Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
962 MIKUŁA BOGUSZ Czesław1966 44 b Akademia Ekonomiczna w Katowicach prodziekan
1513 URBAN MAREK Roman1954 44 b Akademia Ekonomiczna w Wrocławiu prodziekan
322 DZIECHCIARZ JÓZEF Michał1950 44b Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dziekan
1432 SZEWCZYK JACEK Tadeusz1941 44 b Akademia Górniczo-Hutnicza prodziekan
1165 PŁUSA PAWEŁ Wacław1943 44 c Akademia im. Jana Długosza Częstochowa zastępca dyrektora
1013 NIEMCZYK KAZIMIERZ Antoni1962 44 b Akademia Medyczna w Warszawie prodziekan
1015 NIENARTOWICZ BOGDAN Władysław1944 44 c Akademia Morska w Szczecinie zastępca dyrektora instytutu
1115 PEPŁOŃSKI ANDRZEJ Józef1944 44 b Akademia Pomorska w Słupsku dziekan
1456 SZYMONDERA ANNA Aleksander 1952 44 c Akademia Wychowania Fizycznego kwestor
569 KALSKI ANDRZEJ Marian1955 24a Biuro d.s. Substancji Preparatów Chemicznych dyrektor
550 JURKIEWICZ MAREK Andrzej1965 24b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
610 KAWKA ADAM Janusz1964 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1427 SZCZĘSNY STANISŁAW Erazm1940 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
24 AZAREWICZ STANISŁAW Władysław1949 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
761 KRZASTEK RYSZARD Jan1951 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1553 WIELGUS KAZIMIERZ Władysław1942 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
307 DUDEK KRZYSZTOF Tadeusz1955 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
427 GÓRZYŃSKI ANDRZEJ Władysław1945 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1422 SZADKOWSKI DANIEL MIROSŁAW Edmund1957 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek zarządu
384 GEMBARA STANISŁAW Jan1960 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
40 BANIAK JAN Kazimierz1958 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
289 DOMARADZKI WIKTOR Stanisław1950 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek zarządu
904 MARCINEK JERZY Roman1953 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
70 BEGIERSKI LECH Stanisław1952 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
831 LISIEWICZ ZENON Józef1966 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
867 MACHOWSKI EDWARD Franciszek1948 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
406 GOGOLA JAN Feliks1959 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1090 PAKUŁA ZDZISLAW Józef1961 24 B Dolnośląski Urząd Wojewódzki komendant
966 MILLER MIROSŁAW Antoni1953 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1705 ŻYŁA GRZEGORZ Czesław1962 24 B Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
1314 SIKORA WOJCIECH Stanisław1952 24 B Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca powiatowego lekarza weterynarii
623 KIJEK ANDRZEJ Stanisław1954 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
776 KUKRBA ALEKSANDER Jan1939 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
908 MARCOLA WOJCIECH Roman1965 24 b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
1554 WIELICKI LESZEK Jerzy1960 24 B Dolnośląski Urząd Wojewódzki komendant
671 KONOPACKI BOGDAN Józef1954 24b Dolnośląski Urząd Wojewódzki naczelnik
802 KWIEK WACŁAW Józef1946 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
121 BOHDANOWICZ JAN Czesław1949 24B Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika
1697 ŻÓŁNOWSKI ANDRZEJ Anatol1964 24 b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
1679 ZIÓŁKOWSKI TADEUSZ Marian1951 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki wójt
132 BORKUSZ STANISŁAW Mikołaj1933 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
140 BORYSEWICZ ZBIGNIEW Stanisław1956 54 Dolnośląski Urząd Wojewódzki żołnierz zawodowy
495 IMIOŁEK MIECZYSŁAW Mieczysław1942 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1506 TRYHUBCZAK ROMAN Mieczysław1951 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
660 KOŁCZ JÓZEF Józef1954 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki burmistrz
584 KARBOWNIK ANNA Jan1962 45 Dolnośląski Urząd Wojewódzki dyrektor szkoły
162 BUBNOWSKI MAREK Franciszek1963 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1610 WORONOWICZ BOLESŁAW Jan1956 24 b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
1667 ZDYNIAK ALEKSY Piotr1936 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
935 MATYSIAK KRZYSZTOF Jan1963 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
617 KĘDZIEREWICZ BOLESŁAW Franciszek1950 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki wójt
898 MANDECKI MAREK Jerzy1950 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1612 WORWA JERZY Władysław1954 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
362 GAJEK ANDRZEJ Edward1955 24a Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad naczelnik
398 GŁEBOCKI KAROL Andrzej1966 24A Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad art. 4 pkt 24A
1086 PAJĄK ANDRZEJ Michał1947 24 a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zastępca dyrektora
1162 PŁATKOWSKI STANISŁAW WALDEMAR Stanisław1957 17 Gminna Komisja Wyborcza radny
493 IGNASIAK JAN Zenon1955 17 Gminna Komisja Wyborcza Nowa Brzeźnica radny
313 DYKIERT RYSZARD Aleksy1952 17 Gminna Komisja Wyborcza w Filipowie wójt
982 MOCEK ADAM Jacek1950 17 Gminna Komisja Wyborcza w Jeleśni radny
408 GOLA EDWARD Władysław1955 17 Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach Pyrzyce radny
995 MURAWSKI STANISLAW Tadeusz1944 17 Gminna Komisja Wyborcza w Wagańcu radny
899 MANDRAK LESŁAW Lesław1954 24; 4 Główny Inspektor Pracy kierownik działu
411 GOLDMAN KRZYSZTOF Wiesław1954 24a Główny Inspektor Pracy inspektor pracy
926 MATULEWICZ JAN Zefiryn1950 24 A Główny Inspektor Pracy zastępca okręgowego inspektora pracy
381 GĄSIOR JACEK Andrzej1960 24A Główny Inspektor Pracy zastępca dyrektora
528 JASIŃSKI JANUSZ Witold1951 44 Instytut Biotechnolog i Antybiotyków w Warszawie kierownik
294 DRABEK ADAM Gabriel1944 44b Instytut Chemii Przemysłowej kierownik
544 JÓŹWIAK WOJCIECH Mieczysław1938 44c Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej kierownik
435 GRIEB PAWEŁ Franciszek1951 44c Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN zastępca dyrektora
1675 ZIEMBA ANDRZEJ Stanisław1950 44 c Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN zastępca dyrektora
468 HANKE WOJCIECH Janusz1954 44c Instytut Medycyny Pracy w Łodzi zastępca dyrektora
1533 WĄSOWICZ WOJCIECH Marian1949 44 b Instytut Medycyny Pracy w Łodzi kierownik
849 ŁĘCKI ZDZISŁAW Tadeusz1950 28 Instytut Pamięci Narodowej pracownik
1180 POPCZYK JACEK Feliks1953 44 b Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie kierownik
653 KOKSZTYS IRENEUSZ Eugeniusz1959 47 Izba Adwokacka Wrocław adwokat
950 MICHALSKI MAREK Józef1953 47 Izba Adwokacka Wrocław adwokat
403 GNYSZKA EDWRAD Mieczysław1952 47 Izba Adwokacka Wrocław adwokat
552 KACALAK SYLWESTER Jerzy1954 51 Izba Skarbowa Szczecin audytor wewnętrzny
512 JANKOWSKI JERZY BOGDAN Wacław1945 23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów członek samorządowego kolegium odwoławczego
825 LIPNIOWIECKI MAREK Ryszard1951 30 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wicedyrektor departamentu
1515 URBANSKY WANDA Jan1954 33 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
405 GODYN JANUSZ Józef1949 12 Kancelaria Prezydenta RP prezes sądu najwyższego
1011 NIECKARZ STANISŁAW Jan1941 4 Kancelaria Prezydenta RP członek rady polityki pieniężnej
1606 WALICKI MARIAN Franciszek1941 44 b Katolicki Uniwersytet Lubelski dziekan
697 KOWALCZEWSKI MARIUSZ Zygmunt1962 24a Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej naczelnik wydziału
373 GARTOWSKI TOMASZ Michał1960 24a Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej dyrektor biura
977 MIŚKIEWICZ ROMAN Henryk1954 24a Komenda Główna Policji naczelnik
1323 SKOCZYŃSKI LESŁAW MARIUSZ Stanisław1960 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1230 REICHER PAWEŁ Andrzej1963 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
785 KUREK ANDRZEJ Eugeniusz1958 24a Komenda Główna Policji naczelnik
1620 WÓJCICKA-KUROPATWA MAŁGORZATA Ryszard1955 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
855 ŁUCZAK ROMAN Henryk1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
963 MILAK MIROSŁAW Józef1961 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
80 BETLEJEWSKI MAREK Jacek1966 24a Komenda Główna Policji naczelnik
247 CZESZEJKO-SOCHACKI MICHAŁ Michał1961 24a Komenda Główna Policji dyrektor
236 CZAJKOWSKI DARIUSZ Antoni1964 24a Komenda Główna Policji naczelnik
101 BISKUPSKA GRAŻYNA Józef1956 24a Komenda Główna Policji naczelnik
587 KRDASZYŃSKI LESZEK Henryk1959 24a Komenda Główna Policji naczelnik
116 BODASZEWSKI ANDRZEJ Ignacy1961 24a Komenda Główna Policji naczelnik
1497 TOMCZAK KRZYSZTOF Piotr1960 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1538 WEPSIĘĆ GRZEGORZ Józef1958 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1519 WALANKIEWICZ ANTONI Tadeusz1953 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
455 GRZYB IRENEUSZ Mieczysław1963 24a Komenda Główna Policji naczelnik
581 KAPUŚCIK MAŁGORZTA Roman1960 24a Komenda Główna Policji naczelnik
1351 SOBOLEWSKI MIROSŁAW ANTONI Antoni1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
329 FALKIEWICZ MAREK Władysław1959 24a Komenda Główna Policji naczelnik
1467 ŚWIATŁOWSKI SŁAWOMIR Ryszard1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
876 MAJER WOJCIECH Jan1965 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1520 WALAS EDMUND Gerard1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1634 WYBIRAL IWONA MAGDALENA Edmund1958 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1002 NAPORA TOMASZ Kazimierz1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
413 GOŁASZEWSKI WOJCIECH Zdzisław1954 24a Komenda Główna Policji naczelnik
1615 WOŹNIAK BOŻENA Józef1956 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1114 PĄGOWSKI ALBERT Zdzisław1967 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
1353 SOCHACKI KRZYSZTOF Zygmunt1961 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
1461 ŚLĄZAK HANNA Kazimierz1956 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
927 MATUSIAK ANDRZEJ Jan1951 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
465 HAKIEL MIROSŁAW Wiktor1961 24a Komenda Główna Straży granicznej dyrektor
1023 NOWACZYK MIROSŁAW Wacław1958 24 a Komenda Główna Straży Granicznej dyrektor
168 BUDKOWSKI MIROSŁAW Maciej1965 24a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
501 JABŁOŃSKI ZYGMUNT Wacław1946 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
25 BABIARZ STEFAN Ludwik1951 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
1471 ŚWIDWIŃSKI ANDRZEJ Mieczysław1949 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
1312 SIERADZKA ELŻBIETA Feliks 1954 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
857 ŁUGOWSKI LECHOSŁAW Władysław1944 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
253 ĆWIKOWSKA BOŻENA Henryk1950 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
91 BIENIEK IRENEUSZ Zbigniew1963 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
1484 TARGOŃSKI KRZYSZTOF Jan1959 14 Krajowa Rada Sądownictwa asesor
1277 RYPIA JERZY Stanisław1948 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
1229 REGULSKI ZBIGNIEW Jan 1951 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
779 KULIŃSKI ROBERT Robert1963 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
532 JEDYK ANDRZEJ Józef1948 24a Krajowe Biuro Wyborcze dyrektor delegatury
952 MICHNOWSKI ZBIGNIEW Stanisław1965 51 Krajowe Biuro Wyborcze audytor wewnętrzny
339 FIGLARZ ZBIGNIEW Antoni1953 17 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Nowy Sącz radny
48 BARCZYŃSKI JÓZEF Stanisław1957 17 Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki radny
50 BARTŁOMIEJUS MAREK Jerzy1967 17 Kujawsko - Pomorski Urząd wojewódzki radny
323 DZIUBICH ROBERT Klaudiusz1961 40 Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
533 JELENIOWSKI MAREK Alfons1957 17 Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki radny
990 MROCZYŃSKI EDMUND Henryk1953 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1111 PAWŁOWSKI ZENON Franciszek1937 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1112 PAWŁOWSKI ROBERT Stanisław1942 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
709 KOWALSKI MARIAN Kazimierz1947 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
263 DEC JAROSŁAW Andrzej1968 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1683 ZŁOTOWSKI JANUSZ Bogumił1955 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
119 BOGDANOWICZ FELIKS Piotr1953 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
275 DOBIESZEWSKI RYSZRAD Władysław1952 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki burmistrz
1580 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ Stanisław1938 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
211 CHYLIŃSKI EUGENIUSZ Stanisław1950 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
960 MIKIETYŃSKI KRZYSZTOF JAN Jan0000 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
458 GUMIŃSKI ADAM Józef0000 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1185 POSŁUSZNY JANUSZ Stanisław1954 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
1243 ROMAŃSKI TADEUSZ Stanisław1963 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
967 MILKOWSKI STANISŁAW Józef1955 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
241 CZARNECKI JACEK Jerzy1958 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wójt
171 BUDZYŃSKI LESZEK Władysław1955 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
370 GAPSKI JAN Edmund1955 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
749 KRÓLIKOWSKI RYSZRAD Stefan1950 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
297 DREWEK TADEUSZ Józef1952 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1479 SWISŁOCKI MICHAŁ Józef1964 45 Kuratorium Oświaty Białystok dyrektor szkoły
1021 NOWACKI ANDRZEJ Janusz1964 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
402 GŁUSZKOWSKI STANISŁAW Stefan1962 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
1587 WŁODARCZYK ALICJA Czesław1958 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
999 MYSZKOWSKI MICHAŁ Alfons1937 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
401 GŁOWACKI MAREK Marian1953 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
827 LIPSKI TADEUSZ Józef1949 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
1219 RADOMSKA IWONA Jan1972 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
480 HETAK REGINA Jan1954 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
1540 WERCZYŃSKI ZBIGNIEW Jan1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
693 KOSTKA STANISŁAW Stanisław1959 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
703 KOWALEWSKI KAZIMIERZ LEON Leon1950 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
519 JARCZYK LUCYNA Zbigniew1968 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
1570 WILD JAN Adam1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
806 LAMKOWSKA JOANNA Stanisław1962 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
863 ŁUKASZEWSKI ALFRED Kazimierz1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
937 MAZAJŁO URSZULA Antoni1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
266 DEMIRSKA ELEONORA Alfons1947 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
713 KOZAK KAZIMIERA Edward1955 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
144 BRACHFOGIEL PIOTR Bogdan1958 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
267 DERKOWSKI BOGDAN Klemens1956 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
1038 NURCZYK KAZIMIERZ Franciszek1952 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
905 MARCINIAK HENRYK Ignacy1952 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
521 JAROS ADAM Zdzisław1964 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
153 BRODZKI WOJCIECH Artur1960 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
907 MARCINKOWSKI MAREK Czesław1946 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
986 MORGA MARIA Edward1956 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
442 GRUSZKO WŁODZIEMIERZ Zbigniew1958 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor miejskiego szkolnego ośrodka sportowego
78 BERNYŚ MAREK Józef1952 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
814 LEWANDOWSKI PIOTR Władysław1956 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
1625 WRONA JULIAN Marian1954 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
705 KOWALIK GRAŻYNA Jan1966 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
1417 SZAFRAŃSKI ANDRZEJ Mieczysław1955 46 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
517 JANUSZYK PIOTR Stefan1960 45 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
716 KOZIK MARIAN Józef1959 45 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
910 MAREK ANDRZEJ Piotr1955 45 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
529 JASZCZUK DOROTA Zygmunt1971 45 Kuratorium Oświaty Lublin dyrektor szkoły
508 JANIAK JANUSZ Zenon1954 45 Kuratorium Oświaty Lublin dyrektor szkoły
629 KLIMCZAK MARIAN Paulin1958 45 Kuratorium Oświaty Lublin dyrektor szkoły
1204 PRZYBYSZ KRZYSZTOF Jerzy1957 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
767 KUBERSKI ALEKSANDER Włodzimierz1962 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • lista ipn współpracowników sb
  • katalog ipn
  • tajni współpracownicy sb
  • rejestr ujawnionych konfidentów
  • służba bezpieczeństwa prl

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz