Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
883 MAKIEŁA ADAM Mieczysław1947 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
308 DUJCZYŃSKI ADAM Albin1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
982 MOCEK ADAM Jacek1950 17 Gminna Komisja Wyborcza w Jeleśni radny
294 DRABEK ADAM Gabriel1944 44b Instytut Chemii Przemysłowej kierownik
1256 RUMANEK ADAM Mieczysław1961 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1383 STAWCZYK ADAM Jan1947 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
801 KWIATKOWSKI ADAM Józef1957 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
803 KYRCZ ADAM Wit1964 47 OIRP Olsztyn radca prawny
1321 SKAŁECKI ADAM Jan1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
458 GUMIŃSKI ADAM Józef0000 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
521 JAROS ADAM Zdzisław1964 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
99 BIŃKOWSKI ADAM Jan1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1681 ZIÓŁKOWSKI ADAM Władysław0000 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
106 BŁACHOWIAK ADAM Stanisław1955 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
610 KAWKA ADAM Janusz1964 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1182 PORDES ADAM Tadeusz1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
1295 SAWICKI ADAM Gerard1965 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
187 BYTNIEWSKI ADAM Władysław1960 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
277 DOBROSIELSKI ADAM Edward1957 22 NIK pracownik NIK
199 CHMURA ADAM Stanisław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek zarządu
1328 SKRYBANT ADAM Antoni1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1278 RYZNER ADOLF Kazimierz1956 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1293 SAWCZUK AGATA Józef1945 47 OIRP Lublin radca prawny
57 BAZYDŁO AGNIESZKA Zbigniew1970 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
150 BRENDA AGNIESZKA Jan1954 34 Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa inspektor do spraw kontroli
1114 PĄGOWSKI ALBERT Zdzisław1967 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
64 BECKER ALBERT Bronisław1941 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
399 GŁOWA ALBIN Andrzej1960 19 Ministerstwo Skarbu Państwa autor audycji publicystycznej
1578 WIŚNIEWSKI ALEKSANDER Jan1932 47 OIRP Lublin radca prawny
469 HARAŃCZYK ALEKSANDER Józef1950 47 OIRP Lublin radca prawny
767 KUBERSKI ALEKSANDER Włodzimierz1962 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
776 KUKRBA ALEKSANDER Jan1939 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1311 SIEMIENIUK ALEKSANDER Aleksander1948 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
1667 ZDYNIAK ALEKSY Piotr1936 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
863 ŁUKASZEWSKI ALFRED Kazimierz1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
511 JANICZAK ALFRED Michał1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
1199 PRZĄDKO ALFRED Jan1933 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1587 WŁODARCZYK ALICJA Czesław1958 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
852 ŁOCHOWICZ ALINA Bolesław1961 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1590 WŁODARCZYK ALOJZY Leopold1964 17 Łódzki Urząd Wojewódzki wójt
1492 TIRNOFIEJUK ANATOL Włodzimierz1962 24 B Podlaski Urząd Wojewódzki komendant
564 KALINOWSKI ANATOL Anatol1964 24b Podlaski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
623 KIJEK ANDRZEJ Stanisław1954 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1117 PERON ANDRZEJ Stefan1951 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1140 POILAS ANDRZEJ Stanisław1952 47 OIRP Katowice radca prawny
775 KUKUŁA ANDRZEJ Leon1954 54b Łódzki Urząd Wojewódzki z-ca naczelnika urzędu skarbowego
637 KŁOSOSWKI ANDRZEJ Władysław1954 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
13 AMBROZIAK ANDRZEJ Kazimierz1961 46 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
1675 ZIEMBA ANDRZEJ Stanisław1950 44 c Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN zastępca dyrektora
1640 WYSZYŃSKI ANDRZEJ Jan1947 47 ORA Kraków radca prawny
1401 SUDA ANDRZEJ Stefan1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1580 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ Stanisław1938 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
569 KALSKI ANDRZEJ Marian1955 24a Biuro d.s. Substancji Preparatów Chemicznych dyrektor
1125 PIEGAT ANDRZEJ Eugeniusz1947 44 c Politechnika Szczecińska dyrektor instytutu
1408 SUPEŁ ANDRZEJ Jan1954 174 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1094 PANKOWSKI ANDRZEJ Jerzy1950 22 NIK kontroler NIK
1086 PAJĄK ANDRZEJ Michał1947 24 a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zastępca dyrektora
1003 NARKIEWICZ ANDRZEJ Kazimierz1952 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu spółki
785 KUREK ANDRZEJ Eugeniusz1958 24a Komenda Główna Policji naczelnik
1021 NOWACKI ANDRZEJ Janusz1964 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
643 KNYZIAK ANDRZEJ Stanisław1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
737 KRAWCZYK ANDRZEJ Władysław1958 17 Opolski Urząd Wojewódzki radna
972 MISIAK ANDRZEJ Bolesław1953 47 ORA Toruń adwokat
221 CIEPLAK ANDRZEJ Józef1962 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
208 CHRÓL ANDRZEJ Jan1958 47 Narodowy Bank Polski główny specjalista
975 MISIUK ANDRZEJ Anatol1958 44 b Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prodziekan
502 JACEWICZ ANDRZEJ Czesław1947 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
400 GŁOWACKI ANDRZEJ Stanisław1948 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
342 FILIPOWICZ ANDRZEJ Franciszek1952 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
47 BARCZAK ANDRZEJ Franciszek1946 44c Politechnika Poznańska dyrektor instytutu
463 GUZIAŁ ANDRZEJ Edmund1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1697 ŻÓŁNOWSKI ANDRZEJ Anatol1964 24 b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
873 MADEJCZYK ANDRZEJ Zbigniew1950 47 OIRP Warszawa radca prawny
734 KRAWCZYK ANDRZEJ Czesław1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1126 PIENIĄŻEK ANDRZEJ Stanisław1954 47 OIRP Warszawa radca prawny
733 KRAUZE ANDRZEJ Henryk1942 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wicestarosta
62 BĄK ANDRZEJ Czesław1952 17 Urząd Gminy Wapno wójt
754 KRUSZYŃSKI ANDRZEJ Jan1958 47 OIRP Szczecin radca prawny
541 JĘDRZEJEWSKI ANDRZEJ Stanisław1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
743 KRĘTOWSKI ANDRZEJ Kazimierz1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1629 WRÓBLEWSKI ANDRZEJ Alojzy1956 47 OIRP Toruń radca prawny
362 GAJEK ANDRZEJ Edward1955 24a Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad naczelnik
914 MARKOWICZ ANDRZEJ Bolesław1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
79 BETCHER ANDRZEJ Bronisław1948 47 ORA Łódź adwokat
427 GÓRZYŃSKI ANDRZEJ Władysław1945 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1115 PEPŁOŃSKI ANDRZEJ Józef1944 44 b Akademia Pomorska w Słupsku dziekan
426 GÓRSKI ANDRZEJ Władysław1953 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
620 KĘPKA ANDRZEJ Jan1953 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1443 SZTURGULEWSKI ANDRZEJ Piotr1965 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
910 MAREK ANDRZEJ Piotr1955 45 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
1556 WIERZBICKI ANDRZEJ Eliasz1950 47 OIRP Warszawa radca prawny
1471 ŚWIDWIŃSKI ANDRZEJ Mieczysław1949 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
839 LUŚTYK ANDRZEJ Józef1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
800 KWAŚNIAK ANDRZEJ Paweł1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
786 KUREK ANDRZEJ Ryszard1958 47 OIRP Łódź radca prawny
1099 PARYS ANDRZEJ Jerzy1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
295 DRAPACZ ANDRZEJ Stanisław1948 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
456 GRZYWACZ ANDRZEJ Wiesław1951 47 OIRP Rzeszów radca prawny
676 KOPEĆ ANDRZEJ Franciszek1944 42 Ministerstwo Skarbu Państwa członek rady nadzorczej
1674 ZIELIŃSKI ANDRZEJ Edward1945 44 b Uniwersytet Medyczny Łódź prodziekan
1208 PSKIET ANDRZEJ Tadeusz1957 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
