Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
1171 PODSTAWSKI KRZYSZTOF Adam 1943 47 ORA Bydgoszcz adwokat
605 KASZYŃSKI TOMASZ Adam1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
520 JAROMSKI SYLWESTER Adam1927 47 OIRP Warszawa radca prawny
1574 WINIARSKI WIESŁAW Adam1941 47 ORA Poznań adwokat
21 AUGUST DOROTA Adam1962 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
66 BEDNAREK JERZY ZYGMUNT Adam1956 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
385 GEORGE TADEUSZ Adam1962 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
365 GALIŃSKI ZDZISŁAW Adam1931 47 OIRP Warszawa radca prawny
841 ŁABUŚ MAREK Adam1952 47 OIRP Opole radca prawny
527 JASIŃSKI JANUSZ Adam1955 24b Mazowiecki Urząd Wojewódzki wicedyrektor
1091 PAŁCZYŃSKI ZYGMUNT Adam1958 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki burmistrz
968 MIODUSZEWSKI JERZY Adam1947 40 Podlaski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
893 MALITKA BARBARA Adam1952 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
890 MALIK WACŁAW Adam1949 47 ORA Kraków radca prawny
149 BREDLOWSKI ZDZISŁAW Adam1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki wójt
730 KRASZEWSKI STANISŁAW Adam1946 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
902 MAŃTURZYK WAWRZYNIEC Adam1941 47 OIRP Lublin radca prawny
621 KIEŁBASA WŁODZIMIERZ Adam1938 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1570 WILD JAN Adam1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
1194 PROKOPOWICZ BOGUMIŁ Adolf1948 47 ORA Kraków radca prawny
1120 PĘKSA MICHAŁ SŁAWOMIR Adolf1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
603 KASZCZYC TADEUSZ Adolf1946 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1101 PAŚNIK JERZY Adolf1949 47 ORA Warszawa adwokat
204 CHOMA ROBERT Adolf1963 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki prezydent miasta
1359 SOROKA ROMUALD Adolf1947 47 OIRP Łódź radca prawny
308 DUJCZYŃSKI ADAM Albin1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
911 MARKIEWICZ EDWARD Aleksander1949 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1211 PURZYCKI ANDRZEJ Aleksander1929 47 OIRP Łódź radca prawny
1093 PAMPUCH ZYGMUNT Aleksander1957 17 Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
844 ŁAJDECKI CZESŁAW Aleksander1932 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1456 SZYMONDERA ANNA Aleksander 1952 44 c Akademia Wychowania Fizycznego kwestor
1630 WRÓBLEWSKI WIESŁAW Aleksander1960 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
434 GRĘDZIŃSKI WIESŁAW Aleksander1949 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki wójt
894 MALKA KRZYSZTOF Aleksander1956 47 OIRP Łódź radca prawny
1311 SIEMIENIUK ALEKSANDER Aleksander1948 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
387 GETKA RYSZRD Aleksander1946 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego protektor
1560 WIETRZYK ZDZISŁAW MARIAN Aleksander 1945 47 OIRP Warszawa radca prawny
563 KALETA ZBIGNIEW Aleksander1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1603 WOJNOWSKI MARIAN Aleksander1935 47 ORA Opole adwokat
1352 SOBOLEWSKI STANISŁAW Aleksander1953 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
437 GRON TOMASZ Aleksy1961 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
431 GREFKIEWICZ MARIAN Aleksy1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
313 DYKIERT RYSZARD Aleksy1952 17 Gminna Komisja Wyborcza w Filipowie wójt
489 HORAK JAROSŁAW Aleksy1957 17 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
757 KRYSIAK ZDIZSŁAW Alfons0000 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
999 MYSZKOWSKI MICHAŁ Alfons1937 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
266 DEMIRSKA ELEONORA Alfons1947 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
533 JELENIOWSKI MAREK Alfons1957 17 Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1551 WICKI ROMAN Alfons1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
478 HERBASZ RYSZARD Alfons1958 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
661 KOŁODZIEJ WALDEMAR Alfred1963 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
89 BIELAWSKI KRZYSZTOF Alfred1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1602 WOJNA EDMUND Alfred1950 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki burmistrz
1313 SIKORA ZBIGNIEW Alfred1955 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
913 MARKOWICZ ANDRZEJ Alojzy1947 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
485 HOLKA HENRYK Alojzy1942 44b Uniwersytet Technlogiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz dziekan
1539 WERA KAZIMIERZ Alojzy1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1629 WRÓBLEWSKI ANDRZEJ Alojzy1956 47 OIRP Toruń radca prawny
644 KOBIEROWSKI HENRYK Anastazy1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
564 KALINOWSKI ANATOL Anatol1964 24b Podlaski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
1697 ŻÓŁNOWSKI ANDRZEJ Anatol1964 24 b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
975 MISIUK ANDRZEJ Anatol1958 44 b Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prodziekan
1325 SKORUPA STANISŁAW Andrzej1948 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
399 GŁOWA ALBIN Andrzej1960 19 Ministerstwo Skarbu Państwa autor audycji publicystycznej
1230 REICHER PAWEŁ Andrzej1963 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
875 MAGNUSZEWSKI ARTUR Andrzej1957 44 c Uniwersytet Warszawski dyrektor instytutu
1146 PIOTROWSKI STANISŁAW Andrzej1954 24 a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastępca dyrektora
1144 PINDUR EDWARD Andrzej1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
263 DEC JAROSŁAW Andrzej1968 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
381 GĄSIOR JACEK Andrzej1960 24A Główny Inspektor Pracy zastępca dyrektora
1627 WRÓBLEWSKI ANDRZEJ Andrzej1947 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
550 JURKIEWICZ MAREK Andrzej1965 24b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
398 GŁEBOCKI KAROL Andrzej1966 24A Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad art. 4 pkt 24A
361 GAJECKI MAREK Andrzej1956 47 OIRP Opole radca prawny
298 DROZD RYSZRD Andrzej1929 47 ORA Lublin adwokat
371 GARBOŚ-JĘDRAL GRAŻYNA Andrzej1952 47 OIRP Kielce radca prawny
264 DECHNIK ZYGMUNT Andrzej1950 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
163 BUCHOLSKI MAREK Andrzej1948 47 OIRP Zielona Góra radca prawny
218 CIECIERSKA KATARZYNA Andrzej1968 40 Podlaski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
774 KUFFEL JACEK Andrzej1950 24a Przewod Rady Radiofonii i Telewizji dyrektor
1224 RASZKA WŁADYSŁAW Andrzej1944 47 OIRP Opole radca prawny
232 CIULA KRZYSZTOF Andrzej1962 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1582 WITASZCZYK KAZIMIERZ Andrzej1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
339 FIGLARZ ZBIGNIEW Antoni1953 17 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Nowy Sącz radny
1322 SKAWINA STEFAN Antoni1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
417 GÓRAL URSZULA Antoni1940 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radna
1381 STASZCZYK JERZY Antoni1945 29 Ministerstwo Zdrowia zastępca dyrektora
1236 ROGOWSKI WIESŁAW Antoni1938 47 ORA Bielsko-Biała adwokat
1470 ŚWIĄTKOWSKI KRZYSZTOF Antoni1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1105 PAWELEC RYSZARD Antoni1948 47 OIRP Koszalin radca prawny
966 MILLER MIROSŁAW Antoni1953 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1296 SCHEFFLER JANUSZ Antoni1931 47 ORA Poznań adwokat
61 BĄK EDWARD Antoni1939 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
753 KRUKOWSKI JÓZEF Antoni1944 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1385 STEBELSKI STANISŁAW Antoni1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1191 PRĘDKOPOWICZ JANUSZ Antoni1960 24 a Straż Graniczna naczelnik
937 MAZAJŁO URSZULA Antoni1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
991 MRÓWCZYŃSKI RYSZARD Antoni1933 47 OIRP Łódź radca prawny
96 BIK ARTUR Antoni1965 24b Straż Graniczna naczelnik
834 LISTOWSKI ZYGMUNT Antoni1947 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1104 PAULUS MARIAN Antoni1932 47 ORA Toruń adwokat
708 KOWALSKI ANDRZEJ Antoni1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1188 POTOCKI RYSZARD Antoni1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
206 CHONIAWKO TADEUSZ Antoni1939 47 OIRP Koszalin radca prawny
1351 SOBOLEWSKI MIROSŁAW ANTONI Antoni1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
606 KAWA TADEUSZ Antoni0000 47 OIRP Katowice radca prawny
591 KARPIŃSKI MIROSŁAW Antoni1927 47 OIRP Opole radca prawny
236 CZAJKOWSKI DARIUSZ Antoni1964 24a Komenda Główna Policji naczelnik
1193 PROĆ-PADEREWSKA RÓŻA Antoni1943 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
159 BRZOZOWSKI JAN Antoni1945 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1494 TOBOLEWSKI LECH Antoni1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
768 KUBIAK STANISŁAW Antoni1950 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
522 JAROSŁAWSKA ANNA Antoni1955 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1357 SOKOŁOWSKI WIESŁAW Antoni1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
181 BURZYŃSKI JÓZEF Antoni1950 48; 47 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy; radca prawny
770 KUBŚ MARIUSZ Antoni1962 17; 45 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny; dyrektor szkoły
614 KEGEL ANDRZEJ Antoni1961 45 Ministerstwo Sprawiedliwości dyrektor zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich
965 MILEWSKI LEONARD Antoni1928 17 ORA Warszawa adwokat
1328 SKRYBANT ADAM Antoni1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1257 RUMSZEK HENRYK Antoni1940 47 ORA Gdańsk adwokat
1013 NIEMCZYK KAZIMIERZ Antoni1962 44 b Akademia Medyczna w Warszawie prodziekan
1136 PIĘTKA MARIUSZ Arkadiusz1959 24 b Mazowiecki Urząd Wojewódzki komendant oddziału straży granicznej
262 DĄBROWSKI ANDRZEJ Arkadiusz1946 47 OIRP Olsztyn radca prawny
153 BRODZKI WOJCIECH Artur1960 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
471 HARASIMOWICZ HUBERT Augustyn1963 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
601 KASZA HUBERT Augustyn1949 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
433 GREIFENBERG JÓZEF Augustyn1950 32 Rada Gminy Gietrzwałd skarbnik gminy
1617 WOŹNIAK MARIUSZ Aurelian1944 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
446 GRYGORUK JAN Bartłomiej1937 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
473 HARDYBAŁA BOGDAN Bazyli1957 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Mazowiecki burmistrz
1279 RZADKOWSKA MARIA Bazyli1944 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
815 LEWANDOWSKI MACIEJ Benedykt1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
112 BOBROWICZ ROBERT Benedykt1968 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
416 GOSTORNSKI MAREK Bernard1951 47 OIRP Koszalin radca prawny
7 ADAMEK EDWARD Bogdan1967 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1481 TALAREK JAROSŁAW Bogdan1965 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
124 BOJANOWSKI LONGIN Bogdan1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
144 BRACHFOGIEL PIOTR Bogdan1958 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
353 FRASUNEK LESZEK Bogdan1954 17 Śląski Urząd Wojewódzki wójt
526 JASEK KRZYSZTOF Bogumił1964 44c Wojskowa Akademia Techniczna zastępca dyrektora instytutu
1683 ZŁOTOWSKI JANUSZ Bogumił1955 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1372 STANISŁAWSKI ROBERT Bogusław1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1348 SOBCZAK ANDRZEJ Bogusław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
846 ŁASKA DARIUSZ Bogusław1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
388 GĘBSKI JACEK Bogusław1963 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
164 BUCZAK LECHOSŁAW Bogusław1963 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1034 NOWAKOWSKI BOGUSŁAW Bogusław1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
11 ALEKSANDROWICZ STANISŁAWA Bolesław1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
412 GOLUCH MAREK Bolesław1967 47 OIRP Lublin radca prawny
1524 WANAT LESZEK Bolesław1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1678 ZIĘBOWICZ HENRYK Bolesław1959 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1265 RUTKOWSKI JERZY OLGIERD Bolesław1946 44 b Politechnika Śląska dziekan
