Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
777 KULESZA CZESŁAW Czesław1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
842 ŁADA WŁADYSŁAW Jan1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1034 NOWAKOWSKI BOGUSŁAW Bogusław1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
872 MADEJ MAREK Mieczysław1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
470 HARASIMOWICZ SŁAWOMIR Zygmunt1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
6 ADAMCZYK ROMAN Władysław1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1382 STASZEWSKI MARIAN Józef1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
8 ADAMIEC LESZEK Henryk1956 11 MSZ członek służby zagranicznej
1521 WALCZAK IWONA Zygmunt1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
710 KOWALSKI EUGENIUSZ Stanisław1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
261 DAWIDOWICZ JANUSZ Edward1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1339 SMALCERZ CZESŁAW Władysław1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
847 ŁĄCKI MILENIUSZ Mieczysław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
762 KRZERMIEŃ WŁODZIMIERZ Zenon1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1470 ŚWIĄTKOWSKI KRZYSZTOF Antoni1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
755 KRYNICKA AURELIA Bronisław0000 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
17 ANTECKI JANUSZ Mieczysław1959 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
18 ANTONIEWICZ PRZEMYSŁAW Jerzy1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
641 KNIAŻ JAN Jan1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
268 DERWICH PIOTR Marian1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
422 GÓRSKI KRZYSZTOF Jerzy1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1604 WOJTAL RYSZARD Tadeusz1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1267 RYBACKI ERIUSZ Mieczysław1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1684 ZMACZYŃSKI ZBIGNIEW Tadeusz1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1617 WOŹNIAK MARIUSZ Aurelian1944 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
215 CIBULLA JAN Klemens1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
27 BADOWSKI SŁAWOMIR Józef1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1394 STRONCZYŃSKI KRZYSZTOF Stanisław1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
551 KABACIŃSKI TADEUSZ Kazimierz1965 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby granicznej
1440 SZOKA ROMUALD Józef1964 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
299 DROZD JAROSŁAW Stanisław1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
237 CZAPLICKI KRZYSZTOF Grzegorz1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
350 FORDON KAZIMIERZ Bronisław1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
795 KUŹMA ANDRZEJ Zenon1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
815 LEWANDOWSKI MACIEJ Benedykt1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
246 CZERWIŃSKI WITOLD Wiesław1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
472 HARDEJ WALENTY Jan1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1518 WACHOWICZ EDWARD Edward1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
836 LODOWSKI EDWARD Jan1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
925 MATRYBA MIECZYSŁAW Jan1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1016 NIESYTO JANUSZ Paweł1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1035 NOWICKI WIESŁAW Ludwik1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1318 SIWICKI PIOTR Olgierd1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
44 BARANOWSKI MAREK Eugeniusz1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
949 MICHALSKI GRZEGORZ Franciszek1960 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1255 RUCIŃSKI ZBIGNIEW Tadeusz1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
414 GOŁEBIAK MIROSŁAW Wiesław1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1281 RZEPKA MAŁGORZATA Stanisław1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1348 SOBCZAK ANDRZEJ Bogusław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1324 SKOLIMOWSKI JANUSZ Franciszek1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1413 SYPNIEWSKI DARIUSZ Włodzimierz1964 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
383 GECEWICZ RYSZARD Mieczysław1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
539 JEZIORSKI MAREK Henryk1959 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1367 SRACHELSKI TADEUSZ Jan1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1362 SOŚNICKI ZDZISŁAW Jan1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
756 KRYŃSKI MAREK Jan1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
330 FALSZEWSKA BARBARA Tadeusz1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1435 SZKLANY RYSZARD Ryszard1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
345 FIRKOWSKI KRZYSZTOF Ryszard1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1286 SADZIK WŁODZIMIERZ Michał1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
809 LECH WACŁAW STANISŁAW Eustachy1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1465 ŚMIAŁEK TADEUSZ Józef1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
585 KARCZEWSKI ZBIGNIEW Eugeniusz1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
240 CZARKOWSKI ZBIGNIEW Jan1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
711 KOWALSKI WALDEMAR Wacław1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
692 KOSTECKI ZBIGNIEW Władysław1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1523 WALKIEWICZ JAN Kazimierz1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
419 GÓRKA JERZY Józef1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
721 KOZŁOWSKI STANISŁAW Józef1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
741 KRĘCISZ STEFAN Stanisław1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1565 WIĘCŁAW JERZY Kazimierz1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
971 MIROSŁAWSKA ELIZA Henryk1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
944 MIAŚKIEWICZ ZBIGNIEW Władysław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1369 STACHURA ELŻBIETA Mieczysław1964 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1551 WICKI ROMAN Alfons1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
76 BELKA LESZEK Leon1960 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1032 NOWAKOWSKA-SZANIAWSKA EWA Zdzisław1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1144 PINDUR EDWARD Andrzej1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1537 WEJSIS-GOŁĘBIAK MAŁGORZATA Edward1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1564 WIĘCKOWSKI WOJCIECH Marian1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
82 BIAŁKOWSKI EDWARD Stefan1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
83 BIAŁOKOZOWICZ MIROSŁAW Grzegorz1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1169 PODLECKI ZBIGNIEW Włodzimierz1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
85 BIEDECKI KAROL Karol1943 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
892 MALINOIWSKI PIOTR Jerzy1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1575 WINIARSKI JAN Józef1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych radca prawny
374 GASEK ZENON Henryk1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1262 RUSIŃSKI MICHAŁ Władysław1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1504 TRACZYK JANINA Zdzisław1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1567 WIKTOROWICZ ZBIGNIEW Eugeniusz1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
619 KĘPIŃSKA STANISŁAWA Władysław1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
474 HARKO WALDEMAR Czesław1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
443 GRYC WŁODZIEMIERZ Włodzimierz1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1609 WOLSKI JAKUB Mieczysław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1401 SUDA ANDRZEJ Stefan1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1671 ZGANIACZ KAZIMIERZ Czesław1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1321 SKAŁECKI ADAM Jan1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1654 ZARĘBA ZBIGNIEW Czesław1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
100 BIS HENRYK Lucjan1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1328 SKRYBANT ADAM Antoni1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1399 STYŚ ELŻBIETA Eugeniusz1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
219 CIELESZYŃSKA URSZULA Jan1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
279 DOBOWOLSKA GRAŻYNA Janusz1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1695 ŻNIJEWSKI RAFAŁ Stanisław1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1343 SMUGA ZBIGNIEW Czesław1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1272 RYDZ JANUSZ Edmund1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1361 SOSNOWSKI RYSZARD Tadeusz1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1517 WACH JANUSZ Jan1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1437 SZLĘK ZBIGNIEW Stanisław1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1393 STREJCZEK JAROSŁAW Janusz1959 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
932 MATUSZEWSKI ZBIGNIEW Stefan1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1380 STARZYŃSKI PIOTR Józef1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1042 OCHODEK BOGUSŁAW Teofil1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1464 ŚLUSARSKI WITOLD Witold1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1276 RYNKOWSKI BOGUMIŁ Tadeusz1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1411 SWOBODA GRZEGORZ Karol1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1423 SZCZENIOWSKI JACEK Edmund1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1426 SZCZEPKOWSKI STANISŁAW Władysław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1441 SZOSTAK SYLWESTER Jan1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
605 KASZYŃSKI TOMASZ Adam1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1452 SZYMAŃSKI JAN Józef1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
123 BOJANOWICZ BOGUSŁAW Ryszard1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
124 BOJANOWSKI LONGIN Bogdan1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1340 SMOLEŃ STANISŁAW Jakub1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
463 GUZIAŁ ANDRZEJ Edmund1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
421 GÓRSKI MACIEJ Jan1944 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
625 KILIAŃSKI STANISŁAW Franciszek1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
242 CZARNECKI WOJCIECH Jan1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1188 POTOCKI RYSZARD Antoni1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
131 BOREK STANISŁAW Edward1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
644 KOBIEROWSKI HENRYK Anastazy1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
706 KOWALSKA GRAŻYNA Włodzimierz1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
700 KOWALCZYK ZBIGNIEW Czesław1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1539 WERA KAZIMIERZ Alojzy1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
734 KRAWCZYK ANDRZEJ Czesław1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
720 KOZŁOWSKI TOMASZ Henryk1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1235 RODZIM RENATA Zbigniew1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1184 POSIEJ GRAŻYNA Józef1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1528 WASILEWSKI TOMASZ Jan1941 11 OIRP Warszawa członek służby zagranicznej
743 KRĘTOWSKI ANDRZEJ Kazimierz1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1212 PYŁKA ANNA Zdzisław1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
667 KONDEJA KRYSTYNA Józef1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
599 KASPRZYK MAREK LUCJAN Władysław1944 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
145 BRAITER ANDRZEJ Bronisław1962 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1273 RYDZKOWSKI JANUSZ Mieczysław1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1076 OSTROWSKI LESZEK Roman1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
148 BRAŃSKI JERZY Stefan1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
789 KURSTAK MIROSŁAW Wacław1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1040 OBIDOWSKI ZBIGNIEW Konstanty1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
824 LIPIŃSKA TERESA Kazimierz1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
643 KNYZIAK ANDRZEJ Stanisław1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
393 GIWER EUGENIUSZ Leopold1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
846 ŁASKA DARIUSZ Bogusław1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
394 GIŻOWSKI SYLWIN Michał1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1546 WĘŻOWSKI TADEUSZ Mieczysław1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
249 CZYŻ JÓZEF Władysław1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
880 MAJSTEREK WŁODZIMIERZ Franciszek1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
921 MASTALERZ LECH Władysław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1385 STEBELSKI STANISŁAW Antoni1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
947 MICHALAK TOMASZ Stanisław1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
901 MAŃCZYK DARIUSZ Czesław1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1197 PRUSAK MIROSŁAW Zdzisław1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1017 NIEWCZAS JULIAN Mieczysław1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
725 KRAJ WOJCIECH Eugeniusz1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1524 WANAT LESZEK Bolesław1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1232 REMBALSKI WIESŁAW Kazimierz1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1322 SKAWINA STEFAN Antoni1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1696 ŻOŁĄDKOWSKA MARZENNA Janusz1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1049 OLEJNICKI IRENEUSZ Władysław1960 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
957 MIERZWA MICHAŁ Michał1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1137 PIKAŁŁO PIOTR Janusz1966 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1701 ŻURAW TADEUSZ Jan1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1177 POLIKSZA DARIUSZ Wiktor 1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1206 PRZYGODA ELŻBIETA Kazimierz1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1285 SADOWSKI MICHAŁ Bolesław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1210 PUROWSKI MAREK Henryk1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
558 KACZOROWSKI ANDRZEJ Marian1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1226 RATAJCZYK JOANNA Zbigniew1968 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
640 KNAPP MARCIN Zbigniew1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1360 SOSIŃSKI RYSZARD Franciszek1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
183 BUŚKO JULIUSZ Czesław1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1244 ROMAŃSKI KAZIMIERZ Władysław1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
185 BYKOWSKI MAREK Henryk1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
611 KAZIMIERCZAK WALDEMRA Zenon1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1263 RUSZKIEWICZ WŁODZIMIERZ Florian1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1264 RUTKOWSKA JOLANTA Czesław1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1132 PIETRAS ZBIGNIEW Stanisław1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1577 WIŚNIEWSKI JANUSZ Henryk1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
191 CHAŁACZKIEWICZ ROMAN Lubomir1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
555 KACZMAREK JERZY Edgar1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1702 ŻYDAK STANISŁAW Jan1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
281 DOBROWOLSKI HENRYK Ryszard1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1207 PRZYGODA TOMASZ Tomasz1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
284 DOMAGALSKI JÓZEF Jan1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1290 SAŁYGA ZBIGNIEW Tadeusz1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
538 JESIONEK JANUSZ Tadeusz1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
199 CHMURA ADAM Stanisław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek zarządu
1327 SKOWROŃSKI ANDRZEJ Kazimierz0000 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
531 JAŚKIEWICZ RAJMUND Jerzy1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
900 MANTYKIEWICZ JANUSZ Józef1950 11; 47 Ministerstwo Spraw Zagranicznych i OIRP Warszawa członek służby zagranicznej; radca prawny

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • katalog ipn
  • ipn katalog tajnych współpracowników sb
  • ipn wyszukiwarka osób
  • służba bezpieczeństwa prl
  • lista ipn współpracowników sb

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz