Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
960 MIKIETYŃSKI KRZYSZTOF JAN Jan0000 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
606 KAWA TADEUSZ Antoni0000 47 OIRP Katowice radca prawny
1681 ZIÓŁKOWSKI ADAM Władysław0000 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
458 GUMIŃSKI ADAM Józef0000 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
755 KRYNICKA AURELIA Bronisław0000 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1327 SKOWROŃSKI ANDRZEJ Kazimierz0000 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
757 KRYSIAK ZDIZSŁAW Alfons0000 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
84 BIAŁOPIOTROWICZ LEOKADIA Jan1922 47 ORA Warszawa adwokat
744 KROWICKI KAZIMIERZ Franciszek 1923 47 OIRP Poznań radca prawny
1310 SIEKIELEWSKI MACIEJ Sabin1923 47 OIRP Lublin radca prawny
35 BANACH KRZYSZTOF Edward1924 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
568 KALMARCZYK HENRYK Franciszek1924 47 ORA Zielona Góra adwokat
1227 RAWSKI TADEUSZ Wincenty1924 12 Prezes Rady Ministrów członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
1066 ORDON HALINA Bolesław1924 47 ORA Warszawa adwokat
656 KOLEŚNIK WACŁAW Jan1925 47 ORA Olsztyn 
244 CZĄSTKIEWICZ JAN Wincenty1925 47 OIRP Koszalin radca prawny
670 KONON TADEUSZ Wincenty1925 47 OIRP Warszawa radca prawny
1512 ULICKI WŁADYSŁAW Stanisław1925 47 ORA Warszawa adwokat
1669 ZELWIAŃSKI RYSZARD Zygmunt1926 47 OIRP Warszawa radca prawny
343 FINDEISEN WŁADYSŁAW Stanisław1926 12 Prezes Rady Ministrów członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
274 DMOCHOWSKI WŁADYSŁAW Julian1926 47 OIRP Wrocław radca prawny
954 MIECZKOWSKI JANUSZ Tadeusz1926 47 ORA; OIRP w Warszawie adwokat; radca prawny
1448 SZWADERSKI MARIAN Tadeusz1926 47 OIRP Warszawa radca prawny
866 MACHERZYŃSKI EDWARD Teofil1926 47 OIRP Warszawa radca prawny
722 KOZYRA JAN Władysław1926 47 OIRP Warszawa radca prawny
169 BUDYN ROMAN Władysław1926 47 OIRP Gdańsk radca prawny
826 LIPSKI MAREK Jan1926 47 ORA Warszawa adwokat
1280 RZECZKOWSKA-KOWALCZYK HANNA Marian1927 47 ORA Warszawa adwokat
1145 PIOTROWICZ JÓZEF Józef1927 47 OIRP Warszawa radca prawny
1167 PODGÓRECZNY MARIAN Józef1927 47 OIRP Gdańsk radca prawny
38 BANAŚ WŁADYSŁAW Michał1927 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1406 SUŁKOWSKI BOLESŁAW WOJCIECH Maciej1927 47 OIRP Kielce radca prawny
591 KARPIŃSKI MIROSŁAW Antoni1927 47 OIRP Opole radca prawny
520 JAROMSKI SYLWESTER Adam1927 47 OIRP Warszawa radca prawny
965 MILEWSKI LEONARD Antoni1928 17 ORA Warszawa adwokat
1387 STELMASZCZYK HENRYK Władysław1929 47 OIRP Olsztyn radca prawny
1458 SZYSZKO DIONIZY Zygmunt1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
1586 WITKOWSKI TADEUSZ Ludwik1929 17 Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
298 DROZD RYSZRD Andrzej1929 47 ORA Lublin adwokat
445 GRYGIEŁ ZBIGNIEW Józef1929 47 OIRP Kielce radca prawny
1376 STAROSTA TADEUSZ Tadeusz1929 47 OIRP Opole radca prawny
1569 WILCZYŃSKI LEONARD Konstanty1929 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1397 STUDZIŃSKI EUGENIUSZ Szymon1929 47 ORA Kraków adwokat
565 KALIŃSKI JÓZEF Jan1929 47 ORA Poznań adwokat
1033 NOWAKOWSKI JERZY Stefan1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
466 HALBER ARNOLD JAN Maurycy1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
1211 PURZYCKI ANDRZEJ Aleksander1929 47 OIRP Łódź radca prawny
189 CAŁUS ANDRZEJ Edmund1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
1663 ZDEBSKI KAZIMIERZ Kazimierz1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
1660 ZAWALONKA JERZY Stanisław1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
1045 OKOŃ EDMUND Józef1930 47 OIRP Łódź radca prawny
1379 STARZAK EDWARD Michał1930 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