432 GREGORSKI JANUSZ Bolesław1964 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1641 ZABOROWSKA BARBARA Bolesław1949 47 OIRP Olsztyn radca prawny
68 BEDNARZ ARKADIUSZ Bolesław1961 47 OIPR Wrocław radca prawny
1066 ORDON HALINA Bolesław1924 47 ORA Warszawa adwokat
363 GAJOWNIK JERZY Bolesław1959 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
95 BIGDA-PISAREK ELŻBIETA Bolesław1956 47 OIPR Opole radca prawny
972 MISIAK ANDRZEJ Bolesław1953 47 ORA Toruń adwokat
1285 SADOWSKI MICHAŁ Bolesław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
852 ŁOCHOWICZ ALINA Bolesław1961 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1588 WŁODARCZYK BOGUSŁAW Bolesław1957 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
1116 PEPŁOWSKI IRENEUSZ Bolesław1959 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1195 PRUCHNIAK ZBIGNIEW Bolesław1954 24 a Urząd ds Cudzoziemców dyrektor
1403 SULARZ HENRYK Bolesław1949 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1501 TOMIAK RYSZARD Bolesław1957 24 a Urząd Lotnictwa Cywilnego naczelnik
914 MARKOWICZ ANDRZEJ Bolesław1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
654 KOLANO ZBIGNIEW Bolesław1957 47 OIRP Wrocław radca prawny
180 BURKIEWICZ WIESŁAW Bolesław1957 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
959 MIGASIŃSKI JACEK Bolesław1946 44 b Uniwersytet Warszawski prodziekan
282 DOLATA TADEUSZ Bolesław1950 47 OIRP Poznań radca prawny
93 BIEREG JERZY Borys1951 40 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
731 KRASZEWSKI CZESŁAW Bronisław1962 24b Pomorski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
392 GILEJKO LESZEK KAZIMIERZ Bronisław1932 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1445 SZULC KRYSTIAN Bronisław1959 47 OIRP Katowice radca prawny
515 JANKOWSKI WIKTOR Bronisław1951 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
755 KRYNICKA AURELIA Bronisław0000 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
41 BARA ARTUR Bronisław1961 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
43 BARANOWSKI WALDEMAR Bronisław1957 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
64 BECKER ALBERT Bronisław1941 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
1439 SZNICER ANDRZEJ Bronisław1950 47 OIRP Katowice radca prawny
79 BETCHER ANDRZEJ Bronisław1948 47 ORA Łódź adwokat
543 JÓŹWIAK TERESA Bronisław 1934 47 OIRP Szczecin radca prawny
1037 NOWOSADZKI RYSZARD Bronisław1944 40 Lubelski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1475 ŚWIETLICKI JANUSZ Bronisław1957 47 OIRP Łódź radca prawny
1060 OLSZOWY SŁAWOMIR Bronisław1947 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1690 ŻARKIEWICZ ZYGMUNT Bronisław1966 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
222 CIESIELCZYK LEONARDA Bronisław1947 17 Wojewoda Wielkopolski radna
1239 ROLA KRZYSZTOF Bronisław1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1469 ŚWIĄTKIEWICZ BARBARA Bronisław1953 47 OIRP Warszawa radca prawny
145 BRAITER ANDRZEJ Bronisław1962 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1302 SERAFIN JERZY Bronisław1953 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
808 LASKOWSKI KRZYSZTOF Bronisław1954 47 OIRP Katowice radca prawny
1391 STRAWA KRZYSZTOF Bronisław1961 24 B Podkarpacki Urząd Wojewódzki zastępca powiatowego lekarza weterynarii
969 MIREK MARIAN Bronisław1945 47 ORA Kraków adwokat
350 FORDON KAZIMIERZ Bronisław1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
482 HOC STANISŁAW Bronisław1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
14 ANDERS PRZEMYSŁAW Brunon1941 47 OIRP Gdańsk radca prawny
655 KOLASIŃSKI CEZARY Błażej1963 47 OIRP Poznań radca prawny
1330 SKRZYPCZAK LESZEK Błażej1956 24 b Wielkopolski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika urzędu skarbowego

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • lista ipn współpracowników sb
  • katalog ipn
  • tajni współpracownicy sb
  • rejestr ujawnionych konfidentów
  • służba bezpieczeństwa prl

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz