Lista Agentów SB bez podziału na strony

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp. Nazwisko Imię Imię ojca Rok urodz. Punkt art. 4 ww. ust. Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjne Funkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
1041 Zawiadomienie IPN            
84 BIAŁOPIOTROWICZ LEOKADIA Jan 1922 47 ORA Warszawa adwokat
744 KROWICKI KAZIMIERZ Franciszek 1923 47 OIRP Poznań radca prawny
1310 SIEKIELEWSKI MACIEJ Sabin 1923 47 OIRP Lublin radca prawny
35 BANACH KRZYSZTOF Edward 1924 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
568 KALMARCZYK HENRYK Franciszek 1924 47 ORA Zielona Góra adwokat
1066 ORDON HALINA Bolesław 1924 47 ORA Warszawa adwokat
1227 RAWSKI TADEUSZ Wincenty 1924 12 Prezes Rady Ministrów członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
244 CZĄSTKIEWICZ JAN Wincenty 1925 47 OIRP Koszalin radca prawny
656 KOLEŚNIK WACŁAW Jan 1925 47 ORA Olsztyn adwokat
670 KONON TADEUSZ Wincenty 1925 47 OIRP Warszawa radca prawny
1512 ULICKI WŁADYSŁAW Stanisław 1925 47 ORA Warszawa adwokat
169 BUDYN ROMAN Władysław 1926 47 OIRP Gdańsk radca prawny
274 DMOCHOWSKI WŁADYSŁAW Julian 1926 47 OIRP Wrocław radca prawny
343 FINDEISEN WŁADYSŁAW Stanisław 1926 12 Prezes Rady Ministrów członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
722 KOZYRA JAN Władysław 1926 47 OIRP Warszawa radca prawny
826 LIPSKI MAREK Jan 1926 47 ORA Warszawa adwokat
866 MACHERZYŃSKI EDWARD Teofil 1926 47 OIRP Warszawa radca prawny
954 MIECZKOWSKI JANUSZ Tadeusz 1926 47 ORA; OIRP w Warszawie adwokat; radca prawny
1448 SZWADERSKI MARIAN Tadeusz 1926 47 OIRP Warszawa radca prawny
1669 ZELWIAŃSKI RYSZARD Zygmunt 1926 47 OIRP Warszawa radca prawny
38 BANAŚ WŁADYSŁAW Michał 1927 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
520 JAROMSKI SYLWESTER Adam 1927 47 OIRP Warszawa radca prawny
591 KARPIŃSKI MIROSŁAW Antoni 1927 47 OIRP Opole radca prawny
1145 PIOTROWICZ JÓZEF Józef 1927 47 OIRP Warszawa radca prawny
1167 PODGÓRECZNY MARIAN Józef 1927 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1280 RZECZKOWSKA-KOWALCZYK HANNA Marian 1927 47 ORA Warszawa adwokat
1406 SUŁKOWSKI BOLESŁAW WOJCIECH Maciej 1927 47 OIRP Kielce radca prawny
965 MILEWSKI LEONARD Antoni 1928 17 ORA Warszawa adwokat
189 CAŁUS ANDRZEJ Edmund 1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
298 DROZD RYSZRD Andrzej 1929 47 ORA Lublin adwokat
445 GRYGIEŁ ZBIGNIEW Józef 1929 47 OIRP Kielce radca prawny
466 HALBER ARNOLD JAN Maurycy 1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
565 KALIŃSKI JÓZEF Jan 1929 47 ORA Poznań adwokat
1033 NOWAKOWSKI JERZY Stefan 1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
1211 PURZYCKI ANDRZEJ Aleksander 1929 47 OIRP Łódź radca prawny
1376 STAROSTA TADEUSZ Tadeusz 1929 47 OIRP Opole radca prawny
1387 STELMASZCZYK HENRYK Władysław 1929 47 OIRP Olsztyn radca prawny
1397 STUDZIŃSKI EUGENIUSZ Szymon 1929 47 ORA Kraków adwokat
1458 SZYSZKO DIONIZY Zygmunt 1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
1569 WILCZYŃSKI LEONARD Konstanty 1929 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1586 WITKOWSKI TADEUSZ Ludwik 1929 17 Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
147 BRANNY URBAŃSKA EWA Paweł 1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
196 CHMIELOWSKI ZDZISŁAW Teodor 1930 47 OIRP Kraków radca prawny
303 DUBIŃSKI JERZY Tadeusz 1930 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
352 FRASK STANISŁAW Jan 1930 47 OIRP Rzeszów radca prawny
372 GARNYS KAZIMIERZ Marian 1930 47 ORA Warszawa adwokat
1045 OKOŃ EDMUND Józef 1930 47 OIRP Łódź radca prawny
1182 PORDES ADAM Tadeusz 1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
1379 STARZAK EDWARD Michał 1930 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1660 ZAWALONKA JERZY Stanisław 1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
1663 ZDEBSKI KAZIMIERZ Kazimierz 1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
1699 ŻUKOWSKI WŁODZIMIERZ Stefan 1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
365 GALIŃSKI ZDZISŁAW Adam 1931 47 OIRP Warszawa radca prawny
479 HERMAN MICHAŁ Tadeusz 1931 47 ORA Warszawa adwokat
575 KAMIŃSKI ZDZISŁAW BENEDYKT Zdzisław 1931 47 ORA Warszawa adwokat
663 KOŁODZIEJSKI MICHAŁ Tomasz 1931 47 OIRP Szczecin radca prawny
727 KARKOWCZYK HENRYK Franciszek 1931 47 OIRP Wrocław radca prawny
882 MAKAREWICZ JANINA Tadeusz 1931 47 OIRP Poznań radca prawny
1296 SCHEFFLER JANUSZ Antoni 1931 47 ORA Poznań adwokat
1428 SZCZUREK MIECZYSŁAW Józef 1931 47 OIRP Kraków radca prawny
37 BANSIAK BOLESŁAW Władysław 1932 47 OIRP Poznań radca prawny
98 BIŃCZYCKI JERZY Tadeusz 1932 17 ORA Łódź adwokat
146 BRANDYS GABRIELA Władysław 1932 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
224 CIESIELSKI ZBIGNIEW Władysław 1932 47 OIRP Wrocław radca prawny
366 GALOS ZYGMUNT Jan 1932 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
392 GILEJKO LESZEK KAZIMIERZ Bronisław 1932 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
540 JĘDRZEJCZYK JÓZEF Stanisław 1932 47 OIRP Rzeszów radca prawny
606 KAWA TADEUSZ Antoni 1932 47 OIRP Katowice radca prawny
608 KAWECKI STEFAN Jan 1932 17 OIRP Kraków radca prawny
695 KOT MARIAN Józef 1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
844 ŁAJDECKI CZESŁAW Aleksander 1932 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1104 PAULUS MARIAN Antoni 1932 47 ORA Toruń adwokat
1152 PISULA HENRYK Wacław 1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
1249 ROZWADOWSKA ANNA Janusz 1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
1341 SMOLNIK ANICETA Wojciech 1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
1576 WIŚNIEWSKI JAN Franciszek 1932 47 ORA Łódź adwokat
1578 WIŚNIEWSKI ALEKSANDER Jan 1932 47 OIRP Lublin radca prawny
1639 WYSZYŃSKI TADEUSZ Kazimierz 1932 47 OIRP Olsztyn radca prawny
132 BORKUSZ STANISŁAW Mikołaj 1933 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
198 CHMURA WŁADYSŁAW Jan 1933 47 OIRP Rzeszów radca prawny
300 DROZD STANISŁAW Władysław 1933 47 OIRP Gdańsk radca prawny
991 MRÓWCZYŃSKI RYSZARD Antoni 1933 47 OIRP Łódź radca prawny
1199 PRZĄDKO ALFRED Jan 1933 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1205 PRZYBYSZEWSKI WŁODZIMIERZ Czesław 1933 47 OIRP Opole radca prawny
1220 RAJ STANISŁAW Jan 1933 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1237 ROJEWSKI KAZIMIERZ Franciszek 1933 47 OIRP Kielce radca prawny
251 ĆWIK JAN Kazimierz 1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
280 DOBROWOLSKI RYSZARD Marian 1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
395 GLACEL JAN Donald 1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
543 JÓŹWIAK TERESA Bronisław 1934 47 OIRP Szczecin radca prawny
636 KŁOSIŃSKI JERZY Stanisław 1934 47 OIRP radca prawny; adwokat
915 MARKOWSKI MARIAN Jan 1934 47 ORA Bydgoszcz adwokat
994 MURANOWSKI WŁODZIMIERZ Teofil 1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
1179 POŁOMSKI JÓZEF Józef 1934 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1198 PRZANOWSKI STANISŁAW Stefan 1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
1552 WIEKIERA STEFAN Wojciech 1934 47 OIRP Olsztyn radca prawny
32 BALCERAK JERZY Stanisław 1935 47 OIRP Warszawa radca prawny
141 BORZEWSKI JERZY Stanisław 1935 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
615 KEJNA JERZY Karol 1935 47 ORA Płock adwokat
946 MICHALAK KAZIMIERZ Romuald 1935 47 ORA Poznań adwokat
1603 WOJNOWSKI MARIAN Aleksander 1935 47 ORA Opole adwokat
567 KALISZ WIESŁAW Ignacy 1936 47 OIRP Warszawa radca prawy
821 LICZNERSKI BENEDYKT Witold 1936 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego członek centralnej komisji
1073 OSTAFIL STANISŁAW Roman 1936 47 ORA Rzeszów adwokat
1082 PACHNIEWSKA ELŻBIETA Leon 1936 47 OIRP Warszawa radca prawny
1667 ZDYNIAK ALEKSY Piotr 1936 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
11 ALEKSANDROWICZ STANISŁAWA Bolesław 1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
446 GRYGORUK JAN Bartłomiej 1937 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
487 HONIEK WOJCIECH MAREK Władysław 1937 47 OIRP Katowice radca prawny
616 KĘDRA EUGENIUSZ Ignacy 1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
804 LACH WŁODIMIERZ Władysław 1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
805 LAKOTA JERZY Wilhelm 1937 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
999 MYSZKOWSKI MICHAŁ Alfons 1937 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
1111 PAWŁOWSKI ZENON Franciszek 1937 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1258 RUPEK KAROL Stefan 1937 47 OIRP Koszalin radca prawny
1294 SAWICKI STEFAN Zygmunt 1937 44 c Uniwersytet Warszawski dyrektor instytutu
1333 SŁAWIK KAROL Ferdynand 1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
1398 STUPAK BRONISŁAW Józef 1937 47 OIRP Wrocław radca prawny
1488 TASIEMSKI TADEUSZ Marian 1937 47 OIRP Poznań radca prawny
63 BEBAK MARIA JADWIGA Wojciech 1938 47 OIRP Zielona Góra adwokat
205 CHOMIŃSKI ANDRZEJ Józef 1938 47 OIRP Szczecin radca prawny
367 GALWAS BOGDAN Stanisław 1938 44b Politechnika Warszawska dziekan
509 JANIAK MAREK Józef 1938 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
544 JÓŹWIAK WOJCIECH Mieczysław 1938 44c Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej kierownik
621 KIEŁBASA WŁODZIMIERZ Adam 1938 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
719 KOZŁOWSKI EDMUND Feliks 1938 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek radny nadzorczej
833 LISOWSKI ZENON Władysław 1938 47 OIRP Katowice radca prawny
1107 PAWLAK FRANCISZEK Stanisław 1938 47 OIRP Warszawa radca prawny
1236 ROGOWSKI WIESŁAW Antoni 1938 47 ORA Bielsko-Biała adwokat
1580 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ Stanisław 1938 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
19 ARABSKI JANUSZ Zygmunt 1939 44c Uniwersytet Śląski dyrektor instytutu
61 BĄK EDWARD Antoni 1939 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
206 CHONIAWKO TADEUSZ Antoni 1939 47 OIRP Koszalin radca prawny
229 CIEŚLIŃSKI BOGUSŁAW Stefan 1939 47 OIRP Olsztyn radca prawny
325 EKLER JAN Michał 1939 47 OIRP Warszawa radca prawny
459 GURA RYSZRAD ROMAN Roman 1939 47 OIRP Gdańsk radca prawny
776 KUKRBA ALEKSANDER Jan 1939 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1092 PAŁUBICKI JANUSZ Franciszek 1939 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1138 PIKOR JAN Wojciech 1939 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
1196 PRUSAK FELIKS Stanisław 1939 47 ORA Warszawa adwokat
1676 ZIENDARA ZDZISŁAW Ignacy 1939 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
23 AUSTEN PIOTR Gerhard 1940 47 OIRP Warszawa radca prawny
238 CZAPLIŃSKI MAREK Władysław 1940 44c Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie dyrektor instytutu
243 CZARNECKI JAN Józef 1940 47 OIRP Zielona Góra adwokat
341 FILIPIAK ZYGFRYD Walenty 1940 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
417 GÓRAL URSZULA Antoni 1940 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radna
507 JAMKA JERZY Julian 1940 47 OIRP Warszawa radca prawny
618 KĘDZIOR KRZYSZTOF Józef 1940 24b Politechnika Warszawska dziekan
657 KOLESNIK ZYGMUNT Czesław 1940 47 OIRP Koszalin radca prawny
688 KOSELA MIROSŁAW Henryk 1940 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki likwidator związku międzygminnego
1127 PIENIĄŻEK ANTONI Tadeusz 1940 44 b Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin dziekan
1257 RUMSZEK HENRYK Antoni 1940 47 ORA Gdańsk adwokat
1427 SZCZĘSNY STANISŁAW Erazm 1940 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1434 SZEWCZYK MARIAN Józef 1940 47 OIRP Łódź radca prawny
1500 TOMCZYK WOJCIECH Jan 1940 47 ORA Warszawa adwokat
1581 WIŚNIEWSKI FRANCISZEK Wojciech 1940 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1668 ZELENT JAN Kazimierz 1940 47 OIRP Opole radca prawny
14 ANDERS PRZEMYSŁAW Brunon 1941 47 OIRP Gdańsk radca prawny
52 BARTODZIEJ GERHARD Franciszek 1941 40 Opolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
64 BECKER ALBERT Bronisław 1941 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
184 BUTKIEWICZ HENRYK Michał 1941 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
233 CUPIAŁ KAROL Edward 1941 17 Śląski Urząd Wojewódzki dyrektor instytutu
324 EILMES MAREK Leon 1941 47 ORA Kraków adwokat
351 FRANCZYK TADEUSZ Stanisław 1941 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
475 HATŁAS STANISŁAW Władysław 1941 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
576 KAMYK MACIEJ Stefan 1941 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
685 KORPYŚ BRONISŁAW Jan 1941 47 OIRP Opole radca prawny
788 KUROWSKI MIECZYSŁAW Julian 1941 47 OIRP Olsztyn radca prawny
859 ŁUKASIK FERDYNAND WIESŁAW Władysław 1941 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
902 MAŃTURZYK WAWRZYNIEC Adam 1941 47 OIRP Lublin radca prawny
1011 NIECKARZ STANISŁAW Jan 1941 4 Kancelaria Prezydenta RP członek rady polityki pieniężnej
1299 SEJ JERZY Ignacy 1941 47 OIRP Warszawa radca prawny
1368 STACHOŃ STANISŁAW Kazimierz 1941 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1432 SZEWCZYK JACEK Tadeusz 1941 44 b Akademia Górniczo-Hutnicza prodziekan
1528 WASILEWSKI TOMASZ Jan 1941 11 OIRP Warszawa członek służby zagranicznej
1574 WINIARSKI WIESŁAW Adam 1941 47 ORA Poznań adwokat
1606 WALICKI MARIAN Franciszek 1941 44 b Katolicki Uniwersytet Lubelski dziekan
1637 WYSOCKI MIROSŁAW Mirosław 1941 44 c Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zastępca dyrektora
1673 ZIELIŃSKI JERZY Stanisław 1941 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek zarządu
72 BEHR KAZIMIERA Leon 1942 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
167 BUCZKOWSKI GRZEGORZ Teofil 1942 40 Podlaski Urząd Wojewódzki członek zarządu
283 DOLIŃSKA BARBARA Kazimierz 1942 22 NIK doradca techniczny
287 DOMAŃSKI GRZEGORZ EDWARD Edward 1942 47 OIRP Warszawa radca prawny
334 FELS MARIA Wiktor 1942 47 ORA Bydgoszcz adwokat
452 GRZESIK WŁADYSŁAW nn 1942 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
484 HOFFMAN ANNA Jan 1942 47 ORA Bydgoszcz adwokat
485 HOLKA HENRYK Alojzy 1942 44b Uniwersytet Technlogiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz dziekan
495 IMIOŁEK MIECZYSŁAW Mieczysław 1942 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
503 JAKUBCZAK JERZY Władysław 1942 24a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji naczelnik
594 KARPOWICZ BOLESŁAW Feliks 1942 47 OIRP Olsztyn radca prawny
733 KRAUZE ANDRZEJ Henryk 1942 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wicestarosta
792 KUŚMIERZAK WACŁAW JÓZEF Józef 1942 47 OIRP Opole radca prawny
816 LEWANDOWSKI WALDEMAR Kazimierz 1942 47 OIRP Wrocław radca prawny
889 MALEC JAN Michał 1942 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
909 MARCZAK JACEK Władysław 1942 47 ORP Bydgoszcz radca prawny
1008 NEHREBECKA-De LATOUR IWONA Kazimierz 1942 47 OIRP Warszawa radca prawny
1112 PAWŁOWSKI ROBERT Stanisław 1942 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1247 ROŚ WOJCIECH Stefan 1942 47 OIRP Poznań radca prawny
1433 SZEWCZYK PAWEŁ Paweł 1942 44 b Politechnika Śląska prodziekan
1444 SZUKSZTA PIOTR Witold 1942 27 Narodowy Bank Polski główny specjalista
1472 ŚWIERCZYŃSKI KAZIMIERZ Józef 1942 47 OIRP Warszawa radca prawny
1553 WIELGUS KAZIMIERZ Władysław 1942 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
85 BIEDECKI KAROL Karol 1943 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
286 DOMAGAŁA STANISŁAW Józef 1943 47 OIRP Wrocław radca prawny
364 GALICKI ZDZISŁAW Eugeniusz 1943 44c Uniwersytet Warszawski zastępca dyrektora instytutu
860 ŁUKASIK LUCJAN Jan 1943 47 OIRP Warszawa radca prawny
984 MOŁDAWA TADEUSZ Jan 1943 44 b Uniwersytet Warszawski dziekan
1064 OPUCHLIK EWALD Jerzy 1943 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1078 OWCZAREK BOGDAN Józef 1943 44 c Uniwersytet Warszawski zastępca dyrektora instytutu
1110 PAWLONKA WIESŁAW Władysław 1943 47 OIRP Lublin radca prawny
1165 PŁUSA PAWEŁ Wacław 1943 44 c Akademia im. Jana Długosza Częstochowa zastępca dyrektora
1171 PODSTAWSKI KRZYSZTOF Adam 1943 47 ORA Bydgoszcz adwokat
1193 PROĆ-PADEREWSKA RÓŻA Antoni 1943 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
1228 REGINIEWICZ WALDEMAR Stanisław 1943 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1303 SERAFIN JULIAN Franciszek 1943 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
1409 SURAWSKI TOMASZ Zygmunt 1943 47 OIRP Warszawa radca prawny
1535 WDOWIAK CZESŁAW Michał 1943 47 ORA Gdańsk adwokat
1544 WĘGRZYN FELIKS Jan 1943 47 ORA Kraków radca prawny
1550 WIĄCEK ZOFIA Jan 1943 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1594 WOJCIECHOWSKI HENRYK Franciszek 1943 47 OIRP Kraków radca prawny
1644 ZAJĄC BOGUSŁAW Stefan 1943 22 NIK kontroler NIK
1647 ZAJĄC MIROSŁAWA DANUTA Mieczysław 1943 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
46 BARAŃSKI HENRYK STEFAN Stefan 1944 17 Wojewoda Świętokrzyski wójt
81 BIAŁAS KAZIMIERZ Wincenty 1944 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
174 BUJACZ TADEUSZ Stanisław 1944 47 OIRP Olsztyn radca prawny
294 DRABEK ADAM Gabriel 1944 44b Instytut Chemii Przemysłowej kierownik
421 GÓRSKI MACIEJ Jan 1944 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
425 GÓRSKI DARIUSZ Stanisław 1944 47 OIRP Warszawa radca prawny
462 GUZ TADEUSZ Jan 1944 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
492 HULISZ PIOTR Józef 1944 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
599 KASPRZYK MAREK LUCJAN Władysław 1944 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
676 KOPEĆ ANDRZEJ Franciszek 1944 42 Ministerstwo Skarbu Państwa członek rady nadzorczej
681 KORAJDA JÓZEF Stanisław 1944 47 OIRP Kraków radca prawny
753 KRUKOWSKI JÓZEF Antoni 1944 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
857 ŁUGOWSKI LECHOSŁAW Władysław 1944 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
995 MURAWSKI STANISLAW Tadeusz 1944 17 Gminna Komisja Wyborcza w Wagańcu radny
996 MURKOWSKA ANNA Franciszek 1944 44 c Uniwersytet Warszawski dyrektor
1015 NIENARTOWICZ BOGDAN Władysław 1944 44 c Akademia Morska w Szczecinie zastępca dyrektora instytutu
1037 NOWOSADZKI RYSZARD Bronisław 1944 40 Lubelski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1115 PEPŁOŃSKI ANDRZEJ Józef 1944 44 b Akademia Pomorska w Słupsku dziekan
1134 PIETRASZEK ZBIGNIEW Józef 1944 47 OIRP Wrocław radca prawny
1148 PIOTROWSKI JÓZEF Jan 1944 47 ORA Gdańsk adwokat
1214 RABA JAN Jakub 1944 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1224 RASZKA WŁADYSŁAW Andrzej 1944 47 OIRP Opole radca prawny
1268 RYBAK WALDEMAR Konstanty 1944 24 a Rzecznik Praw Obywatelskich p.o. dyrektora
1279 RZADKOWSKA MARIA Bazyli 1944 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1317 SIWICKI RYSZARD Władysław 1944 24 b Wielkopolski Urząd Wojewódzki dyrektor państwowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
1498 TOMCZYK STANISŁAW Franciszek 1944 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1617 WOŹNIAK MARIUSZ Aurelian 1944 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1649 ZALESKI STANISŁAW Władysław 1944 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
88 BIELAŃSKI RYSZARD Eugeniusz 1945 40 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
102 BISKUPSKI KRZYSZTOF Zbigniew 1945 40 Podkarpacki Urząd Wojewódzki prezes spółki
159 BRZOZOWSKI JAN Antoni 1945 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
309 DULEWICZ JÓZEF Józef 1945 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
360 GAJDZICA KAROL Rudolf 1945 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
427 GÓRZYŃSKI ANDRZEJ Władysław 1945 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
451 GRZELKA JERZY Edward 1945 47; 40 OIRP Bydgoszcz radca prawny; członek rady nadzorczej
461 GUTOWSKI MAREK Zdzisław 1945 47 OIRP Poznań radca prawny
512 JANKOWSKI JERZY BOGDAN Wacław 1945 23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów członek samorządowego kolegium odwoławczego
518 JAŃCZAK JAN Jan 1945 47 ORA Warszawa adwokat
538 JESIONEK JANUSZ Tadeusz 1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
561 KACZYŃSKI BOLESŁAW Leon 1945 47 OIRP Katowice radca prawny
624 KILIAŃSKI MAREK Władysław 1945 47 OIRP Warszawa radca prawny
625 KILIAŃSKI STANISŁAW Franciszek 1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
644 KOBIEROWSKI HENRYK Anastazy 1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
664 KOŁTOŃSKI JULIAN Jan 1945 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki dyrektor spółki
672 KONOPKA JAN Jan 1945 47 OIRP Katowice radca prawny
687 KORZENIOWSKI EMIL WŁADYSŁAW Karol 1945 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
750 KRUCZKOWSKI ZBIGNIEW Marian 1945 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki powiatowy inspektor sanitarny
758 KRYSTECKI WŁADYSŁAW Szczepan 1945 47 OIRP Wrocław radca prawny
799 KWAŚNIEWSKI MARIUSZ Leszek 1945 32 Rada Gminy w Zabrzu sekretarz
941 MAZUR ZYGMUNT Stanisław 1945 47 OIRP Warszawa radca prawny
969 MIREK MARIAN Bronisław 1945 47 ORA Kraków adwokat
1035 NOWICKI WIESŁAW Ludwik 1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1052 OLENDEREK RYSZARD Wacław 1945 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
1098 PARDUS JERZY Stanisław 1945 47 OIRP Warszawa radca prawny
1139 PIKULSKI STANISŁAW Stefan 1945 44 b Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dziekan
1159 POLCH JERZY Władysław 1945 27 Narodowy Bank Polski główny specjalista
1160 PLUTA LUDWIK Józef 1945 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1172 PODULKA-WIERZBIŃSKI MAREK Rudolf 1945 47 OIRP Kielce radca prawny
1188 POTOCKI RYSZARD Antoni 1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1218 RADOCHOŃSKI MIECZYSŁAW Edward 1945 44 b Uniwersytet Rzeszowski dziekan
1293 SAWCZUK AGATA Józef 1945 47 OIRP Lublin radca prawny
1381 STASZCZYK JERZY Antoni 1945 29 Ministerstwo Zdrowia zastępca dyrektora
1382 STASZEWSKI MARIAN Józef 1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1394 STRONCZYŃSKI KRZYSZTOF Stanisław 1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1395 STRYCZYŃSKI MICHAŁ Teodor 1945 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1401 SUDA ANDRZEJ Stefan 1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1446 SZUSTKIEWICZ JAN Stanisław 1945 24 a Ministerstwo Gospodarki naczelnik
1470 ŚWIĄTKOWSKI KRZYSZTOF Antoni 1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1510 TRZĘSOWSKA JADWIGA Wacław 1945 47 ORA Bydgoszcz adwokat
1560 WIETRZYK ZDZISŁAW MARIAN Aleksander 1945 47 OIRP Warszawa radca prawny
1601 WOJEWÓDZKA BARBARA Piotr 1945 51 Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim audytor wewnętrzny
1631 WRÓBLEWSKI ZENON Franciszek 1945 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1674 ZIELIŃSKI ANDRZEJ Edward 1945 44 b Uniwersytet Medyczny Łódź prodziekan
12 ALEKSIUK MIKOŁAJ Wiktor 1946 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
16 ANDRZEJEWSKI BOLESŁAW Kazimierz 1946 44c Politechnika Koszalińska dyrektor instytutu
27 BADOWSKI SŁAWOMIR Józef 1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
47 BARCZAK ANDRZEJ Franciszek 1946 44c Politechnika Poznańska dyrektor instytutu
107 BŁASZCZĘĆ JÓZEF Stanisław 1946 24b Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naczelnik
134 BOROWICZ ZBIGNIEW Marian 1946 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
143 BOSIACKI ZYGJMUNT Zdzisław 1946 47 OIRP Poznań radca prawny
183 BUŚKO JULIUSZ Czesław 1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
200 CHOIŃSKI IRENEUSZ Jan 1946 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
207 CHOSZCZYK BONIFACY Czesław 1946 47 OIRP Olsztyn radca prawny
262 DĄBROWSKI ANDRZEJ Arkadiusz 1946 47 OIRP Olsztyn radca prawny
308 DUJCZYŃSKI ADAM Albin 1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
387 GETKA RYSZRD Aleksander 1946 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego protektor
460 GURBIERZ TADEUSZ Józef 1946 47 OIRP Katowice radca prawny
501 JABŁOŃSKI ZYGMUNT Wacław 1946 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
537 JERZYKOWSKI STANISŁAW Walerian 1946 47 OIRP Zielona Góra radca prawny
589 KARPACZ JERZY Piotr 1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
598 KASPRZYCKI DAMIAN Julian 1946 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
603 KASZCZYC TADEUSZ Adolf 1946 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
613 KAŹMIERCZAK JERZY Władysław 1946 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
659 KOŁAKOWSKI BOGDAN Piotr 1946 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
684 KORNOBIS RYSZARD Feliks 1946 47 ORA Opole adwokat
730 KRASZEWSKI STANISŁAW Adam 1946 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
734 KRAWCZYK ANDRZEJ Czesław 1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
802 KWIEK WACŁAW Józef 1946 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
820 LICHOŚ MARIAN Tadeusz 1946 47 OIRP Koszalin radca prawny
829 LISIAK RYSZARD Lucjan 1946 45 Kuratorium Oświaty Poznań dyrektor szkoły
835 LISZCZ LESZEK Jan 1946 47 OIRP Lublin radca prawny
838 LUKS KRZYSZTOF Julian 1946 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek radny nadzorczej
907 MARCINKOWSKI MAREK Czesław 1946 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
925 MATRYBA MIECZYSŁAW Jan 1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
932 MATUSZEWSKI ZBIGNIEW Stefan 1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
951 MICHAŁOWSKI JAN Kazimierz 1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
959 MIGASIŃSKI JACEK Bolesław 1946 44 b Uniwersytet Warszawski prodziekan
997 MUSIELOK JÓZEF Franciszek 1946 44 c Uniwersytet Opolski dyrektor instytutu
1000 NACZAS WITOLD Zygmunt 1946 47 ORA Toruń adwokat
1006 NAWARA-KAMIŃSKA ELŻBIETA Jan 1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
1047 OLCZAK EUGENIUSZ Władysław 1946 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek rady nadzorczej
1065 ORAWIEC JAN Jan 1946 17 Wojewoda Świętokrzyski członek zgromadzenia gmin
1079 OWCZAREK JAN Stanisław 1946 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki wójt
1102 PATORSKI KRZYSZTOF Kazimierz 1946 44 c Politechnika Warszawska dyrektor instytutu
1106 PAWLACZYK MARIA Henryk 1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
1121 PFONT KAZIMIERZ Kazimierz 1946 44 c Ministerstwo Gospodarki dyrektor
1163 PŁAWSKI JAN Józef 1946 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
1164 PŁOSZAJSKI PIOTR Jerzy 1946 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prorektor
1265 RUTKOWSKI JERZY OLGIERD Bolesław 1946 44 b Politechnika Śląska dziekan
1272 RYDZ JANUSZ Edmund 1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1274 RYMER STEFAN Franciszek 1946 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1321 SKAŁECKI ADAM Jan 1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1338 SŁOWIŃSKI JERZY Jan 1946 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1342 SMRECZYŃSKI JAN Józef 1946 32 Rada Powiatu Lubań sekretarz
1360 SOSIŃSKI RYSZARD Franciszek 1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1478 ŚWIĘS FRANCISZEK Władysław 1946 47 OIRP Opole radca prawny
1508 TRZCIŃSKI MAREK Mieczysław 1946 24 a Urząd ds. Cudzoziemców naczelnik
1633 WUJEC WŁADYSŁAW Zygmunt 1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
1648 ZAJDLER WŁADYSŁAW Władysław 1946 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
1670 ZEMBRZUSKI WŁODZIMIERZ Tadeusz 1946 22 NIK główny specjalista
1688 ŻAK JERZY Zygmunt 1946 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
111 BŁASZKIEWICZ STANISŁAW Stanisław 1947 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek zarządu
115 BOĆ WIESŁAW Józef 1947 47 OIRP Wrocław radca prawny
136 BOROWIK ZYGMUNT Zenon 1947 47 OIRP Rzeszów radca prawny
148 BRAŃSKI JERZY Stefan 1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
160 BRZOZOWSKI STEFAN Tadeusz 1947 32 Rada Gminy Świdnica sekretarz gminy
222 CIESIELCZYK LEONARDA Bronisław 1947 17 Wojewoda Wielkopolski radna
266 DEMIRSKA ELEONORA Alfons 1947 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
273 DIDUCH STANISŁAW Władysław 1947 2; 47 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na senatora; radca prawny
326 ERNST ANNA Jan 1947 24a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji naczelnik
436 GROCHOLEWSKI BOHDAN Stanisław 1947 47 OIRP Lublin radca prawny
439 GROSZ ZBIGNIEW Józef 1947 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
440 GRUCHAŁA WIESŁAW Stefan 1947 47 OIRP Warszawa radca prawny
472 HARDEJ WALENTY Jan 1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
502 JACEWICZ ANDRZEJ Czesław 1947 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
593 KARPISZEN WŁODZIEMIERZ Stanisław 1947 47 OIRP Olsztyn radca prawny
595 KASIŃSKI JAROSŁAW Stanisław 1947 47 OIRP Poznań radca prawny
639 KNAPIK ANDRZEJ Władysław 1947 47 OIRP radca prawny
709 KOWALSKI MARIAN Kazimierz 1947 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
729 KRASOWSKI JERZY Mikonor 1947 47 OIRP Koszalin radca prawny
747 KRÓLIKOWSKI KRZYSZTOF Tadeusz 1947 47 ORA Kielce adwokat
817 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF Klemens 1947 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
834 LISTOWSKI ZYGMUNT Antoni 1947 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
836 LODOWSKI EDWARD Jan 1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
845 ŁASECKI BOGDAN Franciszek 1947 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
868 MACIEJEWSKI WALDEMAR Wiesław 1947 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
877 MAJEWSKI TADEUSZ Józef 1947 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
883 MAKIEŁA ADAM Mieczysław 1947 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
896 MAŁECKI FRANCISZEK Walenty 1947 27 Narodowy Bank Polski główny specjalista
913 MARKOWICZ ANDRZEJ Alojzy 1947 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
917 MARTYNOWSKI WIESŁAW STEFAN Jan 1947 47 OIRP Olsztyn radca prawny
924 MATERNY EWA Kazimierz 1947 47 OIRP Wrocław radca prawny
943 MERKISZ JERZY Leonard 1947 44 c Politechnika Poznańska dyrektor instytutu
945 MICHALAK CZESŁAW Jan 1947 47 OIRP opole radca prawny
968 MIODUSZEWSKI JERZY Adam 1947 40 Podlaski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
981 MŁYNARSKI JANUSZ Stanisław 1947 27 Narodowy Bank Polski kierownik
1024 NOWAK FRANCISZEK Franciszek 1947 47 OIRP Warszawa radca prawny
1060 OLSZOWY SŁAWOMIR Bronisław 1947 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1063 OPALA ZDZISŁAW Teodor 1947 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1083 PACHOWICZ STANISŁAW Jan 1947 17 Małopolski Urząd Wojewódzki wójt
1086 PAJĄK ANDRZEJ Michał 1947 24 a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zastępca dyrektora
1100 PASTUSZAK STANISŁAW Jan 1947 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1124 PIECHOWIAK ANDRZEJ Florian 1947 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1125 PIEGAT ANDRZEJ Eugeniusz 1947 44 c Politechnika Szczecińska dyrektor instytutu
1135 PIETROCZUK WŁODZIMIERZ Jan 1947 17 Podlaski Urząd Wojewódzki starosta
1142 PILECKI PIOTR Henryk 1947 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1149 PIÓROWSKI JERZY Stefan 1947 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
1150 PISARSKI KRZYSZTOF Stefan 1947 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1187 POTOCKA KATARZYNA Czesław 1947 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1209 PTAK EDWARD Stefan 1947 47 OIRP Katowice radca prawny
1231 REJMANIAK-BEJMA JANINA Feliks 1947 47 OIRP Poznań radca prawny
1260 RUSECKI PIOTR MARIAN Jerzy 1947 24 B Opolski Urząd Wojewódzki państwowy powiatowy inspektor sanitarny
1306 SĘDZIWY STANISŁAW Longin 1947 24 a Ministerstwo Sprawiedliwości naczelnik
1322 SKAWINA STEFAN Antoni 1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1324 SKOLIMOWSKI JANUSZ Franciszek 1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1328 SKRYBANT ADAM Antoni 1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1359 SOROKA ROMUALD Adolf 1947 47 OIRP Łódź radca prawny
1383 STAWCZYK ADAM Jan 1947 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1410 SWATOŃ JERZY Józef 1947 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1441 SZOSTAK SYLWESTER Jan 1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1454 SZYMANDERA JÓZEF Jan 1947 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1536 WEBER JERZY Leonard 1947 44 c Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dyrektor instytutu
1543 WĘGIELSKI JANUSZ Stanisław 1947 47 OIRP Zielona Góra radca prawny
1562 WIĘCEK JERZY Franciszek 1947 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1573 WINIARSKI KRZYSZTOF Mieczysław 1947 47 OIRP Warszawa radca prawny
1575 WINIARSKI JAN Józef 1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych radca prawny
1595 WOJCIECHOWSKI CZESŁAW Stanisław 1947 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1596 WOJCIECHOWSKI MIECZYSŁAW Stanisław 1947 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1613 WOŻNIAK JACEK Mieczysław 1947 47 OIRP Warszawa radca prawny
1624 WRONA WŁADYSŁAW Stefan 1947 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
1627 WRÓBLEWSKI ANDRZEJ Andrzej 1947 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1640 WYSZYŃSKI ANDRZEJ Jan 1947 47 ORA Kraków radca prawny
1645 ZAJĄC JÓZEF Jan 1947 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rektor
1658 ZAWADZKA DANUTA Kazimierz 1947 47 OIRP Opole radca prawny
1664 ZDROJEWSKA EWA MARIA Stanisław 1947 47 OIRP Warszawa radca prawny
1685 ZWARYSIEWICZ WIKTOR Jan 1947 47 ORA Kraków radca prawny
28 BAGIŃSKI WALDEMAR Eugeniusz 1948 47 OIRP Kraków radca prawny
49 BARTKOWIAK RYSZARD Stanisław 1948 40 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
74 BEKSIŃSKI JAN Czesław 1948 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego protektor
79 BETCHER ANDRZEJ Bronisław 1948 47 ORA Łódź adwokat
120 BOGUSZ WŁADYSŁAW Piotr 1948 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
128 BONIKOWSKI MARK Stanisław 1948 47 ORA Olsztyn adwokat
131 BOREK STANISŁAW Edward 1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
135 BOROWICZ JOLANTA Wincenty 1948 47 OIRP Poznań radca prawny
163 BUCHOLSKI MAREK Andrzej 1948 47 OIRP Zielona Góra radca prawny
190 CHABROS STANISŁAW Jan 1948 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
191 CHAŁACZKIEWICZ ROMAN Lubomir 1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
201 CHOJNACKI JAN Józef 1948 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
202 CHOJNACKI LECH Tadeusz 1948 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
225 CIEŚLA ZBIGNIEW Henryk 1948 34 Regionalna Izba Obrachunkowa inspektor
235 CZAJKA MAREK Kazimierz 1948 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
284 DOMAGALSKI JÓZEF Jan 1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
291 DOROSZKIEWICZ JERZY Włodzimierz 1948 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
295 DRAPACZ ANDRZEJ Stanisław 1948 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
400 GŁOWACKI ANDRZEJ Stanisław 1948 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
447 GRYS IWON Tadeusz 1948 44c Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu dyrektor instytutu
476 HEJDUK MACIEJ Zygmunt 1948 24a Ministerstwo Gospodarki dyrektor
482 HOC STANISŁAW Bronisław 1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
491 HOZER JÓZEF Czesław 1948 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
494 IMIERSKI JERZY Stefan 1948 40 Waramińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek zarządu
496 INEROWICZ PIOTR Jerzy 1948 44c Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zastępca dyrektora instytutu
524 JAROSZEWICZ WALDEMAR Leon 1948 47 OIRP Koszalin radca prawny
525 JARZĄBEK TADEUSZ Feliks 1948 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
532 JEDYK ANDRZEJ Józef 1948 24a Krajowe Biuro Wyborcze dyrektor delegatury
549 JURA GRZEGORZ Ludwik 1948 47 ORA Bielsko Biała adwokat
557 KACZOR GRZEGORZ Józef 1948 45 Kuratorium Oświaty Łódź dyrektor szkoły
577 KANAWKA MAREK Stanisław 1948 47 ORA Gdańsk adwokat
582 KARAŚ ANDRZEJ Jan 1948 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
607 KAWECKI KRZYSZTOF Franciszek 1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
650 KOCHANOWICZ EDWARD Zygmunt 1948 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
710 KOWALSKI EUGENIUSZ Stanisław 1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
714 KOZAKIEWICZ KAZIMIERZ Kazimierz 1948 47 OIPR Opole radca prawny
721 KOZŁOWSKI STANISŁAW Józef 1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
773 KUFEL TADEUSZ Stanisław 1948 47 OIRP Lublin radca prawny
800 KWAŚNIAK ANDRZEJ Paweł 1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
811 LENDZIAN-STRUGAŁA KRYSTYNA Jerzy 1948 47 OIRP Poznań radca prawny
842 ŁADA WŁADYSŁAW Jan 1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
865 MACHALICA MARIAN Wilhelm 1948 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
867 MACHOWSKI EDWARD Franciszek 1948 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
869 MACKIEWICZ ANDRZEJ Ludwik 1948 24 a Straż Graniczna zastępca dyrektora
879 MAJKA JERZY Władysław 1948 3 Ministerstwo Zdrowia inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
897 MAŁKOWSKI ZBIGNIEW Stefan 1948 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wójt
961 MIKOŁAJCZYK JAN Kazimierz 1948 17 Wojewoda Wielkopolski radny
989 MOŚCICKI JACEK Henryk 1948 41 Ministerstwo Skarbu Państwa członek rady nadzorczej
1005 NAWACKI LESŁAW Kazimierz 1948 24 a Rzecznik Praw Obywatelskich dyrektor
1020 NIZIOŁEK WOJCIECH Józef 1948 17 OIRP Warszawa radca prawny
1062 OŁTUSZEWSKI MIROSŁAW Ksawery 1948 44 b Narodowy Instytut Leków kierownik
1099 PARYS ANDRZEJ Jerzy 1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
1105 PAWELEC RYSZARD Antoni 1948 47 OIRP Koszalin radca prawny
1194 PROKOPOWICZ BOGUMIŁ Adolf 1948 47 ORA Kraków radca prawny
1213 PYZIK JAJ Eugeniusz 1948 14 B Przemysłowy Instytut Telekomunikacyjny S.A. kierownik
1232 REMBALSKI WIESŁAW Kazimierz 1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1238 ROKICKI BOGDAN Wojciech 1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
1245 ROSTAFIŃSKI JAN Jerzy 1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
1262 RUSIŃSKI MICHAŁ Władysław 1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1277 RYPIA JERZY Stanisław 1948 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
1311 SIEMIENIUK ALEKSANDER Aleksander 1948 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
1315 SIKORSKI ZBIGNIEW Jan 1948 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1325 SKORUPA STANISŁAW Andrzej 1948 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1356 SOKALSKI JAN Władysław 1948 47 ORA Kraków radca prawny
1449 SZYDŁOESKI HENRYK Ryszard 1948 47 ORA Kraków radca prawny
1477 ŚWIERZEWSKI JACEK MEDARD Lucjan 1948 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1507 TRZASKA ROBERT Mieczysław 1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
1526 WASILEWSKI ZYGMUNT Feliks 1948 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1584 WITKOŚ JÓZEF Jan 1948 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1597 WOJCIECHOWSKI WACŁAW Tadeusz 1948 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1636 WYKURZ ANDRZEJ Henryk 1948 47 OIRP Opole radca prawny
1642 ZABORSKI MARIAN Władysław 1948 44 c Politechnika Łódzka dyrektor instytutu
1695 ŻNIJEWSKI RAFAŁ Stanisław 1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
6 ADAMCZYK ROMAN Władysław 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
24 AZAREWICZ STANISŁAW Władysław 1949 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
36 BANACHOWICZ RYSZARD Karol 1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
53 BARTOSIK ROBERT Józef 1949 22 NIK kontroler NIK
67 BEDNARSKA JOLANTA Jerzy 1949 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
121 BOHDANOWICZ JAN Czesław 1949 24B Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika
139 BORÓWKA RYSZARD Teodor 1949 44b Uniwersytet Szczeciński dziekan
157 BRZEZIŃSKI HENRYK Józef 1949 47 OIRP Zielona Góra radca prawny
161 BUBAK MARIAN Franciszek 1949 47 OIRP Opole adwokat
172 BUGALSKI ANDRZEJ Tadeusz 1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
175 BUJAKIEWICZ JERZY Wacław 1949 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
185 BYKOWSKI MAREK Henryk 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
186 BYRT ANDRZEJ JAN Jan 1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
193 CHEŁSTOWSKI ZYGMUNT Edward 1949 12 Prezes Rady Ministrów członek Komisji Nadzoru Finansowego
220 CIEPIELEWSKI BOGUSŁAW Stanisław 1949 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
231 CIUK ANDRZEJ Jan 1949 44c Uniwersytet Opolski dyrektor instytutu
265 DEĆ WIESŁAW Ludwik 1949 40 Lubelski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
270 DĘBICKI JERZY Stanisław 1949 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
348 FLOREK RYSZRAD Grzegorz 1949 47 OIRP Lublin radca prawny
358 GAJKCZYK ZBIGNIEW KAZIMIERZ Ryszard 1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
369 GAŁĘZIA JERZY Józef 1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
390 GIGOŃ LESZEK Tadeusz 1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
397 GŁĘBOCKI TEOFIL Stefan 1949 47 ORA Rzeszów radca prawny
405 GODYN JANUSZ Józef 1949 12 Kancelaria Prezydenta RP prezes sądu najwyższego
434 GRĘDZIŃSKI WIESŁAW Aleksander 1949 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki wójt
448 GRYZ JERZY Zygmunt 1949 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
545 JÓŹWIAK ZBIGNIEW Witold 1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
579 KAPUSTA STANISŁAW Jan 1949 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
580 KAPUSTA TADEUSZ Stanisław 1949 47 OIRP Lublin radca prawny
601 KASZA HUBERT Augustyn 1949 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
619 KĘPIŃSKA STANISŁAWA Władysław 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
643 KNYZIAK ANDRZEJ Stanisław 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
696 KOWAL ANDRZEJ Stanisław 1949 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek zarządu
701 KOWALCZYK JANUSZ EDWARD Mieczysław 1949 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
707 KOWALSKI MAREK Michał 1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
745 KRÓL LEON Piotr 1949 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
771 KUCHARSKI KRZYSZTOF Józef 1949 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
827 LIPSKI TADEUSZ Józef 1949 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
840 LUTRZYKOWSKI JAN Władysław 1949 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
851 ŁOBOCKI KAZIMIERZ Julian 1949 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
884 MAKOWSKI MAREK Stanisław 1949 22 NIK pracownik NIK
890 MALIK WACŁAW Adam 1949 47 ORA Kraków radca prawny
911 MARKIEWICZ EDWARD Aleksander 1949 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
933 MATYJA ZBIGNIEW Tadeusz 1949 47 OIRP Opole radca prawny
988 MOSAKOWSKI WITOLD Stanisław 1949 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1016 NIESYTO JANUSZ Paweł 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1040 OBIDOWSKI ZBIGNIEW Konstanty 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1068 ORŁOWSKI ANDRZEJ Eugeniusz 1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1101 PAŚNIK JERZY Adolf 1949 47 ORA Warszawa adwokat
1273 RYDZKOWSKI JANUSZ Mieczysław 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1288 SAJKIEWICZ ANDRZEJ Jan 1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1289 SAŁATA ZDZISŁAW Mieczysław 1949 47 OIRP Kielce radca prawny
1319 SIWIŃSKI PAWEŁ Kazimierz 1949 47 ORA Łódź adwokat
1327 SKOWROŃSKI ANDRZEJ Kazimierz 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1337 SŁOWIŃSKA TERESA Stanisław 1949 17 Wojewoda Dolnośląski radna
1349 SOBECKA BARBARA Stefan 1949 32 Rada Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej sekretarz
1361 SOSNOWSKI RYSZARD Tadeusz 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1386 STEC JÓZEF Franciszek 1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa prezes zarządu spółki
1403 SULARZ HENRYK Bolesław 1949 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1405 SULŻYCKI JERZY Jan 1949 24 b Pomorski Urząd Wojewódzki zastępca dyrektora
1438 SZMUNIEWSKI ZBIGNIEW Zenon 1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek rady nadzorczej
1471 ŚWIDWIŃSKI ANDRZEJ Mieczysław 1949 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
1486 TARNOPOLSKI RYSZARD Edward 1949 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1516 URBAŃSKI JAN Stanisław 1949 24 b Wielkopolski Urząd Wojewódzki naczelnik
1523 WALKIEWICZ JAN Kazimierz 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1530 WAWRYNIUK JAN Stanisław 1949 27 Narodowy Bank Polski główny specjalista
1533 WĄSOWICZ WOJCIECH Marian 1949 44 b Instytut Medycyny Pracy w Łodzi kierownik
1558 WIERZBICKI JACEK JAN Józef 1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
1565 WIĘCŁAW JERZY Kazimierz 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1568 WILCZEK ZDZISŁAW Józef 1949 47 OIRP Wrocław radca prawny
1614 WOŹNIAK JAN Ignacy 1949 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wójt
1619 WOŹNICZKA KAZIMIERZ Józef 1949 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1628 WRÓBLEWSKI WIESŁAW Edmund 1949 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1641 ZABOROWSKA BARBARA Bolesław 1949 47 OIRP Olsztyn radca prawny
1661 ZAWORSKI MIROSŁAW Józef 1949 47 OIRP Zielona Góra adwokat
1671 ZGANIACZ KAZIMIERZ Czesław 1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1693 ŻEBRYK HENRYK Kazimierz 1949 47 OIRP Koszalin radca prawny
1704 ŻYGŁOWICZ STANISŁAW Józef 1949 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny; członek zarządu powiatu
2 ADAMCZYK KRZYSZTOF Stefan 1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki wójt
9 ADAMIEC BAZYL Paweł 1950 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
44 BARANOWSKI MAREK Eugeniusz 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
82 BIAŁKOWSKI EDWARD Stefan 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
99 BIŃKOWSKI ADAM Jan 1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
108 BŁASZCZYK RYSZARD Jan 1950 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
149 BREDLOWSKI ZDZISŁAW Adam 1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki wójt
181 BURZYŃSKI JÓZEF Antoni 1950 48; 47 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy; radca prawny
199 CHMURA ADAM Stanisław 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek zarządu
211 CHYLIŃSKI EUGENIUSZ Stanisław 1950 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
219 CIELESZYŃSKA URSZULA Jan 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
240 CZARKOWSKI ZBIGNIEW Jan 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
253 ĆWIKOWSKA BOŻENA Henryk 1950 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
264 DECHNIK ZYGMUNT Andrzej 1950 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
282 DOLATA TADEUSZ Bolesław 1950 47 OIRP Poznań radca prawny
289 DOMARADZKI WIKTOR Stanisław 1950 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek zarządu
314 DYL CZESŁAW MACIEJ Jan 1950 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
322 DZIECHCIARZ JÓZEF Michał 1950 44b Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dziekan
356 FURMAŃSKI WŁODIMIERZ Zdzisław 1950 47 OIRP Warszawa radca prawny
419 GÓRKA JERZY Józef 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
433 GREIFENBERG JÓZEF Augustyn 1950 32 Rada Gminy Gietrzwałd skarbnik gminy
463 GUZIAŁ ANDRZEJ Edmund 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
467 HALIŻAK MARIAN Tadeusz 1950 44c Uniwersytet Warszawski dyrektor instytutu
469 HARAŃCZYK ALEKSANDER Józef 1950 47 OIRP Lublin radca prawny
556 KACZMAREK MARIAN Paweł 1950 37 Wielkopolski Urząd Wojewódzki likwidator przedsiębiorstwa państwowego
562 KALANDYK WACŁAW Jan 1950 47 ORA Rzeszów radca prawny
585 KARCZEWSKI ZBIGNIEW Eugeniusz 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
590 KARPIEŃKO JERZY Czesław 1950 24b Podlaski Urząd Wojewódzki komendant
617 KĘDZIEREWICZ BOLESŁAW Franciszek 1950 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki wójt
641 KNIAŻ JAN Jan 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
691 KOSIŃSKI KRZYSZTOF Mieczysław 1950 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
703 KOWALEWSKI KAZIMIERZ LEON Leon 1950 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
743 KRĘTOWSKI ANDRZEJ Kazimierz 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
749 KRÓLIKOWSKI RYSZRAD Stefan 1950 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
768 KUBIAK STANISŁAW Antoni 1950 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
774 KUFFEL JACEK Andrzej 1950 24a Przewod Rady Radiofonii i Telewizji dyrektor
813 LEŚNIEWSKI JAN Stanisław 1950 47 OIRP Warszawa radca prawny
830 LISIECKI MAREK Stanisław 1950 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego członek komisji akredytacyjnej
847 ŁĄCKI MILENIUSZ Mieczysław 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
848 ŁĄK JAN Stanisław 1950 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
849 ŁĘCKI ZDZISŁAW Tadeusz 1950 28 Instytut Pamięci Narodowej pracownik
861 ŁUKASIUK TADEUSZ Stanisław 1950 47 OIRP Katowice radca prawny
864 ŁUKAWIECKI KAZIMIERZ Jan 1950 29 Ministerstwo Zdrowia dyrektor oddziału NFZ
873 MADEJCZYK ANDRZEJ Zbigniew 1950 47 OIRP Warszawa radca prawny
898 MANDECKI MAREK Jerzy 1950 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
900 MANTYKIEWICZ JANUSZ Józef 1950 11; 47 Ministerstwo Spraw Zagranicznych i OIRP Warszawa członek służby zagranicznej; radca prawny
921 MASTALERZ LECH Władysław 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
926 MATULEWICZ JAN Zefiryn 1950 24 A Główny Inspektor Pracy zastępca okręgowego inspektora pracy
944 MIAŚKIEWICZ ZBIGNIEW Władysław 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
970 MIRONIK JAN Czesław 1950 47 OIRP Zielona Góra radca prawny
982 MOCEK ADAM Jacek 1950 17 Gminna Komisja Wyborcza w Jeleśni radny
987 MOROZOWSKI STANISLAW Leszek 1950 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1027 NOWAK ZBIGNIEW Czesław 1950 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1043 OGÓREK MARIAM Czesław 1950 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
1055 OLSZAŃSKI WIESŁAW Emil 1950 40 Lubuski Urząd Wojewódzki członek zarządu
1056 OLSZEWNIK ANTONI Wacław 1950 47 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1094 PANKOWSKI ANDRZEJ Jerzy 1950 22 NIK kontroler NIK
1108 PAWLAK JERZY Władysław 1950 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1144 PINDUR EDWARD Andrzej 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1147 PIOTROWSKI TADEUSZ Jan 1950 17 Lubuski Urząd Wojewódzki wójt
1151 PISKORSKI BOGDAN Kazimierz 1950 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1154 PIWOŃSKI ZBIGNIEW Zygmunt 1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1189 POZNAŃSKI JANUSZ Franciszek 1950 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1207 PRZYGODA TOMASZ Tomasz 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1217 TRADEK TADEUSZ Jędrzej 1950 47 OIRP Katowice radca prawny
1285 SADOWSKI MICHAŁ Bolesław 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1304 SERWA ANDRZEJ Władysław 1950 47 OIRP Łódź radca prawny
1348 SOBCZAK ANDRZEJ Bogusław 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1385 STEBELSKI STANISŁAW Antoni 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1424 SZCZEPANIK KRZYSZTOF Wacław 1950 22 NIK pracownik NIK
1426 SZCZEPKOWSKI STANISŁAW Władysław 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1439 SZNICER ANDRZEJ Bronisław 1950 47 OIRP Katowice radca prawny
1468 ŚWIĄTEK KRZYSZTOF Mieczysław 1950 44 b Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dziekan
1480 TABAKA WACŁAW Ignacy 1950 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1485 TARGOŃSKI JAN Paweł 1950 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
1556 WIERZBICKI ANDRZEJ Eliasz 1950 47 OIRP Warszawa radca prawny
1591 WŁODARSKI JÓZEF Jerzy 1950 44 b Uniwersytet Gdański dziekan wydziału
1602 WOJNA EDMUND Alfred 1950 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki burmistrz
1609 WOLSKI JAKUB Mieczysław 1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1653 ZANIEWICZ MARIAN Jan 1950 47 OIRP Warszawa radca prawny
1675 ZIEMBA ANDRZEJ Stanisław 1950 44 c Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN zastępca dyrektora
1686 ZWIERKO JAN Józef 1950 44 c Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu kanclerz
1706 ŻYWOTKO MIECZYSŁAW Stefan 1950 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
18 ANTONIEWICZ PRZEMYSŁAW Jerzy 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
20 ARMKNEITCHT WOJCIECH JERZY Józef 1951 47 OIRP Gdańsk radca prawny
25 BABIARZ STEFAN Ludwik 1951 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
54 BARUCKI TADEUSZ Mieczysław 1951 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
69 BEFINGER RYSZARD Kazimierz 1951 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
87 BIELAN HENRYK Wiktor 1951 40 Pomorski Urząd Wojewódzki art. 4 pkt 40
93 BIEREG JERZY Borys 1951 40 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
197 CHMURA JÓZEF Tadeusz 1951 17 Podkarpacki Kurator Oświaty burmistrz
245 CZERWIŃSKA DANUTA Stanisław 1951 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
259 DAŃDA ZYGMUNT Franciszek 1951 32 Rada Miejska Świątniki skarbnik
278 DOBROWOLSKA HALINA Stanisław 1951 47 OIRP Wrocław radca prawny
317 DYNGOSZ LUCJAN Paweł 1951 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
327 FABISIAK KAZIMIERZ Stanisław 1951 44c Uniwersytet Kazimierza Wielskiego Bydgoszcz dyrektor instytutu
357 GACA JACEK Stanisław 1951 24a Ministerstwo Gospodarki naczelnik
374 GASEK ZENON Henryk 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
391 GIL JANUSZ Teodor 1951 44c Uniwersytet Zielonogórski dyrektor instytutu
393 GIWER EUGENIUSZ Leopold 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
394 GIŻOWSKI SYLWIN Michał 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
416 GOSTORNSKI MAREK Bernard 1951 47 OIRP Koszalin radca prawny
435 GRIEB PAWEŁ Franciszek 1951 44c Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN zastępca dyrektora
456 GRZYWACZ ANDRZEJ Wiesław 1951 47 OIRP Rzeszów radca prawny
511 JANICZAK ALFRED Michał 1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
515 JANKOWSKI WIKTOR Bronisław 1951 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
528 JASIŃSKI JANUSZ Witold 1951 44 Instytut Biotechnolog i Antybiotyków w Warszawie kierownik
536 JERZMAŃSKA ELŻBIETA Kazimierz 1951 34 Regionalna Izba Obrachunkowa Wrocław naczelnik
622 KIEŁBOWICZ BARBARA Paweł 1951 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
667 KONDEJA KRYSTYNA Józef 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
761 KRZASTEK RYSZARD Jan 1951 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
764 KRZYWDA JAN Eugeniusz 1951 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
777 KULESZA CZESŁAW Czesław 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
791 KUŚMIERCZAK JÓZEF Roman 1951 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
795 KUŹMA ANDRZEJ Zenon 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
825 LIPNIOWIECKI MAREK Ryszard 1951 30 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wicedyrektor departamentu
839 LUŚTYK ANDRZEJ Józef 1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
888 MALCZEWSKI EDMUND Stefan 1951 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
891 MALINOWSKI TADEUSZ Jan 1951 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
892 MALINOIWSKI PIOTR Jerzy 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
901 MAŃCZYK DARIUSZ Czesław 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
927 MATUSIAK ANDRZEJ Jan 1951 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
930 MATUSZEWSKI LUCJAN Franciszek 1951 22 NIK główny specjalista kontroli państwowej
934 MATYJA STANISŁAW Jan 1951 47 OIRP Katowice radca prawny
955 MIELCZAREK JAN Wacław 1951 17 Łódzki Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
964 MILEWSKI TADEUSZ Stanisław 1951 47 OIRP warszawa radca prawny
974 MISIĄG WOJCIECH Marian 1951 22 NIK doradca prezesa NIK
1001 NALBERT KRZYSZTOF Wacław 1951 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1080 OŻGO JERZY Tadeusz 1951 24 a Ministerstwo Sprawiedliwości naczelnik
1117 PERON ANDRZEJ Stefan 1951 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1173 POGODA WACŁAW Jan 1951 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1201 PRZYBYLSKA-CHRIF KINGA Zygfryd 1951 47 OIRP Szczecin radca prawny
1203 PRZYBYSZ MAREK Tadeusz 1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
1223 RASAWA MARIA Jan 1951 24 a Ministerstwo Gospodarki dyrektor
1225 RATAJCZYK LESZEK IRENEUSZ Henryk 1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
1229 REGULSKI ZBIGNIEW Jan 1951 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
1240 ROMANOWICZ EUGENIUSZ Józef 1951 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
1263 RUSZKIEWICZ WŁODZIMIERZ Florian 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1269 RYBCZYŃSKI JAN Jan 1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
1287 SAGAN STANISŁAW Jan 1951 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prorektor
1307 SIDOR MAREK FELIKS Feliks 1951 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1339 SMALCERZ CZESŁAW Władysław 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1350 SOBOL JAN Janusz 1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
1362 SOŚNICKI ZDZISŁAW Jan 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1396 STREZĘPKA STANISŁAW Stanisław 1951 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1423 SZCZENIOWSKI JACEK Edmund 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1447 SZWAJCOWSKI KAZIMIERZ Tadeusz 1951 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rektor
1502 TOMICKI JERZY Jan 1951 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1506 TRYHUBCZAK ROMAN Mieczysław 1951 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1546 WĘŻOWSKI TADEUSZ Mieczysław 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1585 WITKOWSKI ANDRZEJ Wincenty 1951 22 NIK pracownik NIK
1618 WOŹNIAK RYSZARD Marian 1951 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1622 WÓJCIK STANISŁAW Józef 1951 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1635 WYGANOWSKI ANDRZEJ Jerzy 1951 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wójt
1652 ZAMARA JERZY Stanisław 1951 35 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1677 ZIĘBA JERZY Władysław 1951 47 ORA Bielsko Biała adwokat
1679 ZIÓŁKOWSKI TADEUSZ Marian 1951 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki wójt
1694 ŻELEŹNY ZDZISŁAW Leon 1951 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1702 ŻYDAK STANISŁAW Jan 1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
34 BALCERZAK IRENEUSZ Józef 1952 47 OIRP Łódź radca prawny
62 BĄK ANDRZEJ Czesław 1952 17 Urząd Gminy Wapno wójt
70 BEGIERSKI LECH Stanisław 1952 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
78 BERNYŚ MAREK Józef 1952 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
133 BOROŃ HENRYK Michał 1952 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki powiatowy lekarz weterynarii
192 CHEĆKO MARCEL MARIAN Edward 1952 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
215 CIBULLA JAN Klemens 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
242 CZARNECKI WOJCIECH Jan 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
249 CZYŻ JÓZEF Władysław 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
258 DANILUK MAREK Stanisław 1952 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
275 DOBIESZEWSKI RYSZRAD Władysław 1952 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki burmistrz
276 DOBOSZ GRZEGORZ Władysław 1952 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
297 DREWEK TADEUSZ Józef 1952 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
313 DYKIERT RYSZARD Aleksy 1952 17 Gminna Komisja Wyborcza w Filipowie wójt
332 FEDYCZAK ZBIGNIEW Roman 1952 44c Uniwersytet Zielonogórski dyrektor instytutu
342 FILIPOWICZ ANDRZEJ Franciszek 1952 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
344 FINKOWSKI MAREK Zbigniew 1952 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
354 FRĄCKOWIAK BRONISŁAW Leon 1952 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
371 GARBOŚ-JĘDRAL GRAŻYNA Andrzej 1952 47 OIRP Kielce radca prawny
383 GECEWICZ RYSZARD Mieczysław 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
403 GNYSZKA EDWRAD Mieczysław 1952 47 Izba Adwokacka Wrocław adwokat
409 GOLACHOWSKI JAN Kazimierz 1952 47 OIRP Wrocław radca prawny
415 GOŁEBIOWSKI RYSZARD Michał 1952 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
497 IWANEK JAN Paweł 1952 44c Uniwersytet Śląski dyrektor instytutu
516 JANUSZEWSKI GRZEGORZ Zdzisław 1952 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
531 JAŚKIEWICZ RAJMUND Jerzy 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
546 JÓŹWIAK ZDZISŁAW Kryspian 1952 47 OIRP Toruń radca prawny
559 KACZYŃSKI JAN KRZYSZTOF Kazimierz 1952 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
640 KNAPP MARCIN Zbigniew 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
692 KOSTECKI ZBIGNIEW Władysław 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
700 KOWALCZYK ZBIGNIEW Czesław 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
725 KRAJ WOJCIECH Eugeniusz 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
824 LIPIŃSKA TERESA Kazimierz 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
841 ŁABUŚ MAREK Adam 1952 47 OIRP Opole radca prawny
893 MALITKA BARBARA Adam 1952 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
905 MARCINIAK HENRYK Ignacy 1952 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
928 MATUSZAK STANISŁAW Stanisław 1952 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1003 NARKIEWICZ ANDRZEJ Kazimierz 1952 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu spółki
1009 NEHYBA WALDEMAR STEFAN Michał 1952 27 Narodowy Bank Polski kierownik
1019 NITECKA ANNA Tadeusz 1952 47 OIRP Białystok radca prawny
1038 NURCZYK KAZIMIERZ Franciszek 1952 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
1046 OLBRYCHT MAREK Jerzy 1952 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1123 PIECHNA KRZYSZTOF Tadeusz 1952 47 OIRP Warszawa radca prawny
1133 PIETRASZ DYMITR Jan 1952 17 Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1140 POILAS ANDRZEJ Stanisław 1952 47 OIRP Katowice radca prawny
1141 PILCH ZBIGNIEW Władysław 1952 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1166 PODDĘBNIAK TADEUSZ Leon 1952 22 NIK dyrektor
1169 PODLECKI ZBIGNIEW Włodzimierz 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1215 RACKI GRZEGORZ Stanisław 1952 44 c Polska Akademia Nauk dyrektor instytutu
1290 SAŁYGA ZBIGNIEW Tadeusz 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1309 SIDORKIEWICZ KRZYSZTOF Emanuel 1952 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
1314 SIKORA WOJCIECH Stanisław 1952 24 B Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca powiatowego lekarza weterynarii
1334 SŁOMIANY JAN Feliks 1952 22 NIK pracownik NIK
1340 SMOLEŃ STANISŁAW Jakub 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1367 SRACHELSKI TADEUSZ Jan 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1377 STARUCH BOGUSŁAW Mikołaj 1952 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1404 SULOWSKI STANISŁAW Józef 1952 44 c Uniwersytet Warszawski dyrektor instytutu
1452 SZYMAŃSKI JAN Józef 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1456 SZYMONDERA ANNA Aleksander 1952 44 c Akademia Wychowania Fizycznego kwestor
1493 TŁUSTOCHOWICZ WITOLD Władysław 1952 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1518 WACHOWICZ EDWARD Edward 1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1548 WIATR WALDEMAR Władysław 1952 47 OIRP Łódź radca prawny
1559 WIERZCHOWSKI TADEUSZ Tadeusz 1952 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
1598 WOJCIECHOWSKI BONIFACY Stanisław 1952 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
1600 WOJCIECHOWSKI MARIUSZ Józef 1952 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1632 WRZESIŃSKI WŁODZIOMIERZ Feliks 1952 47 OIRP Wrocław radca prawny
29 BAGIŃSKI LESZEK Eugeniusz 1953 47 OIRP Warszawa radca prawny
59 BAZYLCZAK BOGDAN Jan 1953 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
117 BODZIONY TADEUSZ Józef 1953 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
119 BOGDANOWICZ FELIKS Piotr 1953 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
123 BOJANOWICZ BOGUSŁAW Ryszard 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
179 BURDA ROMAN Mieczysław 1953 40 Małopolski Urząd Wojewódzki prezes spółki
279 DOBOWOLSKA GRAŻYNA Janusz 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
281 DOBROWOLSKI HENRYK Ryszard 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
318 DYŚKO WIESŁAW Kazimierz 1953 24b Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki komendant palcówki straży granicznej
321 DZIATKO APOLINARY Józef 1953 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
335 FIBINGIER IRENEUSZ Stanisław 1953 24a Urząd Lotnictwa Cywilnego dyrektor
339 FIGLARZ ZBIGNIEW Antoni 1953 17 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Nowy Sącz radny
345 FIRKOWSKI KRZYSZTOF Ryszard 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
350 FORDON KAZIMIERZ Bronisław 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
382 GĄSIOROWSKI WALDEMAR Stefan 1953 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
401 GŁOWACKI MAREK Marian 1953 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
414 GOŁEBIAK MIROSŁAW Wiesław 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
418 GÓRECKI WACŁAW Kazimierz 1953 47 OIRP Rzeszów radca prawny
426 GÓRSKI ANDRZEJ Władysław 1953 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
438 GRONOWICZ LESZEK Jan 1953 17 Miejska Komisja Wyborcza Skoki radny
444 GRYCKO JANUSZ Mikołaj 1953 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
458 GUMIŃSKI ADAM Józef 1953 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
513 JANKOWSKI JERZY Stanisław 1953 47 OIRP Kielce radca prawny
535 JERZAK MIROSŁAW Stanisław 1953 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
541 JĘDRZEJEWSKI ANDRZEJ Stanisław 1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
548 JUDEK KRZYSZTOF Edward 1953 47 OIRP Szczecin radca prawny
558 KACZOROWSKI ANDRZEJ Marian 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
586 KARCZYŃSKI FRANCISZEK Władysław 1953 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
588 KARGUL JAN Piotr 1953 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
609 KAWECKI WIESŁAW Józef 1953 47 OIRP Gdańsk radca prawny
611 KAZIMIERCZAK WALDEMRA Zenon 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
620 KĘPKA ANDRZEJ Jan 1953 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
630 KLIMKIEWICZ MAREK Władysław 1953 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek rady nadzorczej
635 KŁOSIEWICZ KRZYSZTOF Stanisław 1953 47 OIRP radca prawny
662 KOŁODZIEJCZYK IRENEUSZ Zygmunt 1953 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
689 KOSIADA CZESŁAW WALDEMAR Wacław 1953 18 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
690 KOSICKI FRANCISZEK Mieczysław 1953 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
736 KRAWCZYK ANDRZEJ Stefan 1953 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
762 KRZERMIEŃ WŁODZIMIERZ Zenon 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
782 KURCZEWSKI MARIAN Marian 1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
850 ŁĘSZCZAK LUCYNA Władysław 1953 47 OIRP Warszawa radca prawny
885 MAKOWSKI WIESŁAW Czesław 1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
904 MARCINEK JERZY Roman 1953 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
920 MASŁOWSKI WIESŁAW Czesław 1953 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
950 MICHALSKI MAREK Józef 1953 47 Izba Adwokacka Wrocław adwokat
966 MILLER MIROSŁAW Antoni 1953 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
971 MIROSŁAWSKA ELIZA Henryk 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
972 MISIAK ANDRZEJ Bolesław 1953 47 ORA Toruń adwokat
990 MROCZYŃSKI EDMUND Henryk 1953 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1048 OLECHNOWICZ LESZEK Jan 1953 47 OIRP Warszawa radca prawny
1074 OSTROWSKA EWA Józef 1953 47 OIRP Poznań radca prawny
1084 PACHUTA TADEUSZ Franciszek 1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1109 PAWLIK TADEUSZ Jerzy 1953 47 OIRP Opole radca prawny
1132 PIETRAS ZBIGNIEW Stanisław 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1153 PITOŃ BOGDAN Józef 1953 17 Małopolski Urząd Wojewódzki wójt
1158 PLIS ZBIGNIEW Edward 1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1178 POLKOWSKI ANTONI Zbigniew 1953 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wójt
1180 POPCZYK JACEK Feliks 1953 44 b Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie kierownik
1184 POSIEJ GRAŻYNA Józef 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1250 ROZWAŁKA JANUSZ Jan 1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1252 RÓŻAŃSKA MARIA Jan 1953 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radna
1276 RYNKOWSKI BOGUMIŁ Tadeusz 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1302 SERAFIN JERZY Bronisław 1953 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1318 SIWICKI PIOTR Olgierd 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1329 SKRZYDLEWSKI WITOLD Henryk 1953 47 OIRP Warszawa radca prawny
1352 SOBOLEWSKI STANISŁAW Aleksander 1953 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
1371 STANIAK BOGDAN Józef 1953 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1415 SZABLEWSKI RYSZARD Piotr 1953 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1435 SZKLANY RYSZARD Ryszard 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1442 SZTORC RYSZARD Zdzisław 1953 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1469 ŚWIĄTKIEWICZ BARBARA Bronisław 1953 47 OIRP Warszawa radca prawny
1473 ŚWIERDZEWSKI ANDRZEJ Zygmunt 1953 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1519 WALANKIEWICZ ANTONI Tadeusz 1953 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1531 WAWRZYNIAK STANISŁAW Stanisław 1953 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1551 WICKI ROMAN Alfons 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1564 WIĘCKOWSKI WOJCIECH Marian 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1604 WOJTAL RYSZARD Tadeusz 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1650 ZALEWSKA BOŻENA Kazimierz 1953 47 OIRP Opole radca prawny
1656 ZATORSKI LESŁAW Jan 1953 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1659 ZAWALAK ANNA Edward 1953 24 a Urząd ds. Cudzoziemców naczelnik
1684 ZMACZYŃSKI ZBIGNIEW Tadeusz 1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
31 BALAS JAN GRZEGORZ Franciszek 1954 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
83 BIAŁOKOZOWICZ MIROSŁAW Grzegorz 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
90 BIELECKI ZYGMUNT Józef 1954 47 OIPR Warszawa radca prawny
97 BINIAŚ ANNA Stanisław 1954 24b Pomorski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika
127 BONI MICHAŁ Władysław 1954 3 Prezes Rady Ministrów sekretarz stanu
129 BONIKOWSKA DANUTA Józef 1954 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
137 BOROWSKI ZBIGNIEW Józef 1954 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
150 BRENDA AGNIESZKA Jan 1954 34 Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa inspektor do spraw kontroli
154 BROMEK LECH Stanisław 1954 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
194 CHMARA BOLESŁAW Wacław 1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
227 CIEŚLAK RYSZARD Karol 1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
252 ĆWIKLIŃSKI WALDEMAR Kazimierz 1954 47 OIRP Poznań radca prawny
268 DERWICH PIOTR Marian 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
302 DUBIENIECKI MAREK Marceli 1954 47 ORA Gdańsk adwokat
330 FALSZEWSKA BARBARA Tadeusz 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
353 FRASUNEK LESZEK Bogdan 1954 17 Śląski Urząd Wojewódzki wójt
377 GAWLICZEK PIOTR Herbert 1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
411 GOLDMAN KRZYSZTOF Wiesław 1954 24a Główny Inspektor Pracy inspektor pracy
413 GOŁASZEWSKI WOJCIECH Zdzisław 1954 24a Komenda Główna Policji naczelnik
429 GRAJKOWSKI WŁODZIEMIERZ Stefan 1954 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
468 HANKE WOJCIECH Janusz 1954 44c Instytut Medycyny Pracy w Łodzi zastępca dyrektora
480 HETAK REGINA Jan 1954 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
508 JANIAK JANUSZ Zenon 1954 45 Kuratorium Oświaty Lublin dyrektor szkoły
530 JASZCZYK BERNADETTA MARIA Henryk 1954 45 Kuratorium Oświaty Poznań dyrektor szkoły
552 KACALAK SYLWESTER Jerzy 1954 51 Izba Skarbowa Szczecin audytor wewnętrzny
597 KASPRZAK JERZY Tadeusz 1954 44b Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prodziekan
623 KIJEK ANDRZEJ Stanisław 1954 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
637 KŁOSOSWKI ANDRZEJ Władysław 1954 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
642 KNOROWSKA MARIA Tadeusz 1954 17 Przewod. Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy radna
648 KOCEL-KREKORA ZOFIA Witold 1954 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
651 KOCHANOPWSKI FRANCISZEK Franciszek 1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowe żołnierz zawodowy
660 KOŁCZ JÓZEF Józef 1954 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki burmistrz
668 KONIOR HENRYK Franciszek 1954 27 Narodowy Bank Polski kierownik
671 KONOPACKI BOGDAN Józef 1954 24b Dolnośląski Urząd Wojewódzki naczelnik
673 KOŃCZAŁ GRAŻYNA Feliks 1954 44b Politechnika Wrocławska zastępca dyrektora
711 KOWALSKI WALDEMAR Wacław 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
728 KRASNOWIECKI MIROSŁAW Jan 1954 29 Ministerstwo Zdrowia pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
740 KRETKKOWSKA MAŁGORZTA Józef 1954 47 OIRP Warszawa radca prawny
756 KRYŃSKI MAREK Jan 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
765 KRZYŻOSTANIAK MAREK Stanisław 1954 45 Kuratorium Oświaty Poznań dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
769 KUBIAK GRZEGORZ Marian 1954 47 OIRP Poznań radca prawny
775 KUKUŁA ANDRZEJ Leon 1954 54b Łódzki Urząd Wojewódzki z-ca naczelnika urzędu skarbowego
790 KURTO JÓZEF Mieczysław 1954 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
794 KUŹMA JAN Wacław 1954 47 OIRP Poznań radca prawny
808 LASKOWSKI KRZYSZTOF Bronisław 1954 47 OIRP Katowice radca prawny
809 LECH WACŁAW STANISŁAW Eustachy 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
812 LEŚNIEWSKI RYSZARD Tadeusz 1954 24b Śląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta wojewódzkiego policji
862 ŁUKASZEWICZ MAREK Jerzy 1954 47 ORA Katowice adwokat
899 MANDRAK LESŁAW Lesław 1954 24; 4 Główny Inspektor Pracy kierownik działu
919 MASŁOWSKI KRZYSZTOF Czesław 1954 34 Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa inspektor do spraw kontroli
922 MAŚLANKA WŁADYSŁAW Jan 1954 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
942 MAZURKIEWICZ JAN Jan 1954 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
956 MIELNIK KRYSTYNA Mieczysław 1954 40 Pomorski Urząd Wojewódzki radna
957 MIERZWA MICHAŁ Michał 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
977 MIŚKIEWICZ ROMAN Henryk 1954 24a Komenda Główna Policji naczelnik
1017 NIEWCZAS JULIAN Mieczysław 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1025 NOWAK WOJCIECH Józef 1954 44 b Politechnika Świętokrzyska dziekan
1034 NOWAKOWSKI BOGUSŁAW Bogusław 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1054 OLKOWICZ KRZYSZTOF Edmund 1954 47 OIRP Koszalin radca prawny
1067 ORŁOWSKI ZBIGNIEW Paweł 1954 40 Lubuski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1076 OSTROWSKI LESZEK Roman 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1081 PACEK BOGUSŁAW Jan 1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1118 PERZANOWSKI ANDRZEJ Jerzy 1954 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1126 PIENIĄŻEK ANDRZEJ Stanisław 1954 47 OIRP Warszawa radca prawny
1131 PIETRAS JANUSZ Władysław 1954 47;54 OIRP Zielona Góra radca prawny; żołnierz zawodowy
1146 PIOTROWSKI STANISŁAW Andrzej 1954 24 a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastępca dyrektora
1176 POLAK ZOFIA Władysław 1954 47 ORA Kraków adwokat
1181 POPŁAWSKI DARIUSZ Henryk 1954 44 b Uniwersytet Warszawski prodziekan
1185 POSŁUSZNY JANUSZ Stanisław 1954 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
1195 PRUCHNIAK ZBIGNIEW Bolesław 1954 24 a Urząd ds Cudzoziemców dyrektor
1197 PRUSAK MIROSŁAW Zdzisław 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1233 REMIN ANDRZEJ Stanisław 1954 47 ORA Kraków adwokat
1248 ROZMUS DANUTA Henryk 1954 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
1266 RUTZ van GERVEN EWA Stanisław 1954 47 OIRP Katowice radca prawny
1312 SIERADZKA ELŻBIETA Feliks 1954 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
1392 STRAWA KAZIMIERZ Stanisław 1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1408 SUPEŁ ANDRZEJ Jan 1954 174 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1411 SWOBODA GRZEGORZ Karol 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1412 SYLWESTER JANUSZ Jerzy 1954 24 b Pomorski Urząd Wojewódzki szef wojewódzkiego sztabu wojskowego
1414 SYRYCA MAREK Marian 1954 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1420 SZAMBELAŃCZYK RYSZARD Jan 1954 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki prezes zarządu
1491 TERESIAK ZBIGNIEW Leonard 1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1495 TOKARSKI JERZY Jan 1954 24 a Ministerstwo Infrastruktury dyrektor
1505 TROCKI RYSZARD Henryk 1954 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1509 TRZECIECKI ANDRZEJ Jerzy 1954 24 a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej naczelnik
1513 URBAN MAREK Roman 1954 44 b Akademia Ekonomiczna w Wrocławiu prodziekan
1515 URBANSKY WANDA Jan 1954 33 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
1537 WEJSIS-GOŁĘBIAK MAŁGORZATA Edward 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1567 WIKTOROWICZ ZBIGNIEW Eugeniusz 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1572 WILK WITOLD Tadeusz 1954 41 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1612 WORWA JERZY Władysław 1954 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1625 WRONA JULIAN Marian 1954 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
1680 ZIÓŁKOWSKI BOGUSŁAW Wincenty 1954 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek zarządu
1696 ŻOŁĄDKOWSKA MARZENNA Janusz 1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
10 AKSAMIT HENRYK Jan 1955 26 Urząd Komisji Nadzoru finansowego naczelnik
30 BAJ ZDZISŁAW Kazimierz 1955 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
42 BARABASZ EUGENIUSZ Henryk 1955 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
45 BARANOWSKI MAREK Zacheusz 1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
58 BAZYLAK BOGUSŁAW Karol 1955 24b Lubuski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
60 BĄK KRZYSZTOF Stanisław 1955 24b Świętokrzyski Urząd Wojewódzki powiatowy lekarz weterynarii
71 BEGOL JAROSŁAW Gabriel 1955 24b Lubuski Urząd Wojewódzki zastępca wojewódzkiego inspektora
103 BIZIEWSKI JERZY Henryk 1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
106 BŁACHOWIAK ADAM Stanisław 1955 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
155 BRONISZEWSKI ANDRZEJ Ignacy 1955 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
171 BUDZYŃSKI LESZEK Władysław 1955 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
237 CZAPLICKI KRZYSZTOF Grzegorz 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
246 CZERWIŃSKI WITOLD Wiesław 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
261 DAWIDOWICZ JANUSZ Edward 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
299 DROZD JAROSŁAW Stanisław 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
307 DUDEK KRZYSZTOF Tadeusz 1955 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
355 FRELAK JADWIGA Marian 1955 32 Rada Miasta Mińsk Mazowiecki sekretarz
362 GAJEK ANDRZEJ Edward 1955 24a Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad naczelnik
370 GAPSKI JAN Edmund 1955 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
408 GOLA EDWARD Władysław 1955 17 Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach Pyrzyce radny
474 HARKO WALDEMAR Czesław 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
493 IGNASIAK JAN Zenon 1955 17 Gminna Komisja Wyborcza Nowa Brzeźnica radny
500 JABŁOŃSKA ELŻBIETA Konstanty 1955 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
522 JAROSŁAWSKA ANNA Antoni 1955 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
527 JASIŃSKI JANUSZ Adam 1955 24b Mazowiecki Urząd Wojewódzki wicedyrektor
569 KALSKI ANDRZEJ Marian 1955 24a Biuro d.s. Substancji Preparatów Chemicznych dyrektor
578 KANIEWSKI WALDEMRA Henryk 1955 22 NIK główny specjalista NIK
604 KASZUBSKI BOGDAN Józef 1955 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
713 KOZAK KAZIMIERA Edward 1955 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
789 KURSTAK MIROSŁAW Wacław 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
819 LEWCZUK BOGDAN Edward 1955 47 OIRP Olsztyn radca prawny
832 LISOWSKI MAREK Jan 1955 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
870 MAĆKOWIAK ZBIGNIEW Roman 1955 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
887 MALAK ZBIGNIEW Edmund 1955 47 OIRP Toruń radca prawny
903 MARAS JERZY Edward 1955 47 OIRP Rzeszów radca prawny
910 MAREK ANDRZEJ Piotr 1955 45 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
912 MARKIEWICZ LESZEK Zygmunt 1955 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
939 MAZUR STANISŁAW Henryk 1955 44 b Uniwersytet Rolniczy w Krakowie prodziekan
940 MAZUR RYSZARD Józef 1955 34 Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce inspektor
967 MILKOWSKI STANISŁAW Józef 1955 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
973 MISIEK GRZEGORZ Edward 1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1031 NOWAK ZBIGNIEW Władysław 1955 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1042 OCHODEK BOGUSŁAW Teofil 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1044 OGRODOWICZ ANDRZEJ Mieczysław 1955 32 Rada Gminy w Pyrzycach sekretarz
1061 OLZAK STANISLAW Stanisław 1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1069 ORZECHOWSKI ZBIGNIEW Marian 1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1113 PAŹDZIORKO EDWARD Franciszek 1955 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1128 PIENKOS ELŻBIETA Ryszard 1955 24 a Urząd ds/ Cudzoziemców zastępca dyrektora
1161 PŁATEK HENRYK Władysław 1955 45 Kuratorium Oświaty Opole dyrektor szkoły
1183 PORĘBSKI KAZIMIERZ Józef 1955 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
1206 PRZYGODA ELŻBIETA Kazimierz 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1222 RAMONOWSKI JERZY Edward 1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1242 ROMANOWSKI ZBIGNIEW Edmund 1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1255 RUCIŃSKI ZBIGNIEW Tadeusz 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1261 RUSINIAK ELŻBIETA Władysław 1955 24 a Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Administracji naczelnik
1286 SADZIK WŁODZIMIERZ Michał 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1313 SIKORA ZBIGNIEW Alfred 1955 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1331 SKRZYPCZYK WOJCIECH Hipolit 1955 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1335 SŁONINA RYSZARD ZBIGNIEW Zygfryd 1955 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1345 SOBCZAK ARKADIUSZ Stanisław 1955 47 OIRP Wrocław radca prawny
1346 SOBCZAK IRENEUSZ Kazimierz 1955 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1358 SOLAREWICZ BOGUSŁAW ZBIGNIEW Józef 1955 17 OIRP Wrocław radca prawny
1380 STARZYŃSKI PIOTR Józef 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1390 STADOLAK KAZIMIERZ Józef 1955 22 NIK pracownik NIK
1417 SZAFRAŃSKI ANDRZEJ Mieczysław 1955 46 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
1496 TOMASZEWSKI TADEUSZ Tadeusz 1955 44 b Uniwersytet Warszawski kierownik
1504 TRACZYK JANINA Zdzisław 1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1534 WCISŁO STANISŁAW Henryk 1955 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
1541 WERESZCZAK GRZEGORZ Zbigniew 1955 45 Mazowiecki Kurator Oświaty kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego przyambasadzie RP
1579 WIŚNIEWSKI RYSZARD Kazimierz 1955 27 Narodowy Bank Polski pracownik Narodowego Banku Polskiego
1582 WITASZCZYK KAZIMIERZ Andrzej 1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1593 WOJCIECHOWSKA KRYSTYNA Teodor 1955 47 Ministerstwo Skarbu Państwa radca prawny
1607 WOLNIAK MARIUSZ Leszek 1955 24 b Pomorski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
1620 WÓJCICKA-KUROPATWA MAŁGORZATA Ryszard 1955 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1657 ZAWADA WALDEMAR Wacław 1955 47 OIRP Kielce radca prawny
1683 ZŁOTOWSKI JANUSZ Bogumił 1955 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1698 ŻUDRO SŁAWOMIR Henryk 1955 22 NIK pracownik NIK
8 ADAMIEC LESZEK Henryk 1956 11 MSZ członek służby zagranicznej
55 BARYLAK JERZY Jan 1956 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
66 BEDNAREK JERZY ZYGMUNT Adam 1956 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
77 BEREDA TADEUSZ Stanisław 1956 24a Mazowiecki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta stołecznego policji
95 BIGDA-PISAREK ELŻBIETA Bolesław 1956 47 OIPR Opole radca prawny
101 BISKUPSKA GRAŻYNA Józef 1956 24a Komenda Główna Policji naczelnik
109 BŁASZCZYK JERZY Edward 1956 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
125 BOJARSKI JANUSZ Tadeusz 1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
140 BORYSEWICZ ZBIGNIEW Stanisław 1956 54 Dolnośląski Urząd Wojewódzki żołnierz zawodowy
142 BORZOŁ TADEUSZ Stanisław 1956 44c Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zastępca dyrektora instytutu
176 BUKŁACHA LUIZA KAZIMIERA Czesław 1956 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radna
178 BURAK MIROSŁAW Władysław 1956 17 Pomorski Urząd Wojewódzki burmistrz
210 CHWASTEK ZBIGNIEW Karol 1956 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
213 CIAPKA ZDZISŁAW Jan 1956 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
254 DALKA JERZY Kazimierz 1956 30 Prezes Rady Ministrów dyrektor oddziału ZUS
267 DERKOWSKI BOGDAN Klemens 1956 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
272 DĘBSKI JANUSZ Jan 1956 47 OIRP Koszalin radca prawny
361 GAJECKI MAREK Andrzej 1956 47 OIRP Opole radca prawny
376 GAWĘDA KRYSZTOF Stefan 1956 24a Ministerstwo Skarbu Państwa naczelnik
420 GÓRNY KAZIMIERZ Stanisław 1956 47 OIRP Katowice radca prawny
422 GÓRSKI KRZYSZTOF Jerzy 1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
428 GRABAREK WIESŁAW Józef 1956 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
430 GRĄDZIEL JERZY Zdzisław 1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
443 GRYC WŁODZIEMIERZ Włodzimierz 1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
483 HODUN MIROSŁAW Stanisław 1956 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
498 IZYDORSKI DARIUSZ Leonard 1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
612 KAŹMIERCZAK PRZEMYSŁAW Zbigniew 1956 17 Urząd Gminy Przygrodzie wójt
627 KLEIN STEFAN Władysław 1956 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
633 KLUPCZYŃSKI MIECZYSŁAW Dionizy 1956 34 Prezes Rady Ministrów prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
634 KŁOCZKO-PIENIĄŻEK ZOFIA BARBARA Jan 1956 24a Ministerstwo Gospodarki naczelnik
645 KOBUSIŃSKI GRZEGORZ Zdzisław 1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowe żołnierz zawodowy
652 KOCOT HENRYK Henryk 1956 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
666 KONCZEWSKI GRZEGORZ Franciszek 1956 27 Narodowy Bank Polski pracownik Narodowego Banku Polskiego
698 KOWALCZYK KRZYSZTOF Franciszek 1956 24b Lubuski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta wojewódzki policji
715 KOZIARA MAREK Stanisław 1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
718 KOZŁOWSKI MAREK Edward 1956 47 OIRP Szczecin radca prawny
724 KRAHEL STANISŁAW Witold 1956 24b Podkarpacki Urząd Wojewódzki komendant
741 KRĘCISZ STEFAN Stanisław 1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
742 KRĘPSKI JERZY Władysław 1956 32 Rada Gminy w Dębowej Kłodzie sekretarz
763 KRZEMIŃSKA JÓZEF Stanisław 1956 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
783 KURDA HENRYK Henryk 1956 41 Śląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
797 KWAK ANDRZEJ Jan 1956 47 OIRP Katowice radca prawny
810 LENARD WIESŁAW Paweł 1956 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
814 LEWANDOWSKI PIOTR Władysław 1956 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
872 MADEJ MAREK Mieczysław 1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
878 MAJEWSKI WŁODZIMIERZ Henryk 1956 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
880 MAJSTEREK WŁODZIMIERZ Franciszek 1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
894 MALKA KRZYSZTOF Aleksander 1956 47 OIRP Łódź radca prawny
978 MITRĘGA STANISŁAW Władysław 1956 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
979 MIZERA GRZEGORZ KRZYSZTOF Marian 1956 47 OIRP Poznań radca prawny
986 MORGA MARIA Edward 1956 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
1018 NIESZCZOTA TADEUSZ Henryk 1956 37 Ministerstwo Skarbu Państwa dyrektor
1053 OLĘCKI ANDRZEJ Waldemar 1956 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
1087 PAJĘCKA JOLANTA Julian 1956 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radna
1143 PIŁKA TADEUSZ Jan 1956 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1235 RODZIM RENATA Zbigniew 1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1271 RYCHLIK LUDWIKA Piotr 1956 47 ORA Białystok adwokat
1278 RYZNER ADOLF Kazimierz 1956 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1305 SETLA ZDZISŁAW Edward 1956 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1330 SKRZYPCZAK LESZEK Błażej 1956 24 b Wielkopolski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika urzędu skarbowego
1373 STANKIEWICZ ZBIGNIEW Jan 1956 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
1389 STĘPCZYŃSKA-GORTAT ELŻBIETA Zygfryd 1956 24 b Łódzki Urząd Wojewódzki zastępca dyrektora wydziału
1430 SZCZYGIEŁ WOJCIECH Wojciech 1956 24 b Małopolski Urząd Wojewódzki art. 4 pkt. 24 b
1436 SZKODZIŃSKI JERZY Tadeusz 1956 47 ORA Kraków radca prawny
1437 SZLĘK ZBIGNIEW Stanisław 1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1461 ŚLĄZAK HANNA Kazimierz 1956 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
1466 ŚMIGIELSKI DARIUSZ Kazimierz 1956 47 OIRP Zielona Góra radca prawny
1539 WERA KAZIMIERZ Alojzy 1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1566 WIKTORKO JERZY Karol 1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1610 WORONOWICZ BOLESŁAW Jan 1956 24 b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
1615 WOŹNIAK BOŻENA Józef 1956 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1629 WRÓBLEWSKI ANDRZEJ Alojzy 1956 47 OIRP Toruń radca prawny
1655 ZSADA ANTONI Mieczysław 1956 47 ORA Kraków radca prawny
3 ADAMCZYK RYSZARD Marian 1957 37 Mazowiecki Urząd Wojewódzki zarządca państwowych magazynów usługowych
5 ADAMCZYK BOGUSŁAW Kazimierz 1957 54; 47 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy; radca prawny
39 BANAŚ ZDZISŁAW Czesław 1957 17 Śląski Urząd Wojewódzki burmistrz
43 BARANOWSKI WALDEMAR Bronisław 1957 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
48 BARCZYŃSKI JÓZEF Stanisław 1957 17 Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki radny
156 BRYSKA MIROSŁAW Kazimierz 1957 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
180 BURKIEWICZ WIESŁAW Bolesław 1957 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
257 DANIELCZYK TADEUSZ Stanisław 1957 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
277 DOBROSIELSKI ADAM Edward 1957 22 NIK pracownik NIK
320 DZIAMARA STEFAN Stefan 1957 2;17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki kandydat na posła; radny
328 FALANA MARIAN Witold 1957 47 ORA Częstochowa adwokat
331 FEDORUK TADEUSZ Stanisław 1957 17 Lubelski Urząd Wojewódzki wójt
333 FEDYK WOJCIECH Zbigniew 1957 24a Prokurator Generalny dyrektor
337 FIEDOROWICZ STANISŁAW Stanisław 1957 17 Podlaski Urząd Wojewódzki wójt
346 FISZER JANUSZ Witold 1957 47 OIRP Warszawa radca prawny
379 GĄSIOR ANIELA Roman 1957 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
407 GOJNY ROBERT Witold 1957 47 ORA Bielsko Biała adwokat
449 GRZEGORCZYK WALDEMAR Marian 1957 22 NIK pracownik NIK
473 HARDYBAŁA BOGDAN Bazyli 1957 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Mazowiecki burmistrz
489 HORAK JAROSŁAW Aleksy 1957 17 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
505 JAKUBOWSKI ANDRZEJ Jan 1957 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek zarządu
514 JANKOWSKI TADEUSZ Feliks 1957 40 Podkarpacki Urząd Wojewódzki prezes zarządu spółki
533 JELENIOWSKI MAREK Alfons 1957 17 Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki radny
654 KOLANO ZBIGNIEW Bolesław 1957 47 OIRP Wrocław radca prawny
658 KOLOSA CZESŁAW JULIAN Stefan 1957 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
665 KOMISARCZYK EDMUND Stanisław 1957 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
674 KOPASZEWSKI JERZY Sylwester 1957 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
732 KRAŚNIAŃSKI LECH Zdzisław 1957 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
739 KREFT ROMAN Leon 1957 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
748 KRÓLIKOWSKI ANDRZEJ Zygfryd 1957 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
752 KRUKOWSKI STEFAN Ryszard 1957 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
755 KRYNICKA AURELIA Bronisław 1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
766 KSIĄŻEK EDWARD Kazimierz 1957 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
793 KUTEN MIROSŁAW Michał 1957 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
801 KWIATKOWSKI ADAM Józef 1957 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
822 LIPERT MAREK Jan 1957 24a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zastępca szefa BOR
823 LIPIEC FRANCISZEK Jan 1957 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
856 ŁUCZKIEWICZ LESZEK Konrad 1957 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
858 ŁUKASIEWICZ ROMAN Kazimierz 1957 17 Wojewoda Lubelski radny
875 MAGNUSZEWSKI ARTUR Andrzej 1957 44 c Uniwersytet Warszawski dyrektor instytutu
985 MORAWIEC KRYSTYNA Stanisław 1957 17 Śląski Urząd Wojewódzki radna
992 MUCHA KRZYSZTOF Wacław 1957 24 b Śląski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika
998 MUSZYŃSKA MAGDALENA Zdzisław 1957 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
1030 NOWAK JÓZEF Tadeusz 1957 47 ORP Warszawa radca prawny
1070 OSAJDA ZBIGNIEW Stefan 1957 45 Kuratorium Oświaty Poznań dyrektor szkoły
1093 PAMPUCH ZYGMUNT Aleksander 1957 17 Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1162 PŁATKOWSKI STANISŁAW WALDEMAR Stanisław 1957 17 Gminna Komisja Wyborcza radny
1204 PRZYBYSZ KRZYSZTOF Jerzy 1957 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
1208 PSKIET ANDRZEJ Tadeusz 1957 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1212 PYŁKA ANNA Zdzisław 1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1241 ROMANOWSKA EWA Czesław 1957 47 OIRP Warszawa radca prawny
1244 ROMAŃSKI KAZIMIERZ Władysław 1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1253 RUBAJ JAROSŁAW Stanisław 1957 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1343 SMUGA ZBIGNIEW Czesław 1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1378 STARZ ROMAN Jan 1957 44 c Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Kielce zastępca dyrektora instytutu
1422 SZADKOWSKI DANIEL MIROSŁAW Edmund 1957 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek zarządu
1460 ŚLAZYK BOGUSŁAW Tomasz 1957 24 B Podkarpacki Urząd Wojewódzki komendant
1464 ŚLUSARSKI WITOLD Witold 1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1474 ŚWIERKULA ANDRZEJ JAN Edward 1957 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
1475 ŚWIETLICKI JANUSZ Bronisław 1957 47 OIRP Łódź radca prawny
1476 ŚWIETLIK GRZEGORZ Roman 1957 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1487 TARNOWSKI JAN Józef 1957 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1501 TOMIAK RYSZARD Bolesław 1957 24 a Urząd Lotnictwa Cywilnego naczelnik
1517 WACH JANUSZ Jan 1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1524 WANAT LESZEK Bolesław 1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1588 WŁODARCZYK BOGUSŁAW Bolesław 1957 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
1621 WÓJCIK ANTONI Leon 1957 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1638 WYSOCKI PIOTR Jan 1957 32 Urząd Gminy w Mielniku sekretarz
1643 ZADWOMY ZENON Jan 1957 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1646 ZAJĄC LESZEK JAN Jan 1957 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1666 ZDUNEK JAROGNIEW Witold 1957 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
1672 ZIELENKIEWICZ JANUSZ Sergiusz 1957 24 a Ministerstwo Finansów naczelnik
1692 ŻBIKOWSKI WALDEMAR Franciszek 1957 47 OIRP Olsztyn radca prawny
40 BANIAK JAN Kazimierz 1958 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
51 BARTMAN MIECZYSŁAW Stanisław 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
56 BAZAN KRZYSZTOF Eugeniusz 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
73 BEJTAN WACŁAW Mieczysław 1958 30 Prezes Rady Ministrów wicedyrektor departamentu ZUS
86 BIEGAŃSKI ZBIGNIEW Kazimierz 1958 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
124 BOJANOWSKI LONGIN Bogdan 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
144 BRACHFOGIEL PIOTR Bogdan 1958 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
151 BREWCZYŃSKI ZBIGNIEW Janusz 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
208 CHRÓL ANDRZEJ Jan 1958 47 Narodowy Bank Polski główny specjalista
241 CZARNECKI JACEK Jerzy 1958 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wójt
248 CZUBAK MIROSŁAW Stanisław 1958 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
255 DAMULEWICZ JAN Czesław 1958 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
304 DUCHNOWSKI JAROSŁAW Stanisław 1958 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
305 DUDA WIESŁAW Mieczysław 1958 40 Opolski Urząd Wojewódzki przewodniczący rady nadzorczej
315 DYLIK MAREK Czesław 1958 47 OIRP Gdańsk radca prawny
347 FIUK GRZEGORZ Władysław 1958 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
441 GRUDZIEŃ WŁODZIEMIERZ Józef 1958 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
442 GRUSZKO WŁODZIEMIERZ Zbigniew 1958 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor miejskiego szkolnego ośrodka sportowego
478 HERBASZ RYSZARD Alfons 1958 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
486 HOMSKI JAN Jan 1958 47 OIRP Wrocław radca prawny
506 JAKUBOWSKI LESZEK Marian 1958 24b Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
510 JANICKA DOROTA JANINA Juliusz 1958 30 Prezes Rady Ministrów zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS
534 JELONEK PIOTR Stefan 1958 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
554 KACZMARCZYK STANISŁAW Kazimierz 1958 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
563 KALETA ZBIGNIEW Aleksander 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
596 KASPERKIEWICZ ROMAN Kazimierz 1958 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
629 KLIMCZAK MARIAN Paulin 1958 45 Kuratorium Oświaty Lublin dyrektor szkoły
632 KLUJ BOGUSŁAW Henryk 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
638 KŁYSZ JAN Józef 1958 47 OIRP radca prawny
649 KOCERKA KRZYSZTOF Edward 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowe żołnierz zawodowy
679 KOPYT WŁADYSŁAW Stanisław 1958 47 OIRP Opole radca prawny
682 KORCZAK LESZEK Stanisław 1958 22 NIK kontroler NIK
686 KORZENIECKI JAROSŁAW STANISŁAW Stanisław 1958 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
694 KOSTOWSKI MARIAN Kazimierz 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
699 KOWALCZYK HENRYK Edward 1958 33 Prezes Rady Ministrów członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
720 KOZŁOWSKI TOMASZ Henryk 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
723 KOZYRA WIESŁAW Stanisław 1958 40 Lubelski Urząd Wojewódzki członek radny nadzorczej
737 KRAWCZYK ANDRZEJ Władysław 1958 17 Opolski Urząd Wojewódzki radna
746 KRÓLAK WOJCIECH Tadeusz 1958 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
754 KRUSZYŃSKI ANDRZEJ Jan 1958 47 OIRP Szczecin radca prawny
759 KRYSZTOFIAK SYLWESTER Stanisław 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
760 KRYSZTOFOWICZ KRZYSZTOF Franciszek 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
785 KUREK ANDRZEJ Eugeniusz 1958 24a Komenda Główna Policji naczelnik
786 KUREK ANDRZEJ Ryszard 1958 47 OIRP Łódź radca prawny
815 LEWANDOWSKI MACIEJ Benedykt 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
818 LEWANDOWSKI WALDEMAR Zenon 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
914 MARKOWICZ ANDRZEJ Bolesław 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
916 MARKOWSKI WALDEMAR Stanisław 1958 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
953 MIECHOWICZ WALDEMAR Jan 1958 24 b Lubelski Urząd Wojewódzki naczelnik
975 MISIUK ANDRZEJ Anatol 1958 44 b Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prodziekan
983 MOLĘGA MIROSŁAW Eugeniusz 1958 24 B Mazowiecki Urząd Wojewódzki komendant
1004 NASARZEWSKI KRZYSZTOF Jan 1958 47 OIRP Toruń radca prawny
1007 NAWROCKI LESŁAW STEFAN Zdzisław 1958 35 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1023 NOWACZYK MIROSŁAW Wacław 1958 24 a Komenda Główna Straży Granicznej dyrektor
1032 NOWAKOWSKA-SZANIAWSKA EWA Zdzisław 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1072 OSIEJ CEZARY Zygmunt 1958 47 OIRP Opole radca prawny
1091 PAŁCZYŃSKI ZYGMUNT Adam 1958 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki burmistrz
1096 PAŃTA WOJCIECH Kazimierz 1958 24 a Ministerstwo Infrastruktury naczelnik
1097 PAPAJ LESŁAW Kazimierz 1958 47 OIRP Katowice radca prawny
1119 PEUKERT JACEK Stanisław 1958 17 ORA Kraków radca prawny
1190 PRAGŁOWSKI JACEK Wiesław 1958 47 OIRP Wrocław radca prawny
1210 PUROWSKI MAREK Henryk 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1239 ROLA KRZYSZTOF Bronisław 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1246 ROSZCZYNA MICHAŁ Mikołaj 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1264 RUTKOWSKA JOLANTA Czesław 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1267 RYBACKI ERIUSZ Mieczysław 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1281 RZEPKA MAŁGORZATA Stanisław 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1283 RZESZUTO JACEK Zygmunt 1958 47 OIRP Poznań radca prawny
1326 SKORŻA ZDZISŁAW Tadeusz 1958 3 Prezes Rady Ministrów z-ca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
1374 STANKIEWICZ WOJCIECH Romuald 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1375 STANKOWSKI WŁODZIMIERZ Włodzimierz 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1388 STEMPSKI GRZEGORZ Wojciech 1958 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1399 STYŚ ELŻBIETA Eugeniusz 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1450 SZYK ZDZISŁAW Mieczysław 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1451 SZYMAŃSKI JAN Feliks 1958 17 Wojewoda Zachodniopomorski radny
1465 ŚMIAŁEK TADEUSZ Józef 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1499 TOMCZYK STANISŁAW Józef 1958 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1511 TULISZKA MIROSŁAW Henryk 1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1522 WALCZAK MAREK ARKADIUSZ Mirosław 1958 47 OIRP Warszawa radca prawny
1538 WEPSIĘĆ GRZEGORZ Józef 1958 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1583 WITCZAK MIECZYSŁAW Jan 1958 40 Lubuski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1587 WŁODARCZYK ALICJA Czesław 1958 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
1589 WŁODARCZYK HIERONIM Józef 1958 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1599 WOJCIECHOWSKI BERNARD Zbigniew 1958 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1634 WYBIRAL IWONA MAGDALENA Edmund 1958 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1654 ZARĘBA ZBIGNIEW Czesław 1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1662 ZDANOWICZ WANDA Janusz 1958 45 Mazowiecki Kurator Oświatowy dyrektor szkoły
1691 ŻBIKOWSKI JAROSŁAW Piotr 1958 44 c Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Biała Podlaska dyrektor instytutu
1 ADAMCZYK ANDRZEJ MAREK Bogdan 1959 24a Komenda Główna Straży Granicznej zastępca dyrektora
15 ANDLER ZBIGNIEW Zbigniew 1959 47 OIRP Poznań radca prawny
17 ANTECKI JANUSZ Mieczysław 1959 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
122 BOJANOWICZ JERZY Wacław 1959 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
223 CIESIELSKI EDWARD Leon 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
256 DANIELAK JERZY Stanisław 1959 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
260 DAUTER JACEK Krzysztof 1959 46 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
301 DRZYMALIK KRZYSZTOF Jan 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
306 DUDA JANUSZ Józef 1959 40 Małopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
310 DYBCIO DARIUSZ Jerzy 1959 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
312 DYDYK BOLESŁAW Franciszek 1959 17; 40; 45 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny; członek rady nadzorczej; dyrektor szkoły
329 FALKIEWICZ MAREK Władysław 1959 24a Komenda Główna Policji naczelnik
363 GAJOWNIK JERZY Bolesław 1959 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
389 GĘSICH JAN Stanisław 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
406 GOGOLA JAN Feliks 1959 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
431 GREFKIEWICZ MARIAN Aleksy 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
450 GRZELAK MIROSŁAW Jan 1959 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
523 JAROSZEWICZ LESZEK Edward 1959 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego protektor
539 JEZIORSKI MAREK Henryk 1959 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
566 KALIŃSKI MAREK Stanisław 1959 47 OIRP Lublin radca prawny
570 KALWAS BOGUSŁAW Jan 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
572 KAMIŃSKI KAZIMIERZ Edward 1959 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
587 KRDASZYŃSKI LESZEK Henryk 1959 24a Komenda Główna Policji naczelnik
600 KASTELIK STANISŁAW Franciszek 1959 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
631 KLONOWSKI KRZYSZTOF Jan 1959 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
653 KOKSZTYS IRENEUSZ Eugeniusz 1959 47 Izba Adwokacka Wrocław adwokat
677 KOPIJ JARPSŁAW Karol 1959 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
678 KOPCIŃSKI WIESŁAW Władysław 1959 45 Kuratorium Oświaty Poznań dyrektor szkoły
680 KORABIK WIESŁAW Kazimierz 1959 47 OIRP Szczecin radca prawny
683 KORNELSKI KRZYSZTOF Wiktor 1959 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
693 KOSTKA STANISŁAW Stanisław 1959 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
716 KOZIK MARIAN Józef 1959 45 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
726 KRAJEWSKI ZBIGNIEW Zdzisław 1959 47 ORA Katowice adwokat
757 KRYSIAK ZDIZSŁAW Alfons 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
798 KWASEK MAREK Leszek 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
807 LASEK STANISŁAW Piotr 1959 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
828 LIS MAREK Romuald 1959 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
854 ŁUBIŃSKI WIESŁAW Stanisław 1959 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
855 ŁUCZAK ROMAN Henryk 1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
871 MAĆKOWIAK JERZY Jan 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
938 MAZUR MIROSŁAW Ireneusz 1959 24 b Łódzki Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki straży granicznej
958 MIGAS JERZY Wacław 1959 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
980 MŁYNARKIEWICZ DARIUSZ Zygmunt 1959 47 OIRP Koszalin radca prawny
1002 NAPORA TOMASZ Kazimierz 1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1039 NYKIEL PAWEŁ Kazimierz 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1057 OLSZEWSKA TERESA Stanisław 1959 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radna
1059 OLSZEWSKI IRENEUSZ Kazimierz 1959 47 ORA Bydgoszcz adwokat
1071 OSIADACZ BOŻENA Roman 1959 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1088 PAJÓREK LESZEK Jerzy 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1103 PATYCKI SŁAWOMIR JANUSZ Szczepan 1959 40 Wojewoda Wielkopolski członek zarządu
1116 PEPŁOWSKI IRENEUSZ Bolesław 1959 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1136 PIĘTKA MARIUSZ Arkadiusz 1959 24 b Mazowiecki Urząd Wojewódzki komendant oddziału straży granicznej
1155 PIZOŃ TADEUSZ Józef 1959 47 OIRP Lublin radca prawny
1234 RESZCZYŃSKI IRENEUSZ Konstanty 1959 41 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1275 RYNKIEWICZ MAREK Zygmunt 1959 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
1292 SANTOREK SŁAWOMIR Edward 1959 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
1300 SELERSKI ZBIGNIEW Stanisław 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1351 SOBOLEWSKI MIROSŁAW ANTONI Antoni 1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1365 SPERBER WALDEMAR Zygmunt 1959 24 b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki straży granicznej
1384 STAWIARCZYK MARIUSZ Stanisław 1959 47 OIRP Warszawa radca prawny
1393 STREJCZEK JAROSŁAW Janusz 1959 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1400 SUCHOŁBIAK LUCYNA Władysław 1959 33 Prezes Rady Ministrów członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
1407 SUMERA JACEK Jan 1959 47 OIRP Katowice radca prawny
1445 SZULC KRYSTIAN Bronisław 1959 47 OIRP Katowice radca prawny
1455 SZYMKOWIAK MAREK Jan 1959 47 OIRP Poznań radca prawny
1457 SZYNALIK JAN Stefan 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1462 ŚLEDŹ IRENA Marian 1959 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radna
1463 ŚLIWIŃSKI STANISŁAW Tadeusz 1959 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1467 ŚWIATŁOWSKI SŁAWOMIR Ryszard 1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1484 TARGOŃSKI KRZYSZTOF Jan 1959 14 Krajowa Rada Sądownictwa asesor
1520 WALAS EDMUND Gerard 1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1561 WIĘCEK DARIUSZ Feliks 1959 24 b Śląski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
1626 WROTNIAK SŁAWOMIR Marian 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1665 ZDROJEWSKI CZESŁAW Eugeniusz 1959 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1678 ZIĘBOWICZ HENRYK Bolesław 1959 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1703 ŻYGADŁO JERZY Zygmunt 1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
4 ADAMCZYK DARIUSZ Józef 1960 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
26 BADEJA KRZYSZTOF Marian 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
33 BALCERZAK HENRYKA Czesław 1960 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
65 BEDKA KRZYSTOF Marian 1960 47 OIRP Opole radca prawny
76 BELKA LESZEK Leon 1960 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
110 BŁASZCZYK GRZEGORZ Stefan 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
118 BOGACKI DARIUSZ Władysław 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
153 BRODZKI WOJCIECH Artur 1960 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
182 BUSZ ARTUR Henryk 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
187 BYTNIEWSKI ADAM Władysław 1960 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
188 BŻDZIUCH MIROSŁAW Józef 1960 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
228 CIEŚLAK JANUSZ Tadeusz 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
269 DEYLE UWE Werner 1960 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki przewodniczący rady nadzorczej
292 DRABARCZYK ANDRZEJ Marian 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
373 GARTOWSKI TOMASZ Michał 1960 24a Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej dyrektor biura
380 GĄSIOR MARZANNA Czesław 1960 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
381 GĄSIOR JACEK Andrzej 1960 24A Główny Inspektor Pracy zastępca dyrektora
384 GEMBARA STANISŁAW Jan 1960 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
399 GŁOWA ALBIN Andrzej 1960 19 Ministerstwo Skarbu Państwa autor audycji publicystycznej
404 GOCAŁ EDWARD Władysław 1960 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
423 GÓRSKI PIOTR Mieczysław 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
454 GRZEŚKOWIAK IRENEUSZ Józef 1960 24b Wielkopolski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
464 HAJKOWICZ GRZEGORZ Ireneusz 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
481 HŁĄD ZBIGNIEW Stanisław 1960 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
517 JANUSZYK PIOTR Stefan 1960 45 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
547 JÓŹWIK SŁAWOMIR Franciszek 1960 19 Ministerstwo Skarbu Państwa dyrektor agencji filmowej telewizji
581 KAPUŚCIK MAŁGORZTA Roman 1960 24a Komenda Główna Policji naczelnik
626 KLASZTORNY WIESŁAW Roman 1960 45 Kuratorium Oświaty Łódź dyrektor szkoły
712 KOZAK ZBIGNIEW JERZY Piotr 1960 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
717 KOZŁOWSKI RYSZARD Jan 1960 40 Lubelski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
781 KUMISZCZO STANISŁAW Stanisław 1960 24a Straż Graniczna zastępca dyrektora
796 KUŹMICKI ZENON Stanisław 1960 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
863 ŁUKASZEWSKI ALFRED Kazimierz 1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
874 MAGDA CEZARY Tadeusz 1960 24 b Śląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
937 MAZAJŁO URSZULA Antoni 1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
948 MICHALSKI WOJCIECH Stanisław 1960 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
949 MICHALSKI GRZEGORZ Franciszek 1960 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
976 MISZCZYK PAWEŁ Stanisław 1960 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1049 OLEJNICKI IRENEUSZ Władysław 1960 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1095 PAŃKO JANUSZ Marian 1960 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1122 PIĄTKOWSKI ZDZISŁAW Jan 1960 24 a Straż Graniczna naczelnik
1191 PRĘDKOPOWICZ JANUSZ Antoni 1960 24 a Straż Graniczna naczelnik
1192 PROCKI MAREK Stanisław 1960 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki przewodniczący rady nadzorczej
1200 PRZYBYLIŃSKI PIOTR Franciszek 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1259 RUREK STANISŁAW Florian 1960 47 ORA Poznań adwokat
1308 SIDOR MAREK Henryk 1960 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1316 SITEWSKI JAN Jan 1960 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1323 SKOCZYŃSKI LESŁAW MARIUSZ Stanisław 1960 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1363 SOŚNICKI MARIUSZ Wacław 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1372 STANISŁAWSKI ROBERT Bogusław 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1421 SZANDECKI KRZYSZTOF Józef 1960 24 a Ministerstwo Finansów naczelnik
1482 TARASIŃSKI JAROSŁAW Władysław 1960 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
1483 TARASIUK TAMARA Józef 1960 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1489 TCHÓRZ JERZY Piotr 1960 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki prezes spółki
1494 TOBOLEWSKI LECH Antoni 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1497 TOMCZAK KRZYSZTOF Piotr 1960 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1527 WASILEWSKI JÓZEF Edward 1960 24 a Straż Graniczna naczelnik
1532 WAWRZYNIAK PIOTR Sylwester 1960 47 OIRP Poznań radca prawny
1540 WERCZYŃSKI ZBIGNIEW Jan 1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
1554 WIELICKI LESZEK Jerzy 1960 24 B Dolnośląski Urząd Wojewódzki komendant
1570 WILD JAN Adam 1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
1571 WILK LESZEK Emil 1960 47 OIRP Katowice radca prawny
1605 WOJTKOWIAK ANDRZEJ Franciszek 1960 45 Kuratorium Oświaty Wrocław dyrektor szkoły
1630 WRÓBLEWSKI WIESŁAW Aleksander 1960 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1687 ZYSKOWSKI MIECZYSŁAW Jerzy 1960 17 Łódzki Urząd Wojewódzki starosta; radny
1700 ŻUKOWSKI JAN Julian 1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
13 AMBROZIAK ANDRZEJ Kazimierz 1961 46 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
22 AUGUSTOWSKA MAŁGORZATA Henryk 1961 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
41 BARA ARTUR Bronisław 1961 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
68 BEDNARZ ARKADIUSZ Bolesław 1961 47 OIPR Wrocław radca prawny
94 BIERNACKI ROMAN Stefan 1961 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki komendant straży granicznej
100 BIS HENRYK Lucjan 1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
104 BLECH JAROSŁAW Julian 1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
116 BODASZEWSKI ANDRZEJ Ignacy 1961 24a Komenda Główna Policji naczelnik
152 BRODOWSKI TADEUSZ Henryk 1961 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
166 BUCZEK IRENEUSZ Stanisław 1961 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
203 CHOJNOWSKI JAN MICHAŁ Jan 1961 44C Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie kanclerz
214 CIAŚ-WAŻNY KALINA Henryk 1961 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
216 CICHALEWSKI ROBERT Henryk 1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
247 CZESZEJKO-SOCHACKI MICHAŁ Michał 1961 24a Komenda Główna Policji dyrektor
288 DOMAŃSKI LECH Sylwin 1961 24B Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
296 DRĄŻYK IRENEUSZ Marian 1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
311 DYCH KRZYSZTOF Lech 1961 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
316 DYMIŃSKI ZBIGNIEW Jan 1961 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
319 DZBIK JOANNA Jan 1961 24a Straż Graniczna naczelnik
323 DZIUBICH ROBERT Klaudiusz 1961 40 Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
336 FICOŃ ANDRZEJ Jan 1961 17 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
410 GOLCZAK GRZEGORZ Marian 1961 40 Lubuski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
437 GRON TOMASZ Aleksy 1961 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
465 HAKIEL MIROSŁAW Wiktor 1961 24a Komenda Główna Straży granicznej dyrektor
470 HARASIMOWICZ SŁAWOMIR Zygmunt 1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
553 KACZANOWICZ MIKOŁAJ Kazimierz 1961 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
555 KACZMAREK JERZY Edgar 1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
560 KACZYŃSKI TOMASZ Stanisław 1961 22 NIK pracownik NIK
614 KEGEL ANDRZEJ Antoni 1961 45 Ministerstwo Sprawiedliwości dyrektor zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich
628 KLIMAS KRZYSZTOF Henryk 1961 45 Kuratorium Oświaty Łódź dyrektor szkoły
704 KOWALEWSKI DARIUSZ JULIUSZ Józef 1961 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
837 LOREK ANDRZEJ Henryk 1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
852 ŁOCHOWICZ ALINA Bolesław 1961 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
853 ŁOSIK JACEK Jerzy 1961 24a Ministerstwo Infrastruktury dyrektor
918 MARZEC SŁAWOMIR Zdzisław 1961 47 ORA Toruń adwokat
963 MILAK MIROSŁAW Józef 1961 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1012 NIEDBAŁA PIOTR Stanisław 1961 17 Podlaski Urząd Wojewódzki wójt
1051 OLEKSY BOGUSŁAW Wojciech 1961 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1075 OSTROWSKI WOJCIECH Henryk 1961 47 OIRP Warszawa radca prawny
1090 PAKUŁA ZDZISLAW Józef 1961 24 B Dolnośląski Urząd Wojewódzki komendant
1157 PLEWNIA KRZYSZTOF Marian 1961 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1168 PODLASIŃSKI CEZARY Henryk 1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1174 POGODA MARIAN Czesław 1961 24 B Podlaski Urząd Wojewódzki komendant
1175 POGORZELSKI MAREK Józef 1961 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1256 RUMANEK ADAM Mieczysław 1961 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1344 SMUGOWSKI GRZEGORZ Marian 1961 17 Łódzki Urząd Wojewódzki wójt
1347 SOBCZAK BOGDAN Mieczysław 1961 24 b Wielkopolski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
1353 SOCHACKI KRZYSZTOF Zygmunt 1961 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
1370 STANASZEK MARIUSZ Jerzy 1961 47 ORA Kraków radca prawny
1391 STRAWA KRZYSZTOF Bronisław 1961 24 B Podkarpacki Urząd Wojewódzki zastępca powiatowego lekarza weterynarii
1418 SZAJER JACEK Jerzy 1961 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1514 URBANEK JERZY ADAM Jan 1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1521 WALCZAK IWONA Zygmunt 1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1525 WARCHAŁOWSKI IRENEUSZ Henryk 1961 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
1549 WIATR GRZEGORZ SŁAWOMIR Zygmunt 1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1555 WIERCIŃSKI ROMAN Józef 1961 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1563 WIĘCIOREK WOJCIECH Romuald 1961 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1611 WOROTNICKI JANUSZ Jan 1961 24 b Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki SG
1689 ŻAKOWIAK PIOTR Henryk 1961 47 OIRP Zielona Góra adwokat
1701 ŻURAW TADEUSZ Jan 1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
21 AUGUST DOROTA Adam 1962 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
130 BORECKI BOGDAN Henryk 1962 30 Prezes Rady Ministrów zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS
138 BOROWSKI ZBIGNIEW Henryk 1962 24b Podlaski Urząd Wojewódzki powiatowy lekarz weterynarii
145 BRAITER ANDRZEJ Bronisław 1962 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
165 BUCZAK EDWRAD Jan 1962 45 Podkarpacki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
195 CHMIELOWIEC GRZEGORZ Jan 1962 45 Podkarpacki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
212 CIAPAŁA JERZY Jan 1962 47 OIRP Szczecin radca prawny
221 CIEPLAK ANDRZEJ Józef 1962 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
230 CIRKOS BOGDAN Józef 1962 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
232 CIULA KRZYSZTOF Andrzej 1962 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
234 CYBULSKI KRZYSZTOF Władysław 1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
290 DOROPOWICZ MAREK Marian 1962 47 OIRP Kraków radca prawny
375 GAWEŁEK ZBIGNIEW Roman 1962 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
385 GEORGE TADEUSZ Adam 1962 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
396 GŁADKOWSKI KRZYSZTOF Stanisław 1962 47 OIRP Warszawa radca prawny
402 GŁUSZKOWSKI STANISŁAW Stefan 1962 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
542 JOŃCA KRZYSZTOF Roman 1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
571 KAMIŃSKA MRIOLA Eugeniusz 1962 44c Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie kwestor
574 KAMIŃSKI WIESŁAW Jan 1962 47 OIRP Białystok radca prawny
584 KARBOWNIK ANNA Jan 1962 45 Dolnośląski Urząd Wojewódzki dyrektor szkoły
647 KOCAJ KRZYSZTOF Jan 1962 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
669 KONKIEL MAREK Pantaleon 1962 24b Pomorski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
697 KOWALCZEWSKI MARIUSZ Zygmunt 1962 24a Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej naczelnik wydziału
702 KOWALCZYK ELŻBIETA Roman 1962 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
731 KRASZEWSKI CZESŁAW Bronisław 1962 24b Pomorski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
738 KRECZMER BARBARA Mieczysław 1962 17 Śląski Urząd Wojewódzki radna
767 KUBERSKI ALEKSANDER Włodzimierz 1962 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
770 KUBŚ MARIUSZ Antoni 1962 17; 45 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny; dyrektor szkoły
784 KUREK MIECZYSŁAW Mieczysław 1962 24b Małopolski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
806 LAMKOWSKA JOANNA Stanisław 1962 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
886 MAKUŁA JAROSŁAW Kazimierz 1962 27 Narodowy Bank Polski szef ochrony
929 MATUSZAK ROMAN Teodor 1962 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1013 NIEMCZYK KAZIMIERZ Antoni 1962 44 b Akademia Medyczna w Warszawie prodziekan
1036 NOWODWORSKI ARKADIUSZ Stanisław 1962 47 OIRP Toruń radca prawny
1085 PACHUTA RYSZARD Jan 1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1089 PAKIESER MARIUSZ Tadeusz 1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1186 POSŁUSZNY JANUSZ Stefan 1962 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
1284 RZEŹNIEWSKI IRENEUSZ JERZY Łucjan 1962 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki burmistrz
1354 SOCHACKI WOJCIECH Józef 1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1366 SPYCHAJ ZBIGNIEW MAREK Witold 1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1416 SZADKOWSKI GRZEGORZ Zbigniew 1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1429 SZCZYGIELSKI WIESŁAW Józef 1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1492 TIRNOFIEJUK ANATOL Włodzimierz 1962 24 B Podlaski Urząd Wojewódzki komendant
1557 WIERZBICKI RYSZARD Franciszek 1962 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1681 ZIÓŁKOWSKI ADAM Władysław 1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1705 ŻYŁA GRZEGORZ Czesław 1962 24 B Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
89 BIELAWSKI KRZYSZTOF Alfred 1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
91 BIENIEK IRENEUSZ Zbigniew 1963 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
158 BRZEZAŃSKI MARIUSZ Józef 1963 47 OIRP Łódź radca prawny
162 BUBNOWSKI MAREK Franciszek 1963 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
164 BUCZAK LECHOSŁAW Bogusław 1963 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
204 CHOMA ROBERT Adolf 1963 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki prezydent miasta
217 CIECHANOWSKA WIESŁAW Zygmunt 1963 47 OIRP Szczecin radca prawny
250 ĆWIEK ZENON Zenon 1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
271 DĘBSKI ZBIGNIEW Jerzy 1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
340 FILIP SŁAWOMIR Eugeniusz 1963 32 Rada miejska Nowe sekretarz
349 FORCZEK GRZEGORZ Rafał 1963 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
388 GĘBSKI JACEK Bogusław 1963 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
455 GRZYB IRENEUSZ Mieczysław 1963 24a Komenda Główna Policji naczelnik
471 HARASIMOWICZ HUBERT Augustyn 1963 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
488 HOŃCZAK MECZYSŁAW Jan 1963 17 Wojewoda Opolski radny
573 KAMIŃSKI ANDRZEJ Jan 1963 24b Opolski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
605 KASZYŃSKI TOMASZ Adam 1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
655 KOLASIŃSKI CEZARY Błażej 1963 47 OIRP Poznań radca prawny
661 KOŁODZIEJ WALDEMAR Alfred 1963 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
706 KOWALSKA GRAŻYNA Włodzimierz 1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
708 KOWALSKI ANDRZEJ Antoni 1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
772 KUDRELEK JAN Czesław 1963 44c Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zastępca dyrektora instytutu
779 KULIŃSKI ROBERT Robert 1963 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
846 ŁASKA DARIUSZ Bogusław 1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
923 MATCZAK KRZYSZTOF Józef 1963 24 b Wielkopolski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta WKU
935 MATYSIAK KRZYSZTOF Jan 1963 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
936 MATYSIAK TERESA Jan 1963 45 Mazowiecki Kurator Oświatowy dyrektor szkoły
947 MICHALAK TOMASZ Stanisław 1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1010 NICZYPORUK JAN Jan 1963 24 B Podlaski Urząd Wojewódzki komendant
1028 NOWAK KRZYSZTOF Kazimierz 1963 27 Narodowy Bank Polski główny specjalista
1129 PIEŃKO MAREK Jan 1963 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1177 POLIKSZA DARIUSZ Wiktor 1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1216 RACŁAW RYSZARD Eugeniusz 1963 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1221 RAJZEL DARIUSZ Ludwik 1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1230 REICHER PAWEŁ Andrzej 1963 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1243 ROMAŃSKI TADEUSZ Stanisław 1963 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1301 SEMENIUK HENRYK Franciszek 1963 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1336 SŁOWIK JAN Władysław 1963 24 b Wojewoda Śląski komendant placówki straży granicznej
1357 SOKOŁOWSKI WIESŁAW Antoni 1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1490 TEKIEL KRZYSZTOF Zdzisław 1963 24 b Małopolski Urząd Wojewódzki komendant straży granicznej
1503 TOMKIEWICZ MIROSŁAW Czesław 1963 24 b Pomorski Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki straży granicznej
1529 WAWROCKI KRZYSZTOF Henryk 1963 47 OIRP Warszawa radca prawny
1577 WIŚNIEWSKI JANUSZ Henryk 1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
92 BIENIEK MIROSŁAW Zenon 1964 24B Podkarpacki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
105 BŁACHNIO ROMAN Stanisław 1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
177 BUKOWSKI WIKTOR Edward 1964 44b Politechnika Rzeszowska prodziekan
236 CZAJKOWSKI DARIUSZ Antoni 1964 24a Komenda Główna Policji naczelnik
239 CZAPOR FRANCISZEK Roman 1964 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki kierownik
338 FIGAT ZBIGNIEW Eugeniusz 1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
359 GAJDA WALDEMAR Karol 1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
378 GAWRYLAK MAREK Franciszek 1964 47 OIRP Lublin radca prawny
432 GREGORSKI JANUSZ Bolesław 1964 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
453 GRZESZCZYK JACEK Tadeusz 1964 44c Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z-ca dyrektora instytutu
477 HENINBORCH WOJCIECH Franciszek 1964 24b Pomorski Urząd Wojewódzki z-ca komendanta straży granicznej
521 JAROS ADAM Zdzisław 1964 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
526 JASEK KRZYSZTOF Bogumił 1964 44c Wojskowa Akademia Techniczna zastępca dyrektora instytutu
564 KALINOWSKI ANATOL Anatol 1964 24b Podlaski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
610 KAWKA ADAM Janusz 1964 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
735 KRAWCZYK ARTUR Jerzy 1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
803 KYRCZ ADAM Wit 1964 47 OIRP Olsztyn radca prawny
843 ŁADOSZ TADEUSZ Feliks 1964 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
881 MAJSTROWICZ SŁAWOMIR Włodzimierz 1964 24 b Pomorski Urząd Wojewódzki komendant straży granicznej
895 MALUCHNIK KRZYSZTOF Czesław 1964 24 b Pomorski Urząd Wojewódzki komendant placówki służby granicznej
993 MUCHA DAMIAN Jan 1964 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1021 NOWACKI ANDRZEJ Janusz 1964 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
1050 OLEJNICZAK ROMAN Ireneusz 1964 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1058 OLSZEWSKI MARIUSZ Henryk 1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1077 OTKO EWA Tadeusz 1964 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1120 PĘKSA MICHAŁ SŁAWOMIR Adolf 1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1156 PLEWA WOJCIECH Stanisław 1964 24 b Małopolski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
1202 PRZYBYŁA ROBERT Zbigniew 1964 24 B Podkarpacki Urząd Wojewódzki komendant
1251 ROZWORA IRENA Stanisław 1964 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radna
1254 RUBASZEWSKI MARIUSZ Stanisław 1964 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1291 SANOCKI ZBIGNIEW Edward 1964 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki burmistrz
1297 SCHNEIDER MACIEJ Jan 1964 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1298 SCHWOCHERT DOROTA Tadeusz 1964 32 Urząd Gminy w Ujściu skarbnik
1332 SKRZYPEK GRZEGORZ Michał 1964 24 b Małopolski Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki granicznej
1369 STACHURA ELŻBIETA Mieczysław 1964 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1413 SYPNIEWSKI DARIUSZ Włodzimierz 1964 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1440 SZOKA ROMUALD Józef 1964 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1479 SWISŁOCKI MICHAŁ Józef 1964 45 Kuratorium Oświaty Białystok dyrektor szkoły
1542 WESOŁOWSKI STANISŁAW Franciszek 1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1545 WEGRZYNOWSKI JAROSŁAW Józef 1964 24 b Lubuski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
1547 WIATR JANUSZ Czesław 1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1590 WŁODARCZYK ALOJZY Leopold 1964 17 Łódzki Urząd Wojewódzki wójt
1592 WNUK MIROSŁAW Henryk 1964 24 B Podkarpacki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
1616 WOŹNIAK WOJCIECH JERZY Stanisław 1964 47 OIRP Warszawa radca prawny
1651 ZALEWSKI JACEK Jan 1964 24 a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji dyrektor
1697 ŻÓŁNOWSKI ANDRZEJ Anatol 1964 24 b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
96 BIK ARTUR Antoni 1965 24b Straż Graniczna naczelnik
114 BOCHNIAK DARIUSZ Stanisław 1965 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
126 BONA PIOTR Zenon 1965 24b Mazowiecki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta oddziału straży granicznej
168 BUDKOWSKI MIROSŁAW Maciej 1965 24a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
173 BUGLA MAREK Paweł 1965 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
386 GERMAN KONSTANTY Włodzimierz 1965 24B Podlaski Urząd Wojewódzki komendant
424 GÓRSKI BOGDAN Mikołaj 1965 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
499 IŻYCKI WITOLD Jacek 1965 45 Mazowiecki Kurator Oświaty kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego przy ambasadzie RP
550 JURKIEWICZ MAREK Andrzej 1965 24b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
551 KABACIŃSKI TADEUSZ Kazimierz 1965 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby granicznej
583 KARAŚ BOHDAN Mieczysław 1965 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
675 KOPCZYŃSKI DARIUSZ Janusz 1965 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek zarządu
751 KRUK JANUSZ Tadeusz 1965 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
876 MAJER WOJCIECH Jan 1965 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
908 MARCOLA WOJCIECH Roman 1965 24 b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
952 MICHNOWSKI ZBIGNIEW Stanisław 1965 51 Krajowe Biuro Wyborcze audytor wewnętrzny
960 MIKIETYŃSKI KRZYSZTOF JAN Jan 1965 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1029 NOWAK BOGUSŁAW Leszek 1965 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1130 PIESZKO MIROSŁAW Stanisław 1965 17 Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1282 RZESZUCIŃSKI STANISŁAW Jan 1965 32 Rada Gminy Branice skarbnik
1295 SAWICKI ADAM Gerard 1965 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1320 SKALNIAK LESŁAW Henryk 1965 24 b Małopolski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
1355 SOĆKO DANUTA Franciszek 1965 47 OIRP Warszawa radca prawny
1402 SUJAK JACEK Zygmunt 1965 24 a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji naczelnik
1419 SZAŁATA TOMASZ Franciszek 1965 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1443 SZTURGULEWSKI ANDRZEJ Piotr 1965 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
1453 SZYMCZAK DARIUSZ Marian 1965 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1459 SZYSZKO DARIUSZ Tadeusz 1965 24 b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki straży granicznej
1481 TALAREK JAROSŁAW Bogdan 1965 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
80 BETLEJEWSKI MAREK Jacek 1966 24a Komenda Główna Policji naczelnik
170 BUDZIAK BOGUSŁAW Tadeusz 1966 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
226 CIEŚLAK EUGENIUSZ Henryk 1966 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
293 DRABCZYK ZOFIA Ryszard 1966 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
398 GŁEBOCKI KAROL Andrzej 1966 24A Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad art. 4 pkt 24A
592 KARPIŃSKI PIOTR Włodzimierz 1966 24b Podkarpacki Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki straży granicznej
602 KASZAK PIOTR EDWRAD Jan 1966 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
705 KOWALIK GRAŻYNA Jan 1966 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
787 KUROWSKI JORDAN Zenon 1966 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
831 LISIEWICZ ZENON Józef 1966 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
906 MARCINIAK GRZEGORZ Stanisław 1966 47 OIRP Poznań radca prawny
962 MIKUŁA BOGUSZ Czesław 1966 44 b Akademia Ekonomiczna w Katowicach prodziekan
1137 PIKAŁŁO PIOTR Janusz 1966 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1170 PODLEJSKI DARIUSZ Marian 1966 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1270 RYBIŃSKA JADWIGA Józef 1966 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
1364 SOWA JANUSZ Władysław 1966 24 b Małopolski Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki straży granicznej
1682 ZŁOTKOWSKI MAREK Jan 1966 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1690 ŻARKIEWICZ ZYGMUNT Bronisław 1966 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
7 ADAMEK EDWARD Bogdan 1967 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
50 BARTŁOMIEJUS MAREK Jerzy 1967 17 Kujawsko - Pomorski Urząd wojewódzki radny
75 BELI JACEK Leonard 1967 47 OIPR Warszawa radca prawny
412 GOLUCH MAREK Bolesław 1967 47 OIRP Lublin radca prawny
1022 NOWACKI RADOSŁAW ZYGMUNT Zbigniew 1967 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1114 PĄGOWSKI ALBERT Zdzisław 1967 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
1425 SZCZEPKOWSKI DARIUSZ Henryk 1967 24 b Opolski Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki straży granicznej
1431 SZCZYPKA ARKADIUSZ Jerzy 1967 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1623 WÓJTOWICZ ANDRZEJ Zbigniew 1967 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
112 BOBROWICZ ROBERT Benedykt 1968 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
113 BOCHENEK ZBIGNIEW Stanisław 1968 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
209 CHRZANOWSKI WIESŁAW Zdzisław 1968 54 Ministerstwo Obrony Narodwej żołnierz zawodowy
218 CIECIERSKA KATARZYNA Andrzej 1968 40 Podlaski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
263 DEC JAROSŁAW Andrzej 1968 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
285 DOMAGAŁA ZDZISŁAW Józef 1968 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
457 GULIŃSKA-ALEKSIEJUK DOROTA LUCYNA Konstanty 1968 47 ORA Warszawa adwokat
490 HOROWITZ BOGDAN Mieczysław 1968 14 Ministerstwo Sprawiedliwości asesor
519 JARCZYK LUCYNA Zbigniew 1968 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
778 KULIKOWSKA URSZULA Urszula 1968 24a Rzecznik Praw Obywatelskich zastępca dyrektora
780 KULUS ROBERT Robert 1968 24b Mazowiecki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
931 MATUSZEWSKI LECH Jan 1968 47 Śląski Urząd Wojewódzki radca prawny
1026 NOWAK PIOTR Stanisław 1968 24 b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
1226 RATAJCZYK JOANNA Zbigniew 1968 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
504 JAKUBCZYK MAGDA MARIA Stanisław 1969 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
57 BAZYDŁO AGNIESZKA Zbigniew 1970 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
368 GAŁĄZKA ROBERT Zygmunt 1970 47 OIRP Toruń radca prawny
1014 NIEMYJSKA MAŁGORZATA Zdzisław 1970 45 Mazowiecki Kurator Oświatowy dyrektor szkoły
529 JASZCZUK DOROTA Zygmunt 1971 45 Kuratorium Oświaty Lublin dyrektor szkoły
1608 WOLSKI MARCIN Sylwester 1971 40 Łódzki Urząd Wojewódzki członek rady
646 KOBYŁKA IWONA Henryk 1972 14 Ministerstwo Sprawiedliwości asesor
1219 RADOMSKA IWONA Jan 1972 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • katalog ipn
  • mariusz pakieser
  • ipn wyszukiwarka osób
  • służba bezpieczeństwa prl
  • lista ipn współpracowników sb

Komentarze


Jaka jest suma 9 i 9?