147 BRANNY URBAŃSKA EWA Paweł1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
372 GARNYS KAZIMIERZ Marian1930 47 ORA Warszawa adwokat
352 FRASK STANISŁAW Jan1930 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1699 ŻUKOWSKI WŁODZIMIERZ Stefan1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
303 DUBIŃSKI JERZY Tadeusz1930 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1182 PORDES ADAM Tadeusz1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
196 CHMIELOWSKI ZDZISŁAW Teodor1930 47 OIRP Kraków radca prawny
575 KAMIŃSKI ZDZISŁAW BENEDYKT Zdzisław1931 47 ORA Warszawa adwokat
479 HERMAN MICHAŁ Tadeusz1931 47 ORA Warszawa adwokat
365 GALIŃSKI ZDZISŁAW Adam1931 47 OIRP Warszawa radca prawny
1428 SZCZUREK MIECZYSŁAW Józef1931 47 OIRP Kraków radca prawny
727 KARKOWCZYK HENRYK Franciszek1931 47 OIRP Wrocław radca prawny
882 MAKAREWICZ JANINA Tadeusz1931 47 OIRP Poznań radca prawny
1296 SCHEFFLER JANUSZ Antoni1931 47 ORA Poznań adwokat
663 KOŁODZIEJSKI MICHAŁ Tomasz1931 47 OIRP Szczecin radca prawny
1341 SMOLNIK ANICETA Wojciech1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
37 BANSIAK BOLESŁAW Władysław1932 47 OIRP Poznań radca prawny
1578 WIŚNIEWSKI ALEKSANDER Jan1932 47 OIRP Lublin radca prawny
1639 WYSZYŃSKI TADEUSZ Kazimierz1932 47 OIRP Olsztyn radca prawny
224 CIESIELSKI ZBIGNIEW Władysław1932 47 OIRP Wrocław radca prawny
392 GILEJKO LESZEK KAZIMIERZ Bronisław1932 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
98 BIŃCZYCKI JERZY Tadeusz1932 17 ORA Łódź adwokat
1249 ROZWADOWSKA ANNA Janusz1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
1152 PISULA HENRYK Wacław1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
1576 WIŚNIEWSKI JAN Franciszek1932 47 ORA Łódź adwokat
844 ŁAJDECKI CZESŁAW Aleksander1932 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
695 KOT MARIAN Józef1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
366 GALOS ZYGMUNT Jan1932 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
608 KAWECKI STEFAN Jan1932 17 OIRP Kraków radca prawny
540 JĘDRZEJCZYK JÓZEF Stanisław1932 47 OIRP Rzeszów radca prawny
146 BRANDYS GABRIELA Władysław1932 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1104 PAULUS MARIAN Antoni1932 47 ORA Toruń adwokat
300 DROZD STANISŁAW Władysław1933 47 OIRP Gdańsk radca prawny
991 MRÓWCZYŃSKI RYSZARD Antoni1933 47 OIRP Łódź radca prawny
1220 RAJ STANISŁAW Jan1933 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
132 BORKUSZ STANISŁAW Mikołaj1933 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1237 ROJEWSKI KAZIMIERZ Franciszek1933 47 OIRP Kielce radca prawny
1205 PRZYBYSZEWSKI WŁODZIMIERZ Czesław1933 47 OIRP Opole radca prawny
1199 PRZĄDKO ALFRED Jan1933 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
198 CHMURA WŁADYSŁAW Jan1933 47 OIRP Rzeszów radca prawny
543 JÓŹWIAK TERESA Bronisław 1934 47 OIRP Szczecin radca prawny
1552 WIEKIERA STEFAN Wojciech1934 47 OIRP Olsztyn radca prawny
395 GLACEL JAN Donald1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
280 DOBROWOLSKI RYSZARD Marian1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
251 ĆWIK JAN Kazimierz1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
994 MURANOWSKI WŁODZIMIERZ Teofil1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
1198 PRZANOWSKI STANISŁAW Stefan1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
915 MARKOWSKI MARIAN Jan1934 47 ORA Bydgoszcz adwokat
636 KŁOSIŃSKI JERZY Stanisław1934 47 OIRP radca prawny; adwokat
1179 POŁOMSKI JÓZEF Józef1934 47 OIRP Gdańsk radca prawny
32 BALCERAK JERZY Stanisław1935 47 OIRP Warszawa radca prawny
1603 WOJNOWSKI MARIAN Aleksander1935 47 ORA Opole adwokat
615 KEJNA JERZY Karol1935 47 ORA Płock adwokat
141 BORZEWSKI JERZY Stanisław1935 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
946 MICHALAK KAZIMIERZ Romuald1935 47 ORA Poznań adwokat
1667 ZDYNIAK ALEKSY Piotr1936 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
821 LICZNERSKI BENEDYKT Witold1936 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego członek centralnej komisji
1073 OSTAFIL STANISŁAW Roman1936 47 ORA Rzeszów adwokat
1082 PACHNIEWSKA ELŻBIETA Leon1936 47 OIRP Warszawa radca prawny
567 KALISZ WIESŁAW Ignacy1936 47 OIRP Warszawa radca prawy
11 ALEKSANDROWICZ STANISŁAWA Bolesław1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
1111 PAWŁOWSKI ZENON Franciszek1937 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
487 HONIEK WOJCIECH MAREK Władysław1937 47 OIRP Katowice radca prawny
1333 SŁAWIK KAROL Ferdynand1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
1488 TASIEMSKI TADEUSZ Marian1937 47 OIRP Poznań radca prawny
1294 SAWICKI STEFAN Zygmunt1937 44 c Uniwersytet Warszawski dyrektor instytutu
1398 STUPAK BRONISŁAW Józef1937 47 OIRP Wrocław radca prawny
1258 RUPEK KAROL Stefan1937 47 OIRP Koszalin radca prawny
616 KĘDRA EUGENIUSZ Ignacy1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
446 GRYGORUK JAN Bartłomiej1937 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
999 MYSZKOWSKI MICHAŁ Alfons1937 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
804 LACH WŁODIMIERZ Władysław1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
805 LAKOTA JERZY Wilhelm1937 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
833 LISOWSKI ZENON Władysław1938 47 OIRP Katowice radca prawny
509 JANIAK MAREK Józef1938 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
1107 PAWLAK FRANCISZEK Stanisław1938 47 OIRP Warszawa radca prawny
63 BEBAK MARIA JADWIGA Wojciech1938 47 OIRP Zielona Góra adwokat
205 CHOMIŃSKI ANDRZEJ Józef1938 47 OIRP Szczecin radca prawny
1580 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ Stanisław1938 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
367 GALWAS BOGDAN Stanisław1938 44b Politechnika Warszawska dziekan
719 KOZŁOWSKI EDMUND Feliks1938 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek radny nadzorczej
621 KIEŁBASA WŁODZIMIERZ Adam1938 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
544 JÓŹWIAK WOJCIECH Mieczysław1938 44c Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej kierownik
1236 ROGOWSKI WIESŁAW Antoni1938 47 ORA Bielsko-Biała adwokat
19 ARABSKI JANUSZ Zygmunt1939 44c Uniwersytet Śląski dyrektor instytutu
776 KUKRBA ALEKSANDER Jan1939 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
229 CIEŚLIŃSKI BOGUSŁAW Stefan1939 47 OIRP Olsztyn radca prawny
1676 ZIENDARA ZDZISŁAW Ignacy1939 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
206 CHONIAWKO TADEUSZ Antoni1939 47 OIRP Koszalin radca prawny
61 BĄK EDWARD Antoni1939 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
459 GURA RYSZRAD ROMAN Roman1939 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1196 PRUSAK FELIKS Stanisław1939 47 ORA Warszawa adwokat
1138 PIKOR JAN Wojciech1939 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
1092 PAŁUBICKI JANUSZ Franciszek1939 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
325 EKLER JAN Michał1939 47 OIRP Warszawa radca prawny
23 AUSTEN PIOTR Gerhard1940 47 OIRP Warszawa radca prawny
507 JAMKA JERZY Julian1940 47 OIRP Warszawa radca prawny
688 KOSELA MIROSŁAW Henryk1940 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki likwidator związku międzygminnego
1427 SZCZĘSNY STANISŁAW Erazm1940 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
341 FILIPIAK ZYGFRYD Walenty1940 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1127 PIENIĄŻEK ANTONI Tadeusz1940 44 b Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin dziekan
1257 RUMSZEK HENRYK Antoni1940 47 ORA Gdańsk adwokat
243 CZARNECKI JAN Józef1940 47 OIRP Zielona Góra adwokat
1668 ZELENT JAN Kazimierz1940 47 OIRP Opole radca prawny
618 KĘDZIOR KRZYSZTOF Józef1940 24b Politechnika Warszawska dziekan
1581 WIŚNIEWSKI FRANCISZEK Wojciech1940 47 OIRP Rzeszów radca prawny
417 GÓRAL URSZULA Antoni1940 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radna
657 KOLESNIK ZYGMUNT Czesław1940 47 OIRP Koszalin radca prawny
1434 SZEWCZYK MARIAN Józef1940 47 OIRP Łódź radca prawny
238 CZAPLIŃSKI MAREK Władysław1940 44c Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie dyrektor instytutu
1500 TOMCZYK WOJCIECH Jan1940 47 ORA Warszawa adwokat
1574 WINIARSKI WIESŁAW Adam1941 47 ORA Poznań adwokat
14 ANDERS PRZEMYSŁAW Brunon1941 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1606 WALICKI MARIAN Franciszek1941 44 b Katolicki Uniwersytet Lubelski dziekan
859 ŁUKASIK FERDYNAND WIESŁAW Władysław1941 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
351 FRANCZYK TADEUSZ Stanisław1941 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1368 STACHOŃ STANISŁAW Kazimierz1941 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
52 BARTODZIEJ GERHARD Franciszek1941 40 Opolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
64 BECKER ALBERT Bronisław1941 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
1673 ZIELIŃSKI JERZY Stanisław1941 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek zarządu
902 MAŃTURZYK WAWRZYNIEC Adam1941 47 OIRP Lublin radca prawny
1432 SZEWCZYK JACEK Tadeusz1941 44 b Akademia Górniczo-Hutnicza prodziekan
1299 SEJ JERZY Ignacy1941 47 OIRP Warszawa radca prawny
475 HATŁAS STANISŁAW Władysław1941 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1528 WASILEWSKI TOMASZ Jan1941 11 OIRP Warszawa członek służby zagranicznej
1011 NIECKARZ STANISŁAW Jan1941 4 Kancelaria Prezydenta RP członek rady polityki pieniężnej
233 CUPIAŁ KAROL Edward1941 17 Śląski Urząd Wojewódzki dyrektor instytutu
788 KUROWSKI MIECZYSŁAW Julian1941 47 OIRP Olsztyn radca prawny
324 EILMES MAREK Leon1941 47 ORA Kraków adwokat
576 KAMYK MACIEJ Stefan1941 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
184 BUTKIEWICZ HENRYK Michał1941 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
685 KORPYŚ BRONISŁAW Jan1941 47 OIRP Opole radca prawny
1637 WYSOCKI MIROSŁAW Mirosław1941 44 c Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zastępca dyrektora
792 KUŚMIERZAK WACŁAW JÓZEF Józef1942 47 OIRP Opole radca prawny
283 DOLIŃSKA BARBARA Kazimierz1942 22 NIK doradca techniczny
1112 PAWŁOWSKI ROBERT Stanisław1942 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1433 SZEWCZYK PAWEŁ Paweł1942 44 b Politechnika Śląska prodziekan
909 MARCZAK JACEK Władysław1942 47 ORP Bydgoszcz radca prawny
495 IMIOŁEK MIECZYSŁAW Mieczysław1942 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1444 SZUKSZTA PIOTR Witold1942 27 Narodowy Bank Polski główny specjalista
287 DOMAŃSKI GRZEGORZ EDWARD Edward1942 47 OIRP Warszawa radca prawny
594 KARPOWICZ BOLESŁAW Feliks1942 47 OIRP Olsztyn radca prawny
334 FELS MARIA Wiktor1942 47 ORA Bydgoszcz adwokat
1247 ROŚ WOJCIECH Stefan1942 47 OIRP Poznań radca prawny
167 BUCZKOWSKI GRZEGORZ Teofil1942 40 Podlaski Urząd Wojewódzki członek zarządu
816 LEWANDOWSKI WALDEMAR Kazimierz1942 47 OIRP Wrocław radca prawny
485 HOLKA HENRYK Alojzy1942 44b Uniwersytet Technlogiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz dziekan
1472 ŚWIERCZYŃSKI KAZIMIERZ Józef1942 47 OIRP Warszawa radca prawny

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • katalog ipn
  • ipn katalog tajnych współpracowników sb
  • ipn wyszukiwarka osób
  • służba bezpieczeństwa prl
  • lista ipn współpracowników sb

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz