Celiński Stanisław TW Raskolnikow i TW Kruk

Stanisław Celiński s. Czesława ur. 13.11.1956 r. IPN Lu 555/50, IPN Lu 554/49 i IPN Lu 00425/134 TW ps. „Raskolnikow” i TW ps. „Kruk” nr rej. 56076 i WUSW Siedlce 9042/1988, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Dziennikarz w Trybunie Mazowieckiej. Do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 30.01.1982 r. podczas służby w Szkole Podchorążych Rezerwy w Siedlcach. Celem pozyskania było rozpoznanie operacyjne środowiska SPR. Podpisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Raskolnikow”. Współpraca została zakończona 26.08.1982 r. w związku z odejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 11 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 9042/1988

  • IPN Lu 554/49/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Kruk”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Celiński, imię ojca: Czesław, ur. 13-11-1956 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/49/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Kruk”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Celiński, imię ojca: Czesław, ur. 13-11-1956 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/50 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Kruk”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Stanisław Celiński, imię ojca: Czesław, ur. 13-11-1956 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/50 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Kruk”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1989. Materiały dotyczące: Stanisław Celiński, imię ojca: Czesław, ur. 13-11-1956 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Stanisława Celińskiego, tajnego współpracownika pseudonim „Kruk” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/52 i IPN BU Z/001803/53.

Komentarze


Zostaw komentarz