
528 Jagła Stanisław Wojciech 04.08.1921 IPN Lu 00423/14 TW „Wrona” Oleksianka pow. Mińsk Mazowiecki
522 Jackiewicz Tadeusz Władysław 18.10.1929 IPN Lu 00419/585 inf. „Wojciech” Olesin gm. Dębe Wielkie
1824 Woźny Wacław Marek Wacław 25.04.1955 IPN Lu 00419/1866 TW „Krystian” nr rej. WUSW Siedlce 7455/1985 Opole Nowe k. Siedlec
59 Biaduń Barbara Stanisław 15.09.1958 IPN Lu 00419/1765 i IPN Lu 00414/836 TW „Olga” nr rej. WUSW Siedlce 7712/1985 Opole Nowe k. Siedlec
1306 Prokurat Stanisław Józef 05.06.1954 IPN Lu 00419/1484 i IPN Lu 00414/564 TW i KO „Nauczyciel” nr rej. Oddz. WSW Lublin 43726/1979 i KWMO Siedlce 4526/1979 Opole Stare k. Siedlec
1057 Miros (Miras) Henryk Henryk 10.07.1949 IPN Lu 00419/1040 i IPN Lu 00414/298 TW „Tomasz” nr rej. KWMO Siedlce 5726/1981 Opole Stare k. Siedlec
1159 Orzechowski Witold Kryspin Władysław 23.07.1938 akta zniszczone przez SB TW „Gryf” nr rej. WUSW Siedlce 6948/1983 Opole Stare k. Siedlec
475 Grudziński Antoni Zygmunt 03.01.1943 IPN Lu 00419/166, IPN Lu 00419/1521, IPN Lu 00414/115 i IPN Lu 00414/600 TW „Antoś” i TW „Olek” nr rej. KWMO Siedlce 5805/1981, KPMO Siedlce 709/1962, KPMO Siedlce 818/1962, Oddz. WSW Lublin 11737/1964 i KPMO Siedlce 2775/1966 Opole Stare k. Siedlec
69 Bielecki Albin Jan 20.08.1919 IPN Lu 00419/216 inf. „Korzeń” Opole Świerczyna gm. Niwiski pow. Siedlce
397 Gano Roman Paweł 01.04.1917 IPN Lu 00419/238 TW „Mikołajczyk” Osada Czechy pow. Garwolin
1410 Rykiel Krzysztof Stanisław 27.02.1960 IPN Lu 00425/46 TW „Hutnik” nr rej. 46624 Osada Czechy pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1415 Rzyski Aleksander Bronisław 03.02.1930 IPN Lu 00423/100-105 KO SPZ Dziecinów nr rej. 3577 Osieck pow. Garwolin
1933 Ziółkowski Edward Kazimierz 01.06.1916 IPN Lu 00419/419 inf. „Mechanik” Osiny gm. Stara Wieś pow. Siedlce
485 Grzesiński Stefan Jan 1923-06-07 IPN Lu 00419/556 inf. „Telefon” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 1808/65/1955 i GZI WP/1946 Osiny Nowe pow. Mińsk Mazowiecki
80 Biernacki Stefan Stanisław 01.08.1921 IPN Lu 00419/341 inf. „Wóz” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1945 Ostrów Kanie gm. Dębe Wielkie
1734 Wardziński vel Pipa Marian Ireneusz Piotr 13.02.1922 IPN Lu 00419/51 TW „Orkan” nr rej. KWMO Siedlce 1518/1975 i KPMO Węgrów 2785/1966 Ostrówek
1766 Wilczyński Marek Polikarp 22.08.1952 IPN Lu 00419/1413 i IPN Lu 00414/509 TW „Wilk” nr rej. RUSW Węgrów 7450/1985 Ostrówek Węgrowski
1945 Zygadło Czesław Jan Aleksander 17.07.1939 IPN Lu 00419/517 i IPN Lu 00414/159 TW „Orzeł” nr rej. KPMO Garwolin 745/1962 i KPMO Garwolin 544/1961 Ostrożeń gm. Gonczyce pow. Garwolin
749 Kozak Jerzy Stanisław Józef 12.01.1955 IPN Lu 00419/1509 i IPN Lu 00414/588 TW „Adria” nr rej. KWMO Siedlce 6222/1982 Oszczepalin gm. Wojcieszków
821 ks. Dziura Henryk Bronisław 23.03.1938 IPN Lu 00414/352 TW „Henryk” nr rej. 6548 parafia Celiny
839 ks. Wardziak Andrzej Antoni 10.01.1931 IPN Lu 00419/180 TW „Tytus” parafia Ossów
816 ks. Celiński Józef Franciszek 14.03.1915 IPN Lu 00419/1229 TW „Doktor” nr rej. KWMO Siedlce 1239/1975, KPMO Łuków 12728/1972 i KPMO Ryki 1188/1965 parafia Stoczek Łukowski
834 ks. Prus Marian   10.09.1937 IPN Lu 00419/610 nr rej. 4293 TW „Ryszard” nr rej. 1785, KWMO Siedlce 4293, 28544 parafia św. Mikołaja Dobre
102 Boratyński Adolf Jan 07.11.1933 IPN Lu 00419/218 i IPN Lu 00414/132 TW „Garbaty” nr rej. KPMO Garwolin 2253/1964 Parcela Rębków gm. Wola Rębkowska pow. Garwolin
123 Brzozowska Władysława Alicja Władysław 26.07.1943 IPN Lu 00419/224 TW „Alina” nr rej. KWMO Warszawa 8659/1973 Parysew pow. Garwolin
1868 Zając Jan Edward 08.05.1918 IPN Lu 00419/514 inf. „Śmiały” nr rej. PUBP Garwolin 1381/1951 Parysów pow. Garwolin
742 Kowalik Wacław Paweł 03.10.1922 IPN Lu 00419/560 inf. „Zygmunt” Piaseczno gm. Cegłów pow. Mińsk Mazowiecki
1551 Stelmach Marek Jan 14.02.1964 IPN Lu 00415/251 i IPN Lu 00425/222 TW „Radar” nr rej. 64494 Piaski gmina Stanin kontrwywiad wojskowy
1801 Wojewódzki Czesław Michał 08.05.1919 IPN Lu 00419/326 inf. „Sowa” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6810/1948 Pieńki Kolonia gm. Repki pow. Sokołów Podlaski
448 Gorzała Stefan Franciszek 17.09.1956 IPN Lu 00425/139 TW „Zegarek” nr rej. 49375 Pieńki Pruszyńskie kontrwywiad wojskowy
60 Białecki Henryk Józef 20.01.1931 IPN Lu 00419/102 TW „Jerzy” nr rej. KWMO Siedlce 1237/1975 i KPMO Garwolin 6342/1971 Pilawa
1870 Zając Stefan Józef 02.12.1920 IPN Lu 00419/515 inf. „Śmiały” Pilawa
140 Burda zd. Kryspin Irena Józef 23.03.1946 IPN Lu 00419/103 i IPN Lu 00414/77 TW „Balbina” nr rej. KPMO Garwolin 2735/1965 i KWMO Siedlce 2751/1976 Pilawa
1234 Pierzchała Stanisław Grzegorz Stefan 09.05.1943 IPN Lu 00419/318 TW „Barwa” nr rej. KWMO Warszawa 5687/1972 Pilawa
1249 Piłka Bolesław Onufry 28.04.1914 IPN Lu 00419/251 inf. „Sprawiedliwy” Pilawa
1884 Zawada Zenon Ryszard 20.09.1960 IPN Lu 00425/182 TW „Andrzej” nr rej. 60186 Pilawa kontrwywiad wojskowy
938 Łubian Zbigniew Florian 30.09.1958 IPN Lu 00425/141 TW „Ali” nr rej. 46684 Pilawa kontrwywiad wojskowy
1226 Piekarski Leszek Kazimierz 25.09.1958 IPN Lu 00425/175 TW „Róża” nr rej. 49637 Pilawa kontrwywiad wojskowy
1862 Zadrożny Zbigniew Marian 17.02.1956 IPN Lu 00425/40 TW „Barbara” nr rej. 50745 Pilawa Lipówki kontrwywiad wojskowy
899 Legat Roman Władysław 28.10.1928 IPN Lu 00419/480 inf. „Sowa” nr rej. 21 Bryg. OP Gliwice/1950 Pilawa pow. Garwolin
244 Cmoch Henryk Paweł 16.05.1928 IPN Lu 00419/298 inf. „Kazik” nr rej. GZI WP/1951 Pilawa pow. Garwolin
83 Błachnio Marian Jan 08.09.1949 IPN Lu 00419/1681 i IPN Lu 00414/756 TW „Stach” nr rej. KWMO Siedlce 4237/1979 Pilczyn Nowy gm. Łaskarzew pow. Garwolin
481 Grzanka Józef Jerzy Piotr 17.02.1925 IPN Lu 00419/167 dysponent LK krypt. „Kolejarz” i TW „Edward” nr rej. KPMO Siedlce 3116/1966 i KPMO Siedlce 1768/1963 Platerów
696 Komorowski Eugeniusz Antoni 21.03.1922 IPN Lu 00419/148 inf. „Twardy” nr rej. PUBP Siedlce 1543/1954 i WUBP Warszawa 8765/25/1952 Plewki gm. Zbuczyn pow. Siedlce
381 Gago Józef Julian 20.10.1920 IPN Lu 00419/620 inf. „Wróg” Pniewnik gm. Roguszyn pow. Węgrów
261 Czechowski Czesław Marian 18.11.1929 IPN Lu 00414/504 i IPN Lu 00423/41 TW „Stanisław” nr rej. 3732 Pobłocie gm. Życzyn woj. Siedleckie
344 Fabicki Walerian Aleksander 08.11.1912 IPN Lu 00419/235 inf. „X-25” nr rej. PUBP Garwolin 10723/1/1948 Podbłocie gmina Trojanów powiat Garwolin
15 Anielak Jan Władysław 27.11.1926 IPN Lu 00419/548 inf. „Kamień” Podczernie gm. Kuflew pow. Mińsk Mazowiecki
345 Faliński Józef Józef 17.03.1919 IPN Lu 00419/553 inf. „Kruk” Podrudzie pow. Mińsk Mazowiecki
1852 Wysokiński Tadeusz Czesław 21.03.1958 IPN Lu 00419/1546 TW „Mirek” nr rej. WUSW Siedlce 7252/1984 Pogonów gm. Zbuczyn
868 Kulma Bronisław Stanisław 03.04.1913 IPN Lu 00419/562 inf. „Duży” Pogorzel gm. Siennica
854 Kuchta Jan Jan 05.05.1916 IPN Lu 00419/593 rezydent „Czarny” Pogorzel gm. Siennica pow. Mińsk Mazowiecki
220 Cichecki Józef Jan 05.09.1912 IPN Lu 00419/225 inf. „Seweryn” Pogorzelec pow. Garwolin
1581 Szańkowski Krzysztof Stanisław Wacław 11.06.1955 IPN Lu 00421/569, potw. IPN TW „Zenek” nr rej. WUSW Siedlce 7314/84 Popławy, gm. Kornica
1329 Pytkowski Aleksander Jan 28.08.1915 IPN Lu 00419/577 inf. „Pług” Poręby Nowe gm. Rudzienko pow. Mińsk Mazowiecki
302 Dobosz Henryk Stanisław 03.07.1921 IPN Lu 00419/262 inf. „Orzeł” Poszewka powiat Węgrów
1130 Odziemczyk Adam Władysław 01.08.1956 IPN Lu 00415/86 i IPN Lu 00425/86 TW „Maryla” nr rej. 404100 pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
274 Czyżo Zbigniew Adam Bolesław 19.05.1959 IPN Lu 00425/45 TW „Marysia” nr rej. 55214 Poznań gm. Serokomla kontrwywiad wojskowy
939 Łubkowski Adam Czesław 29.11.1953 IPN Lu 00415/8 i IPN Lu 00425/8 TW „Jadwiga” nr rej. 30661 Pruszyn k. Siedlec kontrwywiad wojskowy
455 Górski Krzysztof Stanisław Jan 08.11.1957 IPN Lu 00419/1200 i IPN Lu 00414/381 TW „Janek” nr rej. KWMO Siedlce 5936/1981 Przesmyki
90 Bobowicz Marian Jan 15.08.1919 IPN Lu 00419/434 inf. „Bujny” nr rej. PUBP Siedlce 298/1946, 3246 i 3604 Przesmyki pow. Siedlce
1381 Rossudowski Henryk Jan 29.10.1910 IPN Lu 00419/460 inf. „Skowronek” Przesmyki pow. Łosice
1129 Odowski Andrzej Jan 08.04.1928 IPN Lu 00419/100 TW „Jurek” nr rej. KWMO Siedlce 1005/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 28833/1975 Przeździatka pow. Sokołów Podlaski
1167 Ostrowska Teresa Ryszard 23.07.1970 IPN Lu 00414/966 i IPN Lu 00423/53 TW „Kinga” nr rej. 9418 Przywory Duże
151 Cabaj Tadeusz Antoni Jan 16.01.1951 IPN Lu 00419/1027 i IPN Lu 00414/290 TW „Hodowca” nr rej. KWMO Siedlce 4539/1981 Przywory Duże Gm. Wiśniew
751 Kozakiewicz Zdzisław Stanisław 28.11.1958 IPN Lu 00425/124 TW „Tata” nr rej. 43429 Przywózki
1029 Michalak Eugeniusz Bolesław / Wacław 19.02.1927 IPN Lu 00419/455 inf. „Ołówek” Ptaszki gm. Wojnów pow. Łosice
103 Boratyński Jan Piotr 12.05.1917 IPN Lu 00419/296 inf. „Anielewski” nr rej. PUBP Garwolin/1945 PUBP Garwolin Anielów pow. Garwolin
652 Kilim Witold Feliks 20.09.1960 IPN Lu 00425/276 TW „Buncol” nr rej. 74753 Purzyca gm. Osieck kontrwywiad wojskowy
1063 Miszta Aleksander Marian Jan 26.02.1932 IPN Lu 00419/67 KO „M” nr rej. KWMO Siedlce 2084/1975 Puzanów Stary gm. Garwolin
697 Komorowski Marian Jan 15.08.1961 IPN Lu 00415/254 i IPN Lu 00425/225 TW „Krakus” nr rej. 74655 Rabiany gm. Korytnica kontrwywiad wojskowy
932 Łęczycka-Wierzbicka Jadwiga Adolf 01.06.1927 IPN Lu 00419/452 inf. „Róża” Raczyna gm. Przesmyki pow. Łosice
127 Buczek Henryk Czesław 01.03.1960 IPN Lu 00415/43 i IPN Lu 00425/43 TW „Ala” nr rej. 51325 Radomyśl gm. Wiśniew kontrwywiad wojskowy
830 ks. Młynarski Zdzisław Marcin 17.04.1937 akta zniszczone przez SB TW „Konrad” nr rej. KWMO Siedlce 1371/1975 Radzyń Podlaski
838 ks. Terlecki Jan Aleksander 17.07.1936 akta zniszczone przez SB TW „Lojalny” nr rej. KWMO Siedlce 2644/1976 Radzyń Podlaski
1080 Mościcki Jan Stanisław 27.04.1939 IPN Lu 00419/121 i IPN Lu 00414/85 TW „Kwiatkowski” nr rej. KPMO Rawa Mazowiecka 31540/1974 i KWMO Siedlce 2808/1977 Rawa Maz.
1377 Rosłanek Edward Jan 03.09.1925 IPN Lu 00419/502 TW „Janek” nr rej. 1168 Rębków pow. Garwolin
1200 Paśnicki Stefan Stefan 09.08.1942 IPN Lu 00425/113 TW „Andrzej” nr rej. 9785 Rębków pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
129 Budek Mirosław Tadeusz 27.04.1965 IPN Lu 00415/250 i IPN Lu 00425/221 TW „Ikarus” nr rej. 62856 Ręczaje Polskie gm. Poświętne kontrwywiad wojskowy
702 Konopacki Stefan Jan 21.01.1912 IPN Lu 00419/591 inf. „Armata” Redzyńska gmina Iwowe powiat Mińsk Mazowiecki
210 Chrzyptowicz Henryk Jan 25.07.1915 IPN Lu 00419/582 inf. „Sztacheta” Redzyńskie pow. Mińsk Mazowiecki
106 Borkowski Jan Czesław 10.01.1938 IPN Lu 00419/810 TW „Czesław” nr rej. KWMO Siedlce 4506/1979 Rętki gm. Zbuczyn
298 Dmowski Antoni Walenty 08.02.1929 IPN Lu 00419/231 inf. „Śmiały” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 4092/1947 Rozbity Kamień pow. Sokołów Podlaski
264 Czerw Roman Leonard 01.03.1950 IPN Lu 00419/1702 i IPN Lu 00414/775 TW „Murzyn” nr rej. KWMO Siedlce 5864/1981 Ruchna gm. Liw pow. Węgrów
245 Cybulski Eugeniusz Wacław 05.06.1936 IPN Lu 00419/1697 i IPN Lu 00414/771 TW „Gieniek” nr rej. RUSW Węgrów 7577/1985 Ruchna gm. Liw pow. Węgrów
1949 Żak zd. Grabowska Stanisława Konstanty 24.12.1925 IPN Lu 00419/554 agent „Uparty” Ruda gm. Wąsewo pow. Ostrów Mazowiecki
1409 Rydzewski Sławomir Mieczysław 25.10.1960 IPN Lu 00415/172 i IPN Lu 00425/172 TW „Klon” nr rej. 55745 Ruda Pniewnik gm. Dobre kontrwywiad wojskowy
527 Jagliński Jan Władysław 05.05.1928 IPN Lu 00419/524 inf. „Zdun” Ruda pow. Mińsk Mazowiecki
267 Czorniej (Czarniej) Stanisław Wacław 04.04.1925 IPN Lu 00419/437 inf. „Krzyż” Rudniki pow. Sokołów Podlaski
920 Lis Janusz Stefan 22.03.1960 IPN Lu 00425/250 TW „Rak” nr rej. 55395 Ruducin. gm. Górzno pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1066 Mlącki Stanisław Michał 05.09.1924 IPN Lu 00419/565 inf. „Sęk” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 748/1947 Rudzianka gm. Glinianka pow. Mińsk Mazowiecki
209 Chrzanowski Stefan Stanisław Jan 01.07.1943 IPN Lu 00419/557 inf. „Sosna” nr rej. Wydz. WSW Orzysz 11601/1964 Rynia gm. Dobre pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1314 Przewoźnik Tadeusz Czesław 05.02.1957 IPN Lu 00425/89 TW „Alek-II” nr rej. 42811 Sabnie kontrwywiad wojskowy
1422 Saczuk Henryk Tadeusz 19.01.1960 IPN Lu 00425/206 TW „Jurek” nr rej. 54776 Sabnie kontrwywiad wojskowy
842 Książek Polikarp Stanisław 23.08.1912 IPN Lu 00419/449 inf. „Ryś” Sadoleś gmina Sadowne powiat Węgrów
699 Kondej Marian Piotr 21.08.1956 IPN Lu 00425/104 TW „Bazalt” nr rej. 42839 Samogoszcz gm. Maciejowice kontrwywiad wojskowy
1786 Włodarczyk Bogusław Stanisław 24.09.1962 IPN Lu 00425/210 TW „Frezja” nr rej. 3293 Samorządki pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1931 Zienkiewicz Waldemar Stanisław 04.04.1959 IPN Lu 00425/164 TW „Kaktus” nr rej. 54191 Sarnów woj. Siedleckie kontrwywiad wojskowy
6 Adameczek Stefan Ryszard Michał 23.03.1935 IPN Lu 00419/150 i IPN Lu 00414/103 TW „Roman” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 632/1961 i KPMO Sokołów Podlaski 1151/1962 Seroczyn
340 Dżbik Marian Józef 12.08.1932 IPN Lu 00419/1786 i IPN Lu 00414/857 TW „Marian” nr rej. 8446 Seroczyn
114 Borysiak Jadwiga Bronisława Jan 13.04.1937 IPN Lu 00419/1010 KO „Jadzia” nr rej. KWMO Siedlce 1156/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 6086/1971 Seroczyn gm. Sterdyń pow. Sokołów Podlaski
1197 Pasik Mirosław Jan 15.02.1955 IPN Lu 00425/27 TW „Bartek” nr rej. 31863 Seroczyn kontrwywiad wojskowy
1010 Mazurczak Tadeusz Jan 16.07.1930 IPN Lu 00419/595 inf. „Walesiak” Seroczyn pow. Sokołów Podlaski informacja wojskowa
256 Czapski Marian Mieczysław 19.01.1951 IPN Lu 00419/1545 i IPN Lu 00414/623 TW „Stefan” nr rej. KWMO Siedlce 3734/1978 Siedlce
513 Izdebski Lucjan Piotr 06.08.1947 IPN Lu 555/30 TW „Bogumiła” nr rej. 7107 Siedlce
769 Krasuski Mirosław Józef 23.11.1954 IPN Lu 00419/1616 i IPN Lu 00414/692 TW i KO „Parowóz” nr rej. KWMO Siedlce 6020/1982 Siedlce
1537 Stanek Longin Józef Jan 14.02.1935 IPN Lu 555/17 rezydent „Jan” Siedlce
260 Czarnocki Adam Janusz Wacław 21.03.1943 IPN Lu 00414/183 TW „Napoleon” nr rej. 2747 Siedlce
1540 Stańczuk Ireneusz Czesław 04.04.1931 IPN Lu 00423/32 dysponent LK krypt. „Żwir” nr rej. 7826 Siedlce
5 Adamczyk-Györvari Jolanta Jan 08.06.1951 IPN Lu 00419/1301 i IPN Lu 00414/441 TW „Jola” nr rej. KWMO Siedlce 3994/1979 Siedlce
1541 Stańczuk Michał Henryk 06.07.1949 IPN Lu 00419/1717 i IPN Lu 00414/788 TW „Bystry” nr rej. WUSW Siedlce 8929/1988 Siedlce
518 Jabłoński Roman Wiesław Tadeusz 15.02.1955 akta zniszczone przez SB, potw. IPN TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 7358 Siedlce
7 Adamiak Hanna Jadwiga Stanisław 28.04.1952 IPN Lu 00419/1837 i IPN Lu 00414/891 TW „Sylwek” nr rej. WUSW Siedlce 7676/1985 Siedlce
776 Krauschar Marek Ryszard 11.11.1956 IPN Lu 555/52 TW „Maciek” nr rej. 6205 Siedlce
9 Adamowicz Zbigniew Jerzy 15.09.1959 IPN Lu 00419/1184 i IPN Lu 00414/377 TW „Ignacy” i TW „Dziadek” nr rej. 7434 Siedlce
266 Częścik Zbigniew Józef 19.08.1952 IPN Lu 00419/1534 i IPN Lu 00414/613 TW „Leśnik” nr rej. WUSW Siedlce 6930/1983 Siedlce
1034 Michaluk Alicja Aleksander 14.08.1954 IPN Lu 00419/98 i IPN Lu 00414/74 TW „Lena” nr rej. KWMO Siedlce 2330/1976 Siedlce
1546 Staręga Wacław Jan 17.09.1920 IPN Lu 00419/1202 dysponent LK krypt. „Zojka” nr rej. WUSW Siedlce 7915/1985 Siedlce
1802 Wojtczuk Jerzy Jerzy 17.06.1941 IPN Lu 00419/1565 i IPN Lu 00414/642 TW „Ela” nr rej. KWMO Siedlce 4337/1981 Siedlce
1035 Michowiecki (Miechowiecki) Bolesław Bronisław 14.10.1915 IPN Lu 00419/395 inf. „Janek” Siedlce
268 Czubla zd. Nazarewicz Marianna Antoni 07.09.1929 IPN Lu 00419/875 i IPN Lu 00414/230 TW „Anna” i TW „Tomasz” nr rej. KWMO Siedlce 4809/1980 i KWMO Nowy Sącz 2125/1978 Siedlce
1548 Stąsiek Zbigniew Bronisław 28.06.1953 IPN Lu 00419/1779 TW „Barbara” nr rej. WUSW Siedlce 8346/1986 Siedlce
269 Czubla Józef Jan 15.03.1923 potw. IPN TW „Neutron” Siedlce
781 Krogulewski Henryk Tomasz 13.04.1927 IPN Lu 00419/1777 i IPN Lu 00414/848, potw. IPN TW „Kapitan” nr rej. KWMO Siedlce 4340/1980 Siedlce
1037 Mielczarek Wiesław Józef 11.06.1952 IPN Lu 00419/1763 i IPN Lu 00414/834 TW „Janusz” nr rej. WUSW Siedlce 8035/1986 Siedlce
1806 Wojtkowski Jerzy Leopold 06.01.1925 IPN Lu 00419/1240 dysponent LK krypt. „Tulipan” nr rej. WUSW Siedlce 7341/1984 Siedlce
1295 Potocka Zenobia Janina Kazimierz 01.02.1950 IPN Lu 00419/1841 dysponent LK krypt. „Oaza” nr rej. WUSW Siedlce 8721/1987 Siedlce
1296 Potocki Grzegorz Mitrofan (Metrofan) 12.12.1911 IPN Lu 00419/403 inf. „Szuba” Siedlce
273 Czyżewski Stanisław Nikodem 08.05.1944 IPN Lu 00419/1469 i IPN Lu 00414/550 TW „Berjet” nr rej. KWMO Siedlce 6022/1982 Siedlce
1041 Miętus Piotr Paweł Antoni 18.05.1948 IPN Lu 00419/1335 i IPN Lu 00414/464 TW i KO „Robert” nr rej. KWMO Siedlce 3454/1977 Siedlce
1297 Potopia Tadeusz Bronisław 28.10.1942 IPN Lu 00419/579 i IPN Lu 00414/160 TW „Janek” nr rej. 3297 Siedlce
786 Kruk Ryszard Franciszek 18.11.1954 IPN Lu 00423/48 TW „Fizyk” nr rej. 7660 Siedlce
1554 Stępień Marian Józef 10.08.1928 IPN Lu 00419/410 inf. „Omega” Siedlce
531 Jagodziński Wojciech Leszek Eugeniusz 06.06.1952 IPN Lu 00419/1520 i IPN Lu 00414/559 TW „Znak” nr rej. WUSW Siedlce 8103/1986 Siedlce
787 Krukiewicz Jadwiga Kazimierz 26.09.1952 IPN Lu 00414/210 TW „Ewa” Siedlce
1043 Mikiciuk Jan Jan 16.03.1935 potw. IPN TW „SE” nr rej. 5392 Siedlce
1812 Wołosz Halina Leokadia Stanisław 15.07.1925 IPN Lu 00419/1830 i IPN Lu 00414/884 TW „Brzoza” nr rej. 7409 Siedlce
1046 Mikołajewski Wiesław Jan 08.11.1952 IPN Lu 00419/1357 i IPN Lu 00414/477 TW „Zienkiewicz” nr rej. WUSW Siedlce 7375/1984 Siedlce
23 Augustynowicz Jan Kazimierz Bronisław 26.02.1949 IPN Lu 00419/1834 TW i konsultant „Ekspert” nr rej. WUSW Siedlce 8106/1987 Siedlce
280 Danilczuk Kazimierz Bolesław 10.01.1943 IPN Lu 555/71 TW „Zasada” nr rej. KWMO Siedlce 4047/1978 Siedlce
1818 Woźna Barbara Hipolit 06.06.1955 IPN Lu 00419/1538 i IPN Lu 00414/617 TW „Krakowska” nr rej. WUSW Siedlce 8910/1988 Siedlce
1310 Pruszko Władysław Jan 11.06.1936 IPN Lu 00419/1462 i IPN Lu 00414/545 TW „Tolek” nr rej. WUSW Siedlce 8509/1987 Siedlce
1311 Pruszyński Tadeusz Marian 07.04.1930 IPN Lu 00419/173 i IPN Lu 00414/12 inf. „Polak” i TW „Kwiecień” nr rej. PUds.BP Siedlce 3408/1956 i KPMO Siedlce 6482/1971 Siedlce
545 Jankowski Wojciech Jan Franciszek 24.05.1939 IPN Lu 00419/1288 i IPN Lu 00414/436 TW „Kwiatkowski” i KO „Jan” nr rej. 3537 Siedlce
547 Jarosz Władysław Stanisław 11.10.1949 IPN Lu 00419/1389 TW „Kowalski” nr rej. WUSW Siedlce 7184/1984 Siedlce
803 Krzak Adam Mieczysław Stanisław 15.11.1948 IPN Lu 00419/1718 TW „Mieczysław” nr rej. WUSW Siedlce 6915/1983 i KO „KA” nr rej. 2408 Siedlce
36 Barancewicz Wacław Bronisław 18.04.1945 IPN Lu 00419/1339 TW „Łącznik” nr rej. KWMO Siedlce 6646/1983 Siedlce
1060 Mirowski Marek Tadeusz 15.01.1952 IPN Lu 00419/887 TW „Biegły” nr rej. KWMO Siedlce 3456/1977 Siedlce
550 Jaroszuk Stefan Eugeniusz 20.04.1951 IPN Lu 00419/75 KO „SJ” nr rej. KWMO Siedlce 1967/1975 i KPMO Siedlce 9988/1974 Siedlce
1318 Przychoda Wincenty Wacław 09.12.1946 IPN Lu 555/23 TW „1946” nr rej. 8368 Siedlce
39 Barczak vel Kajetaniak Michał Władysław 09.06.1939 potw. IPN TW „Bernard” Siedlce
807 Krzymowska-Mirończuk Elżbieta Zdzisław 06.12.1951 IPN Lu 00419/832 i IPN Lu 00414/219 TW „Iwona” nr rej. KWMO Siedlce 2632/1976 Siedlce
1319 Przygoda Anna Edward 26.03.1950 IPN Lu 00419/1290 dysponent LK krypt. „Syrena” nr rej. KWMO Siedlce 2635/1976 Siedlce
41 Bareja Tadeusz Władysław 27.10.1950 IPN Lu 00419/1508 i IPN Lu 00414/587 TW „Mościcki” nr rej. KWMO Siedlce 5881/1981 Siedlce
553 Jasienowski Janusz Tadeusz Feliks 10.06.1938 akta zniszczone przez SB TW „Janusz” nr rej. WUSW Siedlce 2561/1976 Siedlce
809 Krzyżanowski Marian Andrzej 30.05.1947 IPN Lu 00419/1840 i IPN Lu 00414/894, potw. IPN TW „Artur” i TW „Rybak” nr rej. KWMO Siedlce 5361/1981 Siedlce
1065 Mitura Jerzy Władysław 05.05.1953 IPN Lu 00419/1540 TW „17 J” nr rej. WUSW Siedlce 7923/1986 Siedlce
1321 Ptaszyński Janusz Zbigniew Henryk 01.04.1948 potw. IPN TW „Adam” nr rej. 5400 Siedlce
1577 Szabłowińska Krystyna Anna Edward 07.04.1956 IPN Lu 00414/967 i IPN Lu 00423/54 TW „Liść” nr rej. 9119 Siedlce
554 Jasiński Ireneusz Czesław 05.05.1949 IPN Lu 00419/1783 i IPN Lu 00414/854 TW „Gustaw” nr rej. WUSW Siedlce 8671/1987 Siedlce
1834 Wróbel Eugenia Franciszek 21.05.1930 akta zniszczone przez SB TW „Zofia” nr rej. WUSW Siedlce 6951/1983 Siedlce
299 Dmowski Ryszard Stanisław Stanisław 13.03.1935 IPN Lu 00414/98 i IPN Lu 00423/10 TW „Andrzej” nr rej. 3899 Siedlce
1579 Szaliński Marian Franciszek 06.02.1924 akta zniszczone przez SB dysponent LK krypt. „Huba” nr rej. 6544 Siedlce
556 Jasiński Mirosław Czesław 21.07.1940 IPN Lu 00419/1864 i IPN Lu 00414/921 TW „Automobilista” nr rej. WUSW Siedlce 6530/1983 Siedlce
557 Jasiński Stanisław Paweł 25.10.1943 IPN Lu 00419/1649 TW „Nowak” nr rej. WUSW Siedlce 7284/1984 Siedlce
813 ks. Biernat Stanisław Paweł 03.07.1920 IPN Lu 00419/1605 i IPN Lu 00414/682 TW „Apolinary” nr rej. 1392 Siedlce
1582 Szatanek Eugeniusz Marian 01.01.1950 IPN Lu 00423/35 TW „Anna” nr rej. 7398 Siedlce
303 Dobrowolski Edward Tadeusz 07.02.1954 IPN Lu 00419/1625 i IPN Lu 00414/701 TW „Lucjan” nr rej. WUSW Siedlce 7710/1985 Siedlce
559 Jastak Franciszek Roman Bolesław 04.12.1950 IPN Lu 00419/1554 i IPN Lu 00414/631, potw. IPN TW „JOT” nr rej. 6936 Siedlce
562 Jastrzębski Franciszek Ignacy 09.01.1939 IPN Lu 00419/1759 i IPN Lu 00414/830 TW „San” nr rej. KWMO Siedlce 5911/1981 Siedlce
1586 Szczepanik Henryk Stanisław 21.12.1950 IPN Lu 00419/1272 i IPN Lu 00414/425 TW „31” nr rej. KWMO Siedlce 5943/1981 Siedlce
51 Bednarczuk Roman Józef 20.09.1940 IPN Lu 00419/1766 TW „Kaczyński” nr rej. WUSW Siedlce 8160/1986 Siedlce
563 Jastrzębski Jacek Jan Franciszek 27.05.1953 potw. IPN TW „Elżbieta” nr rej. 76435 w Centralnym Rejestrze Współpracowników MSW Siedlce
1076 Morian (Osiak) Bogusław Józef 22.08.1944 IPN Lu 00419/1949 i IPN Lu 00414/1048 TW „Józef” nr rej. WUSW Siedlce 7239/1984 Siedlce
1332 Rachwał Ryszard Józef 13.12.1926 IPN BU 00232/233, potw. IPN TW „Ryszard”, TW „Zygmunt” i TW „R” Siedlce
53 Bekier Józef Jan 17.09.1950 IPN Lu 00419/1597 i IPN Lu 00414/674 TW „Kazimierz” nr rej. WUSW Siedlce 7302/1984 Siedlce
565 Jastrzębski Tadeusz Nikodem 06.02.1953 IPN Lu 00419/1099 i IPN Lu 00414/334 TW „Grzegorz” nr rej. KWMO Siedlce 4029/1978 Siedlce
1845 Wyrzykowski Marek Antoni Ludwik 12.06.1951 IPN Lu 00419/1835 i IPN Lu 00414/889 TW „Robert” nr rej. WUSW Siedlce 8781/1988 Siedlce
1846 Wysokińska Teresa Wacław 23.04.1940 IPN Lu 00423/285 TW „Barbara” nr rej. 2671 Siedlce
311 Drawert Jarosław Paweł 17.12.1948 IPN Lu 00419/1872 i IPN Lu 00414/929 TW „Paweł” nr rej. WUSW Siedlce 8528/1987 Siedlce
56 Bereś Jadwiga Julian 31.07.1946 IPN Lu 00423/85-88 KO WZO Siedlce
57 Bernat Stanisław Bolesław 05.05.1952 IPN Lu 00419/1869 i IPN Lu 00414/926 TW „Kazek” nr rej. WUSW Siedlce 9071/1988 Siedlce
1337 Radzikowska Barbara Justyna Wacław 14.04.1954 IPN Lu 00419/1513 i IPN Lu 00414/593 TW „Beata” nr rej. WUSW Siedlce 6833/1983 Siedlce
58 Będkowski Jan Paweł 12.06.1934 IPN Lu 00419/14 TW „Czar” nr rej. KPMO Siedlce 6994/1972 i KWMO Siedlce 1020/1975 Siedlce
1082 Motyl Anatol Eugeniusz 15.01.1933 IPN Lu 00419/1528 i IPN Lu 00414/607 TW „Patriota” nr rej. KPMO Siedlce 6916/1972 i KWMO Siedlce 1486/1975 Siedlce
1338 Radzikowski Julian Adam 14.05.1933 IPN Lu 00419/695 i IPN Lu 00414/173 TW „Janek” nr rej. KPMO Siedlce 28533/1974, KPMO Lublin 13011/1972 i KWMO Siedlce 1508/1975 Siedlce
1851 Wysokiński Stefan Stanisław 08.07.1953 IPN Lu 00419/1282 TW „Piątek” Siedlce
1342 Rafał Jan Jan 26.04.1931 IPN Lu 00419/1776 i IPN Lu 00414/847 TW „Wawrzyniec” nr rej. WUSW Siedlce 8079/1987 Siedlce
319 Dudek Tadeusz Stanisław 27.04.1920 IPN Lu 00419/1738 TW „Bronisław” nr rej. KPMO Siedlce 3308/1967 i KWMO Siedlce 1193/1975 Siedlce
575 Jezierski Feliks Feliks 01.12.1907 IPN Lu 00419/587 inf. „Brzytwa” Siedlce
831 ks. Musiej Kazimierz Michał 04.10.1937 IPN Lu 00419/1436 TW „Cichy” nr rej. KWMO Siedlce 3480/1980 Siedlce
64 Biarda Marek Eugeniusz 01.05.1958 IPN Lu 00419/1484 dysponent LK krypt. „M-4” nr rej. WUSW Siedlce 8881/1987 Siedlce
576 Jeznach Krzysztof Tadeusz 01.01.1946 IPN Lu 00419/1854 i IPN Lu 00414/908 TW „Jery” nr rej. KWMO Siedlce 3829/1978 Siedlce
65 Biarda Ryszard Stanisław 26.09.1942 IPN Lu 00419/1719 i IPN Lu 00414/790 TW „Albin” nr rej. WUSW Siedlce 6945/1983 Siedlce
833 ks. Proniewicz Wiesław Franciszek 25.01.1943 IPN Lu 00419/1707 TW „Stasiek” i KO „Carolus” nr rej. MSW Dep. I Warszawa 59082/1980, KWMO Biała Podlaska 4536/1982 i RUSW Łuków 8837/1987 Siedlce
68 Bieguński Michał Stanisław 23.05.1932 IPN Lu 00423/22 inf. „Żukowski” Siedlce
580 Jóźwiak Czesław Stanisław 16.09.1932 IPN Lu 00419/1623 i IPN Lu 00414/699 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 5162/1980 Siedlce
1860 Zadrożny Janusz Julian 10.08.1941 IPN Lu 00419/56 TW „Wiktor” nr rej. KWMO Siedlce 1180/1975, KPMO Siedlce 3322/1971 i KWMO Warszawa 2116/1964 Siedlce
325 Dybowska Irena Regina Ireneusz 27.03.1955 IPN Lu 00419/1029 dysponent LK krypt. „Baśka” nr rej. KWMO Siedlce 6537/1982 Siedlce
837 ks. Szpilewicz Piotr Jan 19.05.1906 IPN Lu 00419/171 TW „Zygmunt” nr rej. 1341 i 30407/1 Siedlce
582 Jóźwiak Józef Zbigniew Jan 04.06.1933 IPN Lu 555/32 TW „Mirek” nr rej. 6675 Siedlce
1094 Myrcha Stanisław Józef Ignacy 09.12.1923 IPN Lu 555/74 TW „Konik” nr rej. 23 Chełmski Oddz. WOP Chełm 295/1975 Siedlce
71 Bielecki Tadeusz Aleksander 23.04.1923 IPN Lu 00419/1379 TW „Janusz” nr rej. 7571 Siedlce
327 Dyka Dariusz Szczepan Jan 02.01.1947 IPN Lu 555/35 TW „Jan” nr rej. 9303 Siedlce
583 Jóźwiak Leokadia Michał 06.03.1915 IPN Lu 552/55 dysponent LK krypt. „Bombaj” nr rej. KWMO Warszawa 4061/1960, KWMO Warszawa 808/1962, Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 88/1974, Podlasko-Mazurska Bryg. WOP Białystok 20 Siedlce
1095 Myrcha Zbigniew Aleksander 28.03.1930 IPN Lu 00419/1073 dysponent LK krypt. „Polana” nr rej. KWMO Siedlce 3775/1978 Siedlce
1351 Rechnio Eugeniusz Janusz Roman 15.12.1954 IPN Lu 555/46 TW „Janusz” nr rej. 3758 Siedlce
1096 Myszka Dorota Henryk 20.01.1965 IPN Lu 00423/55 TW „Jacek” nr rej. WUSW Siedlce 7537/1985 Siedlce
1352 Redosz Zygmunt   08.08.1912 IPN Lu 00419/405 inf. „Papieros” Siedlce
329 Dytnerski Zdzisław Augustyn Jan 28.08.1912 IPN Lu 00419/847 inf. „Wiktor” Siedlce
1097 Myślicki Zbigniew Stanisław 27.09.1947 IPN Lu 00419/1839 TW „Długi” nr rej. 8538 Siedlce
74 Bieliński Wacław Bolesław 20.10.1941 IPN Lu 00419/1757 i IPN Lu 00414/828 TW „Czesław” nr rej. WUSW Siedlce 8637/1987 Siedlce
330 Dziedzic Antoni Stanisław 03.11.1944 IPN Lu 00419/1754 i IPN Lu 00414/825 TW „29” nr rej. KWMO Siedlce 6421/1982 Siedlce
75 Bieluga Wiesław Grzegorz 02.02.1943 IPN Lu 00419/1882 i IPN Lu 00414/939 TW „Wiatr” nr rej. WUSW Siedlce 7787/1987 Siedlce
1612 Sztaba Marek Józef 17.06.1949 IPN Lu 00419/1744 TW „Darek” nr rej. WUSW Siedlce 7364/1984 Siedlce
845 Kubacki Jerzy Józef 28.10.1949 IPN Lu 00419/1829 i IPN Lu 00414/883 TW „Kuba” nr rej. WUSW Siedlce 7055/1984 Siedlce
1101 Nasiłowski Jerzy Leon 26.05.1946 IPN Lu 00419/1613 TW „Kwiatkowski” nr rej. KWMO Siedlce 6572/1983 Siedlce
1357 Reszczyk Longina Ryszard 22.01.1951 IPN Lu 00414/971 i IPN Lu 00423/65 TW „Dominik” nr rej. 9181 Siedlce
334 Dziewulski Jan Antoni 20.10.1948 IPN Lu 00419/86, IPN Lu 00419/1287 i IPN Lu 00414/435 TW/KO „Orkan” nr rej. Oddz. WSW Koszalin 18101/1968, KWMO Warszawa 5725/1970, KPMO Siedlce 7380/1972 i KWMO Siedlce 1480/1975 Siedlce
847 Kubicki Janusz Franciszek 10.07.1950 IPN Lu 00419/1009 kandydat na TW i czynny KO Siedlce
1874 Zakrzewska Halina Kazimiera Kazimierz 21.10.1941 IPN Lu 00419/1271 i IPN Lu 00414/424 TW „Szarotka” nr rej. KWMO Siedlce 6344/1982 Siedlce
1619 Szulc Jerzy Ryszard 18.02.1954 IPN Lu 00419/1478 i IPN Lu 00414/558 TW „Kłak” nr rej. WUSW Siedlce 8428/1986 Siedlce
852 Kucharuk Zbigniew   09.02.1949 akta zniszczone przez SB TW „Klemens” nr rej. WUSW Siedlce 5285/1980 Siedlce
86 Błażejewski Henryk Stanisław 12.07.1949 IPN Lu 00419/1438 i IPN Lu 00414/530 KO „BH” nr rej. WUSW Siedlce 6919/1983 Siedlce
1110 Niemiałtowski Andrzej Władysław 22.01.1951 IPN Lu 00419/1741, potw. IPN TW „Zdzisiek” nr rej. WUSW Siedlce 6825/1984 Siedlce
87 Błoński Tadeusz Lucjan 01.01.1940 IPN Lu 00419/1451 TW „Piotr” nr rej. WUSW Siedlce 8276/1986 Siedlce
1111 Nikonorow (Nikonarow) Anatol Bazyli 03.01.1944 IPN Lu 00419/70 KO „AN” nr rej. KWMO Siedlce 2576/1976 Siedlce
88 Błoński Waldemar Kacper 14.01.1956 potw. IPN TW „Marek” i TW „Karol” nr rej. 7423 Siedlce
1368 Rogalski Piotr Eugeniusz 18.01.1964 IPN Lu 00414/965 i IPN Lu 00423/52 TW „Patryk” nr rej. 9409 Siedlce
859 Kujda Kazimierz Ludwik 14.06.1952 IPN Lu Z505/1, IPN Lu Z506/2, IPN Lu 00419/1802 TW „Ryszard” nr rej. 9142, 4438 Siedlce
1627 Szymanek Andrzej Dariusz Zdzisław 07.07.1962 IPN Lu 00419/1620 i IPN Lu 00414/696 TW „Jurek” nr rej. 5944 Siedlce
93 Bobryk Wacław Franciszek 24.10.1940 IPN Lu 00419/1604 TW „Wiesiek” nr rej. 6507 i KWMO Siedlce 6791/1983 Siedlce
606 Kalicka Anna Teresa Piotr 19.01.1952 IPN Lu 00419/1071 dysponent LK krypt. „Gospoda” nr rej. KWMO Siedlce 3835/1978 Siedlce
1118 Nowakowski Stefan Franciszek 05.10.1946 IPN Lu 00419/1758 i IPN Lu 00414/342 TW „Boguś” nr rej. WUSW Siedlce 9021/1988 Siedlce
863 Kulbicki Andrzej Henryk 29.02.1952 IPN Lu 00419/1588 i IPN Lu 00414/665 TW „Kapral” nr rej. WUSW Siedlce 7689/1985 Siedlce
352 Figurski Bolesław Antoni Czesław 14.02.1929 IPN Lu 00419/982 i IPN Lu 00414/268 TW „Władysław” nr rej. KWMO Siedlce 3933/1978 Siedlce
865 Kuligowski Wacław Antoni 13.07.1944 IPN Lu 00419/1515 dysponent LK krypt. „Oaza” Siedlce
1633 Szymko Jerzy Wacław 07.08.1947 potw. IPN TW „Łyżwiarz” nr rej. 6811 Siedlce
1379 Rosołek Mieczysław Adolf 28.05.1946 IPN Lu 00419/116 dysponent LK krypt. „Sad” nr rej. KWMO Siedlce 1374/1975 i KPMO Siedlce 8574/1973 Siedlce
358 Fiuk Marek Jan 13.03.1957 IPN Lu 00425/98 TW „Miś” nr rej. 40668 Siedlce
359 Fiuk Stefan Aleksander 04.04.1935 IPN Lu 00419/1506 TW „Kryński” nr rej. WUSW Siedlce 8377/1986 Siedlce
615 Kamiński Stanisław Karol 02.01.1943 IPN Lu 555/11 i IPN Lu 554/10 dysponent LK krypt. „Zajazd” Siedlce
1895 Zawilski Bogdan Edward 20.09.1948 potw. IPN TW „Adam” nr rej. WUSW Siedlce 943/1975 Siedlce
616 Kamiński Włodzimierz Władysław 28.02.1942 IPN Lu 00419/1559 i IPN Lu 00414/636 TW „Włodek” nr rej. KWMO Siedlce 6647/1983 Siedlce
1128 Ochtyra Tadeusz Wiesław Stanisław 30.05.1951 potw. IPN TW „WW” nr rej. 5286 Siedlce
1640 Średnicki Edward Stanisław 12.05.1912 IPN Lu 00419/1037 i IPN Lu 0213/987 potw. IPN TW „Edward” nr rej. KWMO Siedlce 3764/1978 Siedlce
1386 Rozborska Maria Barbara Michał 29.07.1943 potw. IPN TW „Małgosia” Siedlce
364 Foik Józef Wiktor 19.03.1921 IPN Lu 00419/382 inf. „Szpak” Siedlce
621 Kania Tadeusz Wojciech Bolesław 08.01.1951 IPN Lu 00419/1602 i IPN Lu 00414/679 TW „Wojtek” nr rej. WUSW Siedlce 8874/1987 Siedlce
1901 Zdanowski Andrzej Sławomir 03.08.1959 IPN Lu 00419/1494 i IPN Lu 00414/573 TW „Robert” nr rej. KWMO Siedlce 6402/1982 Siedlce
366 Foryszewski Marek Antoni 27.10.1956 IPN Lu 00419/1522 i IPN Lu 00414/601 TW „Piotr” nr rej. WUSW Siedlce 7529/1985 Siedlce
622 Kaniewski Adam Alfred Kazimierz 14.12.1949 IPN Lu 00419/1838 i IPN Lu 00414/892 TW „Andrzej” nr rej. KWMO Siedlce 5752/1981 Siedlce
878 Kursa Mirosław Bogusław Bogusław 14.10.1947 IPN Lu 00419/833 dysponent LK krypt. „Łuk” nr rej. KWMO Siedlce 4366/1979 Siedlce
1646 Świderski Alfred Mikołaj 09.07.1951 IPN Lu 00414/914 i IPN Lu 00423/46 TW „Spokojny” Siedlce
1902 Zdanowski Marian Leon 03.04.1929 IPN Lu 00419/416 inf. „Gwuść” / „Gwóźdź” Siedlce
367 Foryś Mieczysław Stanisław 10.02.1939 IPN BU 02110/4 TW „Dębski” Siedlce
1903 Zdańkowski Marek Jan 27.07.1953 IPN Lu 555/47 TW „Wolter” nr rej. 3571 Siedlce
112 Boruta Andrzej Stefan 09.03.1951 IPN Lu 00419/1770 TW „Krzysiek” nr rej. KWMO Siedlce 6358/1982 Siedlce
368 Franczuk Roman Franciszek 01.08.1930 IPN Lu 00419/72 i IPN Lu 00414/64 TW „Jan II” nr rej. KWMO Siedlce 1245/1975 i KPMO Siedlce 3803/1968 Siedlce
1648 Świderski Ryszard Szczepan 29.05.1944 IPN Lu 00419/1867 i IPN Lu 00414/924 TW „Janek” nr rej. WUSW Siedlce 7420/1988 Siedlce
113 Borysiak Eugeniusz Józef 12.02.1933 IPN Lu 00419/1876 i IPN Lu 00414/933 TW „Ekspert” nr rej. KWMO Siedlce 6683/1983 Siedlce
626 Karabin Arkadiusz Bolesław 01.01.1930 IPN Lu 00419/1584 i IPN Lu 00414/661, potw. IPN TW „VIS” nr rej. KWMO Siedlce 3877/1978 Siedlce
882 Kurzawa Aleksandra     akta zniszczone przez SB dysponent LK krypt. „Olga” nr rej. 4166 Siedlce
1650 Świerszcz Bernard Stanisław 11.12.1942 IPN Lu 00419/886 TW „Cichocki” nr rej. KWMO Siedlce 3289/1977 Siedlce
1396 Rudaś Leszek Mieczysław Mieczysław 23.02.1957 IPN Lu 00419/1619 i IPN Lu 00414/695 TW „Wiesiek” nr rej. KWMO Lublin 22961/1978 i WUSW Siedlce 7299/1984 Siedlce
1141 Olędzki Jerzy Wiesław 02.11.1954 IPN Lu 00419/1112 i IPN LU 00414/340 TW „Andrzej” nr rej. KWMO Siedlce 6337/1982 Siedlce
377 Furman Julianna Stanisław 13.02.1931 IPN Lu 00419/1951 i IPN Lu 00414/1050 dysponent LK krypt. „Zaułek” nr rej. KWMO Siedlce 5557/1981 Siedlce
122 Brzeziński Bogdan Władysław 09.06.1960 IPN Lu 00419/1433 TW „Adam” nr rej. 8898 Siedlce
634 Karczmarczyk Maria Arkadiusz 29.03.1952 IPN Lu 00419/1458 i IPN Lu 00419/1803 dysponent LK krypt. „Rubin” nr rej. WUSW Siedlce 8481/1987 Siedlce
890 Lament Kazimierz Andrzej Lucjan 04.03.1951 IPN Lu 00419/1927 i IPN Lu 00414/964 TW „Karol” nr rej. WUSW Siedlce 6842/1983 Siedlce
1146 Olszewski Marek Jan 19.11.1952 IPN Lu 00419/1589 i IPN Lu 00414/666, potw. IPN TW „Wiśniewski” nr rej. WUSW Siedlce 7882/1985 Siedlce
379 Gadomski Mirosław Jan 06.12.1960 IPN Lu 00419/1842 TW „Turysta” nr rej. WUSW Siedlce 8100/1986 Siedlce
1147 Olszewski Piotr Stanisław 27.07.1963 IPN Lu 00425/180 potw.IPN TW „Andy” Siedlce
1659 Taras Piotr Józef Franciszek 20.01.1933 IPN Lu 00419/1924 i IPN Lu 00414/961, potw. IPN TW „Eskulap” nr rej. KWMO Siedlce 1479/1975, KPMO Siedlce 6534/1971 i KWMO Warszawa 2255/1964 Siedlce
124 Brzyski Krzysztof Jan 13.07.1943 potw. IPN TW „Kowalski” nr rej. 2247 Siedlce
636 Karpowicz Marek Józef 09.12.1962 IPN Lu 00419/1175 i IPN Lu 00414/371, potw. IPN TW „Józek” Siedlce
126 Buczek Andrzej Roman 24.09.1950 IPN Lu 00419/1745 i IPN Lu 00414/816 TW „Jędrek” nr rej. WUSW Siedlce 7158/1984 Siedlce
1664 Tchórzewski Andrzej Czesław 13.05.1957 IPN Lu 00419/1633 i IPN Lu 00414/709 TW „Mały” nr rej. WUSW Siedlce 8131/1986 Siedlce
1920 Zielińska Barbara Marian 12.02.1950 IPN Lu 00414/971 TW „Karol” Siedlce
385 Gajewski Waldemar Kazimierz 19.12.1953 IPN Lu 00419/1563 i IPN Lu 00414/640 TW „Stefan” nr rej. WUSW Siedlce 7458/1985 Siedlce
1921 Zielińska Zofia Bronisław 19.01.1950 IPN Lu 00419/1488 i IPN Lu 00414/569 TW „Ewa” nr rej. WUSW Siedlce 8028/1986 Siedlce
130 Budkiewicz Marek Zenon Wincenty 06.02.1953 IPN Lu 00419/1880 i IPN Lu 00414/937 TW „Zenon” nr rej. WUSW Siedlce 9213/1989 Siedlce
1666 Terlikowska zd. Pawluczuk Teresa Czesław 14.09.1953 IPN Lu 00419/1500 i IPN Lu 00414/579 TW „Tarnowski” nr rej. KWMO Siedlce 5867/1982 Siedlce
1922 Zielińska-Kowalczyk Hanna Maria Euzebiusz 29.03.1953 IPN Lu 00419/1591 i IPN Lu 00414/668 TW „Ryszard” nr rej. WUSW Siedlce 7831/1985 Siedlce
1412 Rytel Leszek Krzysztof Czesław 25.09.1944 IPN Lu 00419/1471 TW „Zając” Siedlce
1157 Ornoch Marek Kazimierz Jan 25.11.1955 IPN Lu 00419/1117 i IPN Lu 00414/342 TW „Honro” nr rej. KWMO Siedlce 6221/1982 Siedlce
1413 Rytel Mirosław Ryszard Ignacy 14.01.1959 IPN Lu 00419/878 i IPN Lu 00414/233 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 4629/1980 Siedlce
391 Gałachowska Halina Zofia Stanisław 27.03.1952 IPN Lu 00419/926 i IPN Lu 00414/258 TW „Zofia” nr rej. KWMO Siedlce 2328/1976 Siedlce
903 Lesiuk Zenon Jan Jan 01.12.1947 IPN Lu 00419/1824 i IPN Lu 00414/879 TW „Żuk” nr rej. KWMO Siedlce 2943/1977 Siedlce
392 Gałachowski Marian Leszek Marian 09.03.1948 IPN Lu 00419/1845 i IPN Lu 00414/899 TW „Rafał” nr rej. WUSW Siedlce 7205/1984 Siedlce
906 Leszek Józef Jan 08.01.1951 IPN Lu 00419/964 TW „Olek” nr rej. KWMO Siedlce 4046/1978 Siedlce
1164 Ostas Cezary Jan Władysław 03.10.1952 IPN Lu 00419/1658 i IPN Lu 00414/734 TW „Stefan” nr rej. KPMO Siedlce 27749/1974 i WUSW Siedlce 7551/1985 Siedlce
141 Burghardt Tadeusz Michał 13.05.1953 IPN Lu 00414/500 i IPN Lu 00423/40 TW „Igor” nr rej. 6975 Siedlce
1421 Sachanowicz zd. Głuchowska Grażyna Eugeniusz 14.04.1951 IPN Lu 00414/81 TW „Beata” Siedlce
1677 Tomaszewski Józef Julian 08.06.1950 IPN Lu 00419/1555 i IPN lu 00414/632 TW „Jurek” nr rej. WUSW Siedlce 7214/1984 Siedlce
1166 Ostrowicz zd. Łopaciuk Bożena Wacław 02.09.1943 IPN Lu 00419/912 TW „Ola” nr rej. KWMO Siedlce 3317/1978 Siedlce
1934 Złotogórski Zdzisław Wojciech Zdzisław 06.09.1948 IPN Lu 00419/1388 i IPN Lu 00414/489 TW „Wojtek” nr rej. WUSW Siedlce 7466/1985 Siedlce
1423 Saczuk Tadeusz Franciszek 02.01.1939 IPN Lu 00419/1108 TW „Dereń”, „Janka” i „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 3496/1977 Siedlce
144 Buś Aleksander Tomasz 27.05.1945 IPN Lu 00419/1566 TW „Rabin” nr rej. KSMO Warszawa 3870/1967 i WUSW Siedlce 6946/1986 Siedlce
656 Kisielińska Grażyna Jerzy 25.07.1949 IPN Lu 00419/947 dysponent LK „Strzelec” nr rej. KWMO Siedlce 4561/1979 Siedlce
1936 Zoruk (Zaruk) Kazimierz Michał 04.03.1926 IPN Lu 00419/420 inf. „Myśliwy” Siedlce
402 Gasiuk Henryk Czesław 07.10.1939 IPN Lu 00419/1863 i IPN Lu 00414/920, potw. IPN TW „Waldek” Siedlce
658 Kizeweter Jerzy Szymon 18.03.1917 IPN Lu 00419/386 inf. „Śruba” Siedlce
914 Lewczuk Marek Stanisław 25.11.1957 IPN Lu 00419/1661 i IPN Lu 00414/737 TW „Lawina” nr rej. WUSW Siedlce 8433/1986 Siedlce
660 Klejc Wojciech Zygmunt 01.07.1947 IPN Lu 00419/45 i IPN Lu 00414/451 TW „Borek” nr rej. KPMO Siedlce 7189/1972 i KWMO Siedlce 1481/1975 Siedlce
661 Kleszcz Tadeusz Franciszek 07.10.1945 IPN Lu 00419/1617 TW „Mietek” nr rej. WUSW Siedlce 6715/1983 Siedlce
1432 Salomon Edward Jan 18.09.1936 IPN Lu 00423/24 dysponent LK krypt. „Przystań” nr rej. 4685 Siedlce
1178 Paciorek Tadeusz Józef 30.08.1948 IPN Lu 00419/1072 dysponent LK krypt. „Koral” nr rej. KWMO Siedlce 5252/1980 Siedlce
1179 Paczuski Eugeniusz Józef 06.11.1928 IPN Lu 00419/792, IPN Lu 00414/193 i IPN Lu 00423/792 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 3602/1977 Siedlce
1691 Trochimiuk Jerzy Franciszek 20.07.1947 IPN Lu 00419/1933 teczki TW „Marek” brak w IPN TW „Marek” nr rej. 3131 i 9426 Siedlce
1692 Trochymiak Czesław Józef 17.07.1923 IPN BU 00232/123, potw. IPN KO „Turysta” i TW „Stary” nr rej. 2772 Siedlce
413 Giec Gertruda Ewa Franciszek 24.12.1951 IPN Lu 00419/128 i IPN Lu 00414/92 TW „Iza” nr rej. KWMO Siedlce 2881/1977 Siedlce
669 Kłopotek Stanisława Stanisław 16.08.1946 IPN Lu 00419/1343 i IPN Lu 00414/467 TW „13” nr rej. KWMO Siedlce 5914/1981 Siedlce
160 Celiński Stanisław Czesław 13.11.1956 IPN Lu 555/50, IPN Lu 554/49 i IPN Lu 00425/134 TW „Raskolnikow” i TW „Kruk” nr rej. 56076 i WUSW Siedlce 9042/1988 Siedlce
417 Gil Stanisława Stanisław 29.06.1950 potw. IPN TW „Ela” nr rej. 8102 Siedlce
1185 Pajda Przemysław Bolesław 01.03.1938 potw. IPN TW „Poldek” nr rej. 5136 Siedlce
418 Ginter Zygmunt Ignacy 17.12.1930 IPN Lu 00419/1398 i IPN Lu 00414/496 TW „Zygmunt” nr rej. KWMO Siedlce 4977/1980 Siedlce
930 Ładniak Marian Władysław 05.10.1940 IPN Lu 00419/1762 i IPN Lu 00414/833 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 6465/1982 Siedlce
164 Celoch Zbigniew Henryk 26.02.1956 IPN Lu 00419/1472 i IPN Lu 00414/552 TW „Tokarz” nr rej. 6702 Siedlce
1446 Sągol Mieczysław Aleksander 27.09.1929 IPN Lu 00419/36 TW „Mietek” Siedlce
679 Koć Ryszard Zygmunt 12.04.1952 IPN Lu 00419/1541 i IPN Lu 00414/620 TW „Sławek” nr rej. KWMO Siedlce 6743/1983 Siedlce
935 Łęczycki Tadeusz Józef 21.01.1950 IPN Lu 00419/1739 i IPN Lu 00414/810 konsultant „Szarada” nr rej. KWMO Siedlce 6686/1983 Siedlce
1959 Żółkiewski Maciej Adam Jerzy 09.06.1965 IPN Lu 00419/1891 i IPN Lu 00414/943 TW „Wolter” nr rej. WUSW Siedlce 7511/1985 Siedlce
424 Głowacki Tadeusz Zbigniew Jan 23.03.1939 IPN Lu 00414/531 KO „GT” nr rej. 6385 Siedlce
170 Chaciński Zygmunt Stanisław 10.11.1931 IPN Lu 00419/1575 i IPN Lu 00414/652 TW „Zenek” nr rej. 7241 Siedlce
427 Głuszczak Iwona Mieczysław 23.05.1964 IPN Lu 00419/1562 i IPN Lu 00414/639 TW „Iwonka” nr rej. WUSW Siedlce 7360/1984 Siedlce
1963 Żurowski Jacek Henryk 17.09.1946 IPN Lu 00419/1495 i IPN Lu 00414/574 TW „Kowalski” nr rej. KWMO Siedlce 6383/1982 Siedlce
173 Charytoniuk Ewa Zygmunt 08.08.1958 IPN Lu 00419/1596 i IPN Lu 00414/673 TW „Judyta” nr rej. WUSW Siedlce 8107/1986 Siedlce
941 Ługowski Andrzej Jurand 25.02.1961 IPN Lu 00419/1746 i IPN Lu 00414/817 TW „Dwadzieścia-jeden” nr rej. KWMO Siedlce 6090/1982 Siedlce
686 Kołak Jan Romuald Mieczysław 06.06.1943 IPN Lu 00419/1873 i IPN Lu 00414/930 TW „Kozłowski” i TW „Barbara” nr rej. WUSW Siedlce 8597/1987 Siedlce
942 Łukasiewicz Alicja Roman 27.09.1958 IPN Lu 00414/474 i IPN Lu 00423/38 TW „Patryk” nr rej. 6875 Siedlce
687 Kołodziejczyk Jan Józef 03.05.1929 IPN Lu 00419/1503 i IPN Lu 00414/582 TW „Hubert” nr rej. KWMO Siedlce 8040/1986 Siedlce
1712 UPT nr 2 w Siedlcach       IPN Lu 00419/1909 dysponent LK krypt. „Palma” nr rej. 3308 i 4965 Siedlce
1713 UPT nr 5 w Siedlcach       akta zniszczone przez SB dysponent LK krypt. „Gondola” nr rej. WUSW Siedlce 4963/1980 Siedlce
1202 Patoleta Leszek Jan Marian 15.06.1950 IPN Lu 555/59 KO i TW „Rybak” nr rej. 6959 Siedlce
180 Chłopek Krystyna Stefan 01.03.1930 IPN Lu 555/8 TW „Berta” nr rej. 5544 Siedlce
181 Chmiel Marian Franciszek 01.02.1952 IPN Lu 00419/1332 i IPN Lu 00414/462 TW „Marcin” nr rej. KWMO Siedlce 6500/1982 Siedlce
182 Chmielak Zenon Jan 01.01.1935 IPN Lu 00423/34 i IPN Lu 00414/376 TW „Roman” nr rej. 1190 Siedlce
184 Chmielowiec Feliks Wiesław Stanisław 20.11.1952 IPN Lu 00419/1353 i IPN Lu 00414/473 TW „Robert” nr rej. WUSW Siedlce 7076/1984 Siedlce
952 Madziar Waleria Józef 19.11.1941 IPN Lu 00419/1580 TW i KO „Marczak” nr rej. WUSW Siedlce 6844/1984 Siedlce
442 Gołębiowski Ryszard Eugeniusz 10.02.1951 potw. IPN TW „Dąb” nr rej. 4103 Siedlce
187 Chojecka Marianna Piotr 24.01.1946 IPN Lu 00419/1349 i IPN Lu 00414/471 TW „Antek” nr rej. WUSW Siedlce 6932/1985 Siedlce
1211 Pelc Andrzej Stanisław 18.11.1949 IPN Lu 00419/1036 i IPN Lu 00414/295 TW „Sosnowski” nr rej. KWMO Siedlce 6008/1982 Siedlce
445 Gontarz Leszek Emil Władysław 16.04.1948 IPN Lu 00419/1875 i IPN Lu 00414/932 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 7664/1986 Siedlce
447 Gorecka-Tryzna Irena Eugeniusz 06.04.1950 IPN Lu 00419/124 i IPN Lu 00414/86 TW „Agata” nr rej. KWMO Siedlce 2347/1976 i KWMO Siedlce 2412/1976 Siedlce
192 Chojnacki Zdzisław Adolf 03.01.1924 IPN Lu 00419/374 inf. „Ołówek” Siedlce
1728 Walewski Zbigniew Piotr 26.01.1932 IPN Lu 00423/11 TW „Monter” nr rej. 3439 Siedlce
193 Cholewka Józefa Jan 30.05.1937 IPN Lu 00414/60 i IPN Lu 00423/2 TW „Wanda” nr rej. 6384 Siedlce
1217 Perycz Bogdan Władysław Wacław 23.03.1951 IPN Lu 00419/851 i IPN Lu 00414/222 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 4408/1979 Siedlce
1473 Sikorska Helena Czesław 09.05.1958 IPN Lu 00419/1629 TW „Helena” nr rej. WUSW Siedlce 6824/1983 Siedlce
194 Chorąży Norbert Edward 06.06.1943 IPN Lu 00419/1859 i IPN Lu 00414/916, potw. IPN TW „Ewa” nr rej. KWMO Siedlce 5402/1981 Siedlce
1474 Sikorski Bogusław Marian 14.07.1943 IPN Lu 00419/1817 TW „Wiesław” nr rej. 8334 Siedlce
195 Choromański Czesław Wacław 01.01.1944 IPN Lu 00419/1631 i IPN Lu 00414/707 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 7834/1985 Siedlce
1731 Warda Marek Jan Tadeusz 22.06.1958 IPN Lu 555/29 TW „Misiek” nr rej. RUSW Węgrów 8312/1986 Siedlce
710 Korbut Bożena Stanisław 28.03.1958 IPN Lu 00419/1755 i IPN Lu 00414/826 dysponent LK krypt. „Meduza” nr rej. 9264 Siedlce
199 Chromińska Barbara Julian 09.06.1950 IPN Lu 00423/85-88 KO WZO nr rej. 2883 Siedlce
967 Maksymiuk Krzysztof Władysław 29.08.1951 IPN Lu 00419/944 dysponent LK krypt. „Kasztan” nr rej. 5196 Siedlce
200 Chromińska Irena Stanisław 15.03.1919 IPN Lu 00419/1395 dysponent LK krypt. „Irena” nr rej. KWMO Siedlce 6738/1983 Siedlce
456 Górski Stanisław Stefan 14.02.1930 IPN Lu 555/38 TW „Walenty” nr rej. 7866 Siedlce
713 Korneć Grażyna Marian 07.06.1957 IPN Lu 00419/1954 i IPN Lu 00414/1053 dysponent LK krypt. „Monika” nr rej. WUSW Siedlce 8821/1987 Siedlce
1481 Skarus Andrzej Janusz Ryszard 01.01.1962 potw. IPN TW „Felczer” nr rej. 6907 Siedlce
202 Chromiński Józef Wacław 30.04.1942 IPN Lu 00423/85 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr rej. 8296 Siedlce
458 Grabiński Jacek Jan 15.08.1950 IPN Lu 00419/1561 i IPN Lu 00414/638 TW „Antek” i TW „Trabant” nr rej. WUSW Siedlce 6854/1983 Siedlce
970 Malewicz Janusz Mikołaj 12.06.1936 IPN Lu 555/1 TW „Grzegorz” nr rej. 7680 Siedlce
1738 Wasilenko Tomasz Jan Grzegorz 19.09.1934 IPN Lu 00419/1716 i IPN Lu 00414/787 TW „Tadeusz” nr rej. WUSW Siedlce 7178/1984 Siedlce
203 Chromiński Leszek Stanisław 25.05.1960 IPN Lu 00419/1892 i IPN Lu 00414/944 TW „Wojtek” nr rej. WUSW Siedlce 7493/1985 Siedlce
459 Grabowski Andrzej Józef 02.03.1944 IPN Lu 00419/1255 i IPN Lu 00414/410 TW „Stefański” nr rej. KWMO Siedlce 3417/1977 Siedlce
1483 Skawieńczyk Andrzej Władysław 17.09.1940 IPN Lu 00419/1394 dysponent LK krypt. „Klon” nr rej. KWMO Siedlce 4102/1978 Siedlce
716 Korzeniowski Jerzy Wincenty 28.04.1944 IPN Lu 00419/1727 i IPN Lu 00414/798 TW „Bolek” nr rej. WUSW Siedlce 8013/1986 Siedlce
973 Malinowska Teresa Lucjan 07.04.1938 IPN Lu 00419/111 dysponent LK krypt. „Roma” nr rej. KWMO Warszawa 29073/1975 i KWMO Siedlce 1843/1975 Siedlce
462 Gral Bogdan Stanisław Jan 08.05.1959 IPN Lu 00419/1326 i IPN Lu 00414/457 TW „Biały” Siedlce
718 Kosel Stefan Jan 14.03.1928 IPN Lu 555/73 rezydent „Siedlecki” nr rej. 886 Siedlce
974 Maliszewski Czesław Czesław 20.07.1932 IPN Lu 00419/155 i IPN Lu 00414/106 TW „Zorka” nr rej. KPMO Siedlce 3222/1966 Siedlce
207 Chruściel Adam Zygmunt 06.06.1952 IPN Lu 00419/1950 dysponent LK krypt. „Brama” nr rej. WUSW Siedlce 8945/1988 Siedlce
719 Kosieradzki Antoni Józef Antoni 17.03.1946 IPN Lu 00419/1874 i IPN Lu 00414/931 TW „Boss” nr rej. WUSW Siedlce 8659/1987 Siedlce
1743 Wąsowski Bohdan Stanisław     akta zniszczone przez SB, potw. IPN TW „Śmigły” nr rej. WUSW Siedlce 7572/1985 Siedlce
1489 Skorupka Stanisław Antoni 20.05.1925 IPN Lu 00419/140 inf. „Sroka” Siedlce
466 Grochal Dariusz Jan 25.01.1955 IPN Lu 555/56 TW „Konrad” nr rej. 9322 Siedlce
467 Grochowski Mirosław Tadeusz 30.03.1958 IPN Lu 00415/47 TW „Ewa” Siedlce
723 Kosiński Ryszard Stanisław 30.08.1937 IPN Lu 00419/1552 i IPN Lu 00414/630 TW „Inżynier” nr rej. 6470 Siedlce
979 Marchel Sławomir Andrzej Antoni 06.03.1960 IPN Lu 00419/1477 i IPN Lu 00414/557 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 8761/1987 Siedlce
212 Chudzik Zbigniew Antoni 16.04.1942 IPN Lu 00423/75-79 osoba wspomagająca SB Siedlce
724 Kosiński Zbigniew Ignacy 12.11.1951 IPN Lu 555/16 TW „Tomek” nr rej. 3949 Siedlce
213 Chudzyński (Chudziński) Tadeusz Jan 06.02.1928 IPN Lu 00419/376 inf. „Wysoki” Siedlce
725 Kosmalski Mieczysław Jan 14.01.1926 IPN Lu 00419/388 inf. „Kałamarz” nr rej. PUBP Siedlce 41554/1952 Siedlce
1493 Skup Roman Lucjan Stanisław 13.01.1928 IPN Lu 00419/1815 dysponent LK krypt. „Mały Lucjan” nr rej. KWMO Siedlce 6889/1983 Siedlce
214 Chwedczyk (Chwedczuk) Ryszard Roman 06.04.1954 IPN Lu 00419/1090 i IPN Lu 00414/328 TW „Anna” nr rej. KWMO Siedlce 6552/1983 Siedlce
471 Gromulski Stanisław Władysław 22.10.1941 IPN Lu 555/51 TW „22” nr rej. WUSW Siedlce 8380/1986 Siedlce
219 Cibor Mirosław Bolesław 09.02.1963 IPN Lu 00419/1587 i IPN Lu 00414/664 TW „Monika” nr rej. WUSW Siedlce 8212/1986 Siedlce
1244 Pigwarski Wacław Aleksander 03.11.1909 IPN Lu 00419/1342, potw. IPN TW „Majewski” Siedlce
1501 Słupski Andrzej Wincenty Stanisław 29.08.1962 IPN Lu 00419/1355 i IPN Lu 00414/476 TW „Włodek” nr rej. WUSW Siedlce 6895/1983 Siedlce
223 Cichy Mieczysław Tadeusz Jakub 22.07.1931 IPN Lu 00419/1836 i IPN Lu 00414/890 TW „Bolek” nr rej. WUSW Siedlce 8452/1987 Siedlce
735 Kowalczyk Wiesława Józef 14.05.1963 IPN Lu 00414/973 i IPN Lu 00423/67 TW „Uśmiech” nr rej. 8444 Siedlce
1503 Smoliński Marian Wacław Wacław 01.07.1944 IPN Lu 00419/1399 i IPN Lu 00414/497 TW „55” i KO „Marian” nr rej. KWMO Siedlce 6341/1982 Siedlce
992 Marzysz Józef Aleksander 15.11.1932 IPN Lu 00419/1095, potw. IPN TW „Buksiński” nr rej. KWMO Siedlce 5470/1981 Siedlce
1248 Piłat Bogdan Czesława 13.02.1950 IPN Lu 555/48 TW „Siekiera” nr rej. 7894 Siedlce
1504 Sobecki Zbigniew Stanisław 19.04.1951 IPN Lu 00419/1557 i IPN Lu 00414/634 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 7457/1985 Siedlce
226 Cielemęcki Henryk Marek Marian 18.06.1948 IPN Lu 00419/1585 i IPN Lu 00414/662 TW „Wojtek” nr rej. KWMO Siedlce 6320/1982 Siedlce
1762 Wierzbicki Zygmunt Stanisław 17.10.1946 IPN Lu 00419/1033 i IPN Lu 00414/293 TW „Sylwester” nr rej. WUSW Siedlce 6829/1983 Siedlce
227 Cielemęcki Jerzy Włodzimierz Zdzisław 31.03.1951 IPN Lu 00419/1737 i IPN Lu 00414/809 TW „Włodzimierz” nr rej. KWMO Siedlce 6508/1982 Siedlce
739 Kowalik Franciszek Stanisław 02.04.1922 IPN Lu 00419/390 inf. „Król” Siedlce
1507 Sobieski Jerzy Kazimierz 07.09.1941 IPN Lu 00419/1590 i IPN Lu 00414/847 TW „Hetman” nr rej. KWMO Siedlce 5937/1981 Siedlce
228 Ciepiela Antoni Stefan 03.06.1953 IPN Lu 00419/1529 i IPN Lu 00414/608 TW „Piotr” nr rej. WUSW Siedlce 7349/1984 Siedlce
1764 Wiewiórka Teresa Stanisław 31.12.1969 IPN Lu 00414/972 i IPN Lu 00423/66 TW „Marek” nr rej. 9137 Siedlce
997 Matejek Ewa Władysław 24.01.1957 IPN Lu 00419/1558 i IPN Lu 00414/635 TW „Frezja” nr rej. WUSW Siedlce 6736/1983 Siedlce
1765 Wilczewski Henryk Antoni 15.05.1949 IPN Lu 00419/734 i IPN Lu 00414/185 TW „WH” nr rej. KWMO Siedlce 3733/1978 Siedlce
230 Cieślak Zdzisław Adam 11.09.1930 IPN Lu 00419/909 i IPN Lu 00414/247 TW „Jerzy” nr rej. KWMO Siedlce 5141/1980 Siedlce
486 Grzeszczuk Krzysztof Stanisław 15.02.1957 IPN Lu 00419/1548 i IPN Lu 00414/626 TW „Kazimierz” nr rej. WUSW Siedlce 7595/1985 Siedlce
1255 Piórczyński Waldemar Jan Wincenty 01.01.1948 IPN Lu 00419/726 TW „Anna” nr rej. KWMO Siedlce 3501/1978 Siedlce
1512 Sochacka Zofia Irena Jan 07.04.1925 IPN Lu 00419/1443 dysponent LK krypt. „Atlas” nr rej. KWMO Siedlce 3378/1977 Siedlce
1513 Sochal Hieronim Józef 02.03.1935 IPN Lu 00419/1772 i IPN Lu 00414/843 TW „Józef” nr rej. WUSW Siedlce 8136/1986 Siedlce
1770 Wilk Stanisława Henryk 30.04.1953 IPN Lu 00419/112 i IPN Lu 00414/80 TW „Marta” nr rej. KWMO Warszawa 8593/1973 i KWMO Siedlce 1483/1975 Siedlce
747 Kowieski Bogdan Józef 17.07.1952 IPN Lu 00419/1551 i IPN Lu 00414/629 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 5385/1987 Siedlce
1259 Piwko Wiesław Stanisław 07.12.1948 IPN Lu 00419/13 TW „Karol” nr rej. KPMO Siedlce 9357/1973 i KWMO Siedlce 204/1975 Siedlce
1516 Soczkiewicz Kazimierz Józef 30.01.1941 IPN Lu 00419/1547, potw. IPN TW „Felek” nr rej. KWMO Siedlce 6527/1982 Siedlce
238 Cisłak Elżbieta Tadeusz 16.10.1956 IPN Lu 00419/105 KO „E.C.” nr rej. KWMO Siedlce 3111/1977 Siedlce
1262 Piwowarczyk Andrzej Jan 06.11.1958 potw. IPN TW „Marek” nr rej. 6960 Siedlce
1519 Sokołowski Józef Józef 13.08.1917 IPN Lu 00423/16 TW „Wacław” nr rej. 1174, 3314 Siedlce
1775 Wisowaty Zbigniew Mikołaj Tadeusz 10.09.1952 IPN Lu 00419/1571 i IPN Lu 00414/648, potw. IPN TW „Jerzy” nr rej. KWMO Siedlce 6189/1982 Siedlce
241 Ciuk Marian Władysław 08.12.1949 IPN Lu 00419/1452 i IPN Lu 00414/540 TW „Adam” nr rej. WUSW Siedlce 7230/1984 Siedlce
1521 Solnica Zygmunt Stanisław 24.10.1930 IPN Lu 00419/820 i IPN Lu 00414/209 TW „Sokół” nr rej. KWMO Siedlce 3948/1978 Siedlce
1777 Wiśniewski Andrzej Jan 12.11.1958 IPN Lu 00419/1505 i IPN Lu 00414/584 TW „Mieszko” i TW „Janek” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 8188/1986 Siedlce
242 Ciura Janina Henryk 22.01.1963 IPN Lu 00419/1609 i IPN Lu 00414/685 TW „Diana” nr rej. 7097 Siedlce
1522 Solski Jan Stefan 01.08.1946 IPN Lu 555/41 TW „Stefan” nr rej. 7670 Siedlce
243 Cmiel Kazimierz Jan 01.06.1954 IPN Lu 00419/1517 i IPN Lu 227/39 KO nr rej. WUSW Siedlce 7300/1984 Siedlce
1011 Mazurczak Wojciech Stanisław 15.02.1958 IPN Lu 00419/1899 i IPN Lu 00414/951 TW „Janusz” nr rej. WUSW Siedlce 8089/1986 Siedlce
1012 Mazurek Janusz Wiktor 28.05.1951 IPN Lu 00423/70 KO nr rej. 7679 Siedlce
1268 Pluta Ireneusz Alojzy 25.02.1954 IPN Lu 00419/1760 i IPN Lu 00414/831 TW „Jabłko” nr rej. WUSW Siedlce 7182/1985 Siedlce
759 Kozioł Stanisław Henryk 01.03.1939 IPN Lu 00419/1828 i IPN Lu 00414/882 konsultant „Wysocki” Siedlce
760 Kozłowska Elżbieta Kazimierz 10.05.1949 IPN Lu 00419/1148 dysponent LK krypt. „Zosia” nr rej. WUSW Siedlce 7260/1984 Siedlce
1016 Mazurko Roman Piotr 27.09.1950 IPN Lu 00419/1868 TW „Marek” nr rej. KWMO Siedlce 6499/1982 Siedlce
1273 Podedworny Stanisław Stefan 13.02.1945 IPN Lu 00419/885 TW „Podlaski” nr rej. KWMO Siedlce 3323/1977 Siedlce
506 Iskra Andrzej Andrzej 14.10.1952 IPN Lu 555/33 TW „Kominiarz” nr rej. 1184 Siedlce
1274 Podniesiński Marian Błażej 23.06.1911 IPN Lu 00419/400 inf. „Wieczorek” Siedlce
1276 Pogonowski Stanisław Józef 08.02.1949 IPN Lu 00419/1281 i IPN Lu 00414/432 potw. IPN TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 2702/1976 Siedlce
1533 Sprzączak Józef Adam 25.05.1925 IPN Lu 00419/409 inf. „Sosna” Siedlce
510 Iwanowski Mieczysław Czesław 02.02.1932 IPN Lu 00419/1510 i IPN Lu 00414/589 TW „Ogrodnik” nr rej. KWMO Siedlce 6676/1983 Siedlce
1278 Pokora Andrzej Stanisław 19.02.1935 IPN Lu 555/76 TW „Franek” nr rej. 1628 Siedlce
1534 Srokosz Piotr Kazimierz Józef 03.12.1957 potw. IPN TW „Kamil” Siedlce
255 Czapski Krzysztof Stanisław Edward 24.07.1948 IPN Lu 555/13 TW „Pakulski” nr rej. 3443 Siedlce
511 Iwasiuk Dariusz Maciej Tadeusz 17.01.1964 IPN Lu 00419/996 i IPN Lu 00414/274 TW „Stefan” nr rej. KWMO Siedlce 5896/1981 Siedlce
1283 Polkowski Wacław Stanisław 15.11.1927 IPN Lu 00419/401 inf. „Jezierski” Siedlce informacja wojskowa
42 Bareja Władysław Piotr 1923-06-23 IPN Lu 00419/373 inf. „Antoś” Siedlce informacja wojskowa
1539 Stańczuk Adam Mieczysław 09.06.1954 IPN Lu 00415/14 i IPN Lu 00425/14 TW „Suchy” nr rej. 29382 Siedlce kontrwywiad wojskowy
13 Aleksiuk Marek Roman 28.07.1961 IPN Lu 00415/208 i IPN Lu 00425/271 TW „Haler” Siedlce kontrwywiad wojskowy
783 Królikowski Andrzej Czesław 07.08.1955 IPN Lu 00415/58 TW „Małgosia” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1299 Prachtl Ryszard Kazimierz 06.08.1954 IPN Lu 00415/28 TW „Artur” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1555 Stępnik Tadeusz Tadeusz 24.03.1960 IPN Lu 00425/253 TW „Gosia” nr rej 51274 Siedlce kontrwywiad wojskowy
791 Krupiński Tadeusz Tadeusz 17.02.1954 IPN Lu 00425/22 TW „Kruk” nr rej. 33608 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1050 Miler Jarosław Jan 18.04.1952 IPN Lu 00415/10 i IPN Lu 00425/10 TW „Krysia” nr rej. 29748 Siedlce kontrwywiad wojskowy
795 Kryczka Grzegorz Wacław 09.02.1953 IPN Lu 00415/23 TW „Jacek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
285 Dąbrowski Marek Czesław 01.12.1956 IPN Lu 00415/96 TW „Bratek" Siedlce kontrwywiad wojskowy
1056 Mioduszewski Jarosław Henryk 04.11.1967 IPN Lu 00415/273 i IPN Lu 00425/233 TW „Bokser” nr rej. 81781 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1315 Przybyłek Mirosław Jan 03.02.1957 IPN Lu 00425/115 TW „Mirka” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1580 Szamanek Krzysztof Aleksander 20.04.1965 IPN Lu 00415/262 TW „Misiek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
47 Basek Jerzy Marian 02.11.1957 IPN Lu 00415/119 TW „Sosna” nr rej. 44406 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1077 Morzkowski Piotr Adam 01.01.1960 IPN Lu 00415/221 i IPN Lu 00425/192 TW „Paweł” nr rej. 60886 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1079 Moszczyński Janusz Andrzej Władysław 30.07.1950 IPN Lu 00415/267 TW „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1598 Szewczyk Sylwester Leon 31.12.1958 IPN LU 00415/131 TW „Maria” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1090 Mrózek Andrzej Józef 08.01.1953 IPN Lu 00415/59 TW „Ares” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1609 Szostek Stefan Jan 23.05.1950 IPN Lu 00419/156 i IPN Lu 00414/107 TW „Goździk” nr rej. Oddz. WSW Opole 21298/1970 i KPMO Siedlce 8555/1973 Siedlce kontrwywiad wojskowy
586 Jóźwicki Wiesław Henryk 03.07.1953 IPN Lu 00419/303 i IPN Lu 00414/142 TW „Karolek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1099 Nakonieczny Sławomir Jan 22.10.1955 IPN Lu 00414/935 TW „Piotrek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1867 Zając Andrzej Kazimierz 19.11.1958 IPN Lu 00425/94 TW „Dziadek” nr rej. 45299 Siedlce kontrwywiad wojskowy
353 Filczuk Stanisław Marian 28.02.1958 IPN Lu 00415/121 i IPN Lu 00425/121 TW „Piotr” nr rej. 43424 Siedlce kontrwywiad wojskowy
355 Filipczak Marek Władysław 20.04.1956 IPN Lu 00414/202 i IPN Lu 00423/20 TW „Anna” Siedlce kontrwywiad wojskowy
614 Kałużny Jacek Andrzej Zdzisław 17.10.1960 IPN Lu 00415/116 i IPN Lu 00425/116 TW „Borsuk” nr rej. 50890 Siedlce kontrwywiad wojskowy
871 Kur Andrzej Jerzy 23.12.1960 IPN Lu 00425/194 TW „Ruk” nr rej. 58773 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1127 Obłoza Stanisław Stanisław 06.04.1958 IPN Lu 00425/255 TW „Urszula” nr rej. 58453 Siedlce kontrwywiad wojskowy
109 Borowy Waldemar Antoni 01.10.1958 IPN Lu 00415/120 TW „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1140 Olewiński Marek Marian 02.10.1955 IPN Lu 00415/87 TW „Mały” Siedlce kontrwywiad wojskowy
375 Frydrychewicz Andrzej Henryk 29.09.1958 IPN Lu 00415/194 i IPN Lu 00425/258 TW „Maj” nr rej. 56945 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1917 Zgódka Tadeusz Andrzej 07.07.1959 IPN Lu 00414/16 TW „Tomasz” Siedlce kontrwywiad wojskowy
645 Kępka Sławoj Stefan 21.03.1948 IPN Lu 00425/257 TW „Rafał” nr rej. 19260 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1162 Osiński Dariusz Jerzy 24.08.1964 IPN Lu 00415/269 i IPN Lu 00425/229 TW „Fazi” nr rej. 4445 Siedlce kontrwywiad wojskowy
915 Lichaczewski Adam Igor 30.05.1956 IPN Lu 00425/118 TW „Listonosz” nr rej. 53251 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1943 Zych Adam Czesław 15.10.1951 IPN Lu 00415/16 TW „Ewa” Siedlce kontrwywiad wojskowy
664 Klimek Czesław Edward 15.01.1956 IPN Lu 00415/57 TW „Łoli” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1689 Trębicki Paweł Lucjan 28.04.1955 IPN Lu 00415/63 TW „Ogień” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1947 Zyśk Andrzej Antoni Marian 04.02.1953 IPN Lu 00425/31 TW „Kristin” nr rej. 35522 Siedlce kontrwywiad wojskowy
934 Łęczycki Sławomir Jan 01.08.1963 IPN Lu 00415/244 i IPN Lu 00425/215 TW „Zosia” nr rej. 61087 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1191 Parnicki Stefan Stefan 19.08.1942 IPN Lu 00415/113 TW „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy
428 Głuszczak Wojciech Andrzej 31.05.1962 IPN Lu 00415/222 TW „Vis” nr rej. 58771 Siedlce kontrwywiad wojskowy
433 Golec Marek Franciszek 01.06.1955 IPN Lu 00425/52 TW „Hubert” nr rej. 37358 Siedlce kontrwywiad wojskowy
946 Łydkowski Wojciech Bolesław 17.03.1958 IPN Lu 00415/111 i IPN Lu 00425/111 TW „Posejdon” nr rej. 47345 Siedlce kontrwywiad wojskowy
435 Goławski Henryk Andrzej Eugeniusz 19.02.1961 IPN Lu 00415/213 TW „Rysiek” Siedlce kontrwywiad wojskowy
691 Komorek Andrzej Stanisław 07.08.1966 IPN Lu 00415/272 TW „Dąb” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1459 Sidorowicz Danuta Michał 16.04.1940 IPN Lu 00415/214 i IPN Lu 00425/185 TW „Krystyna” nr rej. 18267 Siedlce kontrwywiad wojskowy
186 Chodowiec Zbigniew Kazimierz 10.06.1959 IPN Lu 00425/140 TW „Zbyszek” nr rej.49192 Siedlce kontrwywiad wojskowy
189 Chojecki Paweł Leopold 25.10.1961 IPN Lu 00425/246 TW „Gruby” Siedlce kontrwywiad wojskowy
957 Majek Zbigniew Franciszek 29.04.1956 IPN Lu 00415/84 i IPN Lu 00425/84 TW „Niunio” nr rej. 37667 Siedlce kontrwywiad wojskowy
959 Majewski Edward Stefan Henryk 04.06.1957 IPN Lu 00425/156 TW „Diabeł” nr rej. 47238 Siedlce kontrwywiad wojskowy
206 Chróścicki Andrzej Władysław 16.09.1956 IPN Lu 00425/153 TW „Ludwik” nr rej. 47236 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1746 Wegner Piotr Wojciech 03.09.1960 IPN Lu 00425/179 TW „Alga” nr rej. 67271 Siedlce kontrwywiad wojskowy
472 Grotkowski Jerzy Henryk 16.05.1955 IPN Lu 00415/20 TW „Grażyna” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1753 Wichowski Zbigniew Władysław 10.05.1957 IPN Lu 00415/91 TW „Cichy” Siedlce kontrwywiad wojskowy
737 Kowalewski Dariusz Jan 14.06.1962 IPN Lu 00415/281 i IPN Lu 00425/241 TW „-” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1509 Sobieszek Andrzej Stefan 27.01.1953 IPN Lu 00415/77 i IPN Lu 00425/77 TW „Karin” nr rej. 35280 Siedlce kontrwywiad wojskowy
998 Matlakowski Andrzej Marcin 04.01.1955 IPN Lu 00415/25 i IPN Lu 00425/25 TW „Bili” Siedlce kontrwywiad wojskowy
488 Grzęda Adam Władysław 15.06.1956 IPN Lu 00415/110 i IPN Lu 00425/110 TW „Krzysztof” nr rej. 49888 Siedlce kontrwywiad wojskowy
235 Ciozda Marek Włodzimierz 08.12.1963 IPN Lu 00415/271 TW „Wrzos” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1773 Wintoch Andrzej Eugeniusz 30.12.1961 IPN Lu 00425/282 TW „Eta” nr rej. 76382 Siedlce kontrwywiad wojskowy
496 Gut Piotr Władysław 19.10.1930 IPN Lu 00415/261 i IPN Lu 00425/278 TW „Kwiatek” nr rej. 12947 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1776 Wiszniewski Jan Ignacy Zygmunt 30.09.1955 IPN Lu 00425/29 TW „Stojan” nr rej. 36038 Siedlce kontrwywiad wojskowy
501 Harasim Mirosław Jan 19.05.1954 IPN Lu 00415/55 TW „Orkan” Siedlce kontrwywiad wojskowy
1271 Pniewski Teofil Michał 27.10.1960 IPN Lu 00415/36 i IPN Lu 00425/36 TW „XY” nr rej. 45799 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1783 Witkowski Bogdan Marian 30.03.1957 IPN Lu 00415/92 TW „Klon” Siedlce kontrwywiad wojskowy
178 Chilarska Ewa Piotr 26.10.1957 IPN Lu 00419/131 TW „Małgorzata” nr rej. KWMO Siedlce 3759/1978 Siedlce WSR-P
1915 Zgódka Eugeniusz Jan 30.06.1929 IPN Lu 00419/1922 dysponent LK krypt. „Zbiornica” nr rej. KWMO Siedlce 1846/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 5240/1969 Siedlce, Mińsk Mazowiecki
1918 Zgódka Teresa Stanisław 20.09.1930 IPN Lu 00419/1922 dysponent LK krypt. „Zbiornica” nr rej. KWMO Siedlce 1846/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 5240/1969 i dysponent LK krypt. „Tawerna” nr rej. 4245/1979 Siedlce, Mińsk Mazowiecki
668 Kluj Adam Franciszek 24.12.1953 IPN Lu 00419/1725 i IPN Lu 00414/796 TW „Ryszard” nr rej. KWMO Siedlce 4919/1980 Siedlce, Otwock
1849 Wysokiński Kazimierz Józef Antoni 29.02.1952 IPN Lu 00419/1832 TW „Mały” nr rej. KWMO Siedlce 6325/1982 Siedlce, Pieńki gm. Wiśniew
257 Czapski Roman Aleksander 04.11.1948 IPN Lu 00419/1415 i IPN Lu 00414/511 TW „Karol” Siedlce, Sokołów Podlaski
1308 Protasiuk Lucjan Marian 07.02.1946 IPN BU 002086/1479 TW „Józef” nr rej. 58865 Siedlce, Warszawa, Wiedeń (Austria)
611 Kalinowski Zdzisław Józef 02.03.1942 IPN Lu 00419/791 i IPN Lu 00414/192 TW „Grab” nr rej. KWMO Siedlce 2975/1977 Siemiatycze
590 Jurkowski Stanisław Józef 25.02.1930 IPN Lu 00419/588 inf. „Dzidka” Siennica pow. Mińsk Mazowiecki
856 Kuć Stanisław Antoni 02.08.1915 IPN Lu 00419/433 inf. „Kruk” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1947 Siennica pow. Mińsk Mazowiecki
1557 Stolarczyk Marek Jan 15.03.1964 IPN Lu 00425/236 TW „Szakal” nr rej. 74613 Siennica pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1325 Pustoła Tadeusz Henryk 07.10.1965 IPN Lu 00415/274 i IPN Lu 00425/234 TW „Ali” nr rej. 77094 Siennica pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
434 Golik Tadeusz Stanisław 16.03.1955 IPN Lu 00425/58 TW „Sowa” Sinołęka gm. Kałuszyn kontrwywiad wojskowy
1021 Mendyk Kazimierz Paweł Władysław 29.07.1937 IPN Lu 00419/567 TW „Śmiały” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 574/1961 Sinołęka pow. Mińsk Maz.
110 Boruc Stanisław Stanisław 22.02.1927 IPN Lu 00419/343 TW „Stanisław” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6564/1971 Sinołęka pow. Mińsk Mazowiecki
35 Baran Wacław Piotr 01.02.1920 IPN Lu 00419/339 inf. „Głos” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 1803/1955 Siodło gm. Siennica pow. Mińsk Mazowiecki
877 Kurowicki Krzysztof Henryk 13.02.1960 IPN Lu 00415/155 i IPN Lu 00425/155 TW „Rumcajs” nr rej. 51329 Sionna gm. Kotuń kontrwywiad wojskowy
866 Kulik Jerzy Wiktor 06.03.1955 IPN Lu 00415/73 i IPN Lu 00425/73 TW „Róża” nr rej. 35538 Skibniew gm. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1938 Zubek Mirosław Stanisław 21.08.1959 IPN Lu 00419/1476 i IPN Lu 00414/556 TW „Wojtek” nr rej. WUSW Siedlce 7701/1985 Skórzec k. Siedlec
1747 Wereda Jan Zygmunt Franciszek 06.03.1931 IPN Lu 00414/264 i IPN Lu 00423/31 TW „Polek” nr rej. 1175 Skórzec k. Siedlec
650 Kieliszek Henryk Kazimierz Władysław 01.01.1924 IPN Lu 00419/68 TW „Mały” nr rej. KWMO Siedlce 1262/1975 i KPMO Ryki 7144/1972 Skruda gm. Trojanów pow. Ryki
148 Byszewski Zbigniew Kazimierz 27.01.1951 IPN Lu 00419/16 TW „Tadek” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 7030/1972 i KWMO Siedlce 1107/1975 Skrzeszew pow. Sokołów Podl.
326 Dydek Andrzej Jerzy 27.03.1960 IPN Lu 00425/202 TW „Pyton” nr rej.1702 Skwarne gm. Cegłów kontrwywiad wojskowy
363 Floryszczuk Antoni Franciszek 18.07.1910 IPN Lu 00419/146 inf. „Olek” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 2674/58/1949 Skwierczyn Dwór gm. Wyrozęby pow. Sokołów Podlaski
561 Jastrzębski Antoni Aleksander 12.03.1923 IPN Lu 00419/66 inf. „Korek” i TW „Kowieski” nr rej. KWMO Siedlce 1494/1975 i KPMO Siedlce 6472/1971 Śmiary nast. Siedlce
282 Darczuk (Dorczuk) Henryk Jan 16.01.1915 IPN Lu 00419/232 inf. „Kamień” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6809/1948 Smuniew gm. Wyrozęby pow. Sokołów Podlaski
389 Gajownik Krzysztof Henryk 22.10.1956 IPN Lu 00425/99 TW „Milion” nr rej. 43057 Sobienie Szlacheckie woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy
610 Kalinowski Wiesław Piotr 28.03.1939 IPN Lu 00419/1676 i IPN Lu 00414/751 TW „Klemens” nr rej. KWMO Siedlce 6651/1983 Sobieńki gm. Osieck
1242 Piętka Krzysztof Władysław 09.03.1961 IPN Lu 00425/263 TW „Kojak” nr rej. 52867 Sobieńki gm. Osieck kontrwywiad wojskowy
581 Jóźwiak Janusz Eugeniusz 01.06.1957 IPN Lu 00415/166 i IPN Lu 00425/166 TW „Jacek” Sobolew k. Garwolina kontrwywiad wojskowy
77 Bieńko Michał Jan 23.01.1964 IPN Lu 00425/281 TW „Ewa” Sobolew k. Garwolina kontrwywiad wojskowy
875 Kurek Jerzy Stanisław 28.02.1954 IPN Lu 00415/24 i IPN Lu 00425/24 TW „Janek” nr rej. 34445 Sobolew k. Garwolina kontrwywiad wojskowy
1300 Pracz Marek Józef 25.04.1958 IPN Lu 00415/33 i IPN Lu 00425/33 TW „Siwy” nr rej. 56005 Sobolew pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
393 Gałązka Janusz Mieczysław 22.06.1955 IPN Lu 00425/100 TW „Hanka” nr rej. 37546 Sójkówek gm. Sadowne kontrwywiad wojskowy
22 Artowicz-Uziak Maria Zygmunt 01.02.1952 IPN Lu 00419/1645 i IPN Lu 00414/721 TW „Zbyszek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 8511/1987 Sokołów Podl.
28 Bałkowiec Zdzisław Jan 13.03.1940 IPN Lu 00419/27, IPN Lu 00419/1204 i IPN Lu 00414/384 TW „Brzózka” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 5251/1969, KWMO Siedlce 1523/1975 i TW „Bukowicki” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6807/1983 Sokołów Podl.
1312 Prywata Kazimierz Wacław 31.01.1948 IPN Lu 00419/1423 i IPN Lu 00414/517 TW „Fredek” nr rej. KWMO Siedlce 4139/1979 Sokołów Podl.
76 Bieniek Stanisław Czesław 16.07.1943 IPN Lu 00419/113 i IPN Lu 00414/82 TW „Janek” nr rej. KPMO Węgrów 28358/1974, KWMO Warszawa 28568/1974 i KWMO Siedlce 2006/1975 Sokołów Podl.
99 Bojar Piotr Kazimierz 15.07.1950 IPN Lu 00419/1652 i IPN Lu 00414/728 TW „Borkowski” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6856/1983 Sokołów Podl.
1717 Urbanek Janusz Kornel Wacław 16.09.1949 IPN Lu 00419/1651 i IPN Lu 00414/727 TW „Kuba” nr rej. KWMO Siedlce 5721/1981 Sokołów Podl.
185 Chodowiec Janusz Stanisław Jan 01.12.1951 IPN Lu 00419/1644 i IPN Lu 00414/729 TW „Karol I” nr rej. KWMO Siedlce 6531/1982 Sokołów Podl.
482 Grządka Jerzy Henryk 12.06.1949 IPN Lu 00419/1150 TW „Antek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6819/1983 Sokołów Podl.
1277 Pogorzelska Ewa Kazimierz 09.12.1959 IPN Lu 00419/1479 i IPN Lu 00414/559 TW „Maria” nr rej. WUSW Siedlce 7694/1985 Sokołów Podl.
1792 Włodawiec Tadeusz Paweł 26.08.1929 IPN Lu 00419/1048 TW „Bańkowski” Sokołów Podlaski
524 Jacuta Jan Jan 25.09.1920 IPN Lu 00419/586 inf. „Traktor” nr rej. 10086 Sokołów Podlaski
1813 Wołosz Iwona Danuta Zbigniew 04.01.1956 IPN Lu 00419/1653 i IPN Lu 00414/729 TW „Dorota” nr rej. 6272 Sokołów Podlaski
1051 Miłobędzki Ryszard Kazimierz 12.11.1950 IPN Lu 555/44 TW „Diana” nr rej. 4449 Sokołów Podlaski
29 Banasiuk Tadeusz Piotr Wacław 09.09.1951 IPN Lu 00419/985 i IPN Lu 00414/271 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 5912/1981 Sokołów Podlaski
287 Demiańczuk Arkadiusz Stanisław 22.03.1948 IPN Lu 00419/1419 i IPN Lu 00414/514 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 6353/1982 Sokołów Podlaski
800 Krysiak Waldemar Zdzisław 11.06.1961 IPN Lu 00419/1386 i IPN Lu 00414/488 TW „Waldek” nr rej. KWMO Siedlce 6727/1983 Sokołów Podlaski
294 Dębski (Dembski) Tadeusz Józef 15.12.1919 IPN Lu 00419/233 inf. „Ołówek” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6641/1945 Sokołów Podlaski
48 Bazelczuk Witold Marek Walenty 13.02.1950 IPN Lu 00419/1267 TW „Walenty” nr rej. KWMO Siedlce 4499/1981 Sokołów Podlaski
306 Domański Jan Wacław 28.03.1935 IPN Lu 00414/65 TW „Tulipan” nr rej. KWMO Siedlce 1951/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 7472/1972 Sokołów Podlaski
1842 Wrzosek Sławomir     IPN Lu 00423/72-74 KO stałego punktu obserwacyjnego w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski
309 Dondzbach Zbysław Jan 14.04.1960 IPN Lu 00415/152 TW „Górnik-2” nr rej. 51057 Sokołów Podlaski
1089 Mróz Włodzimierz Antoni 09.05.1956 IPN Lu 00419/1034 TW „Stanisław” nr rej. KWMO Siedlce 5682/1981 Sokołów Podlaski
584 Jóźwiak Roman Franciszek 12.08.1931 IPN Lu 00419/1642 i IPN Lu 00414/718 TW „Granica” Sokołów Podlaski
1883 Zatkalik Kazimierz Andrzej 27.08.1933 IPN Lu 00419/328 i IPN Lu 00414/145 TW „Zygmunt” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 1828/1963 Sokołów Podlaski
1372 Roman Andrzej Franciszek Franciszek 16.05.1948 IPN Lu 00419/152 TW „Klon” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 6800/1972 Sokołów Podlaski
1117 Nowakowski Józef Antoni 23.10.1930 IPN Lu 00419/1209 dysponent LK krypt. „Zajazd” nr rej. KWMO Siedlce 1006/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 27977/1974 Sokołów Podlaski
351 Figaj Paweł Henryk 11.03.1961 IPN Lu 555/28 TW „Cezar” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 8145/1986 Sokołów Podlaski
867 Kulik Krzysztof Henryk 19.06.1956 IPN Lu 00419/1201 i IPN Lu 00414/382 TW „Bartek” nr rej. KWMO Siedlce 5921/1981 Sokołów Podlaski
1380 Rospara Edward Adolf 30.07.1956 IPN Lu 00419/1141 i IPN Lu 00414/358 TW „Marian” nr rej. KWMO Siedlce 6287/1982 Sokołów Podlaski
1385 Rozbicki Ireneusz Arkadiusz Feliks 02.01.1946 IPN Lu 00423/45 TW „Janusz” nr rej. KWMO 6878 Sokołów Podlaski
115 Borysiewicz Tadeusz Jan 15.09.1959 IPN Lu 555/78 i IPN Lu 554/145 TW „Gołąb” nr rej. 1563 Sokołów Podlaski
629 Karasiński Andrzej Wacław 04.11.1949 IPN Lu 00419/120 i IPN Lu 00414/84 TW „Pawłowski” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 28464/1974 i KWMO Siedlce 1466/1975 Sokołów Podlaski
1655 Świszczewski Bogdan Antoni 16.02.1957 IPN Lu 00419/1426 i IPN Lu 00414/521 TW „Marek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7971/1986 Sokołów Podlaski
894 Laszuk Ryszard Franciszek 19.09.1926 IPN Lu 00419/249 inf. „Ryś” i „Ryś II” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 36639/1/1950 Sokołów Podlaski
1414 Rzymski Zbigniew Mirosław 07.03.1966 IPN Lu 00423/72-74 KO Stałego Punktu Obserwacyjnego w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski
138 Bujalski Andrzej Zbigniew Stanisław 21.06.1939 IPN Lu 00419/42 TW „Rydz” nr rej. KWMO Siedlce 1000/1975 i KPMO Sokołów Podlaski 8150/1973 Sokołów Podlaski
1682 Tomczuk Józef Stanisław 01.05.1946 IPN Lu 00419/119 i IPN Lu 00414/83 TW „Karol” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 28462/1974 i KWMO Siedlce 1517/1975 Sokołów Podlaski
147 Byczuk Wiktor Wojciech 27.08.1909 IPN Lu 00419/223 inf. „Biały” nr rej. PUBP Sokołów Podlaski 6726/1947 Sokołów Podlaski
1940 Zwierzchlewski Henryk Roch 02.03.1949 IPN Lu 555/2 i IPN Lu 00419/1333 TW „Ikar” nr rej. Wydz. II Kaszubskiej Brygady WOP Gdańsk 3604/1984, WUSW Siedlce 7296/84 Sokołów Podlaski
662 Kleszczewski Bronisław Stanisław 01.06.1933 IPN Lu 00423/72-74 KO nr rej. 3041 Sokołów Podlaski
1175 Otawski Marian Franciszek 02.08.1940 IPN Lu 00419/1650 TW „Ostrowski” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7004/1984 Sokołów Podlaski
921 Lisicka Danuta Wacław 09.06.1947 IPN Lu 00419/1383 dysponent LK krypt. „Marian” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 8513/1987 Sokołów Podlaski
1690 Trochimiak Franciszek Stanisław 11.05.1950 IPN Lu 00419/1654 TW „Radca” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 8350/1986 Sokołów Podlaski
1448 Sejbuk Elżbieta Henryk 09.12.1951 IPN Lu 00419/147 i IPN Lu 00414/102 TW „Dominik” nr rej. KWMO Warszawa 7879/1972 Sokołów Podlaski
945 Łukasiuk Krystyna Władysław 01.05.1942 IPN Lu 00419/178 TW „Barbara” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 9006/1973 Sokołów Podlaski
947 Łykowski Wiesław Sławomir 10.11.1957 IPN Lu 00419/1205 i IPN Lu 00414/385 TW „Sławek” nr rej. KWMO Siedlce 6619/1983 Sokołów Podlaski
951 Maczuga Mirosław Czesław 17.03.1958 IPN Lu 00419/1424 i IPN Lu 00425/142 TW „Estera” i TW „Zbyszek” nr rej. 49122 i RUSW Sokołów Podlaski 6818/1983 Sokołów Podlaski
190 Chojęta Feliks Józef 09.11.1917 IPN Lu 00419/1435 dysponent LK krypt. „Morszkowianka” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7562/1985 Sokołów Podlaski
1726 Walczuk Andrzej Jan 16.10.1948 IPN Lu 00419/1258 i IPN Lu 00414/412 TW „Ogrodnik” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7305/1984 Sokołów Podlaski
960 Majorczyk Leon Stanisław 31.03.1941 IPN Lu 00423/72-74 KO ZPO Sokołów Podlaski
1228 Pieniak Andrzej Kazimierz 22.02.1944 IPN Lu 555/45 i IPN Lu 554/44 TW „Bursztyn” i TW „Jacek” nr rej. 1002/1983, 6924/1983, Sokołów Podlaski
215 Chybowski Włodzimierz Franciszek Wiesław 04.10.1959 IPN Lu 00419/1898 TW „Góral” nr rej. WUSW Siedlce 7374/1984 Sokołów Podlaski
1761 Wierzbicki Tomasz Stanisław Roman 08.05.1961 IPN Lu 00419/1264 i IPN Lu 00414/418 TW „Sławek” nr rej. WUSW Siedlce 8186/1986 Sokołów Podlaski
1769 Wilk Bogdan Krzysztof Jan 02.05.1961 akta zniszczone przez SB TW „Wilczyński” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7045/1984 Sokołów Podlaski
1261 Piwowar Janusz Henryk Aleksander 27.02.1936 IPN Lu 00419/17 TW „Henryk” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 6951/1972 i KWMO Siedlce 1106/1975 Sokołów Podlaski
254 Czapski Jan Michał 21.03.1958 IPN Lu 00419/1149 i IPN Lu 00414/359 TW „Michał” nr rej. KWMO Siedlce 6723/1983 Sokołów Podlaski
1791 Włodawiec Paweł Stefan 08.03.1963 IPN Lu 00423/72-74 KO Stałego Punktu Obserwacyjnego w Sokołowie Podlaskim n Sokołów Podlaski
798 Krynicki Marek Andrzej Stanisław 27.05.1958 IPN Lu 00425/108 TW „Ewa” nr rej. 43505 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1070 Młynik Wiesław Mieczysław 02.03.1964 IPN Lu 00415/253 i IPN Lu 00425/224 TW „Cygan” nr rej. 4037 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1071 Moch Jarosław Marian 10.05.1966 IPN Lu 00425/237 TW „Czarny” nr rej. 4731 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1349 Raźniak Waldemar Stanisław 09.11.1956 IPN Lu 00415/173 i IPN Lu 00425/173 TW „Jacek” nr rej. 56027 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
96 Bogucki Kazimierz Stanisław 26.02.1955 IPN Lu 00415/50 i IPN Lu 00425/50 TW „Bożena II” nr rej. 36131 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1395 Rudaś Krzysztof Jan 27.09.1953 IPN Lu 00415/12 i IPN Lu 00425/12 TW „Bożena” Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1685 Tomkiel Wiesław Czesław 07.06.1955 IPN Lu 00425/35 TW „Rubin” nr rej. 49021 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
409 Gąsowski Andrzej Jerzy 03.06.1956 IPN Lu 00425/68 TW „Sokół” nr rej. 37339 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
978 Marchel Bogdan Andrzej 31.10.1957 IPN Lu 00415/179 i IPN Lu 00425/244 TW „Zofia” Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
544 Jankowski Grzegorz Marian 25.02.1959 IPN Lu 00419/1329 i IPN Lu 00414/460 TW „Kisiel” nr rej. WUSW Siedlce 6891/1984 Stanin pow. Łuków
812 ks. Biedrzycki Antoni Jan 10.04.1909 IPN Lu 00419/1317 TW „BA” nr rej. 3836 i 1382 Stanisławów pow. Mińsk Mazowiecki
374 Frelek Mirosław Stanisław 24.01.1962 IPN Lu 00425/177 TW „Waldek” nr rej. 56623 Stara Huta pow. Garwolin
94 Bocian Jan Piotr 05.11.1918 IPN Lu 00419/550 inf. „Klekot” Stara Wieś gm. Kołbiel powiat Mińsk Mazowiecki
135 Budzyński Józef Antoni 20.01.1933 IPN Lu 00419/1218 TW „Malinowski” nr rej. KWMO Siedlce 5851/1981 Stara Wieś k. Siennicy pow. Mińsk Mazowiecki
335 Dzięcioł Czesław Wacław 19.04.1941 IPN Lu 00419/1412 TW „Dziedzic” nr rej. RUSW Węgrów 7650/1985 Starowola gm. Jadów pow. Węgrów
1209 Pazdyka Kazimierz Jan 18.08.1956 IPN Lu 00414/144 IPN Lu 00425/144 TW „Cezar” nr rej. 34517 Stawiska gm. Grębków kontrwywiad wojskowy
558 Jaskulski Jan Władysław 23.04.1923 IPN Lu 00419/239 inf. „Lampa” nr rej. GZI WP 1256/112/1946 Stefanów gm. Żelechów
289 Deniszewski (Dupcia) Stefan Władysław 18.12.1929 IPN Lu 00419/230 inf. „Kraska” Sterdyń pow. Sokołów Podlaski
177 Chędoszko Marian Jan 05.10.1927 IPN Lu 00419/228 inf. „Walizka” Sterdyń pow. Sokołów Podlaski
1858 Zabijak Krzysztof Stanisław 31.05.1965 IPN Lu 00415/256 i IPN Lu 00425/273 TW „Kwiat Róży” nr rej. 70468 Sterdyń pow. Węgrów kontrwywiad wojskowy
1134 Okuń Jerzy Ryszard 12.05.1956 IPN Lu 00415/61 TW „Zamek” Stoczek Łuk. kontrwywiad wojskowy
328 Dylewicz Krzysztof Antoni Marian 01.11.1954 IPN Lu 00419/1787 i IPN Lu 00414/858 TW „Brzoza” nr rej. 9092 Stoczek Łukowski
1676 Tomasik Kazimierz Stanisław 04.11.1935 IPN Lu 00419/9 TW „Franek” nr rej. KPMO Łuków 15629/1973 i KWMO Siedlce 1011/1975 Stoczek Łukowski
229 Cieślak Franciszek Józef 23.11.1912 IPN Lu 00419/551 inf. „Jesion” Stoczew pow. Garwolin
954 Maguza Kazimierz Lucjan 05.03.1925 IPN Lu 00419/594 inf. „Żbik” Stojadła k. Mińska Maz.
461 Grajko Władysław Bolesław 26.01.1928 IPN Lu 00419/555 inf. „Pamiętam” nr rej. PUds.BP Mińsk Mazowiecki 9232/66/1956 i GZI WP 42485/1952 Stojadła k. Mińska Maz.
523 Jackiewicz Zbigniew Henryk 12.01.1960 IPN Lu 00415/38 i IPN Lu 00425/38 TW „Ewa” nr rej. 50208 Stojadła k. Mińska Maz. kontrwywiad wojskowy
387 Gajowniczek Marek Feliks 22.11.1958 IPN Lu 00415/169 i IPN Lu 00425/169 TW „Mariola” Stojadła k. Mińska Maz. kontrwywiad wojskowy
712 Kordys vel Kortys Franciszek Franciszek 12.04.1920 IPN Lu 00419/387 inf. „Fiat” Stok Lacki k. Siedlec
1227 Piekart Mieczysław Stanisław 20.10.1919 IPN Lu 00419/398 inf. „Wierzba” Stok Lacki k. Siedlec
532 Jakimiak Piotr Paweł Bronisław 16.07.1960 IPN Lu 00415/154 i IPN Lu 00425/154 TW „Maniek” nr rej. 50643 Stok Lacki k. Siedlec kontrwywiad wojskowy
568 Jaszczuk Stanisław Jan 11.01.1913 IPN Lu 00419/55 TW „Elana” nr rej. KWMO Warszawa 114/1962 i KWMO Warszawa 602/1961 Stok Ruski pow. Siedlce
386 Gajowniczek Grzegorz Walenty 12.03.1930 IPN Lu 00419/583 inf. „Burak” („Burek”) Strachomin gm. Wielgolas pow. Mińsk Mazowiecki
1399 Rudnik Mieczysław Stanisław 27.02.1960 IPN Lu 00415/32 i IPN Lu 00425/32 TW „Rafał” nr rej 45528 Strachów pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
4 Adamczyk Marian Ludwik 23.02.1922 IPN Lu 00419/370 inf. „Tygrys” Strzała k. Siedlec
1693 Troć Wiesław Stanisław 31.01.1952 IPN Lu 00423/85-88 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr rej. 6528 Strzała k. Siedlec
1008 Maziejuk Zbigniew Antoni 12.05.1954 IPN Lu 00419/85 i IPN Lu 00414/68 TW „Kuba” i TW „Mały” nr rej. KPMO Siedlce 27817/1974 i KWMO Siedlce 1489/1975 student WSN następnie WSP Siedlce
1394 Rudaś Kazimierz Józef 04.03.1942 IPN Lu 00419/1523 i IPN Lu 00414/602 TW „Jurek” nr rej. WUSW Siedlce 8272/1986 Sucha gm. Grębków pow. Węgrów
608 Kalinowski Mieczysław Stanisław 10.06.1929 IPN Lu 00419/385 dysponent LK krypt. „Las” nr rej. PUds.BP Węgrów 3018/1956 Sucha gm. Kopcie pow. Węgrów
54 Benedykciuk Tadeusz Jan 10.04.1948 IPN Lu 00419/1208 TW „Grzesiek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 6617/1983 Suchodół gm. Sabnie pow. Sokołów Podlaski
301 Dobosz Edward Ignacy 14.04.1957 IPN Lu 00425/67 TW „Rysiek” nr rej. 34815 Suchowizna gm. Stanisławów kontrwywiad wojskowy
736 Kowalczyk Zofia Józef 05.02.1934 IPN Lu 00419/1662 i IPN Lu 00414/738 TW „Wanda” nr rej. KWMO Siedlce 6507/1982 Suchożebry
533 Jakonik Ireneusz Lucjan 27.12.1962 IPN Lu 00419/1560 i IPN Lu 00414/637 TW „Grzegorz” nr rej. WUSW Siedlce 7069/1985 Suchożebry k. Siedlec
290 Derkacz Alicja Wincenty 30.10.1962 IPN Lu 00414/970 i IPN Lu 00423/64 TW „Frezja” nr rej. 6971 Świniarów powiat Łosice
1323 Pulik Józef Stanisław 29.05.1941 IPN Lu 00103/91, IPN Lu 423/1 i IPN BU 2348/155 TW „Kolejarz” nr rej. 476/1977 23 Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 476/1977 Szaniawy Matysy gm. Trzebieszów
158 Celiński Marek Franciszek 30.04.1959 IPN Lu 555/14 TW „Robert” nr rej. WUSW Siedlce 4547/1979 Szaniawy Poniaty gm. Trzebieszów
1651 Świetlikowski Krzysztof Jan 30.05.1956 IPN Lu 00425/197 TW „Mrówka” nr rej. 2678 Szewnica gm. Jadów pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
468 Grochowski Stanisław Henryk 11.09.1960 IPN Lu 00425/44 TW „Kazik” nr rej. 50806 Szkopy gm. Repki kontrwywiad wojskowy
715 Koryciński Antoni Kazimierz Bolesław 15.02.1927 IPN Lu 00419/739 i IPN Lu 00414/186 TW „Lipiński” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 6290/1971 Szkopy gm. Repki pow. Sokołów Podlaski
1575 Suszko Marian Jan 24.11.1929 IPN Lu 00419/467 inf. „Jacek” Szpaki Stare pow. Łosice
217 Ciara Zbigniew Adam 21.01.1959 IPN Lu 00425/138 TW „Wodnik” nr rej. 47040 Szymanowice Duże gm. Sobienie Jeziory b. woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy
1526 Sosnowski Zbigniew Andrzej 26.05.1963 IPN Lu 00415/236 i IPN Lu 00425/207 TW „Ogrodnik” nr rej. 3250 Szymanowice Duże gm. Sobienie Jeziory kontrwywiad wojskowy
858 Kujawa Ryszard Aleksander 03.05.1930 IPN Lu 00419/280 inf. „Wrona” Szynkarzyzna gm. Sadowne pow. Węgrów
66 Biardzki Ryszard Stanisław 05.08.1955 IPN Lu 00415/17 i IPN Lu 00425/17 TW „Włodek” nr rej. 32363 Tchórzew pow. Siedlce kontrwywiad wojskowy
490 Grzymała Jan Wacław 18.05.1958 IPN Lu 00415/186 i IPN Lu 00425/251 TW „Junak” nr rej. 43478 Telaki gm. Kosów Lacki kontrwywiad wojskowy
1631 Szymański Tadeusz Wacław 29.10.1956 IPN Lu 00425/132 TW „Jurek” nr rej. 38717 Telaki pow. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
1447 Seges Stanisław Marian 04.05.1952 IPN Lu 00425/2 TW „Zosia” nr rej. 24601 Toczyska gm. Stoczek Łukowski, kontrwywiad wojskowy
895 Laszuk Stanisław Antoni 03.10.1910 IPN Lu 00419/451 inf. „Antoś” / „Antek” Tokary gm. Rusków pow. Łosice
1139 Oleksik Wojciech Aleksander 13.03.1955 IPN Lu 00425/200 TW „Gucio” nr rej. 585 Tomaszów Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
1074 Morawski Tadeusz Stanisław 19.01.1962 IPN Lu 00415/245 i IPN Lu 00425/216 TW „Lew” nr rej. 60298 Tończa gm. Stara Wieś kontrwywiad wojskowy
886 Kuta Henryk Stanisław 08.11.1925 IPN Lu 00419/281 inf. „Zbieg” nr rej. WUds.BP Warszawa 1982/1955 Tończa pow. Węgrów
1 Abramowski Józef Roman Władysław 01.01.1928 IPN Lu 00419/337 TW „Gołąb” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 1662/1963 Topór pow. Mińsk Mazowiecki
893 Laskowski Władysław Stanisław 20.02.1920 IPN Lu 00419/282 inf. „Daleki” nr rej. PUBP Węgrów 922/1953 Trawy pow. Węgrów
1025 Mężyński Grzegorz Leszek Jan 01.01.1950 IPN Lu 00419/1780 i IPN Lu 00414/851 TW „Tadek” nr rej. KWMO Siedlce 6656/198 Trębice Dolne gm. Paprotnia
526 Jagiełło Czesław Stanisław 04.01.1923 IPN Lu 00419/624 inf. „Jurek” nr rej. PUBP Węgrów 14470/1948 Treblinka pow. Węgrów
924 Litwiniak Eugeniusz Bolesław 05.09.1923 IPN Lu 00419/394 inf. „Puk” Trojanki gmina Krześlin b. Powiat Siedlce
1799 Wojdat Zdzisław Mieczysław 03.04.1955 IPN Lu 00425/93 TW „Teresa” nr rej. 39075 Trojanów pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1514 Soczewka Andrzej Stanisław 18.12.1958 IPN Lu 00425/158 TW „Magister” nr rej. 51333 Trzciniec gm. Skórzec kontrwywiad wojskowy
891 Laskowiecki Wiesław Janusz Jan 18.04.1959 IPN Lu 00425/261 TW „Bażant” nr rej. 56904 Trzciniec Mały gm. Kosów Lacki kontrwywiad wojskowy
1339 Radzikowski Roman Józef Stanisław 11.03.1958 IPN Lu 00415/159 i IPN Lu 00425/159 TW „Krzyś” nr rej. 58456 Trzebieszów kontrwywiad wojskowy
1218 Peryt Stefan Wojciech 26.02.1930 IPN Lu 00419/3 TW „Janek” nr rej. KPMO Łuków 14611/1973 i KWMO Siedlce 972/1975 Turze Rogi pow. Łuków
706 Kopeć Jan Edward 11.07.1953 IPN Lu 00425/74 TW „Jodła” nr rej. 34608 Tychy kontrwywiad wojskowy
827 ks. Kosmulski Stefan Franciszek 1891-08-04 IPN Lu 0017/590 inf. „Szczupły” nr rej. WUds.BP Lublin 985/1955 Ulan pow. Łuków
1291 Poszytek Andrzej Mieczysław 15.11.1963 IPN Lu 00425/195 TW „Mały” nr rej. 52956 Unin gm. Górzno pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
717 Korzińska Małgorzata Wincenty 11.02.1955 IPN Lu 555/10 TW „Małgorzata” nr rej. 3905 Urle gmina Jadów
1781 Wiśniewski Waldemar Józef 08.08.1941 IPN Lu 00414/87 i IPN Lu 00423/5 TW „Jurek” nr rej. 8235 Wanaty gm. Łaskarzew pow. Garwolin
1624 Szybka Jan Stanisław 04.02.1917 IPN Lu 00419/609 inf. „Zielony” nr rej. Sokołów Podlaski 2798/1944 Wantuchy gm. Rozbity Kamień pow. Sokołów Podlaski
1330 Pytluk Tomasz Konstanty 16.09.1952 IPN Lu 00414/44 TW „Hiszpan” nr rej. KWMO Siedlce 1507/1975 i KPMO Siedlce 8642/1973 Warszawa
52 Bednarek Magdalena Zygmunt 27.05.1956 IPN Lu 00419/1721 i IPN Lu 00414/792 dysponent LK krypt. „Tulipan” nr rej. WUSW Siedlce 8574/1987 Warszawa
346 Falkowski Wojciech Tadeusz 12.06.1951 IPN Lu 555/21 i IPN Lu 554/20 TW „Antoni” nr rej. 7155 Warszawa
684 Koleśnik Bernard Kazimierz 03.03.1954 IPN BU 00328/664 TW „Marek Walicki” nr rej. KSMO Warszawa 24335/1978 Warszawa
972 Malinow Aleksander Jakub 05.06.1941 IPN Lu 00419/1256 i IPN Lu 00414/411 TW „Tadeusz” nr rej. 7337 Warszawa
983 Marczak Krzysztof Edward 10.09.1946 IPN Lu 00419/1464 i IPN Lu 00414/547 TW „Pik” nr rej. KWMO Siedlce 6667/1983 Warszawa
1954 Żmijewska Irena Mieczysław 01.05.1934 IPN Lu 00419/130 TW „Irena” nr rej. KWMO Siedlce 2807/1977 Warszawa, Garwolin
908 Lewandowski Henryk Andrzej 13.07.1930 IPN Lu 00423/100-105 KO SPZ w Dziecinowie nr rej. 5469 Warszawice gm. Sobienie Jeziory
773 Kraszewski Ryszard Wincenty 24.03.1928 IPN Lu 00419/278 inf. „Piec” Węgrów
1036 Mielańczuk Ryszard Wacław 03.08.1938 IPN Lu 00419/457 TW „Parys” nr rej. KPMO Węgrów 5478/1970 Węgrów
535 Jakubiak Andrzej Józef Józef 22.01.1960 IPN Lu 00419/1700 i IPN Lu 00414/774 TW „Agat” nr rej. 8908 Węgrów
304 Doktorski Andrzej Lucjan 30.05.1952 IPN Lu 00419/1695 i IPN Lu 00414/753 TW „Edward” nr rej. KWMO Siedlce 3991/1978 Węgrów
1863 Zagan Alojzy Ludwik 24.07.1910 IPN Lu 00419/289 inf. „Felik” Węgrów
342 Emilianowicz Józef Stefan 03.05.1938 IPN Lu 00419/1691 TW „Emil” nr rej. KWMO Siedlce 6452/1982 Węgrów
1113 Nowaczek Mariusz Tadeusz Zygmunt 27.10.1957 IPN Lu 00419/1699 i IPN Lu 00414/773 TW „Mleko” nr rej. KWMO Siedlce 6224/1982 Węgrów
881 Kuryłek Stanisław Jan 30.05.1914 IPN Lu 00419/450 dysponent LK krypt. „X-14” Węgrów
116 Bozińska Bożena Jadwiga Zdzisław 26.08.1957 IPN Lu 00419/1050 i IPN Lu 00414/305 TW „Ewa” nr rej. KWMO Siedlce 6668/1983 Węgrów
1908 Zdunek Waldemar Tytus Wacław 10.10.1932 IPN Lu 00419/174 TW „Tytus” nr rej. KPMO Węgrów 9418/1973 Węgrów
121 Bronisz Zdzisław Klemensa 13.07.1955 IPN Lu 555/69 i IPN Lu 554/68 TW „Tadeusz” nr rej. 8465 Węgrów
1403 Ruszkowski Wojciech Leszek Tadeusz 12.07.1964 IPN Lu 00419/1736 TW „Kali” nr rej. RUSW Węgrów 9221/1989 Węgrów
125 Bucholc Waldemar Jan 19.07.1955 potw. IPN TW „Pijanowski” nr rej. 7508 Węgrów
637 Karski Marek Leon 26.12.1966 IPN Lu 00425/240 TW „Roman” nr rej. 5013 Węgrów
917 Lipka Stefan Wiktor 10.02.1911 IPN Lu 00419/284 inf. „Koza” Węgrów
415 Giers Andrzej Mieczysław 19.02.1945 IPN Lu 00419/441, IPN Lu 00414/415 i IPN Lu 00419/1261 TW „Zakrzewski” nr rej. KPMO Węgrów 5496/1970 Węgrów
168 Chabiera Janusz Tadeusz Tadeusz 19.06.1944 IPN Lu 00419/1696 i IPN Lu 00414/770 TW „Tadeusz” nr rej. KWMO Siedlce 5915/1981 Węgrów
425 Głuchowska Alina Stanisław 21.11.1956 IPN Lu 00419/1690 i IPN Lu 00414/764 TW „Alicja” nr rej. RUSW Węgrów 8786/1987 Węgrów
937 Łosiewicz Stefan Józef 20.08.1912 IPN Lu 00419/285 dysponent LK krypt. „V-12” i TW „Olszewski” nr rej. PUBP Węgrów 524/1950 i KPMO Węgrów 137/1960 Węgrów
683 Kokoszka Krzysztof Józef 16.03.1954 IPN Lu 00419/1237 TW „Aktywny” nr rej. KWMO Siedlce 6073/1982 Węgrów
1716 Urban Marian Stanisław Stanisław 11.02.1945 IPN Lu 00419/1411 TW „Stanisław” nr rej. RUSW Węgrów 7078/1985 Węgrów
693 Komorowski Aleksander Stanisław 12.09.1919 IPN Lu 00419/446 inf. „Kolejarz” Węgrów
440 Gołębiewski Krzysztof Fryderyk Jan 29.08.1961 IPN Lu 00419/1689 i IPN Lu 00414/763 TW „Kaśka” nr rej. RUSW Węgrów 9145/1988 Węgrów
441 Gołębiewski Waldemar Wacław 06.04.1960 IPN Lu 00419/1082 i IPN Lu 00414/320 TW „Chrobry” nr rej. RUSW Węgrów 7143/1984 Węgrów
451 Góral Edward Stefan 12.12.1947 IPN Lu 00419/1813 i IPN Lu 00414/868 TW „Cygan” nr rej. WUSW Siedlce 7264/1986 Węgrów
987 Marczuk Włodzimierz Franciszek 21.01.1953 IPN Lu 00419/1262 i IPN Lu 00414/416 TW „Budowlaniec” nr rej. KWMO Siedlce 6212/1982 Węgrów
740 Kowalik Klemens Michał 20.05.1912 IPN Lu 00419/277 inf. „Kruczkowski” Węgrów
489 Grzęda Mieczysław Ksawery 02.01.1929 IPN Lu 00419/268 inf. „Basia” Węgrów
1524 Sopyło Maria Czesław 19.07.1954 IPN Lu 00419/1429 dysponent LK krypt. „Iwa” nr rej. RUSW Węgrów 7261/1984 Węgrów
10 Adamski Bernard Stanisław 05.09.1950 IPN Lu 00425/1 TW „Krokus” Węgrów kontrwywiad wojskowy
548 Jaroszek Sławomir Jan 13.09.1962 IPN Lu 00414/181 TW „Mały” Węgrów kontrwywiad wojskowy
671 Kłosowski Andrzej Zbigniew 02.07.1956 IPN Lu 00415/170 i IPN Lu 00425/170 TW „Ola” nr rej. 56024 Węgrów kontrwywiad wojskowy
453 Górecki Sylwester Józef 05.04.1960 IPN Lu 00415/218 i IPN Lu 00425/189 TW „Anna” Węgrów kontrwywiad wojskowy
733 Kowalczyk Jerzy Stanisław 20.02.1955 IPN Lu 00415/109 TW „X-77” nr rej. 40076 Węgrów kontrwywiad wojskowy
1083 Możdżonek Stanisław Józef 22.11.1927 IPN Lu 00419/569 inf. „Milski” Wiciejów pow. Mińsk Mazowiecki informacja wojskowa
18 Antosiewicz Stanisław Jan 07.08.1956 IPN Lu 00425/66 i IPN BU 001075/66 TW „Celina” Wielgorocz pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy
85 Bławdziewicz Józef Czesław 11.01.1914 IPN Lu 00419/342 inf. „Sprawiedliwy” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 8331/12/1953 wieś Poręby gm. Stanisławów pow. Mińsk Mazowiecki
1683 Tomczuk Stanisław Kazimierz 09.12.1953 IPN Lu 00415/79 i IPN Lu 00425/79 TW „Spartakus” nr rej. 37538 Wirów pow. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy
315 Drozio Jan Mikołaj 03.02.1910 IPN Lu 00419/349 inf. „Agronom” i „Spokojny” Wiśniew gm. Jakubów pow. Mińsk Mazowiecki
667 Kluczek Zenon Stanisław Edward 17.08.1955 IPN Lu 00419/1855 i IPN Lu 00414/909 TW „Kalinowski” nr rej. WUSW Siedlce 8831/1988 Wodynie
439 Gołębiewski Jan Andrzej Stanisław 16.05.1949 IPN Lu 00419/1549 i IPN Lu 00414/627 TW „Jakub” nr rej. WUSW Siedlce 9094/1988 Wodynie k. Siedlec
1661 Tarazewicz zd. Uchaniuk Irmina Ewa Piotr 25.02.1946 IPN Lu 555/7 TW „Virginia” nr rej. 6789 Wohyń pow. Radzyń Podlaski
913 Lewartowski Andrzej Jan 26.01.1952 IPN Lu 00415/75 TW „Czarny” Wojcieszków kontrwywiad wojskowy
1737 Warpas Andrzej Bogdan Roman 12.01.1960 IPN Lu 00425/137 TW „Tulipan” nr rej. 50456 Wojcieszków kontrwywiad wojskowy
635 Karmasz Zdzisław Wojciech 11.08.1942 IPN Lu 00419/24, IPN Lu 00419/1684 i IPN Lu 00414/758 TW „Jerzy” nr rej. KPMO Siedlce 3206/1966, KWMO Siedlce 1962/1975 i RUSW Węgrów 8588/1987 Wojnów pow. Siedlce
21 Araj Wojciech Zygmunt 19.04.1960 IPN Lu 00415/212 i IPN Lu 00425/183 TW „Byk” nr rej. 57521 Wola Burzecka gm. Wojciechów woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy
734 Kowalczyk Stefan Jan 21.10.1921 IPN Lu 00419/248 TW „Żak” i „Żak II” nr rej. PUds.BP Garwolin 1846/1955, KPMO Garwolin 166/1961 i KPMO Garwolin 744/1962 Wola Celejowska gm. Wilga
320 Dudziński Marian Wacław 05.03.1932 IPN Lu 00419/7 KO „D.M.” nr rej. KPMO Łuków 4205/1964 i KWMO Siedlce 983/1975 Wola Domaszewska pow. Łuków
1653 Święch Eugeniusz Henryk 21.10.1955 IPN Lu 555/65 TW „Marek” nr rej. KWMO Siedlce 3592/1977 Wola Kałuska gm. Mrozy pow. Mińsk Mazowiecki
450 Gójski (Gujski) Albin Józef 16.01.1918 IPN Lu 00419/584 inf. „Zjawa” Wola Kałuska gm. Mrozy pow. Mińsk Mazowiecki
316 Ducki Ireneusz Stanisław 04.03.1961 IPN Lu 00415/182 TW „Kasperski” nr rej. 56209 Wola Mysłowska kontrwywiad wojskowy
1406 Rybicki Marek Henryk 24.03.1957 IPN Lu 00415/128 i IPN Lu 00425/128 TW „Bielecki” nr rej. 45685 Wola Okrzejska gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy
1465 Sielaszuk Witold Edward 02.03.1962 IPN Lu 00415/241 i IPN Lu 00425/212 TW „Janek” nr rej. 63038 Wola Okrzejska gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy
796 Kryczka Zbigniew Tadeusz 06.09.1955 IPN Lu 00425/107 TW „Elżbieta” nr rej. 39705 Wola Okrzejska kontrwywiad wojskowy
407 Gawryś Sławomir Adolf 01.10.1960 IPN Lu 00425/264 TW „Marek” nr rej. 52865 Wola Rębkowska pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
12 Alaba Stanisław Andrzej 1917 r. IPN Lu 00419/371 inf. „Ładny” nr rej. PUBP Siedlce 12147/1947 Wola Serocka gm. Wodynie pow. Siedlce
1694 Trojanek Franciszek Józef 13.01.1910 IPN Lu 00419/413 inf. „Koń” Wola Serocka gm. Wodynie pow. Siedlce
1613 Sztelmach Sylwester Wiesław 26.05.1961 IPN Lu 00425/196 TW „Tulipan” nr rej. 60734 Wola Starogrodzka kontrwywiad wojskowy
317 Duczek Janusz Zdzisław 16.07.1957 IPN Lu 00419/1084 i IPN Lu 00414/322 TW „Tadeusz” nr rej. KWMO Siedlce 6558/1982 Wola Suchożebrska
1641 Świątek Franciszek Piotr 03.12.1913 IPN Lu 00419/412 inf. „Czerwony” Wola Wodyńska gm. Wodynie pow. Siedlce
1718 Urbanek Wiesław Kazimierz 27.08.1952 IPN Lu 00415/15 i IPN Lu 00425/15 TW „Motor” nr rej. 27706 Wola Wodyńska pow. Siedlecki kontrwywiad wojskowy
454 Górka Stanisław Jan 22.02.1956 IPN Lu 00425/101 TW „Perfumo” nr rej. 40709 Wola Władysła­wowska pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy
1749 Wesołowski Dariusz Zdzisław 06.02.1966 IPN Lu 00415/275 i IPN Lu 00425/235 TW „Tulipan” nr rej. 62532 Wola Zadybska woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy
905 Leszczyński Józef Piotr 03.03.1913 IPN Lu 00419/283 inf. „Kupiec” nr rej. PUBP Węgrów 1299/1949 Wólka gmina Wierzbno powiat Węgrów
167 Cetnar (Centar) Bogdan Antoni Jan 26.11.1956 IPN Lu 00423/44 i 00414/591 TW „Antek” nr rej. KWMO Siedlce 6126/1982 Wólka Kobyla gm. Skórzec
1168 Ostrowski Henryk Jan 06.11.1920 IPN Lu 00419/600 inf. „Piecyk” Wólka Maciejowska b. pow. Mińsk Mazowiecki
1869 Zając Jan Józef 19.01.1930 IPN Lu 00419/513 inf. „Niezgoda” nr rej. Nowy Bytom 5641/54/1954 Wólka Strozeńska gm. Górzno pow. Garwolin
1108 Niedzióło Wacław Władysław 15.02.1939 IPN Lu 00414/91 i IPN Lu 00423/9 TW „Ryszard” nr rej 3616 Wólka Świątkowa k. Łukowa
579 Jopek Józef Stanisław 13.01.1928 IPN Lu 00419/242 TW „Jazgar” nr rej. KPMO Garwolin 3301/1967 Wróble Wargocin powiat. Garwolin
1855 Wyszomierski (Wyszomirski) Stanisław Jan 02.01.1922 IPN Lu 00419/474 inf. „Szkło” Wrzoski pow. Sokołów Podlaski
519 Jacewicz Jolanta Krystyna Antoni 11.03.1956 IPN Lu 00419/661 i IPN Lu 00414/169 TW „Krystyna III” nr rej. KWMO Siedlce 3031/1977 WSRP Siedlce
55 Bereda Tadeusz Stanisław 15.11.1956 IPN Lu 00419/106 i IPN Lu 00414/078 TW „Czarny” nr rej. KWMO Siedlce 2478/1976 WSRP Siedlce
1116 Nowakowski Adam Mirosław Zdzisław 29.10.1958 IPN Lu 00419/1280 i IPN Lu 00414/431 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 3988/1979 WSRP Siedlce
1392 Ruciński Marek Dariusz Józef 06.06.1955 IPN Lu 00419/60 i IPN Lu 00414/57 TW „Bosman” WSRP Siedlce
394 Gałązka Renata Elżbieta Jan 03.10.1955 IPN Lu 555/6 TW „Ela” nr rej. 2986 WSRP Siedlce
912 Lewandowski Waldemar Stefan Stanisław 02.09.1952 IPN Lu 00419/93 i IPN Lu 00414/72 TW „Student” nr rej. KWMO Siedlce 1473/1975 i KPMO Siedlce 9577/1973 WSRP Siedlce
410 Gburek Eugenia Franciszek 01.01.1939 IPN Lu 00419/1106 i IPN Lu 00414/336 TW „Blondyn” nr rej. KWMO Siedlce 2532/1976 WSRP Siedlce
1705 Tyde Lidia Barbara Jerzy 29.04.1953 IPN Lu 00419/46 TW „Monika” nr rej. KWMO Siedlce 1463/1975 i KWMO Warszawa 28525/1974 WSRP Siedlce
198 Chrobot Waldemar Tadeusz 09.03.1959 IPN Lu 00419/1298 i IPN Lu 00414/440 TW „Brzoza” nr rej. KWMO Siedlce 6514/1982 WSRP Siedlce
810 Krzyżanowski Sylwester Józef 26.08.1946 IPN Lu 00419/1206 i IPN Lu 00414/386 TW „Konrad” nr rej. KWMO Siedlce 5975/1982 Wyrozęby gm. Repki
474 Grudzień Roman Bolesław Henryk 05.04.1945 IPN Lu 00419/442 i IPN Lu 00414/155 TW „Kasztan” nr rej. KPMO Węgrów 4134/1968 Wyszków pow. Węgrów
567 Jaszczuk Jerzy Czesław 06.08.1930 IPN Lu 00419/33 TW „Robert” nr rej. 1169 Wyłazy Dąbrówka gm. Skórzec pow. Siedlce
163 Celiński Władysław Władysław 12.07.1911 IPN Lu 00419/226 i IPN Lu 00414/647 inf. „JR-2” nr rej. 9255 Żabieniec pow. Garwolin
1663 Tchorek Kazimierz Stefan 08.03.1959 IPN Lu 00415/148 TW „Tulipan” nr rej. 46530 Żabieniec Stary gmina Wilga powiat Garwolin kontrwywiad wojskowy
542 Janisiewicz Andrzej Henryk 12.04.1955 IPN Lu 00425/56 TW „Maryla” nr rej. 37386 Żabieniec Stary kontrwywiad wojskowy
1145 Olszewski Józef Aleksander 23.10.1928 IPN Lu 00419/597 inf. „Dąb” Ząbków Kolonia powiat Sokołów Podlaski
1828 Wójcik Józef Stanisław 19.03.1912 IPN Lu 00419/472 inf. „Lis” Zaborów. gm. Wólka Łysowska. pow. Łosice
78 Biernacki Henryk Piotr 15.12.1926 IPN Lu 00419/219 inf. „Kałamarz” nr rej. PUBP Garwolin 16779/1946 Zakrzówek gmina Żelechów pow. Garwolin
772 Krasuski Zygmunt Leon 03.05.1952 IPN Lu 00419/826 i IPN Lu 00414/214 TW „Paweł” nr rej. KWMO Siedlce 4545/1979 Zaolszynie
107 Borkowski Ryszard Józef 15.06.1955 IPN Lu 00419/1531 i IPN Lu 00414/610 TW „Grzesiek” nr rej. KWMO Siedlce 6461/1982 Zaolszynie gm. Trzebieszów
1382 Rostek Mieczysław Aleksander 22.03.1910 IPN Lu 00419/461 inf. „Rad” Zazułka pow. Węgrów
79 Biernacki Piotr Henryk 26.09.1956 IPN Lu 00419/1586 i IPN Lu 00414/663 TW „Biały” nr rej. WUSW Siedlce 8305/1986 Zbuczyn
1303 Prokurat Andrzej Marian Marian 18.10.1945 IPN Lu 00419/1203 i IPN Lu 00414/383 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 6443/1982 Zbuczyn k. Siedlec
161 Celiński Stanisław Marian 29.10.1937 IPN Lu 00419/1894 TW „Ryszard” nr rej. KWMO Siedlce 1181/1975, KPMO Siedlce 3315/1967 i KWMO Warszawa 1523/1963 Zbuczyn k. Siedlec
1316 Przybysz Kazimierz Jan 01.07.1927 IPN Lu 00419/250 inf. „Radio” nr rej. GZI WP 5693/208/1948 Żelechów
1893 Zawadzki Zygmunt Aleksander 02.05.1953 IPN Lu 00419/1188 TW „Sahara” nr rej. KWMO Siedlce 5745/1981 Żelechów
1941 Zwoliński Witold Stanisław 02.03.1915 IPN Lu 00419/327 inf. „Kozioł” nr rej. PUBP Garwolin 1374/1947 Żelechów
423 Głodek Stanisław Michał 28.03.1926 IPN Lu 00419/302 inf. „Klon” nr rej. PUBP Garwolin/1946 Żelechów pow. Garwolin
752 Kozdój Jan Stanisław 12.06.1922 IPN Lu 00419/246 inf. „Ryś” nr rej. PUBP Garwolin 10313/1/1947 Żelechów pow. Garwolin
753 Kozdój Marian Józef 14.10.1911 IPN Lu 00419/592 inf. „Góra” Żelechów pow. Garwolin
1023 Mędrzejewski Stanisław Franciszek 08.07.1911 IPN Lu 00419/488 inf. „Jerzy” Żelechów pow. Garwolin
651 Kiergielewicz Zbigniew Zbigniew 02.01.1930 IPN Lu 00419/307 inf. „Zawadzki” nr rej. 8743 Żelechów pow. Garwolin informacja wojskowa i UB
350 Figacz Marian Stanisław 16.01.1926 IPN Lu 00419/300 inf. „Ochotnik” nr rej. PUBP Garwolin/1948 Żelechów powiat Garwolin
149 Bzowski Marian Stanisław 15.10.1955 IPN Lu 00415/51 TW „Zuzia” nr rej. 35212 Żeleźniki gm. Miedzna pow. Węgrów kontrwywiad wojskowy
1715 Urban Henryk Stanisław 02.05.1959 IPN Lu 00425/149 TW „Mały” nr rej. 44508 Żeliszew Duży gm. Kotuń kontrwywiad wojskowy
784 Kruk Czesław Stanisław 14.03.1920 IPN Lu 00419/391 i IPN Lu 00414/620 inf. „Gołąb” Żelków gm. Skórzec
1484 Skłodowski Zbigniew Jerzy 10.01.1952 IPN Lu 00419/1032 i IPN Lu 00414/292 TW „Zbigniew” nr rej. KWMO Siedlce 3930/1979 Żelków k/Siedlec
1072 Mojzych Henryk Mieczysław 21.02.1929 IPN Lu 00419/4 TW „Świadomy” nr rej. PUBP Łuków 5595/46/52, KPMO Siedlce 27978/1974 i KWMO Siedlce 981/1975 Żelków Kolonia pow. Siedlce
1419 Sabała Mieczysław Jan 25.10.1953 IPN Lu  00415/130 TW „Brzoza” nr rej. 31989 Zembrzydów Nowy gm. Sobienie Jeziory, kontrwywiad wojskowy
1914 Zemło Marian Antoni 10.02.1929 IPN Lu 00419/417 inf. „Słońce” Zemły gm. Mokobody pow. Siedlce
246 Cymerman Stanisław Antoni 14.04.1917 IPN Lu 00419/612 inf. „Beczka” nr rej. PUBP Węgrów 14540/1948 Zieleniec gm. Sadowne pow. Węgrów
762 Krajewski Andrzej Kazimierz 03.01.1959 IPN Lu 00415/57 TW „Barbara” nr rej. 41526 Żochy gm. Kosów Lacki kontrwywiad wojskowy
360 Flaga Jan Andrzej 27.01.1911 IPN Lu 00419/618 TW „Orzeł” nr rej. KPMO Węgrów 1884/1963 Żulin pow. Węgrów
470 Gromek Kazimierz Władysław 05.03.1912 IPN Lu 00419/622 TW „Grądzki” nr rej. KPMO Węgrów 1852/1963 Żulin pow. Węgrów
1302 Prokop Andrzej Stanisław 04.02.1957 IPN Lu 00425/145 TW „Gołąb” nr rej. 43473 Łaskarzew kontrwywiad wojskowy
887 Kwiatkowski Edward Edward 12.10.1955 IPN Lu 00415/72 i IPN Lu 00425/72 TW „Tygrys” nr rej. 37893 Łaskarzew kontrwywiad wojskowy
1714 Urawski Andrzej Władysław 21.04.1961 IPN Lu 00425/265 TW „Wtorek” nr rej. 52846 Łaskarzew kontrwywiad wojskowy
1800 Wojdyga Zbigniew Leon 05.08.1929 IPN Lu 00419/510 inf. „Granat” nr rej. PUBP Garwolin 10816/1949 Łaskarzew pow. Garwolin
1405 Rybicki Józef Adolf 01.03.1916 IPN Lu 00419/256 inf. „Słoń” nr rej. WUBP Warszawa 771/213/1946 Łaskarzew pow. Garwolin
748 Kozak Adolf Adam 09.01.1922 IPN Lu 00419/247 inf. „Gronek” nr rej. PUBP Garwolin 402/1950 Łaskarzew pow. Garwolin
30 Baniak Andrzej Edward 11.02.1952 IPN Lu 00419/88 i IPN Lu 00414/71 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 937/1975 i KPMO Łuków 17892/1974 Łazy pow. Łuków
111 Borucki Wacław Jan 21.09.1928 IPN Lu 00419/199 i IPN Lu 00414/129 inf. „Wilk” nr rej. Wydz. Inf. 9 DA OPL 8143/1962 Łęka gm. Pustelnik pow. Mińsk Mazowiecki
262 Czekała Zbigniew Henryk Henryk 04.01.1950 IPN Lu 00419/1177 TW „Ozr” nr rej. KWMO Siedlce 4631/1980 Łochów
774 Kraszewski Wiesław Stanisław 19.01.1947 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 8295 Łochów
277 Damentko (Damentka) Saturnin Stanisław Jan 29.11.1925 IPN Lu 00419/261 i IPN Lu 00414/138 TW „Krzysztof” nr rej. KPMO Węgrów 520/1962 i KPMO Węgrów 631/1961 Łochów
549 Jaroszewski Jan Leon Bernard 30.03.1953 IPN Lu 00419/1693 i IPN Lu 00414/767 TW „Sosna” nr rej. RUSW Węgrów 8657/1987 Łochów
82 Biernat Tomasz Jerzy Wacław 08.04.1938 IPN Lu 00419/1269 TW „Kaźmierczak” nr rej. 2389 Łochów
1362 Robak Józef Stanisław Edward 05.02.1962 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 8436 Łochów
1365 Rogala Dariusz Jerzy Bolesław 13.10.1963 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 8915 Łochów
609 Kalinowski Szymon Stefan 07.05.1942 IPN Lu 00419/1694 TW „Kazik” nr rej. RUSW Węgrów 8349/1986 Łochów
1906 Zdunek Czesław Antoni 20.07.1947 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 6495 Łochów
1907 Zdunek Krzysztof Antoni 13.04.1952 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 3177 Łochów
403 Gastoł (Gostoł) Kazimierz Stanisław 23.04.1958 IPN Lu 00423/56-62 KO nr rej. 8299 Łochów
1460 Siedlecka Elżbieta Witalis 28.11.1947 IPN Lu 00419/978 i IPN Lu 00414/263 TW „Vera” nr rej. KWMO Siedlce 3986/1978 Łochów
1462 Siedlecki Roman Edward 28.05.1954 IPN Lu 00419/1728 i IPN Lu 00414/799 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 7440/1984 Łochów
720 Kosierkiewicz Waldemar Jerzy Henryk 24.04.1923 IPN Lu 00419/447 TW „Ostrowski” nr rej. KPMO Węgrów 5499/1970 Łochów
984 Marczak Władysław Bolesław 07.12.1940 IPN Lu 00419/1 TW „Tadek” nr rej. KPMO Węgrów 8381/1973 i KWMO Siedlce 994/1975 Łochów
994 Mastej Stanisław Kazimierz 14.10.1926 IPN Lu 00419/49 TW „Brzózka” i TW „Atos” nr rej. PUBP Węgrów 8246/100/1945, PUds.BP Wołomin 1701/1955, KPMO Węgrów 512/1962, KWMO Siedlce 1472/1975 i KPMO Węgrów 129/1961 Łochów
248 Cyrych Jan Konstanty 01.05.1933 IPN Lu 00419/1698 i IPN Lu 00414/772 TW „Radny” nr rej. RUSW Węgrów 8658/1987 Łochów
763 Krajewski Władysław Zbigniew Erazm 06.12.1935 IPN Lu 00419/448 inf. „Felek” Łochów
529 Jagło Andrzej Marian 04.12.1955 IPN Lu 00425/69 TW „Grażyna” nr rej. 41938 Łochów kontrwywiad wojskowy
541 Janikowski Zbigniew Czesław 14.11.1962 IPN Lu 00415/190 i IPN Lu 00425/219 TW „Szekspir” nr rej. 60058 Łochów kontrwywiad wojskowy
587 Jóźwicki Witold Tadeusz 03.03.1955 IPN Lu 00415/70 TW „Sosna” Łochów kontrwywiad wojskowy
1367 Rogala Janusz Bolesław 19.01.1955 IPN Lu 00415/62 TW „Kelner” Łochów kontrwywiad wojskowy
91 Bobrowicz Józef Józef 12.01.1948 IPN Lu 00415/282 i IPN Lu 00425/242 TW „Wrona” nr rej. 16757 Łochów kontrwywiad wojskowy
909 Lewandowski Leszek Stanisław 10.01.1960 IPN Lu 00415/233 TW „Robert” nr rej. 1695 Łochów kontrwywiad wojskowy
457 Górski Zygmunt Stefan 30.04.1920 IPN Lu 00419/266 inf. „Sokół” Łochów pow. Węgrów
1002 Matuszczak Andrzej Wojciech Wojciech 08.02.1940 IPN Lu 555/15 TW „A” nr rej. 7502 Łosice
108 Borowy Dariusz Wacław 15.12.1960 IPN Lu 00423/81 KO WZO nr rej. 8322 Łosie gm. Kosów Lacki
673 Kobyliński Stanisław Antoni 01.09.1919 IPN Lu 00419/149 inf. „Kałamarz” nr rej. PUBP Siedlce 5696/187/1950 Łozy gm. Tarków pow. Siedlce
770 Krasuski Ryszard Henryk 14.08.1948 IPN Lu 00419/1400 i IPN Lu 00414/498 TW „Ren” nr rej. RUSW Łuków 6848/1983 Łuków
515 Izdebski Tadeusz Stanisław 13.06.1952 IPN Lu 00419/62 i IPN Lu 00414/59 TW „Czarny” nr rej. KWMO Siedlce 2409/1976 Łuków
1552 Stelmach Stanisław Antoni 20.11.1930 IPN Lu 00423/90-99 KO nr rej. 3136 Łuków
1047 Mikołajuk Paweł Artemiusz 16.02.1941 IPN Lu 00419/41 TW „Mroczkowski” nr rej. KWMO Siedlce 934/1975 i KPMO Łuków 13925/1972 Łuków
1562 Strzałek Krzysztof Andrzej Stanisław 28.01.1957 IPN Lu 00419/1709 dysponent LK krypt. „Ognisko” nr rej. RUSW Łuków 7377/1984 Łuków
32 Baran Mieczysław Adam 01.09.1938 IPN Lu 00423/90-99 KO nr rej. 2955 Łuków
295 Dębski Wojciech Henryk 25.12.1952 IPN Lu 00414/37 TW „Stasiek” Łuków
551 Jarząbkowski Andrzej Józef Antoni 21.03.1953 IPN Lu 00419/980 i IPN Lu 00414/266 TW „Rafał” nr rej. KWMO Siedlce 5930/1981 Łuków
1578 Szafrański Tadeusz Antoni 03.11.1948 IPN Lu 00423/90-99 KO nr rej. 5868 Łuków
1328 Pyrka Antoni Józef 26.01.1954 IPN Lu 00419/983 i IPN LU 00414/269 TW „Andrzej” nr rej. KWMO Siedlce 5784/1981 Łuków
570 Jaworska Teresa Hieronim 05.11.1946 IPN Lu 00414/89 i IPN Lu 00423/7 TW „Jadwiga” nr rej. 3595 Łuków
572 Jaworski Ryszard Michał 05.04.1951 IPN Lu 00419/1711 i IPN Lu 00414/784 TW „Węgier” nr rej. RUSW Łuków 7236/1984 Łuków
829 ks. Małek Stanisław Edmund 24.09.1956 IPN Lu 00419/1402 i IPN Lu 00414/501 TW „Mały” nr rej. KWMO Siedlce 6079/1982 Łuków
63 Białkowski Bogusław Mikołaj 29.04.1954 IPN Lu 00419/1113 i IPN Lu 00414/341 TW „Brzoza” nr rej. RUSW Łuków 7254/1984 Łuków
1344 Rajzner Ryszard Tadeusz 03.11.1949 IPN Lu 555/18 TW „Dawid” Łuków
1603 Szmel Zygmunt Henryk Zygmunt 30.03.1934 IPN Lu 00419/71 TW „Bóbr” nr rej. KWMO Siedlce 938/1975 i KPMO Łuków 13935/1972 Łuków
70 Bielecki Henryk Władysław 20.03.1949 IPN Lu 00419/10 TW „Janek” nr rej. KWMO Siedlce 1012/1975 i KPMO Łuków 15595/1973 Łuków
89 Bober Stanisław Józef 02.01.1951 IPN Lu 00419/1327 i IPN Lu 00414/458 TW „Tolek” nr rej. WUSW Siedlce 8059/1986 Łuków
1882 Zarzycki Stanisław Antoni 18.11.1944 IPN Lu 00419/1340 dysponent LK krypt. „Fortepian” nr rej. RUSW Łuków 7564/1985 Łuków
98 Bogusz Ryszard Stanisław Henryk 10.03.1936 IPN Lu 00419/831 TW „Puch” nr rej. KWMO Siedlce 933/1975 i KPMO Łuków 13412/1972 Łuków
1636 Śledź Jerzy Feliks 02.01.1924 IPN Lu 00414/31 TW „Janek” nr rej. KPMO Łuków 5949/1966 i KWMO Siedlce 1514/1975 Łuków
104 Borkowska Eugenia Florian 02.10.1926 IPN Lu 00419/1720 i IPN Lu 00414/791 dysponent LK krypt. „Lotnisko” nr rej. WUSW Siedlce 8130/1986 Łuków
872 Kur Sylwester Zdzisław 23.01.1946 IPN Lu 00419/422 dysponent LK krypt. „Zielony” nr rej. KWMO Siedlce 1098/1975 i KPMO Łuków 16740/1974 Łuków
1896 Zaworski Zbigniew Józef 20.10.1955 IPN Lu 555/75 i IPN Lu 554/142 TW „Klon” nr rej. 1782 Łuków
1387 Rozenbajgier Zenon Franciszek 26.03.1940 IPN Lu 00419/48 TW „Gienek” nr rej. KWMO Siedlce 1510/1975 i KPMO Łuków 13726/1972 Łuków
1644 Świątkowski Dominik Kazimierz 04.08.1949 IPN Lu 00419/921 i IPN Lu 00414/254 TW „Grzegorz” nr rej. KWMO Lublin 10726/1970 Łuków
1133 Okoń Józef Jan 02.01.1934 IPN Lu 00419/1713 i IPN Lu 00414/786 TW „Ewa” nr rej. RUSW Łuków 7267/1984 Łuków
370 Frączek Maria Józef 21.02.1945 IPN Lu 00414/88 i IPN Lu 00423/6 TW „Ewa” nr rej. 3594 Łuków
128 Buczyński Zbigniew Henryk 22.11.1950 IPN Lu 00419/38 TW „Bonio” nr rej. KPMO Łuków 15886/1973 i KWMO Siedlce 1500/1975 Łuków
1152 Ołdak Czesław Jan 05.04.1930 IPN Lu 00419/34 TW „M-Z” lub „MZ” nr rej. KPMO Łuków 13792/1972 i KWMO Siedlce 1504/1975 Łuków
1408 Rydel Leszek Józef 06.06.1962 IPN Lu 00419/1485 i IPN Lu 00414/566 TW „Paweł” nr rej. WUSW Siedlce 7463/1985, Wydz. WSW 8 DZ Koszalin 58721/1982 i KWMO Chełm 7926/1981 Łuków
1154 Omelańczuk Kazimierz Antoni 17.02.1946 IPN Lu 00414/40 TW „Irena” nr rej. KPMO Łuków 13197/1972 i KWMO Siedlce 1503/1975 Łuków
390 Galewski Piotr Dionizy 24.11.1950 IPN Lu 555/39 TW „Piotr” nr rej. 8483 Łuków
406 Gawroński Marek Grzegorz Antoni 10.03.1950 IPN Lu 00419/1811 i IPN Lu 00414/866 TW „Tadeusz-I” nr rej. RUSW Łuków 7141/1985 Łuków
918 Lis Andrzej Stanisław Stefan 08.02.1949 IPN Lu 00419/1751 i IPN Lu 00414/822 TW „Stanisław” nr rej. WUSW Siedlce 9332/1989 Łuków
923 Listopad Tadeusz Jan 20.03.1931 IPN Lu 00419/32 TW „Czarny” nr rej. KWMO Siedlce 1490/1975 i KPMO Łuków 6842/1967 Łuków
156 Celiński Edwin Henryk Czesław 25.01.1951 IPN Lu 00419/1788 TW „Muzyk” nr rej. RUSW Łuków 7059/1986 Łuków
159 Celiński Ryszard Władysław 28.05.1960 IPN Lu 00419/1527 TW „Cezary” nr rej. KWMO Siedlce 6701/1983 Łuków
1441 Sawicka Teresa Jan 06.08.1930 IPN Lu 00419/1445 dysponent LK krypt. „Przystań” nr rej. KWMO Siedlce 5898/1981 Łuków
1452 Semeniuk Krzysztof Edmund 02.08.1952 IPN Lu 555/80, IPN Lu 554/147 i IPN Lu Z493/70 TW „Sem” nr rej. Podlasko-Mazurska Bryg. WOP Białystok 2048/1989 i Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 1629 Łuków
944 Łukasik Mieczysław Jan 28.06.1949 IPN Lu 00419/11 TW „Władek” nr rej. KPMO Łuków 13804/1972 i KWMO Siedlce 1008/1975 Łuków
701 Konieczna Jadwiga Marian 27.08.1950 IPN Lu 00419/1212 dysponent LK krypt. „Astoria” nr rej. KWMO Siedlce 1099/1975 i KPMO Łuków 13888/1972 Łuków
958 Majewski Czesław Marian Julian 16.07.1936 IPN Lu 00419/65 TW i KO „Henryk” nr rej. KWMO Siedlce 1975/1975 i KPMO Opole Lubelskie 10735/1970 Łuków
964 Makowski Krzysztof Kazimierz Józef 05.10.1954 IPN Lu 00419/825 TW „Kazimierz” nr rej. KWMO Siedlce 3852/1978 Łuków
208 Chruściel Andrzej Stanisław 26.06.1937 IPN Lu 00419/1626 i IPN Lu 00414/702 TW „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 3476/1977 Łuków
1745 Wegner Marek Bolesław 27.05.1947 IPN Lu 555/40 TW „Wajs” nr rej. 6739 Łuków
211 Chudek Jarosław Jan 19.05.1963 IPN Lu 555/70 i IPN Lu 554/69 TW „Student” nr rej. 8486 Łuków
1241 Piętka Krzysztof Feliks 09.07.1962 IPN Lu 00423/90-99 KO nr rej. 7550 Łuków
1499 Słowikowski Stanisław Stanisław 19.10.1942 IPN Lu 555/72 dysponent LK krypt. „Ewa” nr rej. 91 Łuków
732 Kowalczyk Jan Mieczysław 25.01.1943 IPN Lu 00419/28 TW „Konrad” nr rej. KPMO Łuków 13196/1972 i KWMO Siedlce 1520/1975 Łuków
988 Markiewicz Kazimierz Aleksander 18.07.1935 IPN Lu 00414/90 i IPN Lu 00423/8 TW „Aleksander” nr rej. 3593 Łuków
990 Markowski Grzegorz Adolf 17.11.1952 IPN Lu 00419/1481 i IPN Lu 00414/561 TW „Ela” nr rej. WUSW Siedlce 7711/1985 Łuków
1247 Pilski Witold Wacław 21.02.1931 IPN Lu 00419/107 TW „Zbyszek” nr rej. KWMO Siedlce 1506/1975 i KPMO Łuków 6855/1967 Łuków
1005 Matysiak-Kulszew Marianna Halina Leon 03.07.1949 IPN Lu 00419/1388 p.d. A dysponent LK krypt. „Sylwia” nr rej. KWMO Siedlce 4956/1980 Łuków
1517 Sokołowski Andrzej Franciszek 07.07.1937 IPN Lu 555/5 TW „Gacek” nr rej. 8757 Łuków
494 Gurdziel Mirosław Roman 09.07.1960 IPN Lu 00419/1705 TW „Długi” nr rej. RUSW Łuków 6992/1984 Łuków
503 Hipsz zd. Sosnowska Maria Krystyna Tomasz 12.07.1944 IPN Lu 00419/819 i IPN Lu 00414/208 dysponent LK „Meduza” nr rej. KWMO Siedlce 1844/1975 i KPMO Łuków 13168/1972 Łuków
251 Czajkowski Andrzej Ryszard 30.11.1940 IPN Lu 00419/1756 TW „Alfred” nr rej. KWMO Kielce 9677/1974 i WUSW Siedlce 8430/1986 Łuków
764 Krakowski Ryszard Mieczysław 19.06.1950 IPN Lu 00419/39 TW „Soms” nr rej. KWMO Siedlce 1493/1975 i KPMO Łuków 13676/1972 Łuków
1535 Stachniak Marian Dominik 07.08.1941 IPN Lu 00423/90-99 KO nr rej. 5289 Łuków
1576 Sypulski Tadeusz Wincenty 16.02.1959 IPN Lu 00425/161 TW „Karat” nr rej. 53311 Łuków kontrwywiad wojskowy
555 Jasiński Jacek Zenon 10.10.1958 IPN Lu 00415/122 i IPN Lu 00425/122 TW „Gośka” nr rej. 45747 Łuków kontrwywiad wojskowy
1126 Nurzyński Krzysztof Henryk 12.10.1961 IPN Lu 00425/260 TW „Andrzej” nr rej. 60878 Łuków kontrwywiad wojskowy
638 Karwowski Ryszard Karol 02.04.1956 IPN Lu 00415/248 i IPN Lu 00425/219 TW „Malarz” nr rej. 67823 Łuków kontrwywiad wojskowy
1203 Pawlak Henryk Eugeniusz 15.07.1961 IPN Lu 00425/268 TW „Worek” nr rej. 61227 Łuków kontrwywiad wojskowy
744 Kowalski Grzegorz Kazimierz 20.04.1950 IPN Lu 00425/7 TW „Bocian” nr rej. 29420 Łuków kontrwywiad wojskowy
234 Ciołek Piotr Kazimierz 30.07.1960 IPN Lu 00415/213 i IPN Lu 00425/186 TW „Styczeń” nr rej. 60519 Łuków kontrwywiad wojskowy
142 Burka Ryszard Tadeusz 06.10.1947 IPN Lu 00419/1814 TW „Jarosław” nr rej. KWMO Siedlce 6524/1985 Łuków Siedlce
337 Dziugieł Feliks Piotr 21.10.1923 IPN Lu 00419/211 inf. „Papier” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 203/1951 Łukowiec gm. Jeruzal pow. Mińsk Mazowiecki
1030 Michalak Jan Stanisław 22.06.1923 IPN Lu 00419/456 inf. „Zając” Łysów b. pow. Łosice
11 Adamski Marek Józef 27.10.1959 IPN Lu 00415/150 TW „Małgosia” nr rej. 50986 Łysów gmina Przesmyki powiat Łosice kontrwywiad wojskowy
981 Marciniuk-Jakubiak Stefania Aleksander 28.07.1927 IPN Lu 00419/453 inf. „Stasia” Łysów pow. Siedlce
92 Bobryk Stanisław Jakub 20.09.1923 IPN Lu 00419/435 inf. „Sokół” Łysów pow. Łosice
618 Kanafuś (Kanatuś) Józef Adolf 11.12.1927 IPN Lu 00419/444 inf. „Harto” Łysów pow. Łosice

Źródło:

 • Fundacja Gazety Podlaskiej

W związku z problemami technicznymi strony Fundacji Gazety Podlaskiej, notki TW z byłego województwa siedleckiego współpracujących z SB, będą zamieszczane także na tej stronie. Notki dostępne będą pod linkiem, który umieszczony będzie pod nazwiskiem danego konfidenta.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

tajni konfidenci

 • lista ipn
 • ipn lista konfidentów
 • lista tw
 • ipn bu co znaczy
 • ipn lista tajnych współpracowników sb

Komentarze


Prosimy obliczyć 8 plus 2.