116 BODASZEWSKI ANDRZEJ Ignacy1961 24a Komenda Główna Policji naczelnik
1211 PURZYCKI ANDRZEJ Aleksander1929 47 OIRP Łódź radca prawny
927 MATUSIAK ANDRZEJ Jan1951 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
1044 OGRODOWICZ ANDRZEJ Mieczysław1955 32 Rada Gminy w Pyrzycach sekretarz
797 KWAK ANDRZEJ Jan1956 47 OIRP Katowice radca prawny
1439 SZNICER ANDRZEJ Bronisław1950 47 OIRP Katowice radca prawny
1327 SKOWROŃSKI ANDRZEJ Kazimierz0000 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1233 REMIN ANDRZEJ Stanisław1954 47 ORA Kraków adwokat
1623 WÓJTOWICZ ANDRZEJ Zbigniew1967 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
1635 WYGANOWSKI ANDRZEJ Jerzy1951 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wójt
1348 SOBCZAK ANDRZEJ Bogusław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
748 KRÓLIKOWSKI ANDRZEJ Zygfryd1957 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
639 KNAPIK ANDRZEJ Władysław1947 47 OIRP radca prawny
1627 WRÓBLEWSKI ANDRZEJ Andrzej1947 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
614 KEGEL ANDRZEJ Antoni1961 45 Ministerstwo Sprawiedliwości dyrektor zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich
1473 ŚWIERDZEWSKI ANDRZEJ Zygmunt1953 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1053 OLĘCKI ANDRZEJ Waldemar1956 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
292 DRABARCZYK ANDRZEJ Marian1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
145 BRAITER ANDRZEJ Bronisław1962 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1509 TRZECIECKI ANDRZEJ Jerzy1954 24 a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej naczelnik
262 DĄBROWSKI ANDRZEJ Arkadiusz1946 47 OIRP Olsztyn radca prawny
1636 WYKURZ ANDRZEJ Henryk1948 47 OIRP Opole radca prawny
155 BRONISZEWSKI ANDRZEJ Ignacy1955 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
558 KACZOROWSKI ANDRZEJ Marian1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
795 KUŹMA ANDRZEJ Zenon1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
736 KRAWCZYK ANDRZEJ Stefan1953 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
696 KOWAL ANDRZEJ Stanisław1949 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek zarządu
532 JEDYK ANDRZEJ Józef1948 24a Krajowe Biuro Wyborcze dyrektor delegatury
708 KOWALSKI ANDRZEJ Antoni1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
837 LOREK ANDRZEJ Henryk1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
336 FICOŃ ANDRZEJ Jan1961 17 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
505 JAKUBOWSKI ANDRZEJ Jan1957 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek zarządu
172 BUGALSKI ANDRZEJ Tadeusz1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
1304 SERWA ANDRZEJ Władysław1950 47 OIRP Łódź radca prawny
913 MARKOWICZ ANDRZEJ Alojzy1947 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1124 PIECHOWIAK ANDRZEJ Florian1947 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1585 WITKOWSKI ANDRZEJ Wincenty1951 22 NIK pracownik NIK
582 KARAŚ ANDRZEJ Jan1948 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1118 PERZANOWSKI ANDRZEJ Jerzy1954 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1605 WOJTKOWIAK ANDRZEJ Franciszek1960 45 Kuratorium Oświaty Wrocław dyrektor szkoły
573 KAMIŃSKI ANDRZEJ Jan1963 24b Opolski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
189 CAŁUS ANDRZEJ Edmund1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
1288 SAJKIEWICZ ANDRZEJ Jan 1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
205 CHOMIŃSKI ANDRZEJ Józef1938 47 OIRP Szczecin radca prawny
1417 SZAFRAŃSKI ANDRZEJ Mieczysław1955 46 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
231 CIUK ANDRZEJ Jan1949 44c Uniwersytet Opolski dyrektor instytutu
1068 ORŁOWSKI ANDRZEJ Eugeniusz1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
869 MACKIEWICZ ANDRZEJ Ludwik1948 24 a Straż Graniczna zastępca dyrektora
1474 ŚWIERKULA ANDRZEJ JAN Edward1957 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
186 BYRT ANDRZEJ JAN Jan1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1341 SMOLNIK ANICETA Wojciech1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
379 GĄSIOR ANIELA Roman1957 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1212 PYŁKA ANNA Zdzisław1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
484 HOFFMAN ANNA Jan1942 47 ORA Bydgoszcz adwokat
1249 ROZWADOWSKA ANNA Janusz1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
1659 ZAWALAK ANNA Edward1953 24 a Urząd ds. Cudzoziemców naczelnik
1019 NITECKA ANNA Tadeusz1952 47 OIRP Białystok radca prawny
97 BINIAŚ ANNA Stanisław1954 24b Pomorski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika
522 JAROSŁAWSKA ANNA Antoni1955 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
996 MURKOWSKA ANNA Franciszek1944 44 c Uniwersytet Warszawski dyrektor
1456 SZYMONDERA ANNA Aleksander 1952 44 c Akademia Wychowania Fizycznego kwestor
326 ERNST ANNA Jan1947 24a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji naczelnik
584 KARBOWNIK ANNA Jan1962 45 Dolnośląski Urząd Wojewódzki dyrektor szkoły
1655 ZSADA ANTONI Mieczysław1956 47 ORA Kraków radca prawny
1127 PIENIĄŻEK ANTONI Tadeusz1940 44 b Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin dziekan
1178 POLKOWSKI ANTONI Zbigniew1953 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wójt
1056 OLSZEWNIK ANTONI Wacław1950 47 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1621 WÓJCIK ANTONI Leon1957 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1519 WALANKIEWICZ ANTONI Tadeusz1953 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
321 DZIATKO APOLINARY Józef1953 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
68 BEDNARZ ARKADIUSZ Bolesław1961 47 OIPR Wrocław radca prawny
1036 NOWODWORSKI ARKADIUSZ Stanisław1962 47 OIRP Toruń radca prawny
1431 SZCZYPKA ARKADIUSZ Jerzy1967 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1345 SOBCZAK ARKADIUSZ Stanisław1955 47 OIRP Wrocław radca prawny
466 HALBER ARNOLD JAN Maurycy1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
41 BARA ARTUR Bronisław1961 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
735 KRAWCZYK ARTUR Jerzy1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
96 BIK ARTUR Antoni1965 24b Straż Graniczna naczelnik
875 MAGNUSZEWSKI ARTUR Andrzej1957 44 c Uniwersytet Warszawski dyrektor instytutu
182 BUSZ ARTUR Henryk1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
755 KRYNICKA AURELIA Bronisław0000 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1469 ŚWIĄTKIEWICZ BARBARA Bronisław1953 47 OIRP Warszawa radca prawny
738 KRECZMER BARBARA Mieczysław1962 17 Śląski Urząd Wojewódzki radna
1349 SOBECKA BARBARA Stefan1949 32 Rada Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej sekretarz
330 FALSZEWSKA BARBARA Tadeusz1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1601 WOJEWÓDZKA BARBARA Piotr1945 51 Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim audytor wewnętrzny
283 DOLIŃSKA BARBARA Kazimierz1942 22 NIK doradca techniczny
622 KIEŁBOWICZ BARBARA Paweł1951 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
893 MALITKA BARBARA Adam1952 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
1641 ZABOROWSKA BARBARA Bolesław1949 47 OIRP Olsztyn radca prawny
9 ADAMIEC BAZYL Paweł1950 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
821 LICZNERSKI BENEDYKT Witold1936 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego członek centralnej komisji
530 JASZCZYK BERNADETTA MARIA Henryk1954 45 Kuratorium Oświaty Poznań dyrektor szkoły
1599 WOJCIECHOWSKI BERNARD Zbigniew1958 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1078 OWCZAREK BOGDAN Józef1943 44 c Uniwersytet Warszawski zastępca dyrektora instytutu
267 DERKOWSKI BOGDAN Klemens1956 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
59 BAZYLCZAK BOGDAN Jan1953 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
604 KASZUBSKI BOGDAN Józef1955 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
230 CIRKOS BOGDAN Józef1962 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • katalog ipn
  • ipn katalog tajnych współpracowników sb
  • ipn wyszukiwarka osób
  • służba bezpieczeństwa prl
  • lista ipn współpracowników sb

